a     b     c     d     e     f     g     h     i     j     k     l     M
n     o     p     r     s     sz     t     u     v     w     z     zs

 

 Madarassy-Beck Zsuzsanna

Saját írások:
 1. Zsuzsanna Mária [MADARASSY-BECK Zsuzsanna]: Akik megteszik… Elbeszélések. Budapest: Színházi Élet, 1924. 158 p.
 2. MADARASSY Zsuzsa [MADARASSY-BECK Zsuzsanna]: Amiről Isten megfeledkezett. Regény. Budapest: Bibliotheka, 1934. 279 p.
 3. Zsuzsanna Mária [MADARASSY-BECK Zsuzsanna]: Arany bárkán, ezüstös vizeken. Versek. Ill. Ferenczy Sándor. Budapest: Pallas, 1917. 78 p.
 4. Zsuzsanna Mária [MADARASSY-BECK Zsuzsanna]: Harag nélkül. Versek. Budapest: Színházi Élet, 1920. 51 p.
 5. MADARASSY Zsuzsa [MADARASSY-BECK Zsuzsanna]: Panni és Patrick. Elbeszélések. Budapest: Almanach, 1940. 101 p.
Fordításai:
 1. Ward, Mary: Kígyóverem. Regény. Ford. Madarassy Zsuzsanna. Budapest: Révai, 1947. 281 p.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. S. M.: Arany bárkán ezüstös vizeken (Zsuzsanna Mária [Madarassy-Beck Zsuzsa] verseskönyve). A Hét, 1917/52. sz., 830. p.
 2. Arany bárkán, ezüst vizeken (Zsuzsanna Mária [Madarassy-Beck Zsuzsa] verseskönyve). Vasárnapi Ujság, 1918/1. sz., 13. p.
 3. NÉMETH Andor: Madarassy Zsuzsa: Amiről az Isten megfeledkezett. Nyugat, 1933. II. (24. sz.), pp. 610–611.
 4. NÉMETH Andor: Négyszemközt Madarassy Beck Zsuzsa bárónővel. Literatura, 1934/2. sz., pp. 23-24.

 Madzsarné Jászi Alice

 1. MADZSARNÉ JÁSZI Alice: Egészségi és szépségi torna nők és gyermekek számára Mensendieck rendszere szerint. Tanulmány. Budapest: Magánkiadás, 1912. 6 p.
 2. MADZSARNÉ JÁSZI Alice: A női testkultúra új útjai. Tanulmány. Budapest: Athenaeum, 1926. 164 p.
Műveinek fordításai:
 1. Madzsarné Jászi Alice: La culture physique de la femme moderne. Trad. par Marthe Erdos. Paris: Vigot Frères, 1936. 224 p.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. SCHÖPFLIN Aladár: A női testkultúra új útjai. Dr. Madzsarné Jászi Alice könyve. Nyugat, 1926. I. (11. sz.), 1017. p.
 2. TERSÁNSZKY JÓZSI Jenő: Tánc. Madzsar Alice mozdulatművész csoportja az Új

Színházban. Nyugat, 1929. I. (12. sz.), pp. 835-836.

 1. KÁLMÁN Kata: A Madzsar iskola 1927-1929. Budapest: Vintage Galéria, 2007. 95. p.

 Magyaryné Techert Margit

 1. MAGYARYNÉ TECHERT Margit: A bölcs és a halál az ókorban. Tanulmány. Budapest: Egyetemi Ny., 1940. 7 p. (Klny. Athenaeumból)
 2. MAGYARYNÉ TECHERT Margit: A diplomás nők helyzete Magyarországon. Tanulmány. Budapest: Athenaeum Ny., 1938. 9 p. (Klny. Magyar Szemléből)
 3. MAGYARYNÉ TECHERT Margit: A hellén újplatonizmus története. Monográfia. Budapest: MTA Filozófia Bizottság, 1934. 235 p.
 4. MAGYARYNÉ TECHERT Margit: Iráni vallásos emlékek a plotinosi psyche fogalmában. Tanulmány. Budapest: Egyetemi Ny., 1929. 16 p. (Klny. Egyetemes Philológiai Közlönyből)
 5. MAGYARYNÉ TECHERT Margit: La notion de la Sagesse dans les trois premiers siècle de notre ère. Berlin: Heymann, 1930. 27 p. (Klny.: Archiv für Geschichte der Philosophie und Soziologie Bd. 39.)
 6. MAGYARYNÉ TECHERT Margit: Az 1938-as év mérlege a szellemi pályán működő nők szempontjából. Tanulmány. Budapest: Szerző, 1939. 4 p. (Klny. Jövő Utjainból)
Fordításai, közreműködései:
 1. Így láttuk mi Németországot. Tíz beszámoló kiváló magyar diplomásnők tollából. Szerk. Magyary Zoltánné Techert Margit. Írták Dienes Éva, Hadzsy Olga et al. Budapest: Magyar Női Szemle, 1940. 40 p.
 2. Magyar Női Szemle. Szerk. Magyaryné Techert Margit 1935-1940. Budapest: Egyetemet és Főiskolát Végzett Magyar Nők Egyesülete
 3. Plotinos: Istenről és a hozzá vezető utakról. Szemelvények Plotinos Enneasaiból. Ford. Techert Margit. Budapest: Officina, 1944. 120 p.
 4. Plotinos: A szépről és a jóról. Ford. Techert Margit. Budapest: Pfeifer, 1925. 159 p.
 5. Plotinos esztétikája. Tanulmány. Kolozsvár: Minerva Ny., 1943. 12 p.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. JOÓ Tibor: A hellén újplatonizmus. Magyaryné Techert Margit könyve. Nyugat, 1936. I. (1. sz.), pp. 77-78.
 2. PAPP Barbara: A „modern értelmiségi nő”-szerep megjelenési formái dr. Magyary Zoltánné, dr. Techert Margit életében, emlékirat-töredékeiben. = Nők és férfiak…, avagy a nemek története. Szerk. LÁCZAY Magdolna. Nyíregyháza: Hajnal István Kör, Nyíregyházi Főiskola – Gazdaságtudományi Kar, 2003. pp. 320-326.

 Mahovich Klára

 1. MAHOVICH Klára: Könnyes szemek. Versek. Budapest: Pallas Ny., 1937. 38 p.
 2. MAHOVICH Klára: Mécsvilág. Versek. Budapest: Pallas Ny., 1933. 44 p.

 Mányiné Prigl Olga

 1. MÁNYINÉ PRIGL Olga: Általános jelentés a Vöröskereszt gyomai fiókjának 1914–1915. évi működéséről. Gyula: Dobay, 1916. 27 p.
 2. MÁNYINÉ PRIGL Olga: Apró novellák. Gyoma: Kner, 1897. 157 p.
 3. MÁNYINÉ PRIGL Olga: A Szeniczei-família és egyéb történetek. Gyoma: Kner, 1910. 188 p.

 Máriássyné Szemere Katinka

 1. MÁRIÁSSYNÉ Szemere Katinka: Fordul a szél. Versek. Sárospatak: Főiskolai Ny., 1927. 64 p.
 2. MÁRIÁSSYNÉ Szemere Katinka: Terem a parlag. Elbeszélések. Budapest: Bethlen Gábor Szövetség, 1939. 95 p.
Fordításai:
 1. Gerely Jolán: Das gebildete Mädchen. Übers. von K. von Máriássy [Máriássyné Szemere Katinka] Paderborn: Schöningh, 1934. 192 p.
 2. Gerely Jolán: Gib mir dein Herz! Übers. von K. von Máriássy [Máriássyné Szemere Katinka] Paderborn: Schöningh, 1935. 235 p.
 3. Gerely Jolán: Wer bin ich? Gedanken über Frauenwesen und Frauensendung. Übers. von Máriássyné Szemere Katinka. Paderborn, Wien, Zürich: Schöningh, Fürlinger, Götschmann, 1937. 328 p.
 4. Tóth Tihamér: Le caractère du jeune homme. Vallásos irodalom. Ford. Máriássyné Szemere Katinka. Mulhause: Salvator, 1938. 271 p.
 5. Tóth Tihamér: Dans la belle nature de Dieu. Vallásos irodalom. Ford. Máriássyné Szemere Katinka. Mulhause: Salvator, 1939. 230 p.
 6. Tóth Tihamér: L’education du jeune homme. Vallásos irodalom. Ford. Máriássyné Szemere Katinka. Mulhause: Salvator, 1939. 254 p.
 7. Vildrac, Charles: A rózsaszínű sziget. Regény. Ford. Máriássyné Szemere Katinka. Budapest: Franklin, 1934. 133 p.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. GULYÁS Sándor: Máriássyné Szemere Katinka: Fordul a szél. Napkelet, 1927. 1141. p.

 Marschalkó Lia

 1. MARSCHALKÓ Lia: Egyedül az őszben. Versek. Budapest: Genius, 1928. 39 p.
Egyéb munkái:
 1. Könyvpiac. Szerk. Marschalkó Lia. Budapest: Könyvpiac Lapkiadó Társaság, 1936. [? p.]
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. GYERGYAI Albert: Egyedül az őszben. Marschalkó Lia versei. Nyugat, 1928. II. (15. sz.), pp. 207-208.

 Mátrainé Matthias Varga Róza

 1. MÁTRAINÉ MATTHIAS VARGA Róza: Feminizmus. Értekezés. Szarvas: Sámuel, 1913. 40 p.
 2. MÁTRAINÉ MATTHIAS VARGA Róza: Inczédi László élete és költészete. Tanulmány. Szarvas: Sámuel, 1912. 29 p.
 3. MÁTRAINÉ MATTHIAS VARGA Róza: Ökrös Tera és egyéb elbeszélések. Budapest: Toldi, 1911. 88 p.

 Mauks Kornélia

 1. MAUKS Kornélia: A borzvári kastély titka. A pálfalusiak. Elbeszélések. Bev. Rubinyi Mózes. Budapest: Béta, é.n. [1924], 177 p.
 2. MAUKSCH Cornélia [MAUKS Kornélia]: Fehér rózsa és egyéb történetek. Elbeszélések. Előszó Mikszáth Kálmán. Ill. Neogrády Antal. Budapest: Franklin, 1905. 372 p.
 3. MAUKS Kornélia: Képek Mikszáth Kálmán életéből. Életrajz. Budapest: Lampel, 1918. 82 p.
 4. MAUKS Kornélia: A kis hősök. Hamupipőke. A nap leánya. Elbeszélések. Budapest: Singer és Wolfner, 1899. 48 p.
 5. MAUKS Kornélia: Mikszáth Kálmán sógornője. Önéletrajz. Budapest: Franklin, 1921. 63 p.
 6. MAUKS Kornélia: A regényhősnők. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1914. 187 p.
 7. MAUKS Kornélia: Zörgő harasztok. Elbeszélések. Ill. Mühlbeck Károly. Budapest: Franklin, 1909. 157 p.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. RUBINYI Mózes: Mauks Cornéliáról. Uj Idők, 1922/3. sz., 59. p.

 Medveczky Bella

 1. MEDVECZKY Bella: Apróhirdetés. Regény. Budapest: Stádium, 192? 253 p.
 2. MEDVECZKY Bella: „Budapest 31-862”. Regény. Budapest: Pallas, 1930. 206 p.
 3. MEDVECZKY Bella: Csak vele. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1936. 127 p.
 4. MEDVECZKY Bella: Családi ház. Regény. Budapest: Athenaeum, 1941. 406 p.
 5. MEDVECZKY Bella: A csodálatos örökség. Ifjúsági regény. Ill. Róna Emy. Budapest: Palladis, 1939. 76 p.
 6. MEDVECZKY Bella: Eszter. Regény. Budapest: Nova, 1934. 179 p.
 7. MEDVECZKY Bella: Ezért…? Regény. Budapest: Palladis, 1930. 326 p.
 8. MEDVECZKY Bella: Géza kisasszony. Regény. Budapest: Palladis, 1935. 302 p.
 9. MEDVECZKY Bella: Havasi börtön. Regény. Budapest: Athenaeum, 1946. 603 p.
 10. MEDVECZKY Bella: Havasi vihar. Regény. Budapest: Athenaeum, 1940. 327 p.
 11. MEDVECZKY Bella: Mackó és társai. Mese. Ill. Róna Emy. Budapest: Palladis, 1942. 76 p.
 12. MEDVECZKY Bella: Mámor. Regény. Budapest: Dick, 1928. 302 p.
 13. MEDVECZKY Bella: Útközben. Regény. Budapest: Athenaeum, 1942. 284 p.
 14. MEDVECZKY Bella: Vihar. Regény. Budapest: Pallas, 1927. 138 p.
 15. Jancsi és Juliska. Mese. Átdolg. MEDVECZKY Bella. Ill. Weszely Norbert. Budapest: Palladis, 1937. 63 p.
Műveinek fordításai:
 1. Medveczky Bella: La casa paterna. Trad. di Filippo Faber. Milano: F. Elmo, 1945. 529 p.
 2. Medveczky Bella: Tempesta sulle Alpi. Trad. di Filippo Faber. Milano: Baldini & Castoldi, 1944. 391 p.
Fordításai:
 1. Baumgarten, Harald: Elveszem a feleségemet. Regény. Ford. Medveczky Bella. Budapest: Palladis, 1932. 166 p.
 2. Droonberg, Emil: Alaszkai aranyvilág. Regény. Ford. Medveczky Bella. Budapest: Palladis, 1928. 259 p.
 3. Jancsi és Juliska. Mese. Átdolg. Medveczky Bella. Ill. Weszely Norbert. Budapest: Palladis, 1937. 63 p.
 4. Klein, Ernst: Támadás Monte Carlo ellen. Regény. Ford. Medveczky Bella. Budapest: Palladis, 1932. 173 p.
 5. Mühlen-Schulte, Georg: Bobby fölébred. Regény. Ford. Medveczky Bella. Budapest: Palladis, 1931. 262 p.
 6. Roswalt, Franz: Rémület Shanghaiban. Regény. Ford. Medveczky Bella. Budapest: Palladis, 1934. 175 p.
 7. Schirokauer, Alfred: A végzetes alarm. Regény. Ford. Medveczky Bella. Budapest: Palladis, 1931. 250 p.
 8. Siodmak, Kurt: Eltévedt golyó. Regény. Ford. Medveczky Bella. Budapest: Palladis, 1932. 176 p.
 9. Stefani, Ole: Botrány a klubban. Regény. Ford. Medveczky Bella. Budapest: Palladis, 1933. 175 p.
 10. Stefani, Ole: A leány, az autó, meg a kutya. Regény. Ford. Medveczky Bella. Budapest: Palladis, 1936. 176 p.
 11. Zeckendorf, Friedrich: A gnadenfeldi örökség. Regény. Ford. Medveczky Bella. Budapest: Palladis, 1933. 176 p.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. V. G.: Medveczky Bella: Mámor. Napkelet, 1928. 786. p.
 2. KÁLLAY Miklós: Nők a magyar regényirodalomban [Somfay Margit: Vénusz jegyében; Dobosi Pécsi Mária: Csodálatos bábú; Vándor Iván: Andrea szerencséje; Medveczky Bella: Mámor]. Literatura, 1928/5. sz., pp. 11-13.
 3. S.: Eszter. Medveczky Bella regénye. Pásztortűz, 1935/10-11. sz., pp. 248-249.

 Megyery Ella

 1. MEGYERY Ella: Budapesti notesz. Útirajz. Budapest: Dante, 1937. 415 p.
 2. MEGYERY Ella: Ejtőernyős villámháború. Budapest: Stádium, 1940. 335 p.
 3. MEGYERY Ella: Az első villámháború. Budapest: Stádium, 1940. 320 p.
 4. MEGYERY Ella: Franco Spanyolországban. Útleírás. Budapest: Dante, 1938. 204 p.
 5. MEGYERY Ella: Istenek, fáraók, emberek. Útleírás. Budapest: Dante, 1935. 215 p.
 6. MEGYERY Ella: Rabszolgák és rabszolgatartók. Három ember öt napja, amely alatt nem történik semmi. Regény. Budapest: Magyarság, 1928. 191 p.
 7. MEGYERY Ella: Római notesz. Útirajz. Budapest: Pfeiffer, 1929. 227 p.
 8. MEGYERY Ella: Egy tavasz Marokkóban. Útirajzok. Budapest: Utazási Könyvek Kiadóhivatala, 1933. 223 p.
 9. MEGYERY Ella: Velencei notesz. Útirajz. Budapest: Dante, 1937. 302 p.
 10. MEGYERY Ella: A Világvándora hercegnő. Hét országon keresztül. Útirajzok. Budapest: Lantos, 1928. 327 p.
Műveinek fordításai:
 1. Megyery Ella: Budapest. Scrap Book. Transl. by Henry Pikler. Budapest: Dante, 1938. 393 p.
 2. Megyery Ella: Á la découverte de Budapest. Trad. par Ladislas Gara. Budapest: Dante, 1937. 421 p.
 3. Megyery Ella: Dopo la bufera. Belgio, Olanda, Danimarca, Norvegia. Trad. di Filippo Faber. Milano: Garzanti, 1942. 470 p.
 4. Megyery Ella: Hints about Rome. Transl. by Agatha Szilágyi-Fischer. Budapest: Pfeifer, 1929. 2. ed. 240 p.
 5. Megyery Ella: Idoli, faraoni uomini. Trad. di Filippo Faber. Milano: S. A. Editrice Genio, 1934. 214 p.
 6. Megyery Ella: Sehen – Leben – Geniessen in Budapest. Übers. von Andreas Gaspar. Budapest: Dante: 1937. 411 p.
 7. Megyery Ella: Venedig wie es keiner kennt. Reisebeschreibung. Übers. von Andreas Gaspar. Budapest: Dante, 1937. 75 p.
 8. Megyery Ella: A zonzo per Budapest. Trad. di Filippo Faber. Milano, Budapest: Genio, Dante, 1938. 423 p.
Szerkesztői munkái:
 1. Ünnep. Képes hetilap. Szerk. Megyery Ella 1934-1944. Budapest: Dante
 2. Magyar Könyvbarátok. Szerk. Megyery Ella 1959-1963. Köln: Amerikai Magyar Kiadó

 Megyery Sári

 1. MEGYERY Sári: Asszonyoknak ajánlva. Karcolatok. Budapest: Vajna, 1938. 126 p.
 2. MEGYERY Sári: Adjatok azoknak. Versek. Ill. Szőnyi István. Budapest: Nova, 1935. 59 p.
 3. Sacy von Blondel [MEGYERY Sári]: Csak a fényre vigyázz! Versek. Ill. Molnár C. Pál. Budapest: Dick, 1932. 79 p.
 4. MEGYERY Sári: De uraim! Könyv a férfiaknak. Karcolatok. Budapest: Vajna és Bokor, 1941. 149 p.
 5. MEGYERY Sári: Én. Asszonyoknak ajánlva. Ill. Biai-Föglein István. Regény. Budapest: Vajna, 1938.126 p.
 6. MEGYERY Sári: Én is voltam jávorfácska. Önéletrajzi regény. Párizs: Magyar Műhely, 1975. 377 p.
 7. MEGYERY Sári: Une fée dans la maison. Regény. Paris: Julliard, 1958. 262 p.
 8. Sacy von Blondel [MEGYERY Sári]: Gál, a becsücs. Regény. Budapest: Dick, 1929. 215 p.
 9. MEGYERY Sári: Játékszerelem. Emlékek és portrék. Budapest: Magvető, 1984. 254 p.
 1. Sacy von Blondel [MEGYERY Sári]: … és könnyűnek találtatott. Regény. Budapest: Nova, 1934. 315 p.
 1. Sacy von Blondel [MEGYERY Sári]: Mama karriert csinál. Regény. Budapest: Színházi Élet, 1932. 96 p.
 2. MEGYERY Sári: A szerelem a szerelmesé. Regény. Budapest: Nova, 1936. 307 p.
 3. Sacy von Blondel [MEGYERY Sári]: Te érted akartam. Versek. Budapest: Vajna és Bokor, 1940. 73 p.
 4. Sacy von Blondel [MEGYERY Sári]: Túl a töltésen. + A lovag úr. Elbeszélések. Budapest: Színházi Élet, 1931. 144 p.
 5. MEGYERY Sári: A vendég. Regény. Budapest: Szöllősy, 1943. 418 p.
Műveinek fordításai:
 1. Megyery Sári: C’est pour moi que je t’aime! Trad. par André Lang, Ladislas Gara. Paris: Les Éditions de France, 1940. 283 p.
 2. Megyery Sári: Pour lui. Le livre de tous les hommes. Ford. ismeretlen. Paris: Les Éditions de France, 1941. 196 p.
 3. Megyery Sári: Pour toi. Le livre de toutes les femmes. Trad. par Françoise Brisson-Rouchaud. Paris: Les Éditeurs de France, 193? 152 p.
 4. Megyery Sári: Pour lui. Le livre de tous les hommes. Ford. ismeretlen. Paris: Les Éditeurs de France, 1941. 196 p.
 5. Megyery Sári: Un voyage d'amour. Trad. par Ladislas Gara, adapté par André Lang. Paris: Les Éditions de Paris, 1946. 273 p.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. TÖRÖK Sophie: Megyery Sári: És könnyűnek találtatott. Nyugat, 1934. II. (19. sz.), 335. p.
 2. TÖRÖK Sophie: Sacy von Blondel. Megyeri Sári versei. Nyugat, 1935. II. (10. sz.), 295. p.
 3. KERESZTURY Dezső: Egy életmű tükre. Megyery Sári: Én is voltam jávorfácska… c. művéről. Irodalomtörténet, 1978/1. sz., pp. 296-297.
 4. HEIMANN Ildikó: Hazája a magyar nyelv. Interjú. Magyar Nemzet, 1979. jún. 14. 4. p.
 5. DÉNES Zsófia: Sacy. Magyar Nemzet, 1983. febr. 17. 8. p.
 6. LŐCSEI Gabriella: Megyery Sári emlékezete. Magyar Nemzet, 1983. febr. 17. 8. p.
 7. VEZÉR Erzsébet: A jávorfácska kidőlt. Élet és Irodalom, 1983/6. sz. 6. p.
 8. KOVALCSIK András: Tormay Cécile, Mollináry Gizella, Megyery Sári. Három neves írónő és Balassagyarmat. Balassagyarmati Honismereti Híradó, 1995/1-2. sz., pp. 66-76.
 9. Megyery Sári (Balassagyarmat 1897 – Párizs 1983). Az anyagot vál. és szerk. KOVALCSIK András. Balassagyarmat: Hír-Ász Kft., 2000. 128 p.
 10. FRIED István: A levelez/get/ő Márai Sándor. A Márai – Megyery Sári-levelezés margójára. Irodalomtörténeti Közlemények, 2001/1-2. sz., pp. 84-89.

 Méreiné Juhász Margit

 1. MÉREINÉ JUHÁSZ Margit: Bessenyei-mozaikok [Bessenyei György]. Budapest: Stephaneum Ny., 1934. 11 p. (Klny. a Napkeletből)
 2. MÉREINÉ JUHÁSZ Margit: Búzavirág. Versek. Nyíregyháza: Jóba Ny., 1923. 32 p.
 3. MÉREINÉ JUHÁSZ Margit: Határozz és kimondtad sorsodat. Jelenet 1848 március idusán. Gáspár Gyula ötletéből. Budapest: Levente Műsorközpont, 1943. 15 p.
 4. MÉREINÉ JUHÁSZ Margit: Meótiszi ének. Történeti regény a VI. századból. Ill. Csikós Tóth András. Budapest: Magyar Könyvbarátok, 1936. 296 p.
 5. MÉREINÉ JUHÁSZ Margit: Mikszáth Kálmán akadémiai tagsága. Tanulmány. Budapest: Akadémia, 1960. pp. 761-764. (Klny. A Magyar Tudományból)
 6. MÉREINÉ JUHÁSZ Margit: Mikszáth Kálmán szellemi és tárgyi hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémián és tájmúzeumainkban. Tanulmány. Budapest: Bibliotheca Academiae Scientiarium Hungaricae, 1963. 65 p.
 7. MÉREINÉ JUHÁSZ Margit: Üzenem Ádámnak. Versek. Nyíregyháza: Jóba Ny., 1930. 87 p.
Közreműködései:
 1. Mikszáth Kálmán levelezése I-III. 1865-1884; 1884–1908;1909–1910. Szerk. Bisztray Gyula, Király István. Sajtó alá rend. Méreiné Juhász Margit. Budapest: Akadémiai, 1961-1962. 3 kötet.
 2. Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései. Sajtó alá rend., az előszót és a jegyzeteket írta Király István, a függelék anyagát sajtó alá rend. és jegyzetekkel ellátta Méreiné Juhász Margit. Budapest: Szépirodalmi, 1957. 410 p.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. GULYÁS Sándor: Juhász Margit: Búzavirág. Napkelet, 1924/II., 76. p.
 2. Szerző nélkül: M. Juhász Margit: Üzenem Ádámnak. Nyugat, 1930. I. (9. sz.), 742. p.

 Mezőssy Mária

 1. MEZŐSSY Mária: Örvényben. Regény. Budapest: Délvidéki Egyetemi Hallgatók Egyesülete, 1941. 195 p.
 2. MEZŐSSY Mária: Tiszta gyolcs. Elbeszélések. Budapest: Griff, 1943. 225 p.
 3. MEZŐSSY Mária: Tűztánc. Regény. Budapest: Révai, 1939. 297 p.
Fordításai:
 1. Széchenyi Beatrix – Rabindranath Tagore: Csevegés egy csontvázzal. Elbeszélések. Ford. Mezőssy Mária. Castrop – Rauxel (USA), 1953. 34 p.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. KÁDÁR ERZSÉBET: Két írónő, két „első regény”. Mezőssy Mária: Tűztánc; Székely Júlia: A repülő egér. Nyugat, 1939. I. (6. sz.), pp. 408-409.

 Mikes Margit

 1. MIKES Margit: Csillagtalan ég alatt. Versek. München: Aurora, 1974. 79 p.
 2. MIKES Margit: Költő a konyhán. Versek. Budapest: Egyetem Ny., 1938. 54 p.
 3. MIKES Margit: Üvegpohár. Válogatott versek. Cambridge, Mass.: Beane, 1971. 203 p.
Műveinek fordításai:
 1. Mikes Margit: Poet in the Kitchen. Transl. by Suzanne K. Walther. Ill. Joan and John Digby. Oyster Bay, NY: Feral Press, 2006. [? p]
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. RADNÓTI Miklós: Költő a konyhán. Mikes Margit verseskönyve. Nyugat, 1938. II. (8. sz.), 138. p.
 2. Sz. P. [SZABÓ Pál?]: Mikes Margit: Költő a konyhán. Kelet Népe, 1938/6. sz., pp. 369-370.

 Miklós Jutka

 1. MIKLÓS Jutka: Élet Őfelségéhez. Versek. Nagyvárad: Sonnenfeld Ny., 1908. 110 p.
 2. MIKLÓS Jutka költeményei. Versek. Budapest: Singer és Wolfner, 1904. 127 p.
 3. MIKLÓS Jutka: Visszaölel a föld. Válogatott versek. Budapest: Magvető, 1971. 112 p.
 4. A Holnap. Antológia. Budapest: Singer és Wolfner, 1908. 278 p.
 5. A Holnap új versei. Második könyv. Miklós Jutka ajánlásával. Budapest: Márkus Ny, 1909. 240 p.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. ADY Endre: Miklós Jutka. Budapesti Napló, 1905. márc. 24., 9. p. = Ady Endre összes prózai művei. Újságcikkek, tanulmányok VI. Sajtó alá rend. VARGA József. Budapest: Akadémiai, 1966. 101. p.
 2. KARSAI KULCSÁR István: Az utolsó Holnapos. Élet és Irodalom, 1976. febr. 28., 2. p.
 3. RUFFY Péter: Miklós Jutka három halála. = Uő: Világaim. Budapest: Szépirodalmi, 1979. pp. 477-483.
 4. BAKÓ Endre: „A holnap asszonya”. Miklós Jutka, egy nagyváradi költőnő arcképéhez. A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1999. pp. 357-373.
 5. TÓBIÁS Áron: Megmentett hangszalagok. Miklós Jutka. A százéves Nyugat emlékére. Élet és Irodalom, 2008/38. sz., 28. p.

 Miklósy Ilona, G.

 1. MIKLÓSY Ilona, G.: Illyésházy Kata házassága. Regény. Budapest: Budapesti Hirlap Ny., 1914. 173 p.
 2. MIKLÓSY Ilona, G.: A nagy tűz. Regény. Budapest: Tolnai, 1927. 127 p.
 3. MIKLÓSY Ilona, G.: A színész és leánya. Regény. Budapest: Légrády, 1923. 220 p.
 4. MIKLÓSY Ilona, G.: Utolsó felvonás. Színészek és komédiások. Budapest: Budapesti Hirlap Ny., 1912. 148 p.
 5. MIKLÓSY Ilona, G.: Viola. Regény. Brassó: Brassói Lapok, 1925. 36 p.
Szerkesztői munkái:
 1. Kis Pajtás. Képes gyermeklap. Szerk. Miklósy Ilona, G. 1914-1924. Budapest: T. Pelikán Krizsó

 Milkó EndrénéZniobányai Krisztina

 1. MILKÓ Endréné,ZNIOBÁNYAI Krisztina: Bandi könyve. Gyermektörténetek. Szeged: Thália, 1927. 89 p.
 2. MILKÓ Endréné újabb versei. Budapest: Grill, 1928. 134 p.
 3. MILKÓ Endréné [ZNIOBÁNYAI Krisztina]: Versek. Budapest: Grill, 1927. 150 p.

 Mocsáry Béláné Fáy Mária

 1. MOCSÁRY Béláné FÁY Mária: India és Ceylon. Úti jegyzetek 80 képpel. Budapest: Nagel, 1899. 230 p.
 2. MOCSÁRY Béláné FÁY Mária: Keleti utazás. Egyiptom, Szentföld, India, Ceylon. Úti jegyzetek. 2. bővített kiad. Budapest: Athenaeum, 1901. 400 p.
 3. MOCSÁRY Béláné FÁY Mária: Mexikói utazásom. Úti jegyzetek. Budapest: Pesti Ny., 1905. 37 p. (Klny. Magyar Szalonból)
 4. MOCSÁRY Béláné FÁY Mária: Utazásom Éjszak-Amerika nyugati partvidékein. Útleírás. Budapest: Fritz, 1902. 42 p. (Klny. Földrajzi közleményekből)
 5. MOCSÁRY Béláné FÁY Mária: Úti jegyzetek. Budapest: Pesti Ny., 1905. 37 p. (Klny. Magyar Szalonból)
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Séták a nagyvilágban. Mocsáry Béláné. Uj Idők, 1905. jan. 8. pp. 36-38.
 2. SZENDREI László: Mocsáry Béláné Fáy Mária. Kagylókürt, 2008/49. sz., pp. 78-79.
 3. TAKÁCS Mária: Mocsáry Béláné Fáy Mária.

http://terebess.hu/keletkultinfo/lexikon/mocsary.html

 Mók Ferencné

 1. MÓK Ferencné: Bilincsek. Regény. Budapest: Arany János Ny., 1930. 197 p.
 2. MÓK Ferencné: Magda szerelme és egyéb elbeszélések. Sátoraljaújhely: Zemlén Ny., 1902. 127 p.
 3. MÓK Ferencné: Az ötezeréves bűn: leánykereskedelem. Tanulmány. Előszó Bezegh Huszágh Miklós. Budapest: Horizont, 1941. 174 p.

 Mollináry Gizella

 1. MOLLINÁRY Gizella: Ami történik. Versek. Címlap Gebauer Ernő. Budapest: Gebauer, 1937. 127 p.
 2. MOLLINÁRY Gizella: Az arc elsötétül. Versek. Címlap Gebauer Ernő. Budapest: Szerző, 1931. 151 p.
 3. MOLLINÁRY Gizella: Asszonyi alázat. Versek. Budapest: Szerző, 1927. 64 p.
 4. MOLLINÁRY Gizella: Betelt a föld hamissággal. Regény. Budapest: Grill, 1941. 2 kötet.
 5. MOLLINÁRY Gizella: Betévedt Európába. Regény. Budapest: Grill, 1941. 2 kötet.
 6. MOLLINÁRY Gizella: Földet érint homlokunk. Versek. Budapest: Szerző, 1929. 78 p.
 7. MOLLINÁRY Gizella: Az Isten hallgat. Regény. Budapest: Grill, 1947. 307 p.
 8. MOLLINÁRY Gizella: A kocsihajtó. Versek. Budapest: Szerző, 1934. 161 p.
 9. MOLLINÁRY Gizella: Meddő szüret után... Regény. Budapest: Grill, 1942. 2 kötet.
 10. MOLLINÁRY Gizella: Vádoltuk egymást. Regény. Budapest: Grill, 1943. 2 kötet.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. IGNOTUS: Asszonyi alázat. Mollináry Gizella. Nyugat, 1927. I. (3. sz.), pp. 279-280.
 2. FENYŐ László: Mollináry Gizella: Asszonyi alázat. Pandora, 1927/4. sz., pp. 250-251.
 3. HANGAY Sándor: Magyar írónő különös karrierje. Erdélyi Szemle, 1927/6. sz., pp. 16-17.
 4. BOHUNICZKY Szefi: Földet érint homlokunk. Mollináry Gizella versei. Nyugat, 1929. I. (11. sz.), 768. p.
 5. KEMÉNY Gábor: Mollináry Gizella [Asszonyi alázat (1928), Földet (1929)]. Korunk, 1929/10. sz., pp. 758-759.
 6. FENYŐ László: Az arc elsötétül. Mollináry Gizella versei. Nyugat, 1930. II. (23. sz.), pp. 783-784.
 7. SZERB Antal: Mollináry Gizella: Földet érint homlokunk. Széphalom, 1931/11-12. sz., 409. p.
 8. KŐMŰVES Imre: Mollináry Gizella: Ami történik. Válasz, 1937/4. sz., pp. 252-253
 9. RADNÓTI Miklós: Ami történik. Mollináry Gizella új verseskönyve. Nyugat, 1938. I. (5. sz.), pp. 386-387.
 10. IGNÁCZ Rózsa: Törvénytelenek [Mollináry Gizella: BetévedtEurópába, Betelt a föld hamissággal]. Vigilia, 1942/3. sz., pp. 113-116.
 11. NAGYPÁL István: Betelt a föld hamissággal. Mollináry Gizella regénye. Magyar Csillag, 1942/5. sz., pp. 314-315.
 12. CSATLÓS János: Meddő szüret után. Mollináry Gizella regénye. Magyar Csillag, 1943/6. sz., pp. 371-372.
 13. SZABÓ Károly: Mollináry Gizella és Balassagyarmat. Balassagyarmati Helytörténeti Híradó, 1987/1-2. sz., pp. 3-17.
 14. ÁSVÁNYI Ilona: Mollináry Gizella. Jelentkezünk, 1989/2 – 1990/1. sz., pp. 152-155.
 15. SZÉLES Klára: Irodalmi hiánypótlás. Naplójegyzetek a Kortárs Magyar Irodalmi Lexikonhoz I. Mollináry Gizella. Tiszatáj, 1991/9. sz., 33-35.
 16. KOVALCSIK András: Tormay Cécile, Mollináry Gizella, Megyery Sári. Három neves írónő és Balassagyarmat. Balassagyarmati Honismereti Híradó, 1995/1-2. sz., pp. 66-76.
 17. KERESZTES Csaba: Mollináry Gizella hallgatásra ítélt írónő önéletírása. Archivnet, 7. (2007) 3. sz.  http://www.archivnet.hu (megjelenés alatt)
 18. L’HOMME Ilona: Önfeladás és szerzői autoritás. Én-konstrukciók Mollináry Gizella Asszonyi alázat című kötetében. = Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Szerk. VARGA Virág, ZSÁVOLYA Zoltán. Budapest: Ráció, 2009. pp. 276-282.

 Molnár Kata

 1. MOLNÁR Kata: Anyák születnek. Novellák. Budapest: Magvető, 1955. 265 p.
 2. MOLNÁR Kata: Égnek a mécsek. Regény. Budapest: Harmonia Kulturbizottság, 1936. 195 p.
 3. MOLNÁR Kata: A földalatti folyó. Regény. Budapest: Franklin, 1940. 2 kötet.
 4. MOLNÁR Kata: A lélek készülődik. Regény. Budapest: Franklin, 1938. 257 p.
 5. MOLNÁR Kata: A mandarinkalap. Ifjúsági regény. Ill. Rogán Miklós. Budapest: Móra, 1959. 301 p.
 6. MOLNÁR Kata: Nyári közjáték. Regény. Budapest: Franklin, 1937. 175 p.
 7. MOLNÁR Kata: Pipere Princessz. Mese. Ill. Illés Árpád. Budapest: Magvető, 1957. 150 p.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. SCHÖPFLIN Aladár: Égnek a mécsek. Molnár Kata regénye. Nyugat, 1936. II. (11. sz.), pp. 383-384.
 2. ILLÉS Endre: Nyári közjáték. Molnár Kata regénye. Nyugat, 1937. I. (5. sz.), pp. 374-376.
 3. KÁRPÁTI Aurél: A lélek készülődik. Molnár Kata regénye. Nyugat, 1938. II. (12. sz.), pp. 447-449.
 4. RÓNAY György: Az olvasó naplója [Molnár Kata: Anyák születnek]. Vigilia, 1956/5. sz., pp. 271-272.
 5. GÖRGEY Gábor: Molnár Kata: Anyák születnek. Új Hang, 1956/10. sz., 64. p.
 6. BÁRÁNY Tamás: Molnár Kata halálára. Élet és Irodalom, 1967/24. sz., 2. p.
 7. RÓNAY László: Az Ezüstkor nemzedéke. Budapest: Akadémia, 1967. 221 p.

 Molnár Mária

 1. MOLNÁR Mária: Éjféli párviadal (Dicsőséges liliom). Regény. Budapest: Bartsch, 1943. 32 p.
 2. MOLNÁR Mária: Első szerelem. Regény. Budapest: Bartsch, 1943. 32 p.
 3. MOLNÁR Mária: Esküvő után. Regény. Budapest: Bartsch, 1943. 32 p.
 4. MOLNÁR Mária: Izgalmas vakáció. Regény. Budapest: Bartsch, 1943. 32 p.
 5. MOLNÁR Mária: A mama férjhez megy. Regény. Budapest: Bartsch, 1943. 32 p.
 6. MOLNÁR Mária: Szerelmes dal. Regény. Budapest: Bartsch, 1943. 32 p.
 7. MOLNÁR Mária: Szívtitkár. Regény. Budapest: Bartsch, 1943. 32 p.

 Moravcsik Gyuláné Vladár Boriska

 1. MORAVCSIK Gyuláné: Aki a hitét eladta. Elbeszélés. Budapest: Luther Társaság, 1898. 23 p.
 2. MORAVCSIK Gyuláné: Aki Isten nélkül akart élni. Regény. Budapest: Hornyánszky Ny., 1899. [? p.]
 3. BÉRI Gyuláné [MORAVCSIK Gyuláné]: Amit nem vehet el senki. Elbeszélés. Budapest: Hornyánszky Ny., 1917. 20 p. (Koszorú. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság népies kiadványai)
 4. MORAVCSIK Gyuláné: Gróf Teleki Józsefné Róth Johanna 1741–1813. Életrajz. Budapest: Luther Társaság, 1899. 34 p.
 5. MORAVCSIK Gyuláné: Hithűség próbája. Elbeszélés. Budapest: Hornyánszky Ny., 1911. 18 p. (Koszorú. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság népies kiadványai)
 6. BÉRI Gyuláné [MORAVCSIK Gyuláné]: Az igazság. Elbeszélés. Budapest: Hornyánszky Ny., 1903. 20 p. (Koszorú. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság népies kiadványai)
 7. MORAVCSIK Gyuláné: Az imádság. Elbeszélés. Budapest: Hornyánszky Ny., 1910. 22 p. (Koszorú. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság népies kiadványai)
 8. MORAVCSIK Gyuláné: Irgalom. Elbeszélés. Budapest: Luther Társaság, 1901. 34 p.
 9. MORAVCSIK Gyuláné: Isten nem ver bottal. Elbeszélés. Budapest: Hornyánszky Ny., 1909. 22 p. (Koszorú. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság népies kiadványai)
 10. MORAVCSIK Gyuláné: A jó tett áldást hoz. Elbeszélés. Budapest: Luther Társaság, é.n. [? p]
 11. MORAVCSIK Gyuláné: Klárika könyve. Elbeszélés. Budapest: Luther Társaság, 1914. 18 p.
 12. BÉRI Gyuláné [MORAVCSIK Gyuláné]: Klárika neveltjei. Elbeszélés. Budapest: Hornyánszky Ny., 1899. 24 p. (Koszorú. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság népies kiadványai)
 13. BÉRI Gyuláné [MORAVCSIK Gyuláné]: Nagy Márton esete. Elbeszélés. + Győry Elemér: Az ezermester. Elbeszélés. Budapest: Luther Társaság, 1902. 32 p. (Klny. Evangélikus Családi Lapból)
 14. BÉRI Gyuláné [MORAVCSIK Gyuláné]: Az öreg pap hagyatéka. Elbeszélés. Budapest: Hornyánszky Ny., 1898. 20 p. (Koszorú. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság népies kiadványai)
 15. BÉRI Gyuláné [MORAVCSIK Gyuláné]: Piroska könyve. Elbeszélés. Budapest: Hornyánszky Ny., 1904. 20 p. (Koszorú. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság népies kiadványai)
 16. MORAVCSIK Gyuláné: A testvérek. Elbeszélés. Budapest: Luther Társaság, 1900. 27 p. (Klny. az Evangélikus Családi Lapból)
Fordításai:
 1. Hadzisz, Dimitriosz: A lány, aki rózsát nevetett. Újgörög népmesék. Ford. Moravcsik Gyuláné. Budapest: Európa, 1964. 206 p.
 2. Lombroso, Gina: A női lélek. Azoknak, akik szenvednek. Ford. Moravcsik Gyuláné. Budapest: Athenaeum, 1926. 255 p.

 Móricz Virág

 1. MÓRICZ Virág: Anyám regénye. Budapest: Szépirodalmi, 1988. 370 p.
 2. MÓRICZ Virág: Apám regénye. Budapest: Szépirodalmi, 1953. 549 p.
 3. MÓRICZ Virág: Aranynap. Mesék. Ill. Mráz János. Budapest: Móra, 1985. 134 p.
 4. MÓRICZ Virág: Balga szüzek. Regény. Budapest: Szépirodalmi, 1961. 2 kötet.
 5. MÓRICZ Virág: Bukaresti éjszaka. Válogatott novellák, elbeszélések. Budapest: Noran, 2005. 193 p.
 6. MÓRICZ Virág: Első szemeszter. Kisregény. Nyíl, 1933. 3. évf. 28. sz., pp. 1-22.
 7. MÓRICZ Virág: Fasor. Regény. Budapest: Szépirodalmi, 1973. 229 p.
 8. MÓRICZ Virág: Gúnyos mosoly. Regény. Budapest: Szépirodalmi, 1968. 245 p.
 9. MÓRICZ Virág: Hiába. Regény. Budapest: Szépirodalmi, 1975. 245 p.
 10. MÓRICZ Virág: Illúzió. Válogatott elbeszélések. Budapest: Szépirodalmi, 1983. 249 p.
 11. MÓRICZ Virág: Kaland. Regény. Budapest: Szépirodalmi, 1963. 332 p.
 12. MÓRICZ Virág: Küszöb. Regény. Budapest: Szépirodalmi, 1956. 318 p.
 13. MÓRICZ Virág: Mexikói szerelem. Regényes útirajz. Budapest: Móra, 1987. 209 p.
 14. MÓRICZ Virág: Napnyugaton jártam. Útirajz. Budapest: Táncsics, 1970. 308 p.
 15. MÓRICZ Virág: Nehéz az élet. Regény. Bratislava, Budapest: Madách, Szépirodalmi, 1984. 169 p.
 16. MÓRICZ Virág: Pókháló. Regény. Budapest: Szépirodalmi, 1958. 465 p.
 17. MÓRICZ Virág – Thurzó Gábor: Rokonok. Dráma. Móricz Zsigmond regénye alapján. Ill. Koch Aurél. Budapest: Bibliotheca, 1958. 98 p.
 18. MÓRICZ Virág: Rosta. Regény. Budapest: Szépirodalmi, 1955. 287 p.
 19. MÓRICZ Virág: Suomiban jártam. Útirajz. Budapest: Gondolat, 1965. 220 p.
 20. MÓRICZ Virág: Szárnyasoltárok a bártfai Szent Egyed templomban. Disszertáció. Budapest: Hungária Ny., 1932. 53 p.
 21. MÓRICZ Virág: Szerencse. Regény. Budapest: Szépirodalmi, 1954. 206 p.
 22. MÓRICZ Virág: Tíz év. Visszaemlékezés. Bratislava, Budapest: Madách, Szépirodalmi, 1981. 2 kötet.
 23. MÓRICZ Virág: Zichy Mihály. Életrajz. Budapest: Egyetemi Ny., 1944. 72 p.
 24. O mors, vonum est judicium tuum. Móricz Zsigmond, Móricz Virág, Móricz Gyöngyi. Levelek, önéletrajzok, visszaemlékezések. Közread. Nagy Péter. Budapest: Magyar Helikon, Európa, 1979. 64 p.
Műveinek fordításai:
 1. Móricz Virág – Thurzó Gábor: Pribuzni. Hra na motivy stejnojmenného románu napisali. Preloz., uprav. Frantisek Stier. Praha: Dilia, 1979. 85 p.
 2. Mo-Li-Ce Vej-Laj-ko, Te-Szu Csia-pao: Csin ci. Csi. Mao Jü-mej ji. Peking: Co csia csu pan sö, 1955. 119 p.
Fordításai, közreműködései:
 1. Abbot, Anthony: Vészjel a sírból. Regény. Ford. Móricz Virág. Budapest: Athenaeum, 1936. 214 p.
 2. Gielgud, [Val Henry] – Marvel[l], [Holt]: Statisztál a halál. Regény. Ford. Móricz Virág. Budapest: Athenaeum, 1936. 210 p.
 3. Järventaus, Arvi: Kis falu a világ végén. Regény. Ford. Lakó György, Móricz Virág. Budapest: Egyetemi Ny., 1938. 220 p.
 4. Kálmán Kata: Tiborc új arca. Kálmán Kata fényképei. Móricz Zsigmond, Móricz Virág, Boldizsár Iván írásaival. Budapest: Művelt Nép, 1955. 79 p.
 5. Kennedy, Margaret: Nem nőnek a fák az égig. Regény. Ford. Móricz Virág. Budapest: Athenaeum, 1939. 318 p.
 6. Kennedy, Margaret: Veled vagy nélküled. Regény. Ford. Móricz Virág. Budapest: Athenaeum, 1937. 272 p.
 7. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig. Regény. Utószó Móricz Virág. Ill. Reich Károly. Budapest: Móra, 1961. 318 p.
 8. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig. Színmű. Bev. Móricz Virág. Ill. Csernus Tibor. Budapest: Művelt Nép, 1954. 85 p.
 9. Móricz Zsigmond szerkesztő úr. Naplórészletek, levelek. Összeáll. Móricz Virág. Budapest: Szépirodalmi, 1967. 491 p.
 10. Paustovskij, Konstantin Georgievic: Észak leánya. Színmű. Ford. Móricz Virág. Nagyvárad: Népi Alkotások Tartományi Háza, 1958. 23 p.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. FARKAS Zoltán: Szárnyasoltárok a bártfai Sz. Egyed templomban. Móricz Virág doktori értekezése. Nyugat, 1932. II. (15-16. sz.), pp. 174-175.
 2. „Bucureşti éjszaka”. Móricz Virág novellájáról (Bukaresti éjszaka). Független Újság, 1936. május 30. 6. p.
 3. BOHUNICZKY Szefi: Móricz Virág: Kaland. Jelenkor, 1964/4. sz., pp. 364-365.
 4. BORBÉLY Sándor: Az örökségőrző Móricz Virág. = Uő: Tájékozódás. Tanulmányok, kritikák. Budapest: Magvető, 1986. pp. 199-210.
 5. VARGHA Balázs: Virág, születésnapra. Élet és Irodalom, 1989/38. sz., 7. p.
 6. SZABÓ Elvira: Átélők és túlélők Móricz Virág kisepikáiban. Z’Art.Kor, 2006. december 6.  http://zartkor.hu/cikk/2006/12/06/atelok-es-tulelok-moricz-virag-kisepikaiban/
 7. VÁMOS Miklós: Várok, amíg felforrok. Móricz Virág: Apám regénye. Élet és Irodalom, 2006/18. sz., 11. p.
 8. Apja lánya. Százéves volna Móricz Virág. Népszabadság, 2009. szeptember 23. 9 p.

 Moussong Piroska

 1. MOUSSONG Piroska: Félúton. Versek. Ill. S. Szőnyi Lajos. Budapest: Evolutio, 1933. 39 p.
 2. MOUSSONG Piroska: Ucca. Novellák. Ill. S. Szőnyi Lajos. Budapest: Kosmos, 1935. 58 p.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. JUHÁSZ Géza: Két költőnő. Moussong Piroska: Félúton; Szőnyi Magda: Szobakonyhák. Nyugat, 1933. I. (5. sz.), pp. 315-316.
 2. SZEGEDI István: Moussong Piroska: Ucca. Nyugat, 1935. I. (2. sz.), 160. p.
 3. KISS Jenő: Moussong Piroska: Ucca. Erdélyi Helikon, 1935/3. sz., 213. p.

 

 

 

copyrightA bibliográfia alapja: Diera Bernadett, Mészáros Zsolt, Zsadányi Edit Női Szerzők a huszadik század első felében c. munkája, mely az Új Magyar Irodalomtörténet című pályázat NKFP 5/0113 támogatásával készült. Lezárva: 2011 januárjában.

A hypertextes újraközléshez a szerzők engedélyüket adták.

Free business joomla templates