a     b     c     d     e     f     g     h     i     j     k     l     m
n     o     p     r     s     sz     t     u     v     W     z     zs

 

Wagner Lilla, Vésziné

Saját írások:
 1. WAGNER Lilla: Alexandriai Katalin. Egy hitvalló története. Regény. Budapest: Antiqua, 1943. 189 p.
 2. WAGNER Lilla: Általános és különös vagyon bírói gyakorlatunkban. Győr: Győri Hírlap Ny., 1935. 16 p. (Klny. a Polgári Jogból)
 3. WAGNER Lilla: A császár leánya. Regény. Budapest: Lampel, 1933. 380 p.
 4. WAGNER Lilla: Ernest Jones 1879-1958. = Psychoanalytic Pioneers. Ed. by Franz Alexander, Samuel Eisenstein, Martin Grotjahn. New-York – London: Basic, 1966. pp. 87-141.
 5. WAGNER Lilla: Eszmélet, érzéklet, észlelet. Tanulmány. Budapest: Fischer Ny., 1933. 24 p. (Klny. a Magyar Psychologiai Szemléből)
 6. WAGNER Lilla: Fából vaskarika. Mesék. Ill. Stael von Holstein Hanna. Budapest: Széchenyi Irodalmi és Művészeti Rt., 1940. 56 p.
 7. WAGNER Lilla: Iulia, Augustus leánya. Regény. Budapest: Lampel, 1931. 310 p.
 8. WAGNER Lilla: A kitagadott asszony. Regény. Budapest: Lampel, 1934. 376 p.
 9. WAGNER Lilla: Kizsákmányoló ügyletek. Értekezés. Budapest: Admiral, 1936. 51 p.
 10. WAGNER Lilla: A lélektani antropológia vázlata, különös tekintettel a számfogalom lelki fejlődése menetére. Tanulmány. Budapest: Antiqua, 1946. 123 p.
 11. WAGNER Lilla: A magyar népmese és szociológiai tanulságai. Tanulmány. Budapest: Hungária Hírlapnyomda, 1928. 16 p. (Klny. a Századunkból)
 12. WAGNER Lilla: A negyedik Petőfi. Tanulmány. London: Szepsi Csombor Kör, 1972. 135 p.
 13. WAGNER Lilla: Parlamentalizmus és választójog. Tanulmány. Budapest: Törvényhozók Lapja, 1936. 24 p.
 14. WAGNER Lilla: Transzvertáló lelki jelenségek. Tanulmány. Budapest: Fischer Ny., 1935. 44 p. (Klny. a Magyar Psychologiai Szemléből)
 15. WAGNER Lilla – Vészi Mátyás: Az ügyvédi hivatás művészete. Tanulmány. Budapest: Grill, 1929. 490 p.
 16. WAGNER Lilla: Ürmös. Istenes és istentévesztett versek 1919-1939. Budapest: Vajda János Társaság, 1940. 74 p.
Műveinek fordításai:
 1. Veszy-Wagner, Lilla: Historia del psicoanálisis II. Ernest Jones, Paul Federn. Trad. por Edoardo Weiss. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1968. 121 p.
Közreműködései:
 1. Freud, Sigmund: Gesammelte Werke. Bearb. Lilla Veszy-Wagner et al. Frankfurt am Main: Fischer, 1940-1968. 18 kötet.
 2. HANÁK Tibor: Wagner Petőfije. Wagner Lilla: A negyedik Petőfi. = Uő: A nélkülözhetetlen bírálat. München: Kerék Könyvek, 1983. pp. 288-294.

Walthier Eliz

Saját írások:
 1. WALTHIER Eliz: Azért is tavasz! Versek. Sopron: Bagó Ny., 1937. 48 p.
 2. WALTHIER Eliz: Cseresznyevirágok. Versek. Sopron: Rábaközi Ny., 1942. 80 p.
 3. WALTHIER Eliz: Zsoltáros élet. Versek. Budapest: Szent István Társulat, 1935.168. p.

copyrightA bibliográfia alapja: Diera Bernadett, Mészáros Zsolt, Zsadányi Edit Női Szerzők a huszadik század első felében c. munkája, mely az Új Magyar Irodalomtörténet című pályázat NKFP 5/0113 támogatásával készült. Lezárva: 2011 januárjában.

A hypertextes újraközléshez a szerzők engedélyüket adták.

Free business joomla templates