Kötetei

Elbeszélések, novellák

 • Apród-szerelem (1900)
 • Apró bűnök (1905)
 • Viaszfigurák (1918)
 • Álmok (1920)
 • Megállt az óra (1924)
 • Virágok városa; Szirének városa (1935)
 • Görög mesék (1939)

Regények

 • Emberek a kövek között (1911)
 • A régi ház. Regény. Ill. gróf Batthyány Gyula (1914)
 • Az ősi küldött 1. rész A csallóközi hattyú (1933)
 • Az ősi küldött 2 rész A túlsó parton (1934)
 • Az ősi küldött. 3. rész A fehér barát (1937)

Egyéb műfajok

 • Bujdosó könyv. Feljegyzések 1918-1919-ből. A proletárdictatura (1920-1922)
 • Küzdelmek. Emlékezések (1937)
 •  Két forradalom. Részletek Tormay Cécile Bujdosó könyvéből (1942)

Fotók

Városok:

Szülőhely: Budapest

Tartózkodási helyek: Budapest, Mátraháza

Idővonal:

1875
születés éve

1892
novellákat kezd publikálni az Ifjú Magyarországban, a Magyar Géniuszban, a Virágfakadásban, a Fővárosi Lapokban és a Magyar Hírlapban

1900
megjelenik az Apródszerelem című novelláskötet

1905
megjelenik az Apró bűnök című novelláskötet

1911
megjelenik az Emberek a kövek között című regény

1914
megjelenik A régi ház című regény

1916
A régi ház című regényével elnyeri a Magyar Tudományos Akadémia Péczely-díját

1918
megjelenik a Viaszfigurák című novelláskötet; több társával megalapítja a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségét

1920

megjelenik a Bujdosó könyv első része Az őszirózsás forradalom címmel

1921
megjelenik a Bujdosó könyv második része A proletárdiktatúra címmel

1922
dolgozni kezd a Napkelet című lap főszerkesztőjeként

1923
megjelenik a Megállt az óra című novelláskötet

1926

megjelenik Assisi Szent Ferenc: Fioretti című fordításkötete

1931
– megjelenik Magyar legendárium című fordításkötete

1934
megjelenik Az ősi küldött két kötete, A csallóközi hattyú és A túlsó parton címmel

1935
megjelenik a Virágok városa – Szirének hazája (útirazjok) című kötet; beválasztják a Népszövetség Szellemi Együttműködés Nemzetközi Bizottságába

1936
felterjesztik Nobel-díjra

1937
megjelenik Az ősi küldött harmadik kötete A fehér barát címmel; halál éve

Iskolák, munkahelyek:

Iskolái: magántanuló

Kiadói: Révay, Singer és Wolfner, Révai Irodalmi Intézet Nyomdája, Genius, Athenaeum, Franklin, Rózsavölgyi, Magyar Irodalmi Társaság

Folyóiratok: fjú Magyarország, Magyar Géniusz, Virágfakadás, Fővárosi Lapok, Magyar Hírlap, Napkelet

Munkahelyek: Napkelet folyóirat főszerkesztője

Közéleti szerep: Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének elnöke, Népszövetség Szellemi Együttműködés Nemzetközi Bizottsága

Oldalak

O. Nagy Zoltán: Tormay Cecile(Irodalomi Jelen)

Szerb Antal: Tormay Cecile (Nyugat)

Szolláth Dávid: Szórakoztató gyűlöletbeszéd. Tormay Cécile: Bujdosókönyv (hangfelvétel A nemzeti konzervativizmus irodalomszemlélete c. konferenciáról, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet)

Free business joomla templates