Kötetei

Verseskötetei

 • Hazajáró versek. Budapest: Nyugat, 1909. 79 p.
 •  Édenkert. Versek. Gyoma: Kner, 1918. 166 p.
 • Eltévedt litániák. Versek. Bécs: Libelli, 1922. 148 p.
 • Köd előttem, köd utánam. Válogatott versek. Vál. és utószó Hajnal Anna. Ill. Gyulai Líviusz. Budapest: Szépirodalmi, 1967. 400 p.
 • Dolgok öröme. Versek. Vál. és sajtó alá rend. Vezér Erzsébet. Budapest: Szépirodalmi, 1985. 206 p.

Prózai munkái

 • Die Reise des kleinen Schmetterlings durch Leszna nach den benachbarten Feenreichen. Wien, Leipzig: Rosenbaum, 1913. 6 p.
 • Mese a bútorokról és a kis fiúról. Ill. a szerző. Gyoma: Kner, 1918. 43 p.
 • Kezdetben volt a kert. Regény. Budapest: Szépirodalmi, 1966. 2 kötet.
 • A tervezés művészete. Előadások. Sajtó alá rend. Fábián László. Ford. Néray Katalin. Budapest: Hatvani Városi Tanács és Népművelési Intézet. 1976. 194 p. [A szerző New Yorkban, a Lawrence Street School Művészeti Műhelyében 1948. február-május 19. között tartott előadássorozatának anyaga.]
 • A kis pillangó utazása Lesznán és a szomszédos Tündérországban. Mese. Budapest: Móra, 1978. 22 p.
 • Lesznai képeskönyv. Lesznai Anna írásai, képei és hímzései. Összeáll. Gergely Tibor, utószó Szabadi Judit, Vezér Erzsébet. Budapest: Corvina, 1978. 97 p.

Fotók

Városok:

Szülőhely: Alsó-Körtvélyes (Nižný Hrušov)

Tartózkodási helyek: Budapest, Bécs, New York

Idővonal:

1885
születési év

1902
házasságot köt Garay Károllyal

1902
megszületik Károly fia

1903
elválik férjétől

1904
Pestre költözik, festeni tanul

1907
Párizsban festeni tanul

1908
versei jelennek meg a Nyugatban

1909
megjelenik a Hazajáró versek című kötete

1911
vendégművészként szerepel a Nyolcak kiállításán

1913
megjelenik A kis pillangó utazása Lesznán és a szomszédos tündérországban

1913
házasságot köt Jászi Oszkárral

1913
édesapja, Moscovitz Geyza meghal

1914
csecsemő gyermeke Ferkó, meghal

1915
megszületik fia, Jászi György

1916
bátyja, Moskovitz Iván elesik a háborúban

1917
megszületik fia, Jászi András

1918
megjelenik a Babonás észrevételek a mese és a tragédia lélektanához a Nyugatban (I. rész, II. rész)

1918
megjelenik az Édenkert című verseskötet és a Mese a bútorokról és a kisfiúról

1919
a Tanácsköztársaság alatt a külügyi népbiztosság munkatársa

1919
Bécsbe emigrál

1920
elválik Jászi Oszkártól, Gergely Tibor az élettársa

1922
megjelenik az Eltévedt litániák című verseskötet

1924
meghal az édesanyja, Deutsch Hermina

1931
hazatér Budapestre, iparművészeti tervezést tanít, kiállításokon vesz részt

1932
megjelenik a Virágos szerelem című antológia, szerkesztőtársa József Attila

1939
Gergely Tiborral az Amerikai Egyesült Államokba emigrál

1945
meghal elsőszülött fia, Gergely Károly Körtvélyesen, lelövik egy katonai összetűzésben

1946
New Yorkban festőiskolát indít

1965
hazalátogat Magyarországra

1966
megjelenik a Kezdetben volt a kert című regénye, újra hazalátogat

1966
meghal

1967
hamvait a Kerepesi temetőben helyezik el bátyja sírjában

Iskolák, munkahelyek:

Művészeti tanulmányok

Bihari Sándor és a Mintarajziskola (1904–1906)

Ferenczy Károlynál festészetet tanul (1907)

Hollósy Simonnál festészetet tanul (1907)

Lucien Simonnál Párizsban festészetet tanul (1907)

Free business joomla templates