a     b     c     d     e     f     g     h     i     j     k     l     m
n     o     p     r     S     sz     t     u     v     w     z     zs

 

Saághyné Zórád Eta

Saját írások:
 1. SAÁGHYNÉ ZÓRÁD Eta: Mesélj valamit! Magyar mesegyűjtemény. Ill. Fery Antal. Budapest: Forrás Ny., 1944. 192 p.

 2. SAÁGHYNÉ ZÓRÁD Eta: Vasárnap. Versek. Budapest: Bethlen Ny., 1938. 78 p.

Közreműködései:
 1. Magyar asszonyok versei. A Pátria Írónők költeményeiből. Összeáll. Saághyné Zórád Eta, Vándoryné Kövér Ilona. Budapest: Palladis, 1941. 191 p.

Sass Irén

Saját írások:
 1. SASS Irén: A csodálatos könyv. Ifjúsági regény. Budapest: Springer Ny., 1940. 32 p.

 2. SASS Irén: Dreyfus kapitány tragédiája. Budapest: Remény, 1931. 66 p.

 3. SASS Irén: Énekek éneke. Regény. A regényben előforduló Énekek éneke strófák Kiss Arnold fordításában. Budapest: Múlt és Jövő, 1926. 110 p.

 4. SASS Irén: Én szólok… Versek. Budapest: Kellner Ny., 1935. 80 p.

 5. SASS Irén: Fehér páva. Ifjúsági regény. Budapest: Remény, 1936. 66 p.

 6. SASS Irén: Gyermekek a nyomortanyákon. Budapest: Világosság Ny., 1920. 15 p.

 7. SASS Irén: Híres zsidó asszonyok. Életrajzok. Budapest: Garai Ny., 1925. 59 p.

 8. SASS Irén: Isten követe. A bibliai Dániel életének története. Budapest: Szerző, 1942. 32 p.

 9. SASS Irén: Katicabogár. Ifjúsági regény. + Franzos, Karl Emil: A két megmentő. Elbeszélés. Budapest: Remény, 1933. 64 p.

 10. [SASS] Irén SAS: A kék bársonyzakó. Elbeszélések. Budapest: Springer Ny., 1940. 32 p.

 11. SASS Irén: Makkabeusok ivadéka. Két palesztíniai történet. Budapest: Szerző, 1941. 32 p.

 12. SASS Irén: Mirjam. Elbeszélések és történetek. Budapest: Remény, 1929. 31 p.

 13. SASS Irén: Mirtuska. A bibliai Eszter királyné története. Hitbuzgalmi elbeszélés. Budapest: Szerző, 1943. 32 p.

 14. SASS Irén: Mózes herceg. Hitbuzgalmi történet a zsidó ifjúság számára. Budapest: Szerző, 1943. 30 p.

 15. SASS Irén: Napoleon és a Baal-Sem. Legendák, történetek, anekdoták. Budapest: Springer Ny., 1941. 32 p.

 16. SASS Irén: Az óbudai bohóc. Vidám ifjúsági elbeszélés. Budapest: Springer Ny., 1941. 32 p.

 17. SASS Irén: Ruth története. Hitbuzgalmi olvasmány a zsidó ifjúság számára. Budapest: Szerző, 1943. 30 p.

 18. SASS Irén: Szekunda Szveti és Pacni Manci vidám vakációja. Ifjúsági regény. Budapest: Remény, 1936. 62 p.

 19. SASS Irén: A szentföld hőse. Hitbuzgalmi olvasmány a zsidó ifjúság számára. Budapest: Szerző, 1944. 30 p.

 20. SASS Irén: Egy szeptemberi délután. Ifjúsági történet. Budapest: Springer Ny., 1940. 32 p.

 21. SASS Irén: „Szívem ott Keleten…”. Történeti elbeszélés Jehuda Haléviről. Budapest: Springer Ny., 1941. 36 p.

 22. SASS Irén: Ünnepi este. Ifjúsági történet. Budapest: Szerző, 1940. 32 p.

 23. SASS Irán: Virágos álmok. A pészach legendái. Budapest: Szerző, 1941. 32 p.

 24. Földes Andor – SASS Irén: Üzenet a magyar asszonyoknak. Üzenet a falunak. Budapest: Garai Ny., 1920. 15 p.

 25. SASS Irén: Vázsonyi [Vilmos]. Bev. Andrássy Gyula. Budapest: Menóra, 1926. 79 p.

 26. In memoriam Bródy Sándor. Írták Mohácsi Jenő, Sass Irén et al. Budapest: Nádor Ny., 1944. 16 p.

Műveinek fordításai:
 1. Sass Irén: Children in the slums. Ford. ismeretlen. Budapest: Athenaeum, 1920. 16 p.

Fordításai, közreműködései:
 1. Heine, Heinrich: A bacharachi rabbi. Regény. Ford. Sass Irén. Ill. Ladislaw Bársony. Budapest: Garai, 1925. 72 p.

 2. Isten gyermekei. Valláserkölcsi példázatok, legendák és történetek a zsidó ifjúság számára. Vál. Sass Irén. Budapest: Szerző, 1942. 32 p.

 3. Kiss Arnold – Gartner Pál – Sass Irén: Ankét a kitérésekről. Budapest: OMIKE, 1931. 47 p.

 4. Pálma Könyvek. Szerk. Sass Irén. Budapest: Magyar Zsidók Irodalmi Bizottsága, 1931-?

Schmittelyné Feer Eliz

Saját írások:
 1. S[chmittelyné] FEER Eliz: Asszonyok. Elbeszélések. Budapest: Légrády, 1914. 179 p.

 2. S[chmittelyné] FEER Eliz: A család bálványa. Regény. Budapest: Székely Ny., 1939. 158 p.

 3. S[chmittelyné] FEER Eliz: Az élet játékai. Színmű. Budapest: Légrády Ny., 1926. 229 p.

 4. S[chmittelyné] FEER Eliz: Évfordulók. Párom emlékére. Versek, elbeszélések. Budapest: Kertész Ny., 1930. 73 p.

 5. S[chmittelyné] FEER Eliz: Az igazi első. Regény. Budapest: Hellas Ny., 1933. 122 p.

 6. S[chmittelyné] FEER Eliz: A költő. Bohózat. Budapest: Légrády, 1922. 18 p.

 7. SCHMITTELLYNÉ FEER Eliz: Tükör. Elbeszélések. Budapest: Klein Ny., 1938. 110 p.

 8. S[chmittelyné] FEER Eliz: Vándorok. Egyfelvonásosok. Budapest: Hellas Ny., 1933. 102 p.

Simán Erzsébet

Saját írások:
 1. SIMÁN Erzsébet: Gergely lányok V. emelet. Regény. Budapest: Dante, 1938. 329 p.

 2. SIMÁN Erzsébet: Hatvan mese és vers. Budapest: Béta, 1925. 128 p.

 3. SIMÁN Erzsébet: A nagyok ezt nem értik. Egy év a kislány életéből. Regény. Budapest: Dick, 1929. 127 p.

 4. SIMÁN Erzsébet: Nyugtalanság. Versek. Budapest: Grill, 1928. 94 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. TERSÁNSZKY JÓZSI Jenő: Nyugtalanság. Simán Erzsébet versei. Nyugat, 1928. I. (5. sz.), pp. 390-391.

 2. Simán Erzsébet: Nyugtalanság. Literatura, 1929/3. sz., 95. p.

 3. TERSÁNSZKY JÓZSI Jenő: A nagyok ezt nem értik. Simán Erzsébet kis regénye. Nyugat, 1929. II. (14. sz.), pp. 124-125.

Simonfay Margit

Saját írások:
 1. SIMONFAY Margit: Az első parancsolat. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1937. 232 p.

 2. SIMONFAY Margit: Az idegen asszony. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1932. 194 p.

 3. SIMONFAY Margit: Meddig és miért? Versek. Budapest: Weiss Ny., 1920. 86 p.

 4. SIMONFAY Margit: Nyolcszor egy. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1940. 192 p.

 5. SIMONFAY Margit: Pesti lány Párisban. Regény. Budapest: Pátria, 1935. 207 p.

 6. SIMONFAY Margit: Repül a kő. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1942. 290 p.

 7. SIMONFAY Margit: Veronka szerencséje. Regény. Budapest: Pátria Ny., 1935. 218 p.

 8. SIMONFAY Margit: Villa Marina. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1931. 263 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. KIRÁLY György: Új versek [Simonfay Margit, Szitáry Zelma]. Független Szemle, 1923/II., 75. p.

 2. I. E. [ILLÉS Endre]: Villa Marina. Simonfay Margit regénye. Nyugat, 1931. II. (13. sz.), 53. p.

 3. EBECZKY György [ZSIGRAY Julianna]: Simonfay Margit regényéről. Uj Idők, 1932/12. sz., 358. p.

 4. H.Gy.: Veronka szerencséje. Simonfay Margit könyvéről. Új Idők, 1935. 226. p.

Sipos Ida, Vállaji

Saját írások:
 1. SIPOS Ida, Vállaji: Akácok alatt. Versek. Kecskemét: Szerző, 1908. 123 p.

 2. SIPOS Ida, Vállaji: Apró történetek. Debrecen: Hegedüs-Sándor, é.n. 90 p. (Protestáns ifjúsági és népkönyvtár 1912-1916.)

 3. SIPOS Ida, Vállaji: Az aranyszobor. Elbeszélés. Mezőtúr: Török Ny., 1938. 19 p.

 4. SIPOS Ida, Vállaji: A Bobróy vér. Regény. Budapest: Bethlen Ny., 1927. 118 p.

 5. SIPOS Ida, Vállaji: Börtön és szabadság. Elbeszélés. Budapest: Hornyánszky Ny., 1910. 20 p. (Koszorú. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság népies kiadványai)

 6. SIPOS Ida, Vállaji: Édesanyánk. Elbeszélés. Budapest: Hornyánszky Ny., 1918. 24 p. (Koszorú. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság népies kiadványai)

 7. SIPOS Ida, Vállaji: Elbeszélések. Tahitótfalu: Sylvester Ny., 1923. 68 p.

 8. SIPOS Ida, Vállaji: Az élet beszédiből. Elbeszélés. Budapest: Hornyánszky Ny., 1915. 26 p. (Koszorú. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság népies kiadványai)

 9. SIPOS Ida, Vállaji: A föld. Elbeszélés. Budapest: Hornyánszky Ny., 1909. 20 p. (Koszorú. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság népies kiadványai)

 10. SIPOS Ida, Vállaji: Gyermekversek óvodások, iskolások számára. Budapest: Országos Református Szeretetszövetség, 1938. 39 p.

 11. SIPOS Ida, Vállaji: Ifjúsági színdarabok. Jelenetek. Cluj-Kolozsvár: Grafica, 1936. 50 p.

 12. SIPOS Ida, Vállaji: A jó tanuló. + Az ajándék. Karácsonyi játék. Tahitótfalu: Sylvester Ny., 1926. 44 p.

 13. SIPOS Ida, Vállaji: Jóska temploma. Elbeszélés. Budapest: Hornyánszky Ny., 1909. 24 p. (Koszorú. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság népies kiadványai)

 14. SIPOS Ida, Vállaji: Kincses Margit. Budapest: Bethánia Ny., 1939. 4 p. (Református Traktátus Sorozat 24.)

 15. SIPOS Ida, Vállaji: A kisharang. Elbeszélés a törökvilágból. Budapest: Országos Református Szeretetszövetség, 1938. 24 p.

 16. SIPOS Ida, Vállaji: Költemények. Kecskemét: Kecskeméti Ny., 1940. 68 p.

 17. SIPOS Ida, Vállaji: Mesék és képek. Kecskemét: Fekete, 1905. 151 p.

 18. SIPOS Ida, Vállaji: Mult és jelen. Kis színdarab. + Színésznő leszek. Monológ. Budapest: Singer és Wolfner, 1915. 24 p.

 19. SIPOS Ida, Vállaji: Ne ölj! Elbeszélés. Tahitótfalu: Sylvester Ny., 1923. 22 p.

 20. SIPOS Ida, Vállaji: Az öreg pár. Elbeszélés. Budapest: Országos Református Szeretetszövetség, 1939. 10 p.

 21. SIPOS Ida, Vállaji: Az örök nap. Regény a magyarországi reformáció első perceiből. Tahitótfalu: Sylvester, 1927. 69 p.

 22. SIPOS Ida, Vállaji: Porból az égig. Versek. Budapest: Bethlen Ny., 1924. 118 p.

 23. SIPOS Ida, Vállaji: Purdék. Vidám versikék. Budapest: Országos Református Szeretetszövetség, 1938. 15 p.

 24. SIPOS Ida, Vállaji: Rózsika, Petike. Mese. Budapest: Franklin, 1925. 16 p.

 25. SIPOS Ida, Vállaji: A tízparancsolat elbeszélésekben. Debrecen: Országos Reformárus Szeretetszövetség, 1939. 106 p.

 26. SIPOS Ida, Vállaji: Ünnepi színdarabok. Budapest: Országos Református Szeretetszövetség, 1939. 69 p.

 27. SIPOS Ida, Vállaji: Vasárnap délután. Elbeszélés. Budapest: Hornyánszky Ny., 1912. 12 p. (Koszorú. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság népies kiadványai)

 28. SIPOS Ida, Vállaji: Virágos ablak. Elbeszélés. Mezőtúr: Török Ny., 1938. 16 p.

Közreműködései:
 1. Tompa Mihály válogatott költeményei. Előszó V. Sipos Ida. Budapest: Keresztyén Család, 1929. 95 p.

Slachta Margit

Saját írások:
 1. SLACHTA Margit: Elkapott sugarak. Útirajz. Budapest: Testvér Szövetség, 1927. 107 p.

 2. SLACHTA Margit: Az első magyar nőképviselő politikai működése. Budapest: Keresztény Női Tábor, 1922. 39 p.

 3. SLACHTA Margit: A Katolikus Női Szociális Képző. Bev. Mészáros János. Budapest: Szociális Testvérek, 1938. 33 p.

 4. Két beszéd a feminizmusról. Scheffler János: Legyek-e feminista? – Slachta Margit: Néhány gondolat a feminizmus kérdéséhez. Szatmárnémeti: Pázmány, 1918. 30 p.

 5. SLACHTA Margit: Miért van szükségünk a nők választójogára? Budapest: Szent István Társulat, 1911. 16 p.

 6. SLACHTA Margit: A puszták rejtekéből az élet centrumába. Ill. Márton Lajos. Budapest: Testvér Szövetség, 1929. 57 p.

 7. SLACHTA Margit: The star of the three magi. Buffalo, N. Y.: Society of the Sisters of Social Service, 1974. 59 p.

 8. Sugárzó élet. Válogatás Slachta Margit testvér gondolataiból. Vál. Söjtöry Ágota. Fotó Almásy Mária, Barha Angéla. Budapest: Szociális Testvérek Társasága Magyarországi Kerülete, 1993. 76 p.

Fordításai, közreműködései:
 1. Balázs Benedicta: A Szentlélek Úristen legnagyobb tisztelője korunkban. Abellini Mirjám 1846-1878. Bevezető Slachta Margit. Budapest: Szentlélek Szövetség, 1937. 37 p.

 2. Első szent királyunk. Röpirat. Szerk. Slachta Margit. Budapest: Szentlélek Szövetség, 1946.

 3. „Jólétünknél előbbrevaló becsületünk”. Szerk. Slachta Margit. Budapest: Szentlélek Szövetség, 1946. január 28. 4 p.

 4. Slachta Irén: A penitenciatartás lélektani megvilágításban. Művelt nemhívők részére. Angol eredetiből szabadon áttette Slachta Margit. Budapest: Katolikus Női Szociális Képző, 1939. 98 p.

Szerkesztői munkái:
 1. Keresztény Nő. Szerk. Slachta Margit 1915-1944. Budapest: Szociális Missziótársulat

 2. Magyar Nő. Szerk. Slachta Margit 1918-1922. Budapest: Szociális Missziótársulat

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. The spirit of Margaret Slachta lives on: 1884-1974. Buffalo, N. Y.: Society of the Sisters of Social Service, 1984. 40 fol.

 2. SZERENCSÉS Károly: Slachta Margit (1884-1974). Ring, 1993/8. sz., pp. 20-21.

 3. MONA Ilona: Slachta Margit. Budapest: Corvinus, 1997. 289 p.

 4. BALOGH Margit: A „keresztény” feminizmus. História, 2000/5-6. sz., pp. 56-59.

 5. BALOGH Margit: Slachta Margit, a „keresztény feminista”. = Asszonysorsok a 20. században. Budapest: BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék, Szociális és Családvédelmi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, 2000. pp. 229-237.

 6. MURÁNYI Gábor: Amazon a Házban. Slachta Margit parlamenti évei. HVG, 2000/12. sz., pp. 103-105.

 7. BALOGH Margit: Slachta Margit. = Szürke eminenciások a magyar történelemben. Budapest: Kossuth, 2003. pp. 174-176.

 8. BALOGH Margit: Slachta Margit és a keresztény nőkép. Rubicon, Online Plusz, internetes melléklet, 2009/4. sz.

 http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/slachta_margit/

Solymos Bea, Sz.

Saját írások:
 1. SOLYMOS Bea, Sz.: Egy csodálatos örökség. Regény. Budapest: Magyar Népművelők Társasága, 1942. 96 p.

 2. SOLYMOS Bea, Sz.: Évák és Ádámok. Elbeszélések. Ill. Solymos Bea. Békéscsaba: Tevan, 1918. 94 p.

 3. SOLYMOS Bea, Sz.: A kis prepa. Ifjúsági regény. Ill. Mühlbeck Károly. Budapest: Singer és Wolfner, 1928. 62 p.

 4. SOLYMOS Bea, Sz.: Kufsteini rózsák. Teleki Blanka élete. Életrajz. Budapest: Athenaeum, 1943. 195 p.

 5. SOLYMOS Bea, Sz.: A művészasszony. Regény. Budapest: Hunnia, 1928. 193 p.

 6. SOLYMOS Bea, Sz.: Rákóczi hadnagykisasszonya. Losárdi Zsuzsanna. Történelmi színmű. Budapest: Levente Műsorközpont, 1943. 16 p.

Közreműködései:
 1. A tündérvásár képes kalendáriuma 1928 szökőévre. A naptárverseket P. Ábrahám Ernő írta, az ábrákat Benedek Kató rajzolta, a tréfákat Sz. Solymos Bea írta. Budapest: Pallas, 1927. 224 p.

Somfay Margit

Saját írások:
 1. IKAY Pál (SOMFAY Margit). A bűnös. Színmű. Budapest: Táltos, 1917. 142 p.

 2. SOMFAY Margit: A félhold árnyékában. Ifjúsági regény. Ill. Petry Béla. Budapest: Magyar Könyvbarátok, 1937. 317 p.

 3. SOMFAY Margit: Fészekrakók. Regény. Budapest: Pallas Ny., 1931. 200 p.

 4. SOMFAY Margit: Mégis szép az élet. Ifjúsági regény. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szent István Társulat, 1937. 210 p.

 5. SOMFAY Margit: Mindenki boldog akar lenni. Ifjúsági regény. Ill. Janovits István. Budapest: Szent István Társulat, 1943. 156 p.

 6. SOMFAY Margit: Vénusz jegyében. Történelmi regény. Budapest: Stádium, 1928. 382 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. KÁLLAY Miklós: Nők a magyar regényirodalomban [Somfay Margit: Vénusz jegyében; Dobosi Pécsi Mária: Csodálatos bábú; Vándor Iván: Andrea szerencséje; Medveczky Bella: Mámor]. Literatura, 1928/5. sz., pp. 11-13.

 2. SZENTKÚTHY Miklós: Somfay Margit: Vénus jegyében. Napkelet, 1928., 866. p.

 3. Somfay Margit: Fészekrakók. Korunk Szava, 1931/2-3. sz., 16. p.

Somló Sári

Saját írások:
 1. SOMLÓ Sári: Hallali. Vadásztörténetek. Budapest: Stephaneum Ny., 1914. 60 p.

 2. SOMLÓ Sári: Költemények I-II. Budapest: Franklin Ny., 1908-1909. 2 kötet.

 3. SOMLÓ Sári: A mélységekből kiáltok. Versek. Budapest: Szeredai, 1920. 40 p.

 4. SOMLÓ Sári: Szent Miklós. Elbeszélések. Budapest: Országos Katholikus Szövetség, 1917. 29 p.

copyrightA bibliográfia alapja: Diera Bernadett, Mészáros Zsolt, Zsadányi Edit Női Szerzők a huszadik század első felében c. munkája, mely az Új Magyar Irodalomtörténet című pályázat NKFP 5/0113 támogatásával készült. Lezárva: 2011 januárjában.

A hypertextes újraközléshez a szerzők engedélyüket adták.

Free business joomla templates