a     b     c     d     e     f     g     h     i     j     k     l     m
n     o     p     r     s     sz     t     u     v     w     z     zs

 

 a, á

 

Ábrányiné Katona Clementin

Ács Klára

Ady Mariska, Landtné

Alba Nevis (Unger Ilona)

Albisy Katalin

Alexander Teréz

Altay Margit

Ámon Vilmosné

Andorffy Mária

Andrássy Ilona

Angyal Kató

Anka Éva

Ankáné Dobay Mariska

Antal Gézáné

Arató Erzsi

Árvay Jolán

Ásgúthy Erzsébet

 b

Balás Sándorné

Balla Irma

Balogh Ica

Baloghné Hajós Terézia

Baloghné Kőszeghy Irén

Baloghné Molnár Mária

Baloghy Mária

Bánáti Baum Mária

Bangáné Tóth Teréz

Baráth Gabriella (Mócsy Gabriella)

Baráth Mária, T.

Barna Annie

Barsy Irma (Kail Irma)

Barta Irén

Báthory Nándorné Szahlender Ida

Bátori Irén

Battlay Elsner Erzsébet (Schmidt Erzsébet)

Beck Blanka

Beczássy Judit

Bédy-Schwimmer Róza

Béky Júlia

Belánné Szondy Mariska

Benedek Rózsi

Benes Klára

Benkéné Reinelt Mária

Bér Ili, E.

Berczellyné Gajáry Böske

Berde Mária

Berend Miklósné Kilényi Júlia

Berendy Katalin

Berta Ibolya

Berta Ilona

Bethlen Margit, gróf

Bignio Mária

Blaskó Mária

Bobula Ida

Bogár Lilla

Bognár Mária

Bohuniczky Szefi

Bokor Malvin, S.

Bolgár Magda

Boncza Berta (Csinszka)

Bozzay Margit

Bródy Lili

Brucknerné Farkas Gizella

Bucherné Nyárasdy Ilona

Buday Emma

Buday Sándorné Tiszaujhelyi Ujhelyi Vilma

Bus Ilona

Büttner Júlia

Büttner Lina

 c, cs

Csapó Gizella

Czike Gáborné Lovich Ilona

Czikle Valéria, Gy.

Czóbel Minka

d

Dániel Anna

Dánielné Lengyel Laura

Debreczeny Lili

Dehény Mária Alacoque

Dénes Gizella

Dessewffy Berta

Dienes Valéria

Dobay Olga, D.

Dobosi Pécsi Mária

Dömötör Ilona

Draskóczy Anna

e

Ego (Fried Margit)

Egry Irén

Eőrsi Júlia

Eöttevényi Nagy Olivérné Kvassay Annuska

Erdős Renée

 f

Farkas Klári, R.

Faur Margit

Fáy Ilona

Faylné Hentaller Mária

Fehér Judit

Fehér Olga

Fekete Lia

Feld Irén

Ferdinándyné Lengyel Angéla

Ferenczi Sári

Ferentzi (Ferenczi) Magda

Flatt Zsóka

Földes Jolán

Forray Jolán

Fürth Margit, F.

Füssy Margit

Füssyné Huszár Amália

 g, gy

Gál Anna

Gál Margit

Gárdos Mária

Gáspárné Dávid Margit

Gayné Édy

Gegus Ida

Gellért Mária

Geőcze Anna

Geőcze Sarolta

Gerely Jolán

Gergely Márta

Gineverné Győry Ilona

Gömbösné Galamb Margit

Gömöri Berta

Gonda Anna

Goriczky Elvira

Gosztonyi Sári

Grail Erzsi, Tordai

Gulácsy Irén

Gyarmathy Zsigáné Hory Etelka

Gyenes Rózsa

Gyulainé Baksay Julianna

h

Hajdúné Ladányi Margit

Hajnal Anna

Hajtay Etelka, H.

Halassy Juci

Hárs Alice, W.

Harsányi Gréte

Harsányi Ilona

Hatvany Lili

Havas Alisz, T.

Hegyi Ilona, M.

Heller Margit

Herman Ottóné Borosnyai Kamilla

Hevesy Mária Angelica

Holló Sári

Horváth Izabella

Hrabovszky Júlia, M[untuteanu]

Hudy Irma, S.

Huszár Mária, Baráti

i

Ignácz Rózsa

Illyésné Ferenczy Emma

Imrik Klára

Iváni Rella

Izsáky Margit

j

Jackó Olga, N.

Janda Matild, Cs.

Jászai Mari

Jávor Bella

Jörgné Draskóczy Ilma

k

Kádár Erzsébet

Kaffka Margit

Kakas Erzsébet

Kardoss Tilda

Kárpáthyné Nagy Rózsa

Katona Ilona, M.

Kelecsényi Gabriella

Kenese Erzsébet, D.

Kernách Ilona

Kertész Erzsébet

Késmárky Róza, B.

Kesztyüsné Balogh Margit

Király Gizy

Kiss Ibolya, L[aczkóné]

Kiss Ida

Kiss Irén

Klement Ilona

Kóbor Noémi

Kordina Lilly

Koroknay Istvánné Stransky Lujza

Korompay Viola

Kosáryné Réz Lola

Kossán Klára

Kosztolányi Angéla

Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona

Kovách Jane

Kovács Fréda, B.

Kovács Júlia

Kovács Lydia

Kovács Mária, H.

Kovácsné Huszár Jolán

Kovásznay Erzsi

Kozák Jolán

Könyökiné Laczkovich Ida

Környey Paula

Kőváry Margit

Kövér Erzsébet

Kövér Ilma

Krasznai Elza, Molnárné

Krúdy Ilona

Krüzselyi Erzsébet

Kulcsár Ilona

Kuun Gézáné báró Kemény Vilma

l

Laczkó Márta

Lányi Sarolta

László Lili

Lázár Franciska, E.

Legindi Mária

Lengyelné Vértes Lenke

Lesznai Anna

Lónyay Sándorné, ifj.

Lőrinczyné Hidegh Ica

Luby Margit, Benedekfalvi

Lux Terka

m

Madarassy-Beck Zsuzsanna

Madzsarné Jászi Alice

Magyaryné Techert Margit

Mahovich Klára

Mányiné Prigl Olga

Máriássyné Szemere Katinka

Marschalkó Lia

Mátrainé Matthias Varga Róza

Mauks Kornélia

Medveczky Bella

Megyery Ella

Megyery Sári

Méreiné Juhász Margit

Mezőssy Mária

Mikes Margit

Miklós Jutka

Miklósy Ilona, G.

Milkó Endréné Zniobányai Krisztina

Mocsáry Béláné Fáy Mária

Mók Ferencné

Mollináry Gizella

Molnár Kata

Molnár Mária

Moravcsik Gyuláné Vladár Boriska

Móricz Virág

Moussong Piroska

n

Nagy Irma

Nagy Karola

Nagy Méda

Nagy Mózes Erzsébet

Nagykéry Mária

Nagyráti Ádám Erzsi

Neményi Erzsébet

Niamessnyné Manaszy Margit

Nijinsky Pulszky Romola

Nil (Dapsy Gizella)

o, ö

Orosz Adrienne, Csicseri

Osváth Eszter

Ölbey Irén

p

Pálföldy Margit

Pálosy Éva

Palotai Boris

Pap Mariska

Patai Edith

Patayné Farkas Gizi

Perczelné Kozma Flóra

Petressné Liszkay Anna

Petrolay Margit, W.

Pogány Elza

Pokorny Margit

Poór Irén

Pozsonyi Anna

Puella Classica (Marečkova Jozefina)

r

Rádai Ilona, L.

Radó Lili, B.

Reichard Piroska

Rényi Edit (Gyömrői [Gelb] Edit)

Révai Erzsébet

Ritoók Emma

Rolla Margit

Rónay Mária

Rosenákné Behr Blanka

Rozgonyi Margit

Rudnóy Teréz

Rulf Ida

Rumi Erzsébet

Ruth Klára

s

Saághyné Zórád Eta

Sass Irén

Schmittelyné Feer Eliz

Simán Erzsébet

Simonfay Margit

Sipos Ida, Vállaji

Slachta Margit

Solymos Bea, Sz.

Somfay Margit

Somló Sári

sz

Szabóné Nogáll Janka

Szalay Fruzina

Szántó Magda

Szántóné Kaszab Ilona

Szász Piroska, B.

Szászné Szappanyos Gabriella

Szeben Klára

Szederkényi Anna

Szegedy Ila

Szegilongi Etta

Székely Júlia

Szendéné Dárday Olga

Szenes Erzsi

Szenes Piroska

Szenes Tilda

Szentmihályiné Szabó Mária

Szerelemhegyi Móczár Jolán

Szikra (Teleki Sándorné Kende Júlia)

Szilágyi-Simon Erzsébet

Szili Leontin

Szitáry Zelma

Szombathy Ilona, H.

Szőnyi Magda

Sztáray Irma, grófnő

t

Tabelly Mária Skolasztika

Tábori Piroska, Z.

Tamás Sári

Tarczay Gizella

Tarr Sylvia

Tartallyné Stima Ilona

Téchy Kata, Técsői

Téchy Mária

Telléry M. Mária

Temesváry Kriszta

Thirring Gusztávné Waisbecker Irén

Thury Zsuzsa

Timár Magda

Tormay Cécile

Tormay Éva

Tóth Irén

Tóth Wanda

Török Sophie

Törökné Kovács Hermin

Törőné Korpássy Mária

Túrmezei Erzsébet

Tutsek Anna

Tutsekné Bexheft Lilly

u, ü

Ujlaky Vilma

Újvári Erzsi

Urbán Eszter

Urr Ida

Üchtritz-Amade Emilné, grófné, báró Bánhidy Stefánia

v

Vándor Iván (Váradi Ilona)

Várady Zsigmondné

Vargha Gyuláné Szász Póla

Várnai Zseni

Vásárhelyi Júlia

Vécseyné Jankovich Lujza

Veressné Csapó Mária

Vészi Margit

Victor Gabriella, Fehérné

w

Wagner Lilla, Vésziné

Walthier Eliz

z

Zachár Ilona, Salaczné, később Dohnányi Ernőné

Zách Mária Terézia

Zászlós Márta

zs

Zsigray Julianna

Zsilinszky Margit

copyrightA bibliográfia alapja: Diera Bernadett, Mészáros Zsolt, Zsadányi Edit Női Szerzők a huszadik század első felében c. munkája, mely az Új Magyar Irodalomtörténet című pályázat NKFP 5/0113 támogatásával készült. Lezárva: 2011 januárjában.

A hypertextes újraközléshez a szerzők engedélyüket adták.

Free business joomla templates