a     b     c     d     e     F     g     h     i     j     k     l     m
n     o     p     r     s     sz     t     u     v     w     z     zs

 

 Farkas Klári, R.

Saját írások:
 1. FARKAS Klári, R.: Ez történt Vas megyében. (Vas megye története 1956) Budapest: Kossuth, 1957. 94 p.

 2. FARKAS Klári: Őszi szántás. Versek és novellák. Szombathely: Gabriel Ny., 1941. 59 p.

 3. FARKAS Klári: Rohanó pillanatok. Versek. Szombathely: Szerző, 1934. 55 p.

 Faur Margit

Saját írások:
 1. FAUR Margit: Versek. Nagybecskerek: Pleitz Ny., 1909. 85 p.

 Fáy Ilona

Saját írások:
 1. FÁY Ilona: Alkonyat [Berzsenyi Dániel]. Regény. Budapest: Franklin, 1931. 184 p.

 2. FÁY Ilona: Bánky Tamás fiai. Regény. Budapest: Pallas, 1928. 186 p.

 3. FÁY Ilona – Újházy György: Csók a pusztán. Komédia. Budapest: Klein Ny., 1941. 26 p.

 4. FÁY Ilona: Elbeszélések. Budapest: Stádium, 1924. 124 p.

 Faylné Hentaller Mária

Saját írások:
 1. FAYLNÉ HENTALLER Mária: Árva Margit. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Magyar Könyvkiadó Társaság, 1905. 115 p.

 2. FAYLNÉ HENTALLER Mária: Fekete Kató és más elbeszélések. Ill. Kriesch Laura. Budapest: Lampel, 1899. 225 p.

 3. FAYLNÉ HENTALLER Mária: Híres mesék. Népmese-gyűjtemény gyermekek számára. 2. kiad. Budapest: Magyar Könyvkiadó Társaság, 1905. 192 p.

 4. FAYLNÉ HENTALLER Mária: Kis mesék. Népmesék, regék és elbeszélések. Ill. C. Karl Offterdinger. Budapest: Nagel Ny., 1884. 159 p.

 5. FAYLNÉ HENTALLER Mária: Kis mesekönyv. Mesék és versek apró gyermekek számára. Ill. Sarkadi Emil. Budapest: Magyar Könyvkiadó Társaság, 1904. 120 p.

 6. FAYLNÉ HENTALLER Mária: Leányévek. Elbeszélések. Budapest: Lampel, 1904. 288 p.

 7. FAYLNÉ HENTALLER Mária legszebb meséi. Ill. Farkas László. Budapest: Uránia, 1915. 94 p.

 8. FAYLNÉ HENTALLER Mariska: Magyar írónőkről. Budapest: Szerző, 1889. 188 p.

 9. FAYLNÉ HENTALLER Mária: Mesekincstár. Ill. Helbing Ferenc, Sarkadi Emil. Budapest: Magyar Könyvkiadó Társaság, 1905. 192 p.

 10. FAYLNÉ HENTALLER Mária: Mesék, regék, elbeszélések. Helbing Ferenc tollrajzaival és aquarelljeivel. Budapest: Magyar Könyvkiadó Társaság, 1905. 116 p.

 11. FAYLNÉ HENTALLER Mária: Otthon nélkül … haza nélkül. Regény. Budapest: Uránia, 1918. 122 p.

 12. FAYLNÉ HENTALLER Mária: Róza története. Regény fiatal leányoknak. Budapest: Lampel, 1904. 151 p.

 13. FAYLNÉ HENTALLER Mária: Sok-sok csecse tarka mese. Ill. Szügyi Elemér. Budapest: Uránia, 1920. 94 p.

 14. FAYLNÉ HENTALLER Mária: A Sződy leányok. Regény fiatal lányok számára. Ill. Garay Ákos. Budapest: Lampel, 1905. 130 p.

Fordításai:
 1. Du Boisgobey, Fortuné: A piros rózsa lovagjai. Regény. Ford. F. H. Mariska [Faylné Hentaller Mária]. Budapest: Bartalits Ny., 1878. 3 kötet.

 2. Mortier, Arnold: A szörnyeteg. Regény. Ford. F. H. Mariska [Faylné Hentaller Mária]. Budapest: Bartalits Ny., 1878. 219 p.

Szerkesztői munkái:
 1. Az évszak. Divat- és kézimunka folyóirat szépirodalmi melléklettel. Szerk. Faylné Hentaller Mária 1895-1899. Budapest: Grill

 2. A háztartás kézikönyve. Idegen kútfők felhasználásával szerk. FAYLNÉ HENTALLER Mária. Budapest: Magyar Kereskedelmi Közlöny, 1908. 302 p.; 8. kiadást újból átdolg. WEISER Sarolta. Budapest: Magyar Kereskedelmi Közlöny, 1914. 279 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. KOMÁROMY Lajos: A magyar írónőkről. Írta Faylné Hentaller Mariska. Nemzeti Nőnevelés, 1889/3. sz., pp. 124-128.

 2. Faylné Hentaller Mariska: A magyar írónőkről. Ismertetés. Katholikus Szemle, 1889/4. sz., pp. 628-629.

 3. Leányévek. Elbeszélések. Írta Faylné Hentaller Mária. Ismertetés. Nemzeti Nőnevelés, 1893/10. sz., 424. p.

 4. Magyar írónők. XXX. Faylné Hentaller Mária XXXI. Enderszegi J. (Bende Andorné Bercsényi Jolán). Magyar Bazár, 1904/6. sz., 4. p.

 Fehér Judit

Saját írások:
 1. FEHÉR Judit: Asszonyok. Elbeszélések. Budapest: Singer és Wolfner, 1906. 161 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Asszonyok. Fehér Judit könyve. Uj Idők, 1906/8. sz., 186. p.

 2. Fehér Judit: Asszonyok. Vasárnapi Ujság, 1906/9. sz. (március 4.), 145. p.

 3. BRODY, Alexander: Bevezetés. = Fehér Judit: Asszonyok. Budapest: Ulpius, 2007. pp. 11-19.

 4. CSÁNYI Vilmos: Rosenfeld Bella konstrukciói. = Fehér Judit: Asszonyok. Budapest: Ulpius, 2007. pp. 95-97.

 5. MÁRTON László: Ki rakja le a sütőtököt a szalon szőnyegére. = Fehér Judit: Asszonyok. Budapest: Ulpius, 2007. pp. 262-271.

 6. BORGOS Anna: Íróné és írónő között. Holmi, 2008/10. sz., pp. 1372-1375.

 Fehér Olga

Saját írások:
 1. FEHÉR Olga: Asszonyvándorlás a harctérre. Jegyzetek a szomorú időkből. Budapest: Galántai, 1916. 103 p.

 2. FEHÉR Olga novellái. Timişoara-Temesvár: Moravek Ny., 1920. 64 p.

 Fekete Lia

Saját írások:
 1. FEKETE Lia: Jöttem. Elbeszélések, versek. Pécs: Dunántúl Ny., 1942. 86 p.

 2. FEKETE Lia: Visszanézek. Elbeszélések. Pécs: Dunántúl Ny., 1939. 87 p.

 Feld Irén

Saját írások:
 1. FELD Irén: Szerelmi csirkefogók. Elbeszélések, jelenetek. Budapest: Pesti Ny., 1929. 102 p.

 Ferdinándyné Lengyel Angéla

Saját írások:
 1. FERDINÁNDYNÉ LENGYEL Angéla: Honnan hová, miért? Versek. Budapest: Pallas Ny., 1929. 45 p.

 2. FERDINÁNDYNÉ LENGYEL Angéla: Két hivatás. Ferdinándyné Lengyel Angéla összes versei. Budapest: Cserépfalvi, 1940. 188 p.

 3. FEDINÁNDYNÉ Lengyel Angéla: Nagy Péntek. Krisztus-dráma. Budapest: Egyetemi Ny., 1934. 104 p.

 4. FEDINÁNDYNÉ Lengyel Angéla: Tavitündér. Színpadi rege. Budapest: Lampel, 1932. 62 p.

Fordításai:
 1. Binns, Ottwell: A kalózok kincse. Regény. Ford. Ferdinándyné Lengyel Angéla. Budapest: Légrády, 1936. 192 p.

 2. Bradbury, R.: A levegő ördöge. Regény. Ford. Ferdinándyné Lengyel Angéla. Budapest: Légrády Ny., 1937. 192 p.

 3. Hume, David: Szemközt a sárkánnyal. Regény. Ford. Ferdinándyné Lengyel Angéla. Budapest: Pesti Hírlap, 1938. 158 p.

 4. Morgan, Ainsworth: A hóvilág fia. Regény. Ford. Ferdinándyné Lengyel Angéla. Budapest: Palladis, 1941. 224 p.

 5. Muir, Augustus: Ördögálarc. Regény. Ford. Ferdinándyné Lengyel Angéla. Budapest: Pesti Hírlap, 1938. 158 p.

 6. Romazières, Edmond: A singapoori kettős rejtély. Regény. Ford. Ferdinándyné Lengyel Angéla. Budapest: Pesti Hírlap, 1933. 192 p.

 7. Seltzer, Charles Alden: A tűzevő Trevison. Regény. Ford. Ferdinándyné Lengyel Angéla. Budapest: Pesti Hírlap, 2 kötet.

 8. Vernon, George: Hajsza a találmányért. Regény. Ford. Ferdinándyné Lengyel Angéla. Budapest: Légrády, 1936. 192 p.

 9. Wentworth, Patricia: Összeesküvés a föld alatt. Regény. Ford. Szántó Miklós [Ferdinándyné Lengyel Angéla]. Budapest: Pesti Hírlap, 1937. 159 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. KARDOS László: Ferdinándyné Lengyel Angéla: Nagy Péntek. Dráma. Nyugat, 1935. I. (2. sz.), pp. 159-160.

 Ferenczi Sári

Saját írások:
 1. FERENCZI Sári: Ágneszka elment. Két elbeszélés. Budapest: Athenaeum, 1920. 143 p.

 2. FERENCZI Sári: Estétől hajnalig. Regény. Budapest: Pantheon, 1922. 188 p.

 3. FERENCZI Sári: A hegyen át. Regény. Budapest: Világirodalom, 1923. 158 p.

 4. FERENCZI Sári: Kis-könyv. Eljegyzés 1789-ben. Elbeszélés. Ruth.-Juliánka. Két egyfelvonásos. Budapest: Pátria Ny., 1939. 95 p.

 5. FERENCZI Sári: Mary. Regény. Budapest: Franklin, 1913. 186 p.

 6. FERENCZI Sári: Ráday Pál „Lelki hódolás” c. imádságos könyvének első kézirata. Tanulmány. Budapest: Franklin, 1909. 23 p. (Klny. az Egyetemes Philologiai Közlönyből)

 7. FERENCZI Sári: A vörös daru. Regény. Budapest: Athenaeum, 1919. 270 p.

Műveinek fordításai:
 1. Ferenczi Sári: Madame Flamingos Schatten. Ford. ismeretlen. Ill. Josef Bató. Berlin: F. Gurlilt, 1921. 31 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. CSÁSZÁR Elemér: Nőírók regényei. Rozsda. Írta: Szende-Dárday Olga. – Mary. Írta Asbóthné Ferenczi Sári. Budapesti Szemle, 1914/454. sz., pp. 155-160.

 2. O.E. [OSVÁT Ernő]: Két egyfelvonásos [Lengyel Menyhért, Ferenczi Sári]. Magyarország, 1919. márc. 19.; Újraközölve: Uő: Az elégedetlenség könyvéből. Összegyűjtött írások. Budapest: Kiss József Könyvkiadó, 1993. 259. p.

 3. PETRICH Béla: Ferenczi Sári: A vörös daru. Katholikus Szemle, 1919/5. sz., pp. 468-469.

 4. A vörös daru. Vasárnapi Ujság, 1919/24. sz., 279. p.

 5. Ferenczi Sári új regénye [A vörös daru]. Budapesti Szemle, 1919/508. sz., pp. 153-156.

 Ferentzi (Ferenczi) Magda

Saját írások:
 1. FERENTZI (Ferenczi) Magda: Fehér árnyékok. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1914. 190 p.

 2. FERENTZI (Ferenczi) Magda: Macza. Elbeszélés. Budapest: Franklin, 1916. 128 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Stósz [FÁBRY Zoltán]: Nőíró Szlovenszkón. Korunk, 1926/5. sz., pp. 392-394.

 Flatt Zsóka

Saját írások:
 1. FLATT Zsóka: Küzdelmes élet. Regény. Budapest: Magyar Népművelők Társasága, 1941. 96 p.

 2. FLATT Zsóka: Minden olyan ködbe borult … Versek. Budapest: Légrády, 1914. 90 p.

 3. FLATT Zsóka: Egy ódon balkonról. Versek. Budapest: Légrády, 1916. 96 p.

 Földes Jolán

Saját írások:
 1. FÖLDES Jolán: Ági nem emlékszik semmire. Regény. Budapest: Révész, 1933. 64 p.

 2. FÖLDES Jolán: Fej vagy írás. Regény. Budapest: Pantheon, 1937. 343 p.

 3. FÖLDES Jolán: Férjhez megyek. Regény. Budapest: Palladis, 1935. 192 p.

 4. CLARENT, Yolanda [FÖLDES Jolán]: Golden Earrings. Regény. London: Hale, 1945. 224 p.

 5. FÖLDES Jolán: A halászó macska uccája. Regény. Budapest: Athenaeum, 1936. 246 p.

 6. FÖLDES Jolán: Make you a Fine Wife. Regény. London: Hutchinson, 1947. 192 p.

 7. FÖLDES Jolán: Mária jól érett. Regény. Budapest: Pantheon, 1932. 264 p.

 8. FÖLDES Jolán: Más világrész. Novellák. Budapest: Athenaeum, 1937. 170 p.

 9. FÖLDES Jolán: Mind your own Murder. Regény. London: Hutchinson, 1948. 192 p.

 10. FÖLDES Jolán: Péter nem veszti el a fejét. Regény. Budapest: Pantheon, 1937. 128 p.

 11. FÖLDES Jolán: Rudi finds a Way. Regény. London: J. B. Lippincott Company, 1941. 151 p.

 12. Berkovits Zoltán - FÖLDES Jolán: From Prague to New York. The Adventurous Stories of an Eternal Beggar. Ill. Th. Czemerin. Genova: PEA, 1955 60 p.

Műveinek fordításai:
 1. Földes Jolán: Är detta livet? Övers. av Ingeborg Essén. Stockholm: Bonnier, 1938. 301 p.

 2. Földes Jolán: Arany fülbevaló. Ford.Végh György. Budapest: Grill, 1946. 187 p.

 3. Földes Jolán: Balık tutan kedi sokağı. Ford. Nasuhi Baydar. İstanbul: Ahmet Halit Kitabevi, 1940. 190 p.

 4. Földes Jolán: Bir liseli kız vardı. Ford. Niyal Emin. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1946. 172 p.

 5. Földes, Yolanda: La Calle del Gato Pescador. Trad. por Sebastian Juan Arbó. Barcelona: Juventud, 1941. 223 p.

 6. Földes Jolán: Cara o cruz. Trad. Pablo Laslo. Buenos Aires: Anaconda, 1941. 312 p.

 7. Földes Jolán: Caso-me. Trad. Antonio Larges. Rio de Janeiro: Vecchi, 1940. 262 p.

 8. Földes Jolán: Chacun son crime. Trad. par Denise Van Moppes. Paris: Albin Michel, 1949. 272 p.

 9. Földes Jolán: Si comincia domani. Trad. di Filippo Faber, Milano: Genio, 1937. 226 p.

 10. Földes, Yolanda: El Coronel gitano. Versión castellana de P. de Olazábal; sobrecubierta de A. Solari. Buenos Aires: Octrosa, 1947. 263 p.

 11. Földes Jolán: Een vrouw voor jou. Geautoriseerde vert. uit het Engels door M.H. Szekely-Lulofs. ’s-Gravenhage, Amsterdam: Leopold, De Muidertoren, 1950. 288 p.

 12. Földes Jolán: De eerste de beste. Vertaald door A. E. Boutelje. Den Haag: Leopold, 1937. 246 p.

 13. Földes Jolán: Egyptian interlude (Heads or tails). Transl. by Alexander G. Kenedi, Irwin Shapiro. New York, London: Farrar & Rinehart, Hutchinson, 1939. 302 p.

 14. Földes Jolán: Elskovs April. Overs. Gunnar Juel Jörgensen. Köbenhavn: Grafisk, 1953. 238 p.

 15. Földes Jolán: Emigranternes Gade. Overs. Aase Hansen. Köbenhavn: Gyldendal, Nordisk, 1937. 242 p.

 16. Földes Jolán: Erase una colegiala. Trad. Eliana Silva de Ortúzar. Santiago de Chile: Ed. Emp. Letras, 1937. 191 p.

 17. Földes Jolán: Evleniyorum. Ford. Muazzez Tahsin Berkand. İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1945. 172 p.

 18. Földes Jolán: Exilés. Trad. par Cécile Sérézia. Paris: Lumière, 1947. 264 p.

 19. Földes Jolán: Fain would I change. Fordító ismeretlen. London: Hale, 1951. 224 p.

 20. Földes Jolán: The Fairest Apple. Fordító ismeretlen. London: Hutchinson, 1950. 192 p.

 21. Földes Jolán: Fiskande kattens gata. Övers. av Gösta Olzon. Stockholm: Bonnier, 1936. 289 p.

 22. Földes Jolán: Goldene Ohrringe. Übers. von Rolf Burgauer. Zürich: Pan, 1948. 290 p.

 23. Földes Jolán: De gouden oorringen. Trad. Elisabeth Eenhoorn. Gravenhage: Leopold, 1947. 244 p.

 24. Földes Jolán: Gyldne Örenringe. Overs. Annabeth Kruuse. Köbenhavn: S.n., 1948. 220 p.

 25. Földes Jolán: Hans anden Kone. Overs. Annabeth Kruuse. Köbenhavn: Grafisk 1950. 235 p.

 26. Földes Jolán: Ich heirate. Übers. von Otto Drechsler. Leipzig: Julius Kittl, 1936. 300 p.

 27. Földes Jolán: I’m Getting Married. Transl. by George Halász. London: Nicholson & Watson, 1938. 284 p.

 28. Földes Jolán: Il était une lycéenne. Trad. par Flora Rónai, Paris: Les Éditions de France, 1937. 269 p.

 29. Földes Jolán: Imperial Tokay. Fordító ismeretlen. London: Hutchinson, 1948. 272 p.

 30. Földes Jolán: Jeg gifter mig. Oversatt av F. Gjerdrum. Oslo: Gyldendal, 1938. 186 p.

 31. Földes Jolán: Jeg maa ha mig en mand. Overs. Clara Hammerich. Köbenhavn: Hasselbach, 1938. 224 p.

 32. Földes Jolán: Je me mariée. Trad. par Flora Rónai. Paris: Les Éditions de France, 1938. 288 p.

 33. Földes Jolán: John Marchmonts Testament. Übers. von Felix Horst. Zürich: Pan, 1950. 304 p.

 34. Földes Jolán: Kalastavan kissan katu. Suomentanut Auterinen Maijaliisa. Helsinki: Otava, 1937. 320 p.

 35. Földes Jolán: Kopf oder Schrift. Übers. von Stefan J. Klein. Amsterdam: Fleckig, 1938. 365 p.

 36. Földes Jolán: Kultaiset korvarenkaat. Suomentanut Ena Kontuniemi. Helsinki: Nide hämeenlinna, 1948. [? p.]

 37. Földes Jolán: Kvinder vil Bedrages. Overs. Elsa Gress. Köbenhavn: Grafisk, 1952. 256 p.

 38. Földes Jolán: Ladies don’t Suffer. Fordító ismeretlen. London: Hutchinson, 1942. 207 p.

 39. Földes Jolán: Den ljuva flykten. Kärlek och äventyr. Övers. från engelska av Josef Almqvist. Stockholm: B. Wahlström, 1950. 254 p.

 40. Földes Jolán: Maria vor der Reifeprüfung. Ford. ismeretlen. Amsterdam: Allert de Lange, 1939. 268 p.

 41. Földes Jolán: Marrons Glacés. Fordító ismeretlen. London: Hutchinson, 1940. 223 p.

 42. Földes Jolán: Mowing Freely. Fordító ismeretlen. London: Hutchinson, 1944. 160 p.

 43. Földes Jolán: Musze wyjse za maz. Preloz. Eugenia Solska Warszawa: Plan, 1938. 284 p.

 44. Földes Jolán: Naimiskauppa. Suomentanut Sakari Jutoni. Helsinki: Otava, 1938. 259 p.

 45. Földes Jolán: Se necesita un marido. Trad. por Alfonso Banda Moras. Barcelona: Luis de Caralt, 1953. 210 p.

 46. Földes Jolán: Onepravdanite. Prev. Szpasz Kapelkov. Szofija: Rila, 1945. 284 p.

 47. Földes Jolán: Orzeł czy reszka. Preloz. Sillei Rezső. Lwów: Książnica-Atlas, 1939. 378 p.

 48. Földes Jolán: Over der brug. Trad. M. H. Székely-Lulofs. Den Haag: Leopold, 1938. 287 p.

 49. Földes Jolán: Peter verliert nicht den Kopf. Übers. von Stefan J. Klein. Mähr.-Ostrau: Atrium, 1938. 138 p.

 50. Földes Jolán: Pile ou face. Trad. par Denise van Moppès. Paris: Albin Michel, 1939. 380 p.

 51. Földes Jolán: Les plaisir des femmes. Trad. par Flora Ronai. Paris: Les Éd. De France, 1939. 218 p

 52. Földes Yolanda: Prelude to love. Transl. by A. G. Kenedi, I. Shapiro. New York, Toronto: Farrar & Rinehart, 1938. 271 p.

 53. Földes Jolán: Prendo Marito. Trad. di Filippo Faber. Milano: Fratelli Treves, 1937. 316 p.

 54. Földes Jolanda: Questa è la tua donna. Trad. di E. Brugnotti. Milano: ELI, 1951. 325 p.

 55. Földes Jolán: A rua do gato que pesca. Trad. de Francisco Quintal, Lisboa: Livraria Renascença, 1959. 239 p.

 56. Földes Jolán: La rue du Chat- Qui – Pêche. Trad. par Denise van Moppès. Paris: Albin Michel, 1947. 316 p.

 57. Földes Jolán: De straat van de visschende kat. Geautoriseerde bew. uit het Hongaarsch door M. H. Székely-Lulofs. Den Haag: Leopold, 1937. 367 p.

 58. Földes Jolán: Die Strasse der fischenden Katze. Übers. von Stefan J. Klein. Amsterdam: Allert de Lange, 1937. 313 p.

 59. Földes Jolán: La strato de fisanta kato. Trad. Ladislao Halka. Budapest: Literatura Mondo, 1937. 268 p.

 60. Földes Jolán: The Street of the Fishing Cat. Transl. by Elisabeth Jacoby. London: Nicholson & Watson, 1937. 317 p.

 61. Földes Jolán: The Street of the Fishing Cat. Transl. by Elisabeth Jacoby. New York-Toronto: Farrar & Rinehart, 1937. 317 p.

 62. Földes Jolán: The Street of the Fishing Cat. Transl. by Elisabeth Jacoby. Leipzig: The Albatross. 1937. 317 p.

 63. Földes Jolán: Susanne gifter sig. Övers. av Håkan Bergstedt, Stockholm: Bonnier, 1938. 263 p.

 64. Földes Jolán: La tzigane et le colonel. Trad. par Eugène Wolfers. Paris: Lumière, 1945. 255 p.

 65. Földes Jolán: Ulica Kota Rybołówcy. Preloz. Sillei Rezső, Warszava: Książnica-Atlas, 1937. 242 p.

 66. Földes Jolán: Ulica mačka ribara. Prev. Paula Rendi. Zagreb: Binoza-Svjetski pisci, [1937?] 236 p.

 67. Földes Jolán: Ulice rybařici kočky. Prel. Arno Kraus. Praha: Evropský literární klub, 1937. 257 p.

 68. Földes Jolanda: La via del gatto pescatore. Ford. ismeretlen. Milano: Corriere della sera, 1936. 112 p.

 69. Földes Jolán: Vou-me casar! Trad. Castello Branco. Lisboa: Classica, 1939. 259 p.

 70. Földes Jolán: Woman in Love. Transl. by Eleanor Hall. London: Museum Press, 1945. 157 p.

 71. Földes Jolán: Zkouška dospělosti. Prel. Evžen Klinger. Praha: Sfinx, 1937. 239 p.

 72. Földes Jolán: Zlaté náušnice. Ford. ismeretlen. V. Praze: Plzákovo nakladatelství, 1948. 248 p.

Fordításai:
 1. Abbe, Patience – Abbe, Richard – Abbe, Johnny: Három gyermek elmeséli kizárólag felnőtteknek tizenegy évi bolyongását a világ körül. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1937. 191 p.

 2. Baldwin, Faith: Második szereposztás. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1934. 253 p.

 3. Campbell, Reginald: Halál a tigrisvölgyben. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1936. 251 p.

 4. Christie, Agatha: Poirot és az ABC. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1936. 172 p.

 5. Christie, Agatha: Poirot gyanúba esik. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1935. 252 p.

 6. Daly, Caroll John: Az üvöltő fenevad. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1932. 192 p.

 7. Dilnot, George: Sátán őnagysága. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1935 192 p.

 8. Eberhart, Mignon: Baleset a ködben. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1936. 222 p.

 9. Footner, Hulbert: A halott ember kalapja. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1935. 196 p.

 10. Gardner, Erle Stanley: A táncos lányok esete. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1935. 224 p.

 11. Gardner, Erle Stanley: A vonító kutya esete. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1935. 255 p.

 12. Hueston, Ethel: Eladó szépség. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1935. 200 p.

 13. Hueston, Ethel: Szélvész kisasszony. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1935. 192 p.

 14. Hüvelyk Matyi. Mese. Átdolg. Földes Jolán. Ill. Sebők Imre. Budapest: Palladis, 1937. 62 p.

 15. Jamieson, Leland: A névtelen sziget. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1936. 191 p.

 16. Mills, Arthur: Az aranymacska. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1936. 172 p.

 17. Mowery, William: Klubház a hó alatt. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1935. 190 p.

 18. Németh Andor: Hungary. Ford. Földes Yolanda. Budapest: Lloyd Guide Books Company, 1932. 584 p.

 19. Patrick, Quentin: Halál a galambdúcban. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1935. 192 p.

 20. Pollock, Channing: A tökéletes úriember. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1937. 224 p.

 21. Rosman, Alice Grant: A kis kutya két gazdája. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1935. 190 p.

 22. Rosman, Alice Grant: A kisautó két gazdája. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1934. 192 p.

 23. Stringer, Arthur: Az elveszett leány. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1935. 192 p.

 24. Wallace, Edgar: Az ember, aki nem is él. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1935. 192 p.

 25. Wallace, Edgar: A meztelen lábnyom. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1936. 127 p.

 26. Wentworth, Patricia: Ördög a sötétben. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1936. 192 p.

 27. Wheatley, Dennis: Gyilkosság Miami előtt. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1937. 132 p.

 28. Wheatley, Dennis: A tilalmas terület. Regény. Ford. Földes Jolán. Budapest: Palladis, 1935. 253 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. TÖRÖK Sophie: Nők az irodalomban. Nyugat, 1932. II. (24. sz.), pp. 627-630.

 2. RÓZSAHEGYI György: Földes Jolán: Mária jól érett. Névtelen Jegyző, 1932. június 23. 23. p.

 3. FÜLÖP Margit: Négyszemközt Földes Jolánnal. Literatura, 1936. pp. 307-308.

 4. HEVESI András: A halászó macska uccája. Földes Jolán regénye. Nyugat, 1936. II. (12. sz. ), pp. 459-460.

 5. GYÖRGY László: Nem én leszek a regényíró Miss Magyarország, - mondta Földes Jolán… Ünnep, 1936. október 23. pp. 1834-1835.

 6. KEMÉNYFFY János: Egy nemzetközi regénypályázat magyar győztese. Földes Jolán: A halászó macska utcája. Budapest: Franklin Ny., 1937. pp. 231-254. (Klny. a Budapesti Szemléből)

 7. N.M.: A Halászó macska utcája és a nemzetközi pályázati díj. Napkelet, 1937. pp. 49-50.

 8. Földes Jolán: A halászó macska uccája. Élet, 1937/15. sz., 402. p.

 9. KARDOS László: Más világrész. Földes Jolán novellái. Nyugat, 1938. I. (3. sz.), 236. p.

 10. Földes Jolán: Más világrész – Fej vagy írás. Élet, 1938/12. sz., 510. p.

 11. GALLA Ágnes: Tizenhat éves angol lányok kedvenc írónője. Haladás, 1948/6. sz., 2. p.

 12. M.K.: Földes Jolán. Irodalmi Újság, 1963. november 15. 2. p.

 13. MEGYERY Sári: A halászó macska utcája. = Uő: Játékszerelem. Emlékek és portrék. Budapest: Magvető, 1984. pp. 65-78.

 14. SZAKONYI Károly: Előszó. = Földes Jolán: A halászó macska uccája. Budapest: Pallas, Budapest, 1989. pp. 5-8.

 15. HEGEDŰS Géza: Földes Jolán és A halászó macska uccája. = Földes Jolán: A halászó macska uccája. Budapest: Pallas, 1989. pp. 195-204.

 16. ERŐS Kinga: Földes Jolán: A halászó macska uccája. Emigránsok utcája. Szépirodalmi Figyelő, 2006/5. sz., pp. 91-95.

 17. BUDA Attila: Ismétlés mint értelmezés. Figyelő, 2006/5. sz., pp. 96-103.

 18. KRUSOVSZKY Dénes: A felejtés ellen. Élet és Irodalom, 2006. aug. 18., 28. p.

 19. ZSADÁNYI Edit: Írónők a századelőn. = A magyar irodalom történetei II. Budapest: Gondolat, 2007. pp. 807-826.

 20. SÁRKÖZI Mátyás: Micsoda életek! Emigránsok Angliában. Budapest: Noran, 2008. pp. 106-108.

 21. ZSADÁNYI Edit: „Piros mályva, papsajt, jézusszíve, bazsali, rezeda meg kisasszonycipő”. A felsorolás és a személytelen narráció formái Kaffka Margit, Ritoók Emma és Földes Jolán prózájában. = Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Szerk. VARGA Virág, ZSÁVOLYA Zoltán. Budapest: Ráció, 2009. pp. 89-106.

 22. JABLONCZAY Tímea: A szöveg mint az anya teste. Földes Jolán: Mária jól érett. = Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Szerk. VARGA Virág, ZSÁVOLYA Zoltán. Budapest: Ráció, 2009. pp. 310-325.

 23. ERŐS Kinga: Emigránsok utcája. Földes Jolán: A halászó macska uccája. = Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Szerk. VARGA Virág, ZSÁVOLYA Zoltán. Budapest: Ráció, 2009. pp. 326-331.

 Forray Jolán

Saját írások:
 1. FORRAY Jolán: Szomorú asszonyoknak üzenem. Versek. Budapest: Írók, Művészek, Zeneszerzők Értékesítő Szövetsége, 1935. 28 p.

 Fürth Margit, F.

Saját írások:
 1. FÜRTH Margit, F.: Az alagút. Novellák. Tel-Aviv: Új Kelet, 1969. 215 p.

 2. FÜRTH Margit, F.: Beruria siratása. Elbeszélések. Budapest: Múlt és Jövő, 1931. 83 p.

 3. FÜRTH Margit, F.: Gyuri gróf, a németfalvi kispap. Mesék és történetek zsidó gyerekek számára. Ill. Nagy György. Budapest: Garai Ny., 1926. 75 p.

 4. FÜRTH Margit, F.: Keresztúton. Elbeszélések. Budapest: Múlt és Jövő, 1930? 107 p.

 5. FÜRTH Margit, F.: Kukta Peti. Mesék. Ill. Gedő Lipót. Budapest: Fővárosi Könyvkiadó, 1936. 73 p.

 6. FÜRTH Margit, F.: Maris! Maris! Regény. Tel-Aviv: Új Kelet, 1965. 285 p.

 7. FÜRTH Margit, F.: Üdvözlet a jövő asszonyának. Versek. Tel-Aviv: Új Kelet, 1956. 90 p.

 8. FÜRTH Margit, F.: Vágyak végtelene. Versek. Budapest: Korvin Ny., 1927. 63 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. REICHARD Piroska: Beruria siratása. F. Fürth Margit elbeszélései. Nyugat, 1931. I. (7. sz.), pp. 471-472.

 2. TÖRÖK Sophie: Gyerekek könyveiről. Illyés Gyula és Ortutay Gyula magyar parasztmeséi; Alan Alexander Milne: Micimackó; Szegedi Boris: Fur-Fa-Rag-Ta; Selma Lagerlöf: Amikor én kisleány voltam; Arthur Ransome: Fecskék és fruskák; F. Fürth Margit: Kukta Peti. Nyugat, 1936. II. (12. sz.), pp. 454-457.

 Füssy Margit

Saját írások:
 1. FÜSSY Margit: Történelmi miniatűrök. Hangulatok. Versek. Szeged: Szerző, 1941. 24 p.

Közreműködései:
 1. FÜSSYNÉ HUSZÁR Amália: Igazságot Magyarországnak! Aktuális strófák. Átdolg. és sajtó alá rend. Füssy Margit. Szeged: Szerző, 192? 23 p.

 Füssyné Huszár Amália

Saját írások:
 1. FÜSSYNÉ HUSZÁR Amália: Egy csokor tulipán. 150 irredenta és hazafias gyermekvers óvodák, iskolák és családok használatára. Szeged: Hírlapkiadó, 1925? 77 p.

 2. FÜSSYNÉ HUSZÁR Amália: Igazságot Magyarországnak! Aktuális strófák. Átdolg. és sajtó alá rend. Füssy Margit. Szeged: Füssy, 192? 23 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. LENGYEL András: Egy csokor tulipán. Egy irredenta írónő - Füssyné Huszár Amália. Tekintet, 1997/4-5. sz. pp. 63-76. = Közkatonái a tollnak. Vázlatok Szeged sajtótörténetéhez. Szeged: Bába, 1999. pp. 265-280.

copyrightA bibliográfia alapja: Diera Bernadett, Mészáros Zsolt, Zsadányi Edit Női Szerzők a huszadik század első felében c. munkája, mely az Új Magyar Irodalomtörténet című pályázat NKFP 5/0113 támogatásával készült. Lezárva: 2011 januárjában.

A hypertextes újraközléshez a szerzők engedélyüket adták.

Free business joomla templates