a     b     c     d     e     f     g     h     i     j     k     l     m
n     o     p     r     s     sz     t     u     V     w     z     zs

 

Vándor Iván (Váradi Ilona)

Saját írások:
 1. VÁNDOR Iván: Ács Éva és egyéb történetek. Debrecen: Hegedüs-Sándor, 1911. 203 p.
 2. VÁNDOR Iván: Ágnes. Ifjúsági regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1929. 62 p.
 3. VÁNDOR Iván: Ágnes.- Szent Erzsébet.- A költő.- Petrőczy Kata Szidónia. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1932. 4 kötet.
 4. VÁNDOR Iván: Anasztázia kézfogója. Kisregény. Ill. Halász Sándor. Nyíl, 1933. 3. évf. 24. sz., pp. 1-20.
 5. VÁNDOR Iván: Andrea arcát a nap felé fordítja. Regény. Budapest: Franklin, 193? 178 p.
 6. VÁNDOR Iván: Az arany madár. Regény. Budapest: Athenaeum, 1917. 272 p.
 7. VÁNDOR Iván: Balassa Bálint szerelmei. Elbeszélések. Címlap Bálint János, könyvdíszek Kónya Sándor. Budapest: Athenaeum, 1917. 134 p.
 8. VÁNDOR Iván: Beethoven ifjúsága. Regény. Ill. Róna Emy. Budapest: Palladis, 1943. 117 p.
 9. VÁNDOR Iván: Délibáb. Elbeszélés. Budapest: Nádor Ny., 1942. 48 p.
 10. VÁNDOR Iván: Felhők között. Ifjúsági regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1930. 48 p.
 11. VÁNDOR Iván: Hajdanában. Regényes színjáték. Budapest: Légrády, 1921. 20 p.
 12. VÁNDOR Iván: Köd kisasszony és egyéb elbeszélések. Budapest: Budapesti Hírlap, 1908. 231 p.
 13. VÁNDOR Iván: A költő (Kisfaludy Károly). Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1931. 62 p.
 14. VÁNDOR Iván: Lopott lelkek. Regény. Budapest: Pallas Ny., 1932. 196 p.
 15. VÁNDOR Iván: Melitta hét apja. Regény. Budapest: Magyar Szépirodalmat Pártolók Egyesülete, 1936. 268 p.
 16. VÁNDOR Iván: Petrőczy Kata Szidónia. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Singer és Wolfner, 1926. 62 p.
 17. VÁNDOR Iván: A Sólyom-ház. 1. Andrea szerencséje. 2. Andrea találkozik az élettel. 3. Andrea arcát a nap felé fordítja. Regény. Budapest: Dick-Franklin, 1928-1933. 3 kötet.
Fordításai:
 1. Carit, Etlar: Vendetta. Korzikai történet. Regény. Ford. Vándor Iván. Budapest: Légrády, 1930. 256 p.
 2. Donovan, Mollie: Anne boldog lesz! Regény. Ford. Vándor Iván. Budapest: Singer és Wolfner, 1933. 119 p.
 3. Footner, Hulbert: A düledező ház. Regény. Ford. Vándor Iván. Budapest: Légrády, 1929. 2 kötet.
 4. France, Anatole: Thaïs. Regény. Ford. Vándor Iván. Budapest: Hecska, 1918. 219 p.
 5. Goodchild, George: Az erdei bujdosók. Regény. Ford. Vándor Iván. Budapest: Palladis, 1942. 184 p.
 6. Hueston, Ethel: Cicely mindent elintéz! Regény. Ford. Vándor Iván. Budapest: Palladis, 1935. 192 p.
 7. Maize, Lillian: A méltóságos sofőr. Regény. Ford. Vándor Iván. Budapest: Palladis, 1941. 155 p.
 8. Steeman, Stanislas André: Végzetes éjszaka. Regény. Ford. Vándor Iván. Budapest: Palladis, 1933. 176 p.
 9. Vickers, Roy: Akiknek nincs neve. Regény. Ford. Vándor Iván. Budapest: Palladis, 1937. 160 p.
 10. Wallace, Edgar: A kordovai igaz emberek. Regény. Ford. Vándor Iván. Budapest: Palladis, 1931. 244 p.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. KÁLLAY Miklós: Nők a magyar regényirodalomban [Somfay Margit: Vénusz jegyében; Dobosi Pécsi Mária: Csodálatos bábú; Vándor Iván: Andrea szerencséje; Medveczky Bella: Mámor]. Literatura, 1928/5. sz., pp. 11-13.
 2. r.m. [RUZITSKA Mária?]: Négyszemközt Vándor Ivánnal. Literatura, 1931/3. sz., pp. 128-129.

Várady Zsigmondné

Saját írások:
 1. VÁRADY Zsigmondné: Budai kis ház. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1933. 238 p.
 2. VÁRADY Zsigmondné: Isten malmai. Versek. Budapest: Vajna és Bokor, 1941. 152 p.
 3. VÁRADY Zsigmondné: Az utolsó szó jogán. Versek. Budapest: Fővárosi, 1936. 142 p.

Vargha Gyuláné Szász Póla

Saját írások:
 1. VARGHA Gyuláné [SZÁSZ Póla]: Bizonyságtétel. Karcag: Klein-Rátkay Ny., 1914. 31 p.
 2. VARGHA Gyuláné [SZÁSZ Póla]: Dicsőség Istennek! Versek. Budapest: Kókai, 1914. 223 p.
 3. VARGHA Gyuláné [SZÁSZ Póla]: Dicsőség Istennek! Versek. 2. bővített kiadás. Budapest: Fébé, 1927. 254 p.
 4. VARGHA Gyuláné [SZÁSZ Póla]: Elbeszélések. Budapest: Bethánia, 1924. 72 p.
 5. VARGHA Gyuláné [SZÁSZ Póla]: A jó pásztor. Budapest: Országos Református Szeretetszövetség, 1939. 4 p.
 6. VARGHA Gyuláné [SZÁSZ Póla]: A karácsony. Budapest: Országos Református Szeretetszövetség, 1938. 8 p.
 7. VARGHA Gyuláné [SZÁSZ Póla]: Karácsonyi előkészületek. Ember tervez, Isten végez. Két párbeszéd. Klotildliget. Budapest: Fébé, 1921. 19 p.
 8. VARGHA Gyuláné [SZÁSZ Póla]: A keresztyén küzdelme a maga s a környezete bűneivel. Értekezés. Zilah: Bethánia-Seress, 1914. 22 p.
 9. VARGHA Gyuláné [SZÁSZ Póla]: Könyvek könyve. Párbeszéd. Budapest: Országos Református Szeretetszövetség, 1939. 10 p.
 10. VARGHA Gyuláné [SZÁSZ Póla]: A Lorántffy Zsuzsánna Egyesület. Budapest: Franklin, 1898. 8 p.
 11. VARGHA Gyuláné [SZÁSZ Póla]: Miatyánk. Budapest: Országos Református Szeretetszövetség, 1939. 6 p.
 12. VARGHA Gyuláné [SZÁSZ Póla]: Mit kíván az Úr a magyar nőktől? Értekezés. Budapest: Nagy Ny., é.n. 8 p.
 13. VARGHA Gyuláné [SZÁSZ Póla]: A tűzből kiragadva. Budapest: Bethánia, 1925. 3 p.
 14. VARGHA Gyuláné [SZÁSZ Póla]: Unokáim. Versek. Budapest: Szerző, 1928. 39 p.
 15. VARGHA Gyuláné [SZÁSZ Póla]: A vasárnapi megszentelésről. Budapest: Országos Református Szeretetszövetség, 1939. 6 p.
 16. VARGHA Gyuláné [SZÁSZ Póla] – Vargha Tamás: Versek a nagy háború idejéből. Budapest: Bethánia Ny., 1916. 40 p.
Fordításai, közreműködései:
 1. Andrae, Hedvig: Fényesre tisztított lámpácskák. Elbeszélés gyermekek számára. Ford. Vargha Gyuláné. Budapest: Bethánia, 1943. 54 p.
 2. Andrae, Hedvig: Egy királyi gyermek. Elbeszélés a serdülő ifjúság számára. Ford. Vargha Gyuláné. Budapest: Bethánia, 1921. 69 p.
 3. Barde Eduard. Mártha és Mária. Regény. Ford. Vargha Gyuláné. Budapest: Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, 1901. 254 p.
 4. Boy, Johanna: Halászfiúból reformátor. Elbeszélés. Ford. Vargha Gyuláné. Budapest: Fébé, 1927. 15 p.
 5. Dieterlen, H.: Coillard Ferenc és a zambézi misszió. Ford. Vargha Gyuláné. Budapest: Magyar Református Külmisszió Szövetség, 1936. 15 p.
 6. Franke Erzsébet. A nagy nyugodt sugárzás. Elbeszélés a davosi betegek életéből. Ford. Vargha Gyuláné. Budapest: Bethánia Ny., 1920. 77 p.
 7. Havergal Franciska. Reggeli harangszó. Gondolatok gyermekek számára felébresztésükkor. Ford. Vargha Gyuláné. Budapest: Hornyánszky Ny., 1901. 64 p.
 8. A keresztyén bevétele és kiadása. Egy lelkipásztor naplójából ford. Vargha Gyuláné. Budapest: Kókai, 1901. 44 p.
 9. Királyi örökség. Rohonczyné Gyarmathy Márta életrajza és néhány, leánykori írása. Előszó özv. Vargha Gyuláné. Budapest: özv. Gyarmathy Lászlóné, 1940. 62 p.
 10. Egy lélek arcképe. Szemelvények Benoit Péterné Van Berchem Renée leveleiből és naplójegyzeteiből. Ford. Vargha Gyuláné. Budapest: Fordító, 1935. 128 p.
 11. Mustármagok. Versek. Szerk. Somogyi Barnabás. Írták Vargha Gyuláné et al. Ill. Pomaházi Anna Mária. Budapest: Magyarországi Baptista Egyház, 1987. 290 p.
 12. Napfény a házban. Írta M.V.O. Ford. Vargha Gyuláné. Budapest: Fébé, 1933. 28 p.
 13. Oertzen, Maria von: Apró történetek versekben. Ford. Vargha Gyuláné. Budapest: Bethánia, 1921. 24 p.
 14. Oertzen, Maria von: Bízom benned Uram Jézus! Ford. Vargha Gyuláné. Budapest: Bethánia, 1923. 16 p.
 15. Rappard, Hildegard: Legenda valakiről, aki várni tudott. Mese. Ford. Vargha Gyuláné. Budapest: Fébé Ny., 1934. 10 p.
 16. Rappardné Gobat Dóra: Az édesapám. Gobat Sámuel élettörténete. Ford. Vargha Gyuláné. Budapest: Református Külmisszió Szövetség, 1934. 16 p.
 17. Rappardné Gobat Dóra: „Ha zúg az Úrnak lelke”. Egy fejezet Rappardné Gobat Dóra „Világos nyomok” című könyvéből. Ford. Vargha Gyuláné. Budapest: Fébé Ny., 1934. 14 p.
 18. Steinberger, Georg: A győzedelmes élet titka. Ford. Vargha Gyuláné. Piliscsaba: Fébé, 1927. 31 p.
 19. Steinberger, Georg: Az út a Bárány nyomdokában. Ford. Vargha Gyuláné. Piliscsaba: Fébé, 1927. 78 p.
 20. Tiele-Winckler Éva: Semmi sem lehetetlen. Emlékezések és tapasztalatok. Ford. Vargha Gyuláné. Budapest: Bethlen Ny., 1932. 106 p.
 21. Torrey, Reuben Archer dr.: A keresztyén élet fejlődése. Értekezés. Ford. Vargha Gyuláné. Budapest: Károlyi Ny., 1909. 130 p.
 22. Veielné Rappard Emmy: Anyánk. Képek Rappardné Gobat Dóra életéből. Magyarra átdolg. Vargha Gyuláné. Tuttlingen: Evangéliumi Iratmisszió, 1974. 170 p.
 23. Viebahn György: Érzéki vagy lelki ember? Értekezés. Ford. Vargha Gyuláné. Budapest: Fébé, 1928. 22 p.
 24. Zollinger, Martha: Kornélia végrendelete. Egy királyi gyermek, Hedwig Andrae. Ford. Vargha Gyuláné. Veronika karácsonyi kívánsága. + Martha Zollinger. Fehérke. Történet gyermekeknek a 23. zsoltár alapján írta Zsóka néni. Stuttgart: Evangéliumi, 1987. 175 p.
Szerkesztői munkái:
 1. Keresztyén Hiradó. Szerk. Vargha Gyuláné 1901. tavasz-ősz. Budapest: Lorántffy Zsuzsánna Egyesület
 2. Mustármag. Magyar keresztyén nők lapja. Szerk. Vargha Gyuláné 1903-1944. Budapest: Nagy Ny.
 3. Olajág. A magyar evangeliumi keresztyén írók lapja. Szerk. Vargha Gyuláné 1901-1903. Budapest: Lorántffy Zsuzsánna Egyesület
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. TORDAI Ányos: Verseskönyvek: 1. Lampérth Géza: A glóriás Rákóczi. 2. Novák János: Testvér. 3. Sugár Béla: Gyászmagyarok könnye-vére. 4. Vargha Gyuláné: Dicsőség Istennek. 5. Rudnyánszky Gyula: Mária dalok. Katholikus Szemle, 1914/7. sz., 726 p.

Várnai Zseni

Saját írások:
 1. VÁRNAI Zseni: Áldott asszonyok. Versek. Budapest: Magyar Téka, 1947. 151 p.
 2. VÁRNAI Zseni: Aludni szeretnék. Színmű. Budapest: Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete, 1922. 36 p.
 3. VÁRNAI Zseni: Anyaszív. Versek 1915-1917-ből. Budapest: Népszava Könyvkereskedés, 1918. 86 p.
 4. VÁRNAI Zseni: Egy asszony a milliók közül. Regény. Budapest: Arany János Ny., 1942. 373 p.
 5. VÁRNAI Zseni: Békét! Versek. Budapest: Szépirodalmi, 1960. 116 p.
 6. VÁRNAI Zseni: Borostyán. Versek. Budapest: Szépirodalmi, 1969. 217 p.
 7. VÁRNAI Zseni: Ég és föld között. Regény. Ill. Peterdi Gábor. Budapest: Szerző, 1941. 199 p.
 8. VÁRNAI Zseni: Élők vigyázzatok! Versek. Budapest: Szépirodalmi, 1962. 630 p.
 9. VÁRNAI Zseni: Én mondom és te add tovább! Versek. Budapest: Hungária Ny., 1937. 87 p.
 10. VÁRNAI Zseni: Én nem mondok le soha a reményről. Versek. Budapest: Arany János Ny., 1940. 31 p.
 11. VÁRNAI Zseni: Ének az anyáról. Versek. Utószó Falus Róbert. Budapest: Szépirodalmi, 1968. 280 p.
 12. VÁRNAI Zseni: A fájdalom könyve. Versek. Budapest: Világosság Ny., 1921. 122 p.
 13. VÁRNAI Zseni: Favágó Péter kincse. Mese. Ill. Kondor Lajos. Budapest: Móra, 1973. 15 p.
 14. VÁRNAI Zseni: Fekete bárány. Versek. Budapest: Magyar Szépirodalmat Pártolók Egyesülete, 1935. 112 p.
 15. VÁRNAI Zseni: Feltámadás. Versek. Budapest: Szépirodalmi, 1959. 75 p.
 16. VÁRNAI Zseni: Fényben, viharban. Önéletrajzi regény. Budapest: Szépirodalmi, 1958. 430 p.
 17. VÁRNAI Zseni: Forradalmi versek. Budapest: Közoktatási Népbizottság-Athenaeum, 1919. 72 p.
 18. VÁRNAI Zseni: Furulyaszó. Gyermekversek. Ill. Karinthy Ada Noémi. Budapest: Népszava, 1923. 91 p.
 19. VÁRNAI Zseni: Gracchusok anyja. Versek. Budapest: Singer és Wolfner, 1916. 80 p.
 20. VÁRNAI Zseni: Egy harcos asszony írásai. Versek. Bev. Velenczei Sándor. Budapest: Egyetemi Ny., 1973. 170 p.
 21. VÁRNAI Zseni: Idő heroldja. Versek 1911-1944. Budapest: Szépirodalmi, 1971. 541 p.
 22. VÁRNAI Zseni: Az igazlátó király. Mesék, gyerekversek. Bev. Hegedüs Géza. Ill. Kondor Lajos. Bratislava, Budapest: Madách, Móra, 1979. 115 p.
 23. VÁRNAI Zseni: Így égtem, énekeltem. Válogatott versek. Budapest: Szépirodalmi, 1958. 534 p.
 24. VÁRNAI Zseni: Ím, itt az írás! Versek. Budapest: Szerző, 1927. 110 p.
 25. VÁRNAI Zseni: Kanári. Regény. Ill. Faragó Sándor. Nyíl, 1932. 2. évf. 39. sz., pp. 1-19.
 26. VÁRNAI Zseni: Katonafiamnak. Versek. Előszó Révész Béla. Budapest: Népszava, 1914. 64 p.
 27. VÁRNAI Zseni: Kórus szopránban. Versek. Budapest: Népszava, 1930. 71 p.
 28. VÁRNAI Zseni: Légy boldog te világ! Versek. Budapest: Magvető, 1961. 317 p.
 29. VÁRNAI Zseni: Legyen meg a te akaratod! Versek. Budapest: Arany János Ny., 1939. 31 p.
 30. VÁRNAI Zseni: A mesélő erdő. Mesék. Ill. Szigethy István. Budapest: Népszava, 1921. 112 p.
 31. VÁRNAI Zseni – Peterdi Mária: Mint viharban a falevél. Önéletrajzi regény. Budapest: Arany János Ny., 1943. 328 p.
 32. VÁRNAI Zseni: Most szép lenni tanulónak. Versek. Ill. Rusznyák Erzsi. Budapest: Munkaerőtartalékok Hivatala, 1953. 16 p.
 33. VÁRNAI Zseni: Nem volt hiába. Önéletrajzi regény. Budapest: Szépirodalmi, 1962. 345 p.
 34. VÁRNAI Zseni: Nyugtalan madár. Versek. Budapest: Szépirodalmi, 1966. 180 p.
 35. VÁRNAI Zseni: Örömök kertje. Mese. Ill. Mühlbeck Károly. Budapest: Népszava, 1919. 90 p.
 36. VÁRNAI Zseni: Sorsod foglya vagy. Versek. Budapest: Szépirodalmi, 1986. 284 p.
 37. VÁRNAI Zseni: Tündérkert. Versek. Ill. Róna Emy. Budapest: Móra, 1968. 36 p.
 38. VÁRNAI Zseni: Üldözött versek. Budapest: Athenaeum, 1945. 202 p.
 39. VÁRNAI Zseni válogatott versei 1914-1942. Budapest: Arany János Ny., 1942. 308 p.
 40. VÁRNAI Zseni válogatott versei 1924–1942. Budapest: Arany János Ny., 1942. 307 p.
 41. VÁRNAI Zseni: Válogatott versek. Budapest: Szépirodalmi, 1954. 198 p.
 42. VÁRNAI Zseni: Vers és virág. Válogatott versek 1945-1972. Budapest: Szépirodalmi, 1973. 619 p.
 43. VÁRNAI Zseni: A világ asszonyaihoz. Versek. Ill. Kozma Lajos. Gyoma: Kner, 1959. 3 p.
 44. VÁRNAI Zseni: Vörös tavasz. Versek. Budapest: Népszava, 1919. 107 p.
Egyéb munkái:
 1. Családi kincsestár. Családi kézikönyv. Szerk. Várnai Zseni. Budapest: Globus, 1938. 93 p.
 2. Fekete József: A nap fia. Elbeszélések. Bev. Várnai Zseni. Budapest: Garai, 1925. 78 p.
 3. Fenyő Rózsi – Ujvári Sándor: Mire várunk? Novellák, versek. Előszó Várnai Zseni. Budapest: Gloria, 1923. 61 p.
 4. Goede, Artur: Das Fundament. Dráma. Előszó Várnai Zseni. Budapest: Világosság, 1926. 88 p.
 5. Heimler Jenő: Örök hajnal. Versek. Előszó Várnai Zseni. Szombathely: Löwy, 1939. 48 p.
 6. Kürti László:…én visszajöttem… Regény. Bev. Várnai Zseni. Nagyvárad: Adonyi Ny., 1943. 16 p.
 7. Sugár Andor: Világszínház. Versek. Előszó Várnai Zseni. Budapest: Mai Figyelő, 1936. 46 p.
Műveinek fordításai:
 1. Várnai Zseni: Der Schatz des Holzfallers. Ford. ismeretlen. Ill. Kondor Lajos. Budapest: Corvina, 1978. 15 p.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. SZABÓ Ervin: „Proletárköltészet”. Várnai Zseni verseskönyve alkalmából. Nyugat, 1914. I. (9. sz.), pp. 643-645.
 2. KOSZTOLÁNYI Dezső: Gracchusok anyja. Várnai Zseni az anyaságot dalolja. Nyugat, 1917. I. (3. sz.), 318. p.
 3. Várnai Zseni: Gracchusok anyja. A Hét, 1917/5. sz., 79. p.
 4. Gracchusok anyja [Várnai Zseni]. Uj Idők, 1917/7. sz., pp. 131-132.
 5. KAFFKA Margit: Várnai Zseni: Gracchusok anyja. Pesti Napló, 1917. ápr. 22. = Uő: Hullámzó élet. Budapest: Szépirodalmi, 1959. pp. 123-124.
 6. PATAI Edith: Az örömök kertje. Várnai Zseni mesekönyve. Múlt és Jövő, 1917/1. sz., 39. p.
 7. EGO [FRIED Margit]: Anyaszív. Várnai Zseni versei. Népszava, 1918. nov. 10., pp. 910.
 8. KÁRPÁTI Aurél: A fájdalom könyve. Várnai Zseni énekei az anyaságról, a fájdalomról, a hitvesi szeretetről, az élettel való viaskodásról és végül a halálról. Nyugat, 1922. I. (8. sz.), 563. p.
 9. TÓTH Árpád: Várnai Zseni: A fájdalom könyve. Az Est, 1922. febr. 1. Hírrovat. = Tóth Árpád Összes Művei. Prózai művek IV. Szerk. KARDOS László. Budapest: Akadémiai, 1969. pp. 197-198.
 10. TERSÁNSZKY J. Jenő: Várnai Zseni: Ím, itt az írás. Nyugat, 1928. I. (5. sz.), pp. 388-390
 11. FENYŐ László: Kórus szopránban. Várnai Zseni versei. Nyugat, 1930. II. (16. sz.), pp. 292-293.
 12. RADNÓTI Miklós: Asszony a népből. Várnai Zseni: Fekete bárány című verseskönyvéről. Szocializmus, 1935/9. sz., pp. 431-432. = Uő: Próza. Budapest: Szépirodalmi, 1971. pp. 460-463.
 13. LESZNAI Anna: Várnai Zseni versei. A „Fekete Bárány” című kötetnek megjelenésére. Nyugat, 1935. II. (7. sz.), pp. 50-52.
 14. EGRI Viktor: Várnai Zseni: Fekete bárány. Magyar Figyelő, 1935/2-4. sz., 329. p.
 15. KÉTHLY Anna: A költőasszony. Népszava, 1937. dec. 19. 25. p.
 16. SŐTÉR István: Várnai Zseni. = Uő: Négy nemzedék. Budapest: Parnasszus, 1948. pp. 77-80.
 17. BÖLÖNI György: Várnai Zseni: Válogatott versei. Csillag, 1955/6. sz., pp. 1304-1306.
 18. LÁNYI Sarolta: Várnai Zseni: Egy asszony a milliók közül. Új Hang, 1956/6. sz., pp. 52-53.
 19. KOSZTOLÁNYI Dezső: Várnai Zseni. = Uő: Írók, festők, tudósok. II. kötet, Budapest: Szépirodalmi, 1958. pp. 48-49.
 20. TICHY Katalin: Nem volt hiába. Várnai Zseni regénye. Tiszatáj, 1963/6. sz., 10. p.
 21. GALGÓCZI Erzsébet: „Nagy élet volt ez, csak nehéz”. Nők Lapja, 1964. márc. 21. pp. 6-7.
 22. TÍMÁR Máté: Várnai Zseni: Egy asszony a milliók közül. Jelenkor, 1967/2. sz., pp. 184-185.
 23. ERKI Edit: Az Élet és Irodalom látogatóban Várnai Zseninél. Élet és Irodalom, 1968. nov. 2. 12. p.
 24. ERKI Edit: Várnai Zseni. = Látogatóban. Kortárs magyar írók vallomásai. Szerk. LENGYEL Péter. Budapest: Gondolat, 1971. pp. 7-14.
 25. DOROGI Zsigmond: Várnai Zseni. = Uő: Életem, emlékeim, találkozásaim. Budapest: MRTMinerva, 1973. pp. 229-249.
 26. ILLÉS Lajos: Várnai Zseni. = Uő: Kezdet és kibontakozás. Budapest: Szépirodalmi, 1974, pp. 149-154.
 27. BOZÓKY Éva: „Egy asszony a milliók közül.” Beszélgetés Várnai Zsenivel. Könyvtáros, 1974/12. sz., pp. 739-742.
 28. BIHARI Andor: Anyaság és asszonysorsok Várnai Zseni költészetében. Új Élet, 1977. ápr. 15. 6. p.
 29. FEUERSTEIN Emil: Várnai Zseni 1-2. New Yorki Figyelő 1985/15. sz., 6. p.; 1985/16. sz., 6. p.
 30. FEUERSTEIN Emil: Várnai Zseni 3-4. New Yorki Figyelő, 1986/2. sz., 12. p.; 1986/3. sz., 7. p.
 31. FEUERSTEIN Emil: Várnai Zseni (18901981). = Uő: Egy marék virág. Tel-Aviv: Megörökítési Emlék Bizottság, 1986. pp. 416-424.
 32. Várnai Zseni. Válogatott bibliográfia. Szerk. HERCZEG Tünde.  http://mek.oszk.hu/nyugat/html/alkotok/varnaizs.htm

Vásárhelyi Júlia

Saját írások:
 1. VÁSÁRHELYI Júlia: Asszonysorsok. Elbeszélések. Békéscsaba: Tevan, 1914. 62 p.
 2. VÁSÁRHELYI Júlia: Emlékezés a könyvtáralapító Somogyi Károly kanonokra. Szeged: Ablaka, 1940. 14 p.
 3. VÁSÁRHELYI Júlia: Emlékezés Szalay Józsefre a szegedi főkapitányra. Szeged: Ablaka Ny., 1942. 11 p.
 4. VÁSÁRHELYI Júlia: A fiatal Juhász Gyula. Tanulmány. Szeged: Ablaka, 1940. 24 p. (Klny. a Délmagyarországból)
 5. VÁSÁRHELYI Júlia: Halk húron… Szalay Fruzsina emlékezete. Szeged: Ablaka Ny., 1941. 16 p.
 6. VÁSÁRHELYI Júlia: „Magyar táj, magyar ecsettel”. Nyilasy Sándor emléke. Szeged: Ablaka, 1940. 18 p.
 7. VÁSÁRHELYI Júlia: Mária és más nők. Novellák. Szeged: Szerző, 1912. 73 p.
 8. VÁSÁRHELYI Júlia: Tavasz a tengeren. Regény. Békéscsaba: Tevan, 1929. 72 p.
 9. VÁSÁRHELYI Júlia: Tisza Lajos Szegeden. Tanulmány. Szeged: Ablaka, 1942. 15 p.

Vécseyné Jankovich Lujza

Saját írások:
 1. VÉCSEYNÉ JANKOVICH Lujza: Egy asszony mesél. Regény. Jászóvár: Jászóvári Premontrei Növendékpapság Remény Önképzőköre, 1913. 168 p.
 2. [VÉCSEYNÉ] JANKOVICH Lujza: Bandika hazajött… Karácsonyi mesejáték. Budapest: Légrády, 1922. 18 p.
 3. VÉCSEYNÉ JANKOVICH Lujza: Felhős ég alatt. Novellák. Budapest: Élet, 1912. 212 p.
 4. VÉCSEYNÉ JANKOVICH Lujza: Keressük a boldogságot. Regény. Budapest: Stephaneum Ny., 1915. 134 p.
 5. VÉCSEYNÉ JANKOVICH Lujza: Klárika mindent eligazít. Gyermekszíndarab. Székesfehérvár: Pannónia, 1931. 28 p.
 6. VÉCSEYNÉ JANKOVICH Lujza: Kurucok álma. Elbeszélés. Miskolc: Klein-Ludvig Ny., 1915. 56 p.
 7. VÉCSEYNÉ JANKOVICH Lujza: A legszebb ruha. Színmű 1 felvonás. Budapest: Magyar Írók Társasága, 1918. 16 p.
 8. VÉCSEYNÉ JANKOVICH Lujza: Török Klára házassága. Regény. Budapest: Athenaeum, 1905. 2 kötet.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. A Szent-István-Társulat újabb regénykiadványai. Vécseyné-Jankovich Lujza: Keressük a boldogságot; Handel-Mazetti Erica: Játszótársak. Fordította: Auer István; Williamson: Az erdők fia. Katholikus Szemle, 1915/2. sz., pp. 223-225.

Veressné Csapó Mária

Saját írások:
 1. Schalkház Sára – Szkalos Emilné - VERESSNÉ CSAPÓ Mária: Három elbeszélés. Cegléd: Garab Ny., 1942. 32 p.
 2. VERESSNÉ CSAPÓ Mária: Összetört fészek Novellák. Szeged: Színházi Újság, 1929. 58 p.
 3. VERESSNÉ CSAPÓ Mária: Őrtüzek. Regény. Szeged: Árpád Ny., 1940. 372 p.
 4. VERESSNÉ CSAPÓ Mária: Tíz köb föld. Elbeszélések. Szeged: Árpád Ny., 1936. 164 p.

Vészi Margit

Saját írások:
 1. VÉSZI Margit: Az égő Európa. Novellák. Címlap Bató József. Budapest: Dick, 1915. 160 p.
 2. VÉSZI Margit: Éjféli mese. Novellák. Budapest: Pantheon, 1923. 152 p.
 3. VÉSZI Margit: Útközben. Összegyűjtött tudósítások. Budapest: Singer és Wolfner, 1918. 127 p.
Fordításai
 1. Knoblauch, Edward: Mária testvér. Regény. Ford. Vészi Margit. Budapest: Dardik, 1914. 95 p.
 2. Loti, Pierre: Krizantém asszony. Ford. Vészi Margit. Budapest: Athenaeum, 1919. 245 p.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. ADY Endre: Vészi Margit. Jövendő, 1906. febr. 18. pp. 5-6. = Ady Endre összes prózai művei. Újságcikkek, tanulmányok VIII. Sajtó alá rend. VEZÉR Erzsébet. Budapest: Akadémiai, 1968. pp. 137-139.
 2. Útközben. Vasárnapi Ujság, 1918/21. sz., 333. p.
 3. LENGYEL Géza: Vészi Margit. Élet és Irodalom, 1961/29. sz., 10. p.
 4. MOLNÁR GÁL Péter: Az első Molnár Ferencné: a főszerkesztő lánya. Amerikai Magyar Népszava Szabadság, 2008. jan. 11. [? p.]

 http://www.nepszava.com/index.php?topic=4478&page=4040

Victor Gabriella, Fehérné

Saját írások:
 1. VICTOR Gabriella: Az álomlátó. Egyiptomi történet. Nagybánya: Szerző, 1930. 104 p.
 2. VICTOR Gabriella: Ella néni meséi. Kecskemét: Kecskeméti Ny., 1921. 47 p.
 3. VICTOR Gabriella: Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Bibliai történetek gyermekek számára. Ill. Biczó András. Kecskemét: Kecskeméti Ny., 1935. 205 p.
 4. VICTOR Gabriella: A gyermek imádsága. Budapest: Vasárnapi Iskola Szövetség, 1924. 22 p.
 5. VICTOR Gabriella: A gyermek nyelve. A gyermeknyelv irodalmának ismertetése főleg nyelvészeti szempontból. Nagyvárad: Béres-Held Ny., 1917. 83 p.
 6. VICTOR Gabriella: India nyomorultjainak anyja: Pandita Ramabai. Budapest: Református Külmisszió Szövetség, 1935. 16 p.
 7. VICTOR Gabriella: Krisztus szolgálóleányai. Előadások leányegyesületek számára. Kecskemét: Első Kecskeméti Hírlapkiadó, 1926. 50 p.
 8. VICTOR Gabriella: Mesedélután gyermekeknek és azoknak, akik mesélni fognak. Mesék. Kecskemét: Hírlapkiadó Ny., 1933. 107 p.
 9. VICTOR Gabriella: Mesekönyv. Ill. Irányiné Pócsy Riza. Kecskemét: Első Kecskeméti Hírlapkiadó, 1922. 63 p.
 10. VICTOR Gabriella: A pataki vár gyöngye [Lórántffy Zsuzsanna]. Ifjúsági regény. Kecskemét: Hírlapkiadó Ny., 1926. 267 p.

 

copyrightA bibliográfia alapja: Diera Bernadett, Mészáros Zsolt, Zsadányi Edit Női Szerzők a huszadik század első felében c. munkája, mely az Új Magyar Irodalomtörténet című pályázat NKFP 5/0113 támogatásával készült. Lezárva: 2011 januárjában.

A hypertextes újraközléshez a szerzők engedélyüket adták.

Free business joomla templates