a     b     C     d     e     f     g     h     i     j     k     l     m
n     o     p     r     s     sz     t     u     v     w     z     zs

 

 Csapó Gizella

Saját írások:
 1. CSAPÓ Gizella: Beata. Regény. Budapest: Képes Családi Lapok, 1894. 191 p.

 2. CSAPÓ Gizella: A légyott. Regény. Budapest: Képes Családi Lapok, 1903. 104 p.

 Czike Gáborné Lovich Ilona

Saját írások:
 1. CZIKE GÁBORNÉ LOVICH Ilona: Dalol a fészek. Versek. Budapest: Szerző, 1938. 56 p.

 2. [CZIKE GÁBORNÉ] LOVICH Ilonka: Íme a lelkem. Versek. Temesvár: Keller Ny., 1919. 79 p.

 3. CZIKE GÁBORNÉ LOVICH Ilonka költeményei. Arad: Vasárnap, 1927. 84 p.

 4. CZIKE GÁBORNÉ LOVICH Ilona: Mit beszél az angyal? Versek. Szerk. Czike Gábor. Ill. Márton Lajos. Budapest: Élet, 1926. 28 p.

Fordításai, közreműködései:
 1. Czike Gáborné M. Lovich Ilona – Nemes Czike Gábor: Ipari középiskolai olvasókönyv. Szemelvények. 2.: A renaissancetól máig. Budapest: Ranolder Intézet, 1939. 238 p.

 2. Élet a napfényben. Fink Mária Bonaventura szegény iskolanővér életrajza. Írta a Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek rendjének egyik tagja. Ford. Nemes Czike Gáborné Lovich Ilona. Budapest: Szent István Társulat, 1934. 245 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. IJJAS Antal: „Óh, gyönyörű szép…” [Czike Gáborné Lovich Ilona]. Új Ember, 1973/március, 1. p.

 Czikle Valéria, Gy.

Saját írások:
 1. CZIKLE Valéria, Gy.: Balatoni regős. Versek. Budapest: Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság, 1933. 62 p.

 2. CZIKLE Valéria, Gy.: Bujdosó oroszok dalai. Versek. Budapest: Országos Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság, 1933. 62 p.

 3. CZIKLE Valéria, Gy.: Három világ. Regény. Budapest: Országos Gárdonyi Irodalmi Társaság, 1931. 322 p.

 4. CZIKLE Valéria, Gy.: Triolettek. Regény. Budapest: A Magyar Irodalmi Társulatok Országos Szövetsége, 1940. 116 p.

 5. CZIKLE Valéria, Gy.: Versek. Budapest: Szerző, 1909-28. 5 kötet.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. FARKAS Geiza: Gy. Czikle Valéria: Bujdosó oroszok dalai. Kalangya, 1934/3. sz., 241. p.

 2. KISS Tamás: Hét verskötet; Győry Dezső: Magyar hegyibeszéd; Mátyás Ferenc: Eleven koporsók; Kuti László: Hársfa-utca; Czikle Valéria: Triolettek; Ternyey Árpád: Sas a Balaton felett; Földeák János: Európa közepén; Sásdi Sándor Pál: Ember nem hallotta. Nyugat, 1940. (11. sz.), pp. 518-519.

 3. GERÉB László: Gy. Czikle Valéria: Triolettek. Vigilia, 1940. pp. 264-265.

 Czóbel Minka

Saját írások:
 1. CZÓBEL Minka: Boszorkány-dalok. Versek. Bev. Weöres Sándor. Vál. és utószó Pór Péter. Budapest: Szépirodalmi, 1974. 269 p.

 2. CZÓBEL Minka: Donna Juanna. Regényes költemény. Budapest: Singer és Wolfner, 1900. 112 p.

 3. CZÓBEL Minka: Az erdő hangja. Tükrökről, szobákról. Három falu határából. Egy hét.- Álmok kertje. Versek. Budapest: Singer és Wolfner, 1914. 246 p.

 4. CZÓBEL Minka: Az erdő hangja. Versek. Budapest: Széphalom, 2007. 246 p.

 5. CZÓBEL Minka: Fehér dalok. Versek. Budapest: Singer és Wolfner, 1893. 152 p.

 6. CZÓBEL Minka: Hafia. Regény. Budapest: Grill, 1891. 109 p.

 7. CZÓBEL Minka: Kakkukfüvek. Versek. Budapest: Athenaeum, 1901. 328 p.

 8. CZÓBEL Minka: Két arany hajszál. Regény. Budapest: Magyar Kereskedelmi Közlöny, 1908. 144 p.

 9. CZÓBEL Minka: A magyar nép nótáskönyve a bölcsőtől a sírig. Kisvárda: Felsőszabolcsi Ny. 1943. 30 p.

 10. CZÓBEL Minka: Maya. Versek. Budapest: Singer és Wolfner, 1893. 116 p.

 11. CZÓBEL Minka: Nyírfa lombok. Versek. Budapest: Révai, 1889. 243 p.

 12. CZÓBEL Minka: Pókhálók. Elbeszélések. Budapest: Singer és Wolfner, 1906. 173 p.

 13. CZÓBEL Minka: Opálok. Versek. Budapest: Franklin, 1903. 152 p.

 14. CZÓBEL Minka: Újabb költemények. Budapest: Singer és Wolfner, 1892. 270 p.

 15. CZÓBEL Minka: A virradat dalai. Versek. Budapest: Pfeifer, 1896. 190 p.

Műveinek fordításai:
 1. Czóbel Minka: La Migration de l'âme. Dialogues philosophiques. Trad. par Melchior de Polignac. Paris: Ollendorff, 1897. 158 p.

 2. Czóbel Minka: Angélus à tout jamais, face à face avec Dieu. Trad. par Guillaume Vauthier. Revue de Hongrie, déc. 1908, T. II, ndeg. 10, pp. 573-578.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. JUSTH Zsigmond: Czóbel Minka. A Hét, 1892. jan. 17. pp. 37-38.

 2. P.Gy. [PEKÁR Gyula]: Czóbel Minka. Magyar Bazár, 1892/8. sz., 57. p.

 3. IGNOTUS Pál: Czóbel Minka. A Hét, 1893. I., pp. 15-16.

 4. ENDRŐDI Sándor: Czóbel Minka. Fővárosi Lapok, 1893. dec. 24. (355. sz.), 2941-2942.

 5. O.E. [OSVÁT Ernő]: Donna Juanna. Új Magyar Szemle, 1900. jún. 15.; Újraközölve: Uő: Az elégedetlenség könyvéből. Összegyűjtött írások. Budapest: Kiss József Könyvkiadó, 1993. pp. 204-207.

 6. OSVÁT Ernő: Czóbel Minka: Donna Juanna. Budapesti Napló, 1900. júl. 9.; Újraközölve: Uő: Az elégedetlenség könyvéből. Összegyűjtött írások. Budapest: Kiss József Könyvkiadó, 1993. pp. 208-210.

 7. Kakkukfüvek. Költemények. Írta Czóbel Minka. Uj Idők, 1901/51. sz., pp. 539-540.

 8. Czóbel Minka: Kakkukfüvek. Budapesti Szemle, 1902/312. sz., pp. 470-475.

 9. G.M.: Magyar írónők. V. Czóbel Minka VI. Békássy Helén. Magyar Bazár, 1903/16. sz., 2. p.

 10. Az erdő hangjai [Czóbel Minka]. Vasárnapi Ujság, 1914/21. sz., 419. p.

 11. KISS Margit: Czóbel Minka és a Nyírség. Nyíregyháza: Bessenyei Társaság, 1941. 12 p.

 12. KISS Margit: Czóbel Minka. Debrecen: Lehotai Ny., 1942. 116 p.

 13. PÓR Péter: Konzervatív reformtörekvések a századforduló irodalmában. Justh Zsigmond és Czóbel Minka népiessége. Budapest: Akadémiai, 1971. 165 p.

 14. PÓR Péter: Utószó. = CZÓBEL Minka: Boszorkány-dalok. Budapest: Szépirodalmi, 1974. pp. 241-263.

 15. KÖNCZÖL Csaba: A dilettáns bátorsága. Czóbel Minka: Boszorkány-dalok. Életünk, 1975/2. sz., pp. 185-189. Újraközölve: Uő: Tükörszoba. Esszék. Budapest: Szépirodalmi, 1986. pp. 182-191.

 16. WEÖRES Sándor: Három veréb hat szemmel. Budapest: Szépirodalmi, 1977. pp. 544-545.

 17. KOVÁCS Sándor Iván: Történetiség-élmény Psychétől Czóbel Minkáig – és vissza. = WEÖRES Sándor: Három veréb hat szemmel. Budapest: Szépirodalmi, 1977. pp. 15-20.

 18. KATONA Béla: A hosszú némaságtól a késői feltámadásig. Emlékezés Czóbel Minka halálának harmincadik évfordulójára. Szabolcs-szatmári Szemle, 1977/1. sz., pp. 108-113.

 19. TIDRENCZEL Sándor: Czóbel Minka vallomása. Irodalomtörténeti Közlemények, 1978. 503. p.

 20. DANYI Magdolna: Czóbel Minka. Újvidék: Hungarológiai Intézet, 1980. 83 p.

 21. BORI Imre: Czóbel Minka. = Uő: A magyar irodalom modern irányai II. Újvidék: Forum, 1985. pp. 233-276.

 22. MARGÓCSY József: Czóbel Minka irodalmi levelezése. Acta Acad. Paed. Nyíregyhaziensis, 1985. pp. 5-30.

 23. MARGÓCSY József: Justh Zsigmond és Czóbel Minka. Acta Acad. Paed. Nyíregyhaziensis 11. 1987. pp. 53-62.

 24. MARGÓCSY József: Czóbel Minka 1855-1947. = Szellemi elődeink 2. A Bessenyei Társaság 1989. első félévi rendezvényei keretében elhangzott előadások rövidített szövege. Szerk. FUTAKY László. Nyíregyháza: Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság, 1989. pp. 33-39.

 25. S. VARGA Pál: Czóbel Minka. = Uő: A gondviseléshittől a vitalizmusig. A magyar líra világképének alakulása a XIX. század második felében. Debrecen: Csokonai, 1994. pp. 235-256.

 26. S. VARGA Pál: A vágytalan boldogság költője. Czóbel Minka költői világképéről. Irodalomtörténeti Közlemények, 1994/1. sz., pp. 32-51.

 27. SZEPESI Attila: Az anarcsi boszorkány. Czóbel Minka varázslásai. Kortárs, 1999/6. sz., pp. 92-94.

 28. TÁLAS Anikó: Czóbel Minka és Büttner Helén barátsága. = Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv XIII. Nyíregyháza, 1999. pp. 247-260.

 29. MÁRTON László: Utószó. = Czóbel Minka: Pókhálók. Pécs: Jelenkor, 2000. pp. 137-142.

 30. TAKÁCS Judit: A szubjektum problémája Czóbel Minka lírájában. Irodalomtörténet, 2000/3. sz., pp. 435-461.

 31. SZEPESI Attila: A Cédruspalota. Holmi, 2000/2. sz., pp. 217-219.

 32. SZEPESI Attila: Egy elfelejtett kárpátaljai regény. Czóbel Minka: A két arany hajszál. Magyar Napló, 2002/3. sz., pp. 25-29.

 33. CZÓBEL Minka: Hullámzó fény. KERTÉSZ Zoltánné elemzéseivel. Bev. MADÁR János. Anarcs: Anarcs Község Önkormányzata, 2005. 125 p.

 34. KALÁSZ Márton: In memoriam Czóbel Minka (1855-1947). Havi Magyar Fórum, 2007/3. sz., pp. 22-23.

 35. „Jövőm emléke, múltamnak árnya”. In memoriam Czóbel Minka. Szerk. MERCS István. Nyíregyháza: Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, 2008. 214 p.

 36. PÉCSI Emőke: Pókhálóba szőtt szubjektum. A női szubjektivitás sajátosságai Czóbel Minka irodalmi alakjának és elbeszélő prózájának érintkezési pontjain. = Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Szerk. VARGA Virág, ZSÁVOLYA Zoltán. Budapest: Ráció, 2009. pp. 68-81.

copyrightA bibliográfia alapja: Diera Bernadett, Mészáros Zsolt, Zsadányi Edit Női Szerzők a huszadik század első felében c. munkája, mely az Új Magyar Irodalomtörténet című pályázat NKFP 5/0113 támogatásával készült. Lezárva: 2011 januárjában.

A hypertextes újraközléshez a szerzők engedélyüket adták.

Free business joomla templates