Kötetei

 • Által a Tiszán. Elbeszélések. Ill. Kós Károly. Cluj-Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1928.
 • Erdély jogán és más dolgok. Elbeszélések. Budapest: Singer és Wolfner, 1940.
 • Fekete vőlegények. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1927. 3 kötet.
 • Förgeteg. Regény. Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1925.
 • Hamueső. Regény. Ill. Kós Károly. Cluj-Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1925.
 • Jezabel. Történelmi regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1941-1944. 3 kötet.
 • A kállói kapitány. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1934. 2 kötet.
 • A magyar család. Tanulmány. Szeged: Városi Ny., 1942.
 • Nagy Lajos király. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1936. 3 kötet.
 • Ökörsütés. Novellák. Bukarest: Állami Kiadó, 1949.
 • Pax vobis. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1931. 3 kötet.
 • Ragyogó Kovács István. Novellák. Târgu Mureş-Marosvásárhely: Révész, 1925.
 • Tegnap és régmult. Elbeszélések, rajzok. Budapest: Singer és Wolfner, 1939.
 • Tömörkény István szobra előtt. Szeged: Szegedi Uj Nemzedék, 1943. (Klny. a Délvidéki Szemléből)
 • Történelmi miniatűrök. Elbeszélések. Budapest: Singer és Wolfner, 1937.

Fotók

No Images

Városok:

Szülőhely: Lázárföldpuszta

Tartózkodási helyek: Szeged, Dombóvár, Kismarton, Bánság, Nagyvárad, Kolozsvár, Budapest

Idővonal:

1894
születés éve

1919
publikálja első novelláját a nagyváradi Magyar Szó-ban, sorra jelenteti meg a Nagyváradban riportjait és publicisztikáit, a lap belső munkatársa lesz

1923
Nagyváradon bemutatják első színdarabját a Mire megvirrad-ot

1924
Kolozsvárott megjelenik első regénye a Hamueső

1925
Förgeteg című regényével megnyeri a budapesti Napkelet regénypályázatát, Marosvásárhelyt megjelenik első elbeszéléskötete a Ragyogó Kovács István, beválasztják abba a magyar nőküldöttségbe, melyet a román királyné audiencián fogadott

1927
Budapesten megjelenik Fekete vőlegények című regénye, melyhez a fiatal Németh László ír tanulmányt

1928
Kolozsvárott megjelenik Által a Tiszán című elbeszéléskötete

kb. 1929
Budapestre költözik, az MTA Péczely-díjával tüntetik ki

1930
megjelenik Pax vobis című regénye

1933
megjelenik A kállói kapitány című regénye

1936
megjelenik Nagy Lajos című regénye

1937
megjelenik a Történelmi miniatűrök című elbeszéléskötete

1939
megjelenik a Tegnap és régmúlt című elbeszéléskötete, Corvin-koszorúval tüntetik ki, Budapest Székesfőváros Kazinczy-díjat adományoz neki

1940
elnyeri a Petőfi Társaság Jókai-nagydíját, Erdély jogán – és más dolgok címen megjelennek cikkei és karcolatai

1941
megjelenik a Jezabel című regény első fele

1944
megjelenik a Jezabel című regény befejező része

1945
Budapest ostromakor életét veszti

 

Iskolák, munkahelyek:

Iskolái: Szegedi Felső m. kir. állami leányiskola, szegedi tanítóképző

Kiadói: Erdélyi Szépmíves Céh, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt., Singer és Wolfner, Corticelli (Milánó 1943)

Folyóiratok: Brassói Lapok, Ellenzék, Genius, Keleti Újság, Magyar Kisebbség, Magyar Szó, Napkelet, Pásztortűz, Tavasz

Munkahelyek: a Nagyvárad című napilap belső munkatársa, később (Budapesten) a Magyarság, a Pesti Hírlap és az Új Idők munkatársa

Közéleti szerep: A romániai Országos Magyar Párt alelnöke

Free business joomla templates