a     b     c     d     e     f     g     h     i     j     K     l     m
n     o     p     r     s     sz     t     u     v     w     z     zs

 

 Kádár Erzsébet

Saját írások:
 1. KÁDÁR Erzsébet: Harminc szőlőkosár. Elbeszélések. Budapest: Franklin, 1944. 200 p.

 2. KÁDÁR Erzsébet: Kegyetlenség. Elbeszélések. Bevezető Vas István. Budapest: Magvető, 1966. 313 p.

 3. KÁDÁR Erzsébet: Ritka madár. Publicisztikai írások. Vál. és sajtó alá rend. Kenedi János. Budapest: Századvég, 1993. 356 p.

Műveinek fordításai:
 1. Kádár Erzsébet: Der Nussbaum. Übers. von Babkó Reményi. Budapest: Corvina, 1968. 210 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. VAS István: Kádár Erzsébet (1948). = Uő: Évek és művek. Budapest: Magvető, 1958. pp. 155-161.

 2. BÓKA László: Kádár Erzsébet. = Uő: Válogatott tanulmányok. Budapest: Magvető, 1966. pp. 963-965.

 3. RÉZ Pál: A hamis tudat színjátékai. Élet és Irodalom 1967/3. sz., 4. p.

 4. RÓNAY László: Kádár Erzsébet: Kegyetlenség. Kortárs, 1967/8. sz., pp. 48-49.

 5. VARGHA Kálmán: Kádár Erzsébet: Kegyetlenség. Irodalomtörténeti Közlemények, 1969. pp. 120–121.

 6. ILLÉS Endre: Kádár Erzsébet. = Mestereim, barátaim, szerelmeim. Budapest: Magvető, 1983. pp. 583-585.

 Kaffka Margit

Saját írások:
 1. KAFFKA Margit: Állomások. Regény. Budapest: Franklin, 1917. 448 p.

 2. KAFFKA Margit: Álom. Kiadatlan elbeszélések. Sajtó alá rend. Radnóti Miklós. Előszó Schöpflin Aladár. Budapest: Franklin, 1942. 200 p.

 3. KÁFFKA Margit: Ármány-adta Péterkéje. Mese. Budapest: Móra, 1968. 24 p.

 4. KAFFKA Margit: Csendes válságok. Elbeszélések. Falus Elek borítékrajzával. Budapest: Nyugat, 1910. 237 p.

 5. KAFFKA Margit: Csonka regény és novellák. Budapest: Athenaeum, 1911. 58 p.

 6. KAFFKA Margit: Az élet útján. Válogatott gyűjtemény régi és legújabb költeményeiből. Budapest: Nyugat, 1918. 97 p.

 7. KAFFKA Margit: Az élet útján. Versek, cikkek, naplójegyzetek. Összegyűjtötte, szerk., jegyzetekkel ellátta. Bodnár György. Budapest: Szépirodalmi, 1972. 466 p.

 8. KAFFKA Margit: A gondolkodók és egyéb elbeszélések. Novellák. Budapest: Athenaeum, 1906. 164 p.

 9. KAFFKA Margit: Hangyaboly. Regény. Gara Arnold borítékrajzával. Budapest: Nyugat, 1917. 130 p.

 10. KAFFKA Margit: Hullámzó élet. Cikkek, tanulmányok. Bev. vál. és jegyz. Bodnár György. Budapest: Szépirodalmi, 1959. 342 p.

 11. KAFFKA Margit: Képzelet-királyfiak. Meseregény. Ill. Mühlbeck Károly. Budapest: Lampel, 1909. 62 p.

 12. KAFFKA Margit: Képzelet-királyfiak. Mesék, gyermekversek. Vál., szerk., utószó Győri János. Budapest: Móra, 1980. 199 p.

 13. KAFFKA Margit: Két nyár. Novellák. Falus Elek borítékrajzával. Budapest: Nyugat. 1916. 104 p.

 14. KAFFKA Margit: Kis emberek, barátocskáim! Játékkönyv. Ill. Jeges Ernő. Budapest: Pallas, 1918. 193 p.

 15. KAFFKA Margit könyve. Versek. Ill. Sassy Attila. Budapest: Athenaeum, 1906. 132 p.

 16. KAFFKA Margit: Lázadó asszonyok. Összegyűjtött elbeszélések. Sajtó alá rend. Kozocsa Sándor. Budapest: Szépirodalmi, 1958. 2 kötet.

 17. KAFFKA Margit: Levelek a zárdából. Nyár. Elbeszélések. Budapest: Lampel, 1905. 62 p.

 18. KAFFKA Margit: Mária évei. Regény. Falus Elek borítékrajzával. Budapest: Nyugat, 1913. 207 p.

 19. KAFFKA Margit: Marie, a kis hajó. Mese. Ill. Gábor Éva. Budapest: Móra, 1962. 28 p.

 20. KAFFKA Margit: Mirjam és Mária. Misztikus és mitikus elbeszélések. Budapest: Bethlen, 1995. 187 p.

 21. KAFFKA Margit: Napló. Lírai jegyzetek egy évről. Budapest: Nap, 2008. 103 p.

 22. KAFFKA Margit Összes versei. Sajtó alá rend. És jegyzetekkel ellátta Radnóti Miklós. Budapest: Franklin, 1943. 173. p.

 23. KAFFKA Margit összes versei és műfordításai. Sajtó alá rend. És jegyzetekkel ellátta Kozocsa Sándor. Kísérő tanulmány Radnóti Miklós. Budapest: Magyar Helikon, 1961. 253 p.

 24. KAFFKA Margit: A révnél. Elbeszélések. Budapest: Franklin, 1918. 238. p.

 25. KAFFKA Margit: Süppedő talajon. Elbeszélések. Budapest: Lampel, 1912. 87 p.

 26. KAFFKA Margit: Szent Ildefonso bálja. Novellák. Békéscsaba: Tevan, 1914. 72 p.

 27. KAFFKA Margit: Színek és évek. Regény. Budapest: Franklin, 1912. 322 p.

 28. KAFFKA Margit: Tallózó évek. Versek. Budapest: Nyugat, 1911. 38 p.

 29. KAFFKA Margit: Utolszor a lyrán. Versek. Budapest: Athenaeum, 1912. 48 p.

 30. KAFFKA Margit válogatott művei. Vál. és bev. Bodnár György. Sajtó alá rend. Szücs Éva. Budapest: Szépirodalmi, 1956. 556 p.

 31. KAFFKA Margit válogatott novellái. Összeáll. és szerk. Urbán László. Előszó Sipos Lajos. Szeged: Szukits, 2001. 226 p.

 32. KAFFKA Margit: Versek. Budapest: Lampel, 1903. 83 p.

Műveinek fordításai:
 1. Kaffka Margit: Ameisenhaufen. Übers. von Éva Zádor. Wien: Kortina, 2009. 192 p.

 2. Kaffka Margit: The ant heap. Transl. by Charlotte Franklin. London, New York: Boyars, 1995. 176 p.

 3. Kaffka Margit: Barvy a léta. Přelož. Magda Reinerová. Praha: SNKL, 1958. 322 p.

 4. Kaffka Margit: Barwy i lata. Tlum. Preloz Andrzej Sieroszewski. Warszawa: Czytelnik, 1960. 287 p.

 5. Kaffka Margit: Boje i godine. Prev. Jadranka Damjanov. Zagreb: Disput, Hrvatsko filološko društvo, 2006. 260 p.

 6. Kaffka Margit: Colours and Years. Transl. by George F. Cushing. Budapest: Corvina, 2008. 242 p.

 7. Kaffka Margit: Culori şi ani. Trad. Veronica Bârlădeanu. Bucureşti: Ed. Univers., 1979. [? p.]

 8. Kaffka Margit: Cveta i gody. Perev. O. Rossiânov. Moskva: Hudož. lit., 1979. 234 p.

 9. Kaffka Margit: Dokato običam. Poetesi ot câl svât za lûbovta. sǎst. Božidar Božilov. Sofiâ: Profizdat, 1982. [? p.]

 10. Kaffka Margit: Farben und Jahre. Übers. von Ita Szentiványi. Berlin: Volk und Welt, 1958. 311 p.

 11. Kaffka Margit: Farby a roky. Prelož. Marta Lesná. Bratislava: Pravda, 1972. 247 p.

 12. Kaffka Margit: Frauen. Übers. vonElisabethSzékács. Budapest: Corvina, 1968. 54 p.

 13. Kaffka Margit: Mravenisko. Prelož. Viktor Sándor. Bratislava: Pravda, 1977. 176 p.

 14. Kaffka Margit: Mraveniště. Přelož. Milan Navrátil. Praha: Lidové nakl., 1974. 169 p.

 15. Kaffka Margit: Mravinjak. Preveo Eugen Verber. Beograd: BIGZ, 1979. 167 p.

 16. Kaffka Margit: Mrowisko. Przel. Krystyna Pisarska. Kraków: Wroclaw, Wyd. Literackie, 1983. 135 p.

 17. Kaffka Margit: Pri malnova soldato. Trad. de F. Szilágyi. Budapest: Literatura Mondo, 1933. [? p.]

Szerkesztői munkái:
 1. Fröhlichné Kaffka Margit, Istvánffyné Márki Gabriella, Nagy Béla: Költészettan a magyar nemzeti irodalom történetének rövid áttekintésével. A polgári leányiskolák IV. osztálya számára, különös tekintettel a nemzetiségi vidékek iskoláinak viszonyaira. Budapest: Athenaeum, 1910. 209 p.

 2. Fröhlichné Kaffka Margit, Kellner Fülöp: Magyar nyelvtan a polgári leányiskolák I. osztálya számára, különös tekintettel a nemzetiségi (magyar–német, szerb–román) vidékek iskolai viszonyaira. Budapest: Athenaeum, 1908. [? p.]

 3. Fröhlichné Kaffka Margit, Kellner Fülöp: Magyar nyelvtan a polgári leányiskolák II. osztálya számára, különös tekintettel a nemzetiségi (magyar-német, szerb-román) vidékek iskolai viszonyaira. Budapest: Athenaeum, 1909. [? p.]

 4. Fröhlichné Kaffka Margit, Nagy Béla: Magyar olvasókönyv a polgári leányiskolák I. osztálya számára, különös tekintettel a nemzetiségi vidékek iskoláinak viszonyaira, az új polgári leányiskolai tanterv alapján szerkesztették. Budapest: Athenaeum, 1908. 155 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. MIKES Lajos: Új típusok (Kaffka Margit). Magyar Géniusz, 1903. április 26. pp. 5-13.

 2. K-s: Kaffka Margit. A Hét, 1904/21. sz., 335. p.

 3. SZINI Gyula: Kaffka Margit: A gondolkodók és egyéb elbeszélések. Szerda, 1906/2. sz., 85. p.

 4. A gondolkodók. Vasárnapi Ujság, 1906/23. sz. (június 10.), pp. 375-376.

 5. v.: Kaffka Margit könyve. Budapesti Szemle, 1907/369. sz., pp. 468-73.

 6. FENYŐ Miksa: Kaffka Margit: Tallózó évek. I-IV. Nyugat, 1911. II. (16. sz.), pp. 318-319.

 7. KARINTHY Frigyes: Kaffka Margit: Tallózó évek. Néhány vers a „Nyugat Könyvtár”-ban. Nyugat, 1911. II. (15. sz.), pp. 241-242.

 8. MÓRICZ Zsigmond: Kaffka Margit. Nyugat, 1912. I. (3. sz.), pp. 212-217. = Uő: Válogatott irodalmi tanulmányok. Összeáll. VARGHA Kálmán. Budapest: Művelt Nép, 1952. pp. 116-122.

 9. SCHÖPFLIN Aladár: Kaffka Margit. Nyugat, 1912. II. (24. sz.), pp. 933-944. = Uő: Magyar írók. Irodalmi arcképek és tollrajzok. Budapest: Nyugat, 1917. pp. 164-174.

 10. HAVAS Gyula: Kaffka Margit: Utolszor a lyrán. A Modern Könyvtár kiadása. Ignotus megjegyzésével. Nyugat, 1913. I. (11. sz.), 853. p.

 11. BALÁZS Béla: Mária évei. Kaffka Margit regényéről. Nyugat, 1913. II. (13. sz.), pp. 53-55.
 12. r.r. [CSÁSZÁR Elemér]: Nőírók regényei [Erdős Renée: Ősök és ivadékok; Kaffka Margit: Két nyár]. Budapesti Szemle, 1916/480. sz., pp. 475-480.

 13. TÓTH Árpád: Kaffka Margit új regényeiről. Nyugat, 1917. II. (22. sz.), pp. 792-798. = Tóth Árpád Összes Művei. Prózai művek IV. Szerk. KARDOS László. Budapest: Akadémiai, 1969. pp. 66-74.k.l.: Művész-regények [Kaffka Margit: Állomások; Vér Mátyás: Az árnyék]. Budapesti Szemle, 1917/485. sz., pp. 305-317.

 14. HATVANY Lajos: Kaffka Margit versei: Az élet útján. Esztendő, 1918/5. sz., pp. 118-124.

 15. ADY Endre: Kaffka Margit versei. Nyugat, 1918. I. (9. sz.), pp. 789-790.

 16. LORSY Ernest: Kaffka Margit. Pester Lloyd, 1918/283. sz. [? p.]

 17. -ly.: Kaffka Margit: A révnél. Irodalomtörténet, 1919. pp. 281-283.

 18. KIRÁLY György: Kaffka Margit. Évfordulóra. Nyugat, 1920. I. (1-2. sz.), pp. 4-12.

 19. KEMÉNY Gábor: Kaffka Margit és a szociális lelkiismeret. Korunk, 1929. pp. 108-113.

 20. DÁNIELNÉ LENGYEL Laura: Kaffka Margit. A Toll, 1929/35. sz., pp. 24-29.

 21. GYULAI Márta: Kaffka Margitról. Nyugat, 1930. I. (6. sz.), pp. 454-456.

 22. TERSÁNSZKY JÓZSI Jenő: Kaffka Margit. Elmondtam a Nyugat-Barátok Körében. Nyugat, 1931. II. (15. sz.), pp. 142-151.

 23. BÁNHEGYI Jób: Kaffka Margit. Pannonhalmi Szemle, 1932. VII., pp. 244-254.

 24. DÉNES Tibor: Kaffka Margit. Budapest, Pécs: Danubia, 1932. 59 p.

 25. NÉMETH László: Hiányzó arcképek [Kaffka Margit]. Tanú, 1933/6. sz., pp. 356-358.

 26. ÁGOSTON Julián: Kaffka Margit. Ciszterci Doktori Értekezések. Budapest: Heinrich J., 1934. 163 p.

 27. GÁLOCHY, Claire: Marguerite Kaffka. Nouvelle Revue de Hongrie, 9., 1934. pp. 401-407.

 28.  RADNÓTI Miklós: Kaffka Margit művészi fejlődése. Disszertáció. Szeged: Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma, 1934. 104 p. Újraközölve: Radnóti Miklós művei. Szerk. RÉZ Pál. Budapest: Magvető, 1982. pp. 563-627.

 29. RÓNAY Mária: Kaffka Margit: Az író és az asszony. Literatura, 1934. pp. 241-245.

 30. SCHÖPFLIN Aladár: Kaffka Margitról. Nyugat, 1935. I. (1. sz.), pp. 58-59.

 31. SCHÖPFLIN Aladár: Kaffka Margitról. A Rádió Száz könyv sorozata számára írt felolvasás. Nyugat, 1935. II. (8. sz.), pp. 122-124.

 32. MARÉK Antal: Új találkozás a Színek és évekkel. (Emlékezés Kaffka Margitra). Napkelet, 1936/12. sz., pp. 832-834.

 33. RADNÓTI Mikós: Kaffka Margit 1918–1938. Nyugat, 1938. II. (12. sz.), pp. 446-447.

 34. BÁNHEGYI Jób: Kaffka Margit. = Uő: Magyar nőírók. Budapest: Szent István Társulat, 1939. pp. 114-132.

 35. TÖRÖK Sophie: Kaffka Margit halálának 20. évfordulójára. Magyar Női Szemle, 1939/szept.-okt., 163. p.

 36. Kaffka Margit első irodalmi levelei. Gellért Oszkár közlése. Nyugat, 1939. II. (7. sz.), pp. 28–32.

 37. SCHÖPFLIN Aladár: Kaffka Margit síremléke. Kövesházi Kalmár Elza művének avatása alkalmából a farkasréti temetőben elhangzott beszéd. Nyugat, 1939. II. (7. sz.), pp. 40-41.

 38. KÁDÁR Erzsébet: Kaffka Margit. = Uő: Ködlovagok. Szerk. THURZÓ Gábor. Budapest: Szent István Társulat, 1941. pp. 216-234.

 39. BÖZÖDI György: Kaffka Margit: Álom. Pásztortűz, 1942/1. sz., 365. p.

 40. ISDAI Péter: Álom. Kaffka Margit kiadatlan elbeszélései. Magyar Csillag, 1942/7. sz., pp. 42-44.

 41. HARSÁNYI Gréte: Kaffka Margit négy levele. Magyar Csillag, 1943/14. sz., pp. 99-103.

 42. RÓNAY György: Kaffka Margit, Színek és évek, Mária évei, Két nyár. = Uő: A regény és az élet, Bevezetés a 19–20. század magyar regényirodalmába. Budapest: Káldor, 1947. pp. 267-278.

 43.  KOZOCSA Sándor: Kaffka Margit elbeszéléseinek bibliográfiája. = KAFFKA Margit: Lázadó asszonyok. 2. kötet. Budapest: Szépirodalmi, 1958. pp. 417-421. És KAFFKA Margit: Csendes válságok. Budapest: Szépirodalmi, 1969. pp. 737-739.

 44. KOZOCSA Sándor: Kaffka Margit verseinek megjelenési helyei. = KAFFKA Margit összes versei. Budapest: Magyar Helikon, 1961. pp. 229-239.

 45. BODNÁR György: A publicista Kaffka Margit. Irodalomtörténeti Közlemények, LXV., 1961. pp. 286-298.

 46. BODNÁR György: Kaffka Margit és a lélektani regény (Elemzés és vázlat). Irodalomtörténeti Közlemények, 1962. pp. 325-338.

 47.  BODNÁR György: Kaffka Margit kisregényei. Irodalomtörténeti Közlemények, 1971. pp. 292-305.

 48. RÓNAY György: Kaffka Margit. = Uő: A nagy nemzedék. Budapest: Szépirodalmi, 1971. pp. 109-131.

 49. GYŐRI János: Az édenvesztéstől a remekműig. Kaffka Margit világában. Új Írás, 1975/12. sz., pp. 74-82.

 50. MURVAI Olga: Szövegszerkezet és stílusforma Kaffka Margit novelláiban. = Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról. Bukarest: Kriterion, 1976. pp. 89-139.

 51.  FORGÁCS Antal: Kaffka Margit művészi fejlődése. = Gondolat Antológia 1935–1937. Vál. és szerk. HEGEDŐS Mária. Budapest: Magvető, 1978. pp. 369–370.

 52. FÜLÖP László: Az emlékezés regénye. Kaffka Margit: Színek és évek. Irodalomtörténet, 1978/1. sz., pp. 143-165.

 53. BODNÁR György: Látvány és valóság. Kaffka Margit impresszionista regénye, a Színek és évek. = Uő: Valóság és varázslat. Tanulmányok századunk magyar prózairodalmából. Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulójára.
  A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyvei. Szerk. KABDEBÓ Lóránt. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum – Népművelési Propaganda Iroda, 1979. pp. 9-42.

 54. KERTÉSZ Erzsébet: Kaffka Margit. = Uő: Úttörő asszonyok. Budapest: Gondolat, 1979. pp. 307-332.

 55. GYŐRI János: A világra nyitott magány. Kaffka Margit élete az 1910-es évek elején. Új Írás, 1980/12. sz., pp. 81-88.

 56. ROLLA Margit: Út a révig… Budapest: Magyar Tudományos Akadémiai, 1983. 217 p.

 57. ILLÉS Endre: A Magány foglya. Két vonás Kaffka Margit portréjához. = Mestereim, barátaim, szerelmeim. Budapest: Magvető, 1983. pp. 34-39.

 58. FÖLDES Anna: Kaffka Margit. Pályakép. Budapest: Kossuth, 1987. 270 p.

 59. FÜLÖP László: Kaffka Margit. Budapest: Gondolat, 1987. 234 p.

 60. FARAGÓ Kornélia: A novellaszerkezet módosulásai Kaffka Margit rövidprózájában. Tanulmányok 20. Újvidék, 1987. pp. 63-72.

 61. SZABÓ Magda: A zarándok-anya: Kaffka Margit. Kritika, 1987/12. sz., pp. 19-20.

 62. BALÁZS Mihály: Kaffka Margit (1880-1918). „... a gyermekkoromra nem szívesen gondolok...” = Uő: Forrásvidék. Írók, költők gyermek- és ifjúkora. Budapest: Tankönyvkiadó, 1989. pp. 189-202.

 63. ILLÉS György: „Egy asszony, aki ember.” = Uő: Szerelmek könyve. Arcképek a magyar irodalomból. Budapest: Göncöl, 1989. pp. 148-159.

 64. NEMESKÉRI Erika: Kaffka Margit ismeretlen bírálata Csáth Géza első kötetéről. Irodalomtörténet, 1989/1. sz., pp. 117-120.

 65. RAISZ Rózsa: Mondatszerkezeti jellemzők gyakorisági vizsgálata Petelei-, Kaffka- és Krúdy-novellákban. = Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről. Szerk. FÁBIÁN Pál és SZATHMÁRI István Budapest: Tankönyvkiadó, 1989. pp. 317-338.

 66. TÖTÖSY DE ZEPETNEK, Steven: Kaffka Margit prózája. Az irodalmi feminizmus kezdete Magyarországon = Régi és új peregrináció: Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon II. Szerk. BÉKÉSI Imre. Budapest: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1993. pp. 1185-1194.

 67. SIPOS Lajos: Újpest. Emlékek és kapcsolatok Kaffka Margit és Babits Mihály életében. = Újpest. Írások a település történetéből. Szerk. KADLECZOVITS Géza, SIPOS Lajos. Budapest: Újpesti Helytörténeti Alapítvány, 1993. pp. 82-91.

 68. JASTRZĘBSKA, Jolanta: A magyar modernizmus [Déry Tibor, A befejezetlen mondat; Kaffka Margit, Színek és évek]. Literatura, 1994/1. sz., pp. 36–43.

 69. HORVÁTH Györgyi: Női irodalom a magyar századelőn. A női irodalom szerepe Kaffka Margit Színek és évek című regényének kritikai megítélésében. Sárkányfű, 1999/4. sz., pp. 54-66. Újraközölve: Értelmezések az elmúlt századból. Szerk. KÁLMÁN C. György, ORBÁN Jolán. Pécs: Jelenkor, 2002. pp. 59-77.

 70. DÁVID Katalin Zsuzsa: Színek és ének. Kaffka Margit nárcisztikus hősnői. Szeged: Magánkiadás, 1994. 129 p.

 71. BODNÁR György: Mirjamok és Máriák, Kaffka Margit mitikus elbeszélései. = A magyar művelődés és a kereszténység. III. kötet. Szerk. JANKOVICS József, MONOK István, NYERGES Judit. Budapest, Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum, 1998. pp. 1501-1508.

 72. BALÁZS Imre József: Egymásra érezni tudva-véletlen mozdulatokon át. Nőregény, Kaffka Margit, Színek és évek. Helikon, 1999/9. sz., pp. 4-5.

 73. VÉGH Balázs: Feminista kiindulópontok a Színek és évek olvasásához. Korunk, 2000/10. sz., pp. 94-97.

 74. BODNÁR György: Kaffka Margit. Budapest: Balassi, 2001. 314 p.

 75. SÉLLEI Nóra: Az „asszonyíró” és az önéletrajz – Kaffka Margit: Lírai jegyzetek egy évről. = Uő: Tükröm, tükröm… Írónők önéletrajzai a 20. század elejéről. Debrecen: Kossuth, 2002. pp. 257-300.

 76. NYILASY Balázs: Identitásregény és szimbolikus rendek a Kaffka-prózában. = Polgárosodás és irodalom. Szerk. ALEXA Károly. Budapest: Természet és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány, 2003. pp. 187-217.

 77. GYÖRFFY Miklós: A modern magyar én-regény születése. Kaffka Margit Színek és évek. = Uő: Magyar elbeszélő szólamok. Pozsony: Kalligram, 2004. pp. 20-34.

 78. CSETRINÉ LINGVAY Klára: Pályaképek: Szendrey Júlia, Podmaniczky Júlia, Kaffka Margit. Cluj-Napoca – Kolozsvár: Kriterion, 2004. pp. 123-159.

 79. BENYOVSZKY Krisztián: Emlékezés és narráció három modellje [Kaffka Margit, Ottlik Géza, Talamon Alfonz]. = Uő: Rácsmustra. Regényes olvasónapló Kaffka Margittól Bodor Ádámig. Pozsony: Kalligram, 2001. pp. 45-56.

 80. VARGA Virág: Kaffka Margit publicisztikája I.. Életünk, 2004/7-8. sz., pp. 713-722.

 81.  VARGA Virág: Kaffka Margit publicisztikája II. Életünk, 2004/10. sz., pp. 881-887.

 82. NYILASY Balázs: Udvarlás, asszonytudomány, erotika Kaffka Margit szépprózai műveiben. Kortárs, 2005/2. sz., pp. 96–102.

 83.  Színek, évek, állomások. In memoriam Kaffka Margit. Vál. szerk. összeáll. BODNÁR György. Budapest: Nap, 2005. 355 p.

 84. A te színed előtt. Kaffka Margit szerelmei. Szerk. BORGOS Anna. Budapest: Holnap, 2006. 309 p.

 85. HORVÁTH Zsuzsa: Bibliai és liturgikus motívumok Kaffka Margit költészetében. Istenkeresés, dialogikusság és a Záporos folytonos levél helye Kaffka Margit költészetében. = Véges végtelen Isten-élmény és Isten hiány a XX. századi magyar költészetben. Szerk. FINTA Gábor, SIPOS Lajos. Budapest: Akadémiai, 2006. pp. 241-247.

 86. BORGOS Anna: Kánon és identitás. Írónők. Kaffka Margit a kortársak tükrében. = Uő: Portrék a Másikról. Alkotónők és alkotótársak a múlt századelőn. Budapest: Noran, 2007. pp. 99-117.

 87. HORVÁTH Zsuzsa: „A legnagyobb emberi ajándék, a szó, a szó!”. A Színek és évek Pórtelky Magdája mint „elbeszélésalkotó”. = Summa. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére. Szerk. MACZÁK Ibolya. Piliscsaba: PPKE BTK, 2007. pp. 107-112.

 88. ZSADÁNYI Edit: Írónők a századelőn = A magyar irodalom történetei II. Budapest: Gondolat, 2007. pp. 807-826.

 89. VÁRKONYI Nándor: Kaffka Margit emlékére. = Egy irodalmi korszak számvetése. Vál. és szerk. HAFNER Zoltán. Budapest: Széphalom, 2008. pp. 75-76.

 90. V. RAISZ Rózsa: Közléstípusok és stílusirány egy Kaffka-elbeszélésben (Polixéna tant). = A Nyugat stiláris sokszínűsége. A Nyugat születésének 100. évfordulója alkalmából a 2008. május 28-án Debrecenben tartott tudományos emlékülés anyaga. Szerk. KIS Tamás. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai 87., Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2008. pp. 151-158.

 91. HORVÁTH Zsuzsa: „Ahogy a modernek olvassák Marlittot”. Lélektani regény – lányregény: a Mária évei műfajisága. Spanyolnátha, 2008/tél,   http://www.spanyolnatha.hu/archivum/2008-tel/25/hommage-a-kaffka/horvath-zsuzsa/1713/

 92.  VÉGH Balázs Béla: Kaffka Margit a kortárs könyvkiadásban. Helikon 2009/ 2. sz., pp. 14-15.

 93. ZSADÁNYI Edit: „Piros mályva, papsajt, jézusszíve, bazsali, rezeda meg kisasszonycipő”. A felsorolás és a személytelen narráció formái Kaffka Margit, Ritoók Emma és Földes Jolán prózájában. = Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Szerk. VARGA Virág, ZSÁVOLYA Zoltán. Budapest: Ráció, 2009. pp. 89-106.

 94. SZITÁR Katalin: A szó színei. Az emlékezés toposzai Kaffka Margit Színek és évek című regényében. = Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Szerk. VARGA Virág, ZSÁVOLYA Zoltán. Budapest: Ráció, 2009. pp. 136-148.

 95. HORVÁTH Zsuzsa: „Írott betűkbe hazugul sűrített élet”. Az intertextualitás és az identitás összefüggése Kaffka Margit Mária évei című regényében. = Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Szerk. VARGA Virág, ZSÁVOLYA Zoltán. Budapest: Ráció, 2009. pp. 149-161.

 96. HORVÁTH Györgyi: Kószálónők a régi Budapesten. Nagyvárosi térhasználat és női művészlét – Kaffka Margit: Állomások. = Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Szerk. VARGA Virág, ZSÁVOLYA Zoltán. Budapest: Ráció, 2009. pp. 162-190.

 97. BOVIER Hajnalka: Műfaji és metaforikus alakzatok. Kaffka Margit: Példa egy igaz emberről és az ő két igaz asszonyáról. = Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Szerk. VARGA Virág, ZSÁVOLYA Zoltán. Budapest: Ráció, 2009. pp. 191-197.

 98. CSERHALMI Zsuzsa: Érzés megváltoztatása gondolat által? Kaffka Margit Hangyaboly című regényének értelmezéséhez. = Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Szerk. VARGA Virág, ZSÁVOLYA Zoltán. Budapest: Ráció, 2009. pp. 198-208.

 99. RÁKAI Orsolya: „Talán egész kis dolgokon múlik minden”. Kaffka Margit és az Állomások. = Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Szerk. VARGA Virág, ZSÁVOLYA Zoltán. Budapest: Ráció, 2009. pp. 209-217.

 100. Kaffka Margit. Válogatott bibliográfia. Szerk. JABLONCZAY Tímea. http://mek.oszk.hu/nyugat/html/tanulmanyok/kaffka_tan.htm

 Kakas Erzsébet

Saját írások:
 1. KAKAS Erzsébet: Versek 1922-1942. Nagyvárad: Kálvin Ny., 1943. 86 p.

 Kardoss Tilda

Saját írások:
 1. KARDOSS Tilda: Halálhinta. Versek. Budapest: Táltos, 1918. 74 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Halálhinta. Vasárnapi Ujság, 1918/39. sz., pp. 557-558.

 Kárpáthyné Nagy Rózsa

Saját írások:
 1. KÁRPÁTHYNÉ NAGY Rózsa: Élnünk kell! Regény. Budapest: Stádium, 1940. 277 p.

 1. KÁRPÁTHYNÉ NAGY Rózsa: Pirkad az ég. Regény. Borító Tomaj Gábor. Budapest: Könyv- és Lapkiadó Rt., 1944. 282 p.

 Katona Ilona, M.

Saját írások:
 1. KATONA Ilona, M.: Az aranytáska. Regény. Budapest: Literária, 1941. 32 p.

 2. KATONA Ilona, M.: Árva Krisztina. Regény: Budapest, Palladis, 1936. 254 p.

 3. KATONA Ilona, M.: Asszony a ködben. Regény. Budapest: Központi, 1942. 32 p.

 4. KATONA Ilona, M.: Boszorkánypör. Regény. Budapest: Dante, 1942. 356 p.

 5. KATONA Ilona, M.: Darázsfészek. Regény. Budapest: Hungária Ny., 1944. 32 p.

 6. KATONA Ilona, M.: A fekete kapu. Regény. Budapest: Literária, 1941. 32 p.

 7. KATONA Ilona, M.: Hazahív a föld. Regény. Budapest: Stádium Ny., 1941. 64 p.

 8. KATONA Ilona, M.: Házasságra ítélve... Regény. Budapest: Globus Ny., 1943. 32 p.

 9. KATONA Ilona, M.: Hű voltam mindhalálig. Regény. Budapest: Magyar Népművelők Társasága, 1941. 96 p.

 10. KATONA Ilona, M.: Jóska. Ifjúsági regény. Budapest: Forrás Ny., 1944. 168 p.

 11. KATONA Ilona, M.: Kincs a hó alatt. Regény. Budapest: Magyar Népművelők Társasága, 1941. 96 p.

 12. KATONA Ilona, M.: Kint a viharban. Regény. Budapest: Széchenyi Rt., 1943. 48 p.

 13. KATONA Ilona, M.: Legfelsőbb döntés. Regény. Budapest: Magyar Népművelők Társasága, 1941. 96 p.

 14. KATONA Ilona, M.: Lidérc. Regény. Budapest: Széchenyi Rt., 1943. 48 p.

 15. KATONA Ilona, M.: Mufi. Egy vidám kutya története. Ill. Esterházy Helén. Budapest: Griff, 1943. 182 p.

 16. KATONA Ilona, M.: Nézd meg az anyját… Regény. Budapest: Globus Ny., 1943. 32 p.

 17. KATONA Ilona, M.: A szív parancsára. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Palladis, 1940. 121 p.

 18. KATONA Ilona, M.: Túl a hegyeken. Regény. Budapest: Stádium. 1940. 232 p.

 19. KATONA Ilona, M.: Az utolsó Bulcs. Regény. Budapest: Forrás, 1942. 510 p.

 20. KATONA Ilona, M.: Az utolsó percben. Regény. Budapest: Magyar Népművelők Társasága, 1941. 96 p.

 21. KATONA Ilona, M.: Véletlen őfelsége. Regény. Budapest: Globus Ny., 1943. 32 p.

 22. KATONA Ilona, M.: Vihar gyermekei. Regény fiúk, lányok számára. Ill. K. Nagy Sándor. Budapest: Vitézi Rend., 1942. 164 p.

 23. KATONA Ilona, M.: Virraszt a lélek. Regény. Budapest: Palladis, 1940. 390 p.

 24. KATONA Ilona [M.]: Zrínyi Miklós a költő politikai szereplése. Tanulmány. Budapest: Bichler Ny., 1917. 48 p.

 25. KATONA Ilona, M.: Zsákutca. Regény. Budapest: Magyar Népművelők Társasága, 1942. 96 p.

 26. Kéreyné vitéz Kubáss Margit – KATONA Ilona, M.: Áldott asszonykéz. Csáky Tihamérné „Visszaemlékezéseim világháborús harctéri szolgálatomra” című munkája nyomán átdolgozva. Budapest: Fodor Ny., 1942. 109 p.

 Kelecsényi Gabriella

Saját írások:
 1. KELECSÉNYI Gabriella: Összetört ország lánya. Versek. Budapest: Kárpát, 1928. 101 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. BOHUNICZKY Szefi: Összetört ország lánya. Kelecsényi Gabriella versei. Nyugat, 1928. II. (20. sz.), pp. 556-557.

 Kenese Erzsébet, D.

Saját írások:
 1. KENESE Erzsébet, D.: A fegyvertelen katona [Loyolai Szent Ignác]. Regény. Buenos Aires: Kárpát, 1956. 366 p.

 2. KENESE Erzsébet, D.: Honfoglalók. Regény. Budapest: Stádium, 1940. 347 p.

 3. KENESE Erzsébet, D.: Vérbulcs. Regény. Budapest: Stádium, 1943. 322 p.

 4. KENESE Erzsébet, D.: Vezérek. Regény. Budapest: Stádium, 1942. 287 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. BÖZÖDI György: Honfoglalók. D. Kenese Erzsébet regénye. Pásztortűz, 1941/7. sz., pp. 380-381.

 Kernách Ilona

Saját írások:
 1. KERNÁCH Ilona: Asszonyélet. Történetek. Budapest: Franklin, 1919. 179 p.

 Kertész Erzsébet

Saját írások:
 1. WYNE, Marjorie [KERTÉSZ Erzsébet]: Afrikai éjszakák. Regény. Budapest: Szerző, 1941. 126 p.

 2. WYNE, Marjorie [KERTÉSZ Erzsébet]: Asszonyszeszély. Regény. Budapest: Duna, 1941. 128 p.

 3. KERTÉSZ Erzsébet: Bettina három élete [Bettina von Armin]. Regény. Ill. Zsoldos Vera. Budapest, Bratislava: Móra, Madách, 1981. 366 p.

 4. PAYNE, S. Elbert [KERTÉSZ Erzsébet]: Cowboy csapda. Regény. Budapest: Duna, 1941. 64 p.

 5. KERTÉSZ Erzsébet: A családi pensio. Regény. Budapest: Pantheon, 1937. 246 p.

 6. KERTÉSZ Erzsébet: Csévi utca 11/d. Ifjúsági regény. Budapest: Pantheon, 1947. 111 p.

 7. KERTÉSZ Erzsébet: Csipkebolt Brüsszelben [Jósika Júlia]. Regény. Ill. Kondor Lajos. Budapest: Móra, 1974. 268 p.

 8. WYNE Marjorie [KERTÉSZ Erzsébet vagy Nyilas Vera]: Csókzivatar. Regény. Budapest: Modern Könyvterjesztő Vállalat, 1941. 124 p.

 9. KERTÉSZ Erzsébet: Elizabeth [Elizabeth Barrett-Browning]. Regény. Budapest: Hungária, 1948. 143 p.

 10. KERTÉSZ Erzsébet: Az első Gertrudis [Kántorné Engelhardt Anna]. Regény. Ill. Kondor Lajos. Budapest: Móra, 1970. 381 p.

 11. KERTÉSZ Erzsébet: A fejedelemasszony. Zrínyi Ilona élete. Regény. Budapest: Kossuth, 1986. 174 p.

 12. KERTÉSZ Erzsébet: Fiút vártak, lány született. Ez az életem. Regény. Budapest: Móra, 2000. 190 p.

 13. KERTÉSZ Erzsébet: Gyönyörű nyár! Ifjúsági regény. Ill. Szántó Klári. Budapest: Franklin, 1936. 149 p.

 14. NYILAS Vera [KERTÉSZ Erzsébet]: Hamis szerelmek. Regény. Budapest: Duna Könyvkiadó, 1941. 32 p.

 15. KERTÉSZ Erzsébet: A három Róza. Regény. Budapest: Móra, 1995. 121 p.

 16. KERTÉSZ Erzsébet: Harriet regénye. Regény. Ill. Engel Tevan István. Budapest: Móra, 1967. 414 p.

 17. KERTÉSZ Erzsébet: Jenny, Laura, Tussy. Regény. Budapest, Bratislava: Móra, Madách, 1984. 489 p.

 18. KERTÉSZ Erzsébet: Júliusi szerelem. Regény. Budapest: Pantheon, 1938. 304 p.

 19. KERTÉSZ Erzsébet: Kaland a Szamócában. Ifjúsági regény. Ill. Szász Endre. Budapest: Ifjúsági, 1957. 240 p.

 20. WYNE Marjorie [KERTÉSZ Erzsébet vagy Nyilas Vera]: A kalandornő szerelme. Regény. Budapest: Aurora, 1941. 64 p.

 21. KERTÉSZ Erzsébet: Kandi és Bandi az állatkertben. Mese. Ill. Szántó Klári. Budapest: Officina, 1939. 48 p.

 22. KERTÉSZ Erzsébet: Kislányok a nagyvárosban. Ifjúsági regény. Budapest: Tolnai, 1938. 111 p.

 23. KERTÉSZ Erzsébet: Kossuth Zsuzsanna. Életrajzi regény. Budapest: Kossuth, 1983. 180 p.

 24. KERTÉSZ Erzsébet: A lámpás hölgy [Florence Nightingale]. Regény. Ill. Kolozsvári Miklós. Bratislava, Budapest: Madách, Móra, 1976. 261 p.

 25. KERTÉSZ Erzsébet: A ligeti nagytanács. Ifjúsági regény. Budapest: Tolnai, 1939. 191 p.

 26. KERTÉSZ Erzsébet: Mint fűszál a réten. Gyermekregény. Budapest: Pantheon, 1950. 122 p.

 27. KERTÉSZ Erzsébet: Nagylányok. Ifjúsági regény. Ill. Szegő Éva. Budapest: Franklin, 1938. 141 p.

 28. KERTÉSZ Erzsébet: Négylevelű lóhere. Ifjúsági regény. Ill. Máday Gréte. Budapest: Pantheon, 1942. 144 p.

 29. KERTÉSZ Erzsébet: Nincs hozománya! Regény. Budapest: Központi, 1942. 32 p.

 30. KERTÉSZ Erzsébet: Riport és szerelem. Regény. Budapest: Központi, 1942. 32 p.

 31. KERTÉSZ Erzsébet: Riporterkisasszony. Regény. Ill. Máday Gréte. Budapest: Pantheon, [1940 u.] 154 p.

 32. KERTÉSZ Erzsébet: A szabadság angyala. Harriet-Beecher Stowe életének regénye fiatal leányoknak. Regény. Ill. Biczó András. Budapest: Dante, 1940. 144 p.

 33. KERTÉSZ Erzsébet: Szamóca-lányok. Regény. Ill. Jurida Károly. Budapest: Móra, 1973. 259 p. [A szerző „Kaland Szamócában” című regényének átdolg. kiadása.]

 34. WYNE Marjorie [KERTÉSZ Erzsébet vagy Nyilas Vera]: Szegény lány férjhez megy. Regény. Budapest: Aurora, 1941. 64 p.

 35. KERTÉSZ Erzsébet: Szendrey Júlia. Életrajzi regény. Ill. Keserü Ilona. Budapest: Móra, 1969. 419 p.

 36. WYNE Marjorie [KERTÉSZ Erzsébet vagy Nyilas Vera]: Szerelemből kitűnő. Regény. Budapest: Duna, 1942. 32 p.

 37. KERTÉSZ Erzsébet: Szonja. Ifjúsági regény. Ill. Kolozsváry Sándor. Budapest: Hungária, 1939. 152 p.

 38. KERTÉSZ Erzsébet: Szonja professzor. Regény. Ill. Zsoldos Vera. Budapest: Móra, 1962. 370 p.

 39. KERTÉSZ Erzsébet: A tábornok leánya [Alekszandra Kollontaj]. Regény. Ill. Csavlek András. Budapest, Bratislava: Móra, Madách, 1978. 349 p.

 40. KERTÉSZ Erzsébet: Teleki Blanka. Életrajzi regény. Ill. Keserü Ilona. Budapest: Móra, 1966. 408 p.

 41. KERTÉSZ Erzsébet: Testvérke. Regény. Ill. Máday Gréte. Budapest: Pantheon, 1941. 152 p.

 42. KERTÉSZ Erzsébet: Titkos házasság. Regény. Ill. Lipták György. Budapest: Móra, 1985. 431 p.

 43. KERTÉSZ Erzsébet: Úrilányok. Elbeszélések. Budapest: Holnapután, 1929. 68 p.

 44. KERTÉSZ Erzsébet: Úttörő asszonyok. Életrajzi elbeszélések. Budapest: Gondolat, 1979. 399 p.

 45. WYNE Marjorie [KERTÉSZ Erzsébet]: Vágyak asszonya. Regény. Budapest: Aurora, 1941. 62 p.

 46. KERTÉSZ Erzsébet: Vidám vakáció. Mese. Budapest: Pantheon, 1939. 4 p.

 47. KERTÉSZ Erzsébet: Vilma doktorasszony [Hugonnay Vilma]. Regény. Ill. Keserü Ilona. Budapest: Móra, 1965. 377 p.

 48. PAYNE, S. Elbert [KERTÉSZ Erzsébet]: Visszahív a préri. Regény. Budapest: Szerző, 1941. 64 p.

 49. KERTÉSZ Erzsébet: Zöldfa utcza 38. [Veres Pálné]. Regény. Budapest: Móra, 1987. 270 p.

Műveinek fordításai:
 1. Kertész Erzsébet: Professor Sonia. Preloz. Anna Włoczewska. Warszava: Nasza Księgarnia, 1967. 275 p.

 2. Kertész Erzsébet: Elizabeth. Powieść o życiu Elizabeth Barrett-Browning. Preloz. Anna Włoczewska. Warszava: Nasza Księgarnia, 1969. 238 p.

Fordításai:
 1. Curwood, James: Szerencsés hasonlatosság. Regény. Ford. Kertész Erzsébet. Budapest: Singer és Wolfner, 1937. 121 p.

 2. Defoe, Daniel: Robinson Crusoe utazásai és kalandjai. Regény. Ford. és átdolg. Kertész Erzsébet. Ill. Pályi Jenő. Budapest: Nova, 1942. 176 p.

 3. Holsen, Ingrid: Zsuzsi a Vadrózsa szövetségben. Regény. Átdolg. Kertész Erzsébet. Budapest: Nova, 1943. 124 p.

 4. Holsen, Ingrid: Zsuzsi az intézetben. Regény. Átdolg. Kertész Erzsébet. Budapest: Nova, 1942. 123 p.

 5. Holsen, Ingrid: Zsuzsi férjhez megy. Regény. Átdolg. Kertész Erzsébet. Ill. Pályi Jenő. Budapest: Nova, 1947. 111 p.

 6. Holsen, Ingrid: Zsuzsi menyasszony lesz. Regény. Átdolg. Kertész Erzsébet. Ill. Pályi Jenő. Budapest: Nova, 1947. 126 p.

 7. Holsen, Ingrid: Zsuzsi pénzt keres. Regény. Átdolg. Kertész Erzsébet. Ill. Pályi Jenő. Budapest: Nova, 1947. 122 p.

 8. Holsen, Ingrid: Zsuzsi vakációja. Regény. Átdolg. Kertész Erzsébet. Budapest: Nova, 1941. 128 p.

 9. Holsen, Ingrid: Zsuzsi Virágospusztán. Regény. Átdolg. Kertész Erzsébet. Budapest: Nova, 1942. 126 p.

 10. Kalma, N.: Liftes Jim. Regény. Ford. Kertész Erzsébet. Budapest: Ifjúsági, 1954. 56 p.

 11. Kasszilj, Ljev: A napsugár szerelmese. Regény. Ford. Kertész Erzsébet. Budapest: Ifjúsági, 1956. 293 p.

 12. Ligyin, Vladimir: A nagy folyó. Regény. Ford. Kertész Erzsébet. Ill. Csergezán Pál. Budapest: Új Magyar Kiadó, 1953. 166 p.

 13. Mogilevszkaja, S.: A pintyőke. Regény. Ford. Kertész Erzsébet. Budapest: Ifjúsági, 1954. 64 p.

 14. Münchhausen báró utazásai és kalandjai. Regény. Ford. és átdolg. Kertész Erzsébet. Ill. Pályi Jenő. Budapest: Nova, 1943. 110 p.

 15. Noszov, Nyikoláj Nyikolájevics: Hurrá, itt a nyár. Regény. Ford. Kertész Erzsébet. Ill. Rogán Ágnes. Budapest: Móra, 1960. 101 p.

 16. Schmitt, Gerda: Két szív egymásra talál. Regény. Ford. Kertész Erzsébet. Budapest: Singer és Wolfner, 1937. 95 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. SZERB Antal: Családi pensio. Kertész Erzsébet regénye. Nyugat, 1937. II. (11. sz.), 369. p.

 2. BÄCHER Iván: Az írónő könyve [Kertész Erzsébet]. = Uő: Nagypapa hűlt helye. Budapest: Göncöl, 2004. pp. 117-118.

 3. RIGÓ BÉLA: Nőkről nőknek férfiasan. Kertész Erzsébet (1909-2005).  http://uj-kincskereso.uw.hu/2005_04_kertesz.htm

 Késmárky Róza, B.

Saját írások:
 1. KÉSMÁRKY Rózsa, B.: Élethalálharc 1915-1935. Regény. Budapest: Magyar Szépirodalmat Pártolók Egyesülete, 1935. 2 kötet.

 2. KÉSMÁRKY Róza, B.: Gyermekkori szerelmek. Regény. Budapest: Fővárosi, 1939. 280 p.

 3. KÉSMÁRKY Róza, B.: Három ócskamódi történet 1882-1942. Elbeszélések. Budapest: Neuwald Ny., 1943. 232 p.

 4. KÉSMÁRKY Róza, B.: Herbárium. 10 elbeszélés. Budapest: Fővárosi, 1938. 309 p.

 5. KÉSMÁRKY Róza, B.: Kis idők hősnői. Regény. Budapest: Neuwald Ny., 1941. 228 p.

 6. KÉSMÁRKY Róza, B.: Más világok, mint a miénk. Bevezető regény az „Utak és útvesztők”-höz. Budapest: Neuwald Ny., 1942-1944. 2 kötet.

 7. KÉSMÁRKY Róza, B.: Még egy slemil. Verses regény. Budapest: Magyar Szépirodalmat Pártolók Egyesülete, 1936. 240 p.

 8. KÉSMÁRKY Róza, B.: Sodró sorsok. Két kis regény. Budapest: Magyar Szépirodalmat Pártolók Egyesülete, 1937. 144 p.

 9. KÉSMÁRKY Róza, B.: Szent rögeszme. Regény. Budapest: Budapesti Hírlap, 1932. 221 p.

 10. KÉSMÁRKY Róza, B.: Színfoltok egy régi palettáról. Elbeszélések. Budapest: Budapesti Hírlap, 1933. 154 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. REMÉNYIK Sándor: B. Késmárky Róza: Szent rögeszme. Pásztortűz, 1934/5. sz., 101. p.

 Kesztyüsné Balogh Margit

Saját írások:
 1. [KESZTYÜSNÉ] BALOGH Margit: Akik sokszor élnek. Okkult regény. Budapest: Faust, 1947. [1946] 220 p.

 2. KESZTYÜSNÉ BALOGH Margit: Egyszer volt... Versek. Keszthely: Mérei Ny., 1924. 112 p.

 3. KESZTYÜSNÉ BALOGH Margit: A koldus fiú. A dicséretíró Aranyszájú Nagy István története. Keszthely: Mérei Ny., 1923. 40 p.

 4. [KESZTYÜSNÉ] BALOGH Margit: Oláh Miklós Hungáriája, mint művelődéstörténeti kútfő. Tanulmány. Budapest: Hornyánszky Ny., 1903. 135 p.

 5. KESZTYÜSNÉ BALOGH Margit: Te benned bíztunk. Történeti kis regény. Tahitótfalu: Sylvester Ny., 1926. 62 p.

 6. KESZTYÜSNÉ BALOGH Margit: Az Úr zsámolyánál. Versek. Debrecen: Városi Ny., 1932. 128 p.

 Király Gizy

Saját írások:
 1. KIRÁLY Gizy: Életem ezeregy éjszakáiból Versek. Ill. Paulini. Budapest: Dick, 1911. 88 p.

 2. KIRÁLY Gizy: Jóslat. Regény. Budapest: Nagel, 1907. 249 p.

 3. KIRÁLY Gizy: A törvénytelenek. Regény. Budapest: Nagel, 1908. 77 p.

 Kiss Ibolya, L[aczkóné]

Saját írások:
 1. KISS Ibolya [L.]: Az asszony tragédiája [Madách Imréné Fráter Erzsébet]. Életrajz. Bratislava, Budapest: Tatran, Európa, 1966. 98 p.

 2. KISS Ibolya [L.]: Balassa a Tátraalján. Tanulmány. Bratislava-Pozsony: Toldy Kör, 1941. 16 p.

 3. KISS Ibolya [L.]: Beteg gazda. Parasztkomédia. Bratislava-Pozsony: Toldy Kör, 1942. 15 p.

 4. KISS Ibolya, L.: Császy László és Vári Emil. Nyíregyháza: Grafik Ny., 1987. 55 p.

 5. KISS Ibolya, Laczkóné: Diri-Dongó. Miniatűrök. Bratislava-Pozsony: Veritas, 1939. 104 p.

 6. KISS Ibolya, L.: Erzsi tekintetes asszony [Madách Imréné Fráter Erzsébet]. Regény. Budapest: Bárd, 1942. 292 p.

 7. KISS Ibolya, L.: A nagy cél. Regény. Budapest: Bárd, 1944. 253 p.

 8. Kiss Ibolya, L.: Tátraaljai rapszódia. Történelmi karcolatok. Bratislava-Pozsony: Slov. vyd. Krásnej Lit. 1956. 110 p.

 9. Kiss Ibolya, L.: Túl a folyón. Regény. Bratislava-Pozsony: Slov. Vyd. Krásnej Lit. 1957. 273 p.

Műveinek fordításai:
 1. Kiss-Lackova [Ibolya]: Básnikova žena. Prel. Stefan Krěméry. Bratislava: Buocik, 1948. 212 p.

 2. Lackova I[bolya] K[iss]: Putá hra v šiestich obrazoch podi a zápiskov Zofia Andrejevny Tolstej a Dušana Makovického. Prel. Olga Albiny-Janošková. Turčiansky Sv. Martin: Matica Slovenska, 1937. 58 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. KYSUCKY, Jozef: Tragédia ženy: vol'ný preklad a doplnky diela dr. I. Kiss Lackovej „Az asszony tragédiája”. Vel'ký Krtíš: Štátny okresný archív, 1994. 36 p.

 Kiss Ida

Saját írások:
 1. KISS Ida: Beszámoló a győri háborús társadalmi jótékonysági akcióról. Győr: Győregyházmegye Könyvsajtója, 1915. 20 p.

 2. KISS Ida: Kalászcsorduláskor. Elbeszélések. Budapest: Pax, 1925. 96 p.

 3. KISS Ida: Olyan jó élni. Regény. Budapest: Dante, 1935. 312 p.

 4. KISS Ida: Shami. Regény. Előszó Babits Mihály. Oradea Mare-Nagyvárad: Nagyváradi Napló Ny., 1922. 216 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. SZEGEDI István: Kiss Ida: Olyan jó élni. Nyugat, 1935. I. (4. sz.), 339. p.

 Kiss Irén

Saját írások:
 1. PUTZER Magda [KISS Irén]: Isten cselédkéi. Karácsonyi mesejáték. Rákospalota: Szalézi Művek, 1938. 25 p.

 2. KISS Irén: Jogot a nőknek! Vígjáték. Rákospalota: Szalézi Művek, 1938. 28 p

 3. KISS Irén: Kajetán bácsi. Vígjáték. Rákospalota: Szalézi Művek, 1938. 28 p.

 4. PUTZER Magda [KISS Irén]: Napsugár penzió. Vígjáték. Rákospalota: Szalézi Művek, 1940. 30 p.

 5. KISS Irén: Nizzai kaland. Vígjáték. Rákospalota: Szalézi Művek, 1940. 34 p.

 6. KISS Irén: Őfensége a mindenes. Vígjáték. Rákospalota: Szalézi Művek, 1940. 32 p.

 7. PUTZER Magda [KISS Irén]: Pán Péter. Zenés-táncos mesejáték. Rákospalota: Szalézi Művek, 1941. 36 p.

 8. PUTZER Magda [KISS Irén]: A szent láng. Karácsonyi mesejáték. Rákospalota: Szalézi Művek, 1938. 23 p.

 9. PUTZER Magda [KISS Irén]: A védtelen árva. Vígjáték. Rákospalota: Szalézi Művek, 1940. 40 p.

 Klement Ilona

Saját írások:
 1. KLEMENT Ilonka: Alkalmi versek és társas jelenetek. Székesfehérvár: Debreczenyi Ny., 1927. 52 p.

 2. KLEMENT Ilonka: Fehér tüzek. Versek. Székesfehérvár: Debreczenyi Ny., 1926. 100 p.

 3. KLEMENT Ilona: A nemesi levél. Színmű. Rákospalota: Szalézi Művek, 1929. 39 p.

 4. KLEMENT Ilona: Szavak, miket megtagadok. Versek. Ill. Czókoly István. Miskolc: Ludwig Ny., 1936. 112 p.

 Kóbor Noémi

Saját írások:
 1. KÓBOR Noémi: Elmúlt világok. Elbeszélések. Budapest: Franklin, 1928. 226 p.

 2. KÓBOR Noémi: Ezerkilencszáztizenhat. Anti tanár úr. Dráma. Budapest: Singer és Wolfner, 1917. 205 p.

 3. KÓBOR Noémi: Goethe. Könyvdráma öt részben. Budapest: Franklin, 1920. 179 p.

 4. KÓBOR Noémi: Az ismeretlen barát. Regény. Budapest: Globus Ny., 1939. 158 p.

 5. KÓBOR Noémi: Jeruzsálem pusztulása. Színmű. Budapest: Franklin, 1922. 82 p.

 6. KÓBOR Noémi: Koppány vezér. Történeti regény. Budapest: Franklin, 1924. 93 p.

 7. KÓBOR Noémi: Mi lett belőlem! Regény. Budapest: Franklin, 1934. 169 p.

 8. KÓBOR Noémi: És tedd rá éltedet! Regény. Budapest: Magyar Szépirodalmat Pártolók Egyesülete, 1936. 303 p.

Fordításai:
 1. Avtomonov, Pavlo: Mezsgye nélkül. Regény. Ford. Kóbor Noémi. Budapest: Új Magyar Kiadó, 1953. 140 p.

 2. Csernobrivec, Sztyepan: Felszabadult föld. Regény. Ford. Kóbor Noémi. Budapest: Új Magyar Kiadó, 1953. 192 p.

 3. Cvirka, Petras: Életadó föld. Regény. Ford. Kóbor Noémi. Budapest: Új Magyar Kiadó, 1951. 199 p.

 4. Gajdar, Arkadij: Távoli vidékek. Regény. Ford. Kóbor Noémi. Budapest: Új Magyar Kiadó, 1949. 114 p.

 5. Gorbatov, Borisz: Kulikov gyalogos. Három levél. Elbeszélések. Ford. Kóbor Noémi, Rab Zsuzsa. Budapest: Új Magyar Kiadó, 1950. 72 p.

 6. Kataev, Valentin: „Én a dolgozó nép fia…” Regény. Ford. Kóbor Noémi. Budapest: Szikra, 1947. 138 p.

 7. Kiaceli, Leon: Gvádi Bigva. Regény. Ford. Kóbor Noémi. Budapest: Új Magyar Kiadó, 1950. 216 p.

 8. Kuprin, Alekszandr: A boszorkány. Elbeszélések. Ford. Gellért György, Kóbor Noémi. Utószó Murányi-Kovács Endre. Budapest: Európa, 1958. 488 p.

 9. Kuprin, Alekszandr: A fehér kutyus és más mesék. Elbeszélések. Ford. Kóbor Noémi. Budapest: Új Magyar Kiadó, 1949. 103 p.

 10. Kuprin, Alekszandr: Kisregények. Ford. Gellért György, Kóbor Noémi, Tábor Béla. Budapest: Európa, 1973. 732 p.

 11. Mamin-Szibirjak, Dimitrij: Arany. Regény. Ford. Kóbor Noémi. Ill. Szőnyi Gyula. Budapest: Európa, 1957. 337 p.

 12. Szutyejev, Vladimir: A gomba alatt. Mese. Ford. Kóbor Noémi. Ill. Vladimir Szutyejev. Moszkva: Gyetgiz., 1959. 15 p.

 13. Telesov, N. D.: Mitrics karácsonyfája. Elbeszélések, mesék. Ford. Kóbor Noémi. Budapest: Új Magyar Kiadó, 1952. 226 p.

 14. Tolsztoj, Alekszej: Elbeszélések. Ford. Kóbor Noémi. Budapest: Új Magyar Kiadó, 1951. 85 p.

 15. Tolsztoj, Alekszej: Fagyos éjszaka. Elbeszélések. Ford. Kóbor Noémi et al. Vál., szerk. és jegyzetekkel ellátta Tabák András. Budapest: Zrínyi, 1986. 299 p.

 16. Tolsztoj, Alekszej: Kisregények, elbeszélések. Ford. Kóbor Noémi. Budapest Európa, 1968. 635 p.

 17. Uszpenszkij, Gleb: Egynegyed ló. Elbeszélések. Ford. Kóbor Noémi. Budapest: Új Magyar Kiadó, 1952. 199 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Kóbor Noémi könyve. Vasárnapi Ujság, 1917/12. sz., 196. p.

 2. L.L.: Kóbor Noémi: Ezerkilencszáztizenhat. Anti tanár ur. A Hét, 1917/4. sz., pp. 62-63.

 3. MOHÁCSI Jenő: Elmúlt világok. Kóbor Noémi könyve. Nyugat, 1928. II. ( 20. sz.), pp. 555-556.

 Kordina Lilly

Saját írások:
 1. KORDINA Lilly: Északi fény. Versek. Budapest: Rimmer, 1911. 62 p.

 2. KORDINA Lilly: Versek. Budapest: Rimmer, 1904. 73 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Kordina Lilly: Versek. Vasárnapi Ujság, 1905/7. sz., 106. p.

 Koroknay Istvánné Stransky Lujza

Saját írások:
 1. KOROKNAY Istvánné STRANSKY Lujza: Ahogyan a költő látja… Mithologiai vizio. Színmű. Budapest: Pátria Ny., 1917. 42 p.

 2. KOROKNAY Istvánné STRANSKY Lujza: Gerő Böske lakodalma. Kép a falu életéből. Rákospalota: Szalézi Művek, 1934. 19 p.

 3. KOROKNAY Istvánné STRANSKY Lujza: Gyermek-arcképek. Monológok, dialógok 8-12 éves gyermekek részére. Szombathely: Martineum Ny., 1926. 95 p.

 4. KOROKNAY Istvánné STRANSKY Lujza: Iskolai színpad. Jelenetek az életből. Szombathely: Martineum Ny., 1927. 32 p.

 5. KOROKNAY Istvánné STRANSKY Lujza: Kicsinyeknek, nagyoknak színdarabok. Szombathely: Martineum Ny., 1925. 69 p.

 6. KOROKNAY Istvánné STRANSKY Lujza: Monológok és dialógok. 1 sor. Rákospalota: Szalézi Művek, 1934. 38 p.

 7. KOROKNAY Istvánné STRANSKY Lujza: Romboló Robi Liliputban. Mese. Rákospalota: Szalézi Művek, 1934. 31 p.

 Korompay Viola

Saját írások:
 1. KOROMPAY Viola: Én csak eszköz vagyok! Versek. Budapest: Ginács Ny., 1935. 100 p.

 2. KOROMPAY Viola: Nagy tételekben számolok! Versek. Budapest: Új Magyar Élet, 1939. 159 p.

 Kosáryné Réz Lola

Saját írások:
 1. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Álom. Regény. Budapest: Athenaeum, 1921. 224 p.

 2. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Aranykapu. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1942. 215 p.

 3. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Árgusszemű banditafőnök. Regény. Ill. Kern Andor. Nyíl, 1932. 2. évf. 12. sz., pp. 1-12.; 21-30.

 4. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Asszonybeszéd. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1942. 520 p.

 5. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: A babakanál. Ifjúsági regény. Ill. Mühlbeck Károly. Budapest: Singer és Wolfner, 1931. 48 p.

 6. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: A balassi vár kincse. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Ruszkabányai, 1943. 152 p.

 7. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Bibic és Bogárka. Mese. Ill. Belatini Braun Olga. Budapest: Szent István Társulat, 1941. 97 p. [A szerző „Földrepottyant két manócska” című művének IV. kötete]

 8. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Boszorkányvár. Ifjúsági regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1928. 48 p.

 9. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Brimi és Brumi. Elbeszélések. Budapest: Szent István Társulat, 1947. 91 p.

 10. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Csiperke. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1933. 64 p.

 11. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: A dunai család. Regény. Miskolc: Magyar Jövő, 1928. 208 p.

 12. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Ellenség a hegyoldalon. Ifjúsági regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1931. 48 p.

 13. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Az elvarázsolt kastély. Regény. Ill. Mühlbeck Károly. Budapest: Singer és Wolfner, 1928. 62 p.

 14. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Esti hegedűszó. Regény fiatal leányok részére. Ill. Róna Emy. Budapest: Singer és Wolfner, 1941. 244 p.

 15. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Excelisor. Regény fiatal leányok számára. Ill. Mühlbeck Károly. Budapest: Singer és Wolfner, 1937. 85 p.

 16. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Az ezüstsüveges ceruza története. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1929. 61 p.

 17. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Fecskefészek. Regény. Budapest: Szent István Társulat, 1946. 72 p.

 18. KOSÁRY Jánosné RÉZ Eleonora: A feminizmus. Értekezés. Selmecbánya: Joerges, 1914. 14 p.

 19. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Fercsi meg Tercsi. Elbeszélés 9-12 éves gyermekek részére. Praha; Prešov: Csehszlovák Grafikai Únió, 1936. 52 p.

 20. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Filoména. Regény. Budapest: Athenaeum, 1920. 285 p.

 21. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Fityfiritty-ország. Mese. Ill. H. Belatini Braun Olga. Budapest: Szent István Társulat, 1936. 120 p. [A szerző „Földrepottyant két manócska” című művének II. kötete]

 22. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: A föld ködében. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1938. 208 p.

 23. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Földrepottyant két manócska. Mese. Ill. Belatini Braun Olga. Budapest: Szent István Társulat, 1936. 101 p.

 24. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Gyöngyvirág. Mese. Ill. H. Belatini Braun Olga. Budapest: Szent István Társulat, 1937. 102 p. [A szerző „Földrepottyant két manócska” című művének III. kötete]

 25. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Ha a szív megszólal. Regény. Budapest: Klein, 1932. 128 p.

 26. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Hamupipőke. Regény. Ill. Fejes Gyula. Budapest: Singer és Wolfner, 1930. 158 p.

 27. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Hazafelé. Elbeszélés. Ill. Pólya Tibor. Budapest: Athenaeum, 1920. 72 p.

 28. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Egy hordó bor. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1931. 180 p.

 29. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Ida néni és Samu bácsi. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1934. 240 p.

 30. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: A János utcai leánykolónia. Ifjúsági regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1925. 76 p.

 31. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Karcsi álma. Karácsonyi színdarab kisgyermekek számára. Budapest: Singer és Wolfner, 1924. 16 p.

 32. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Katáng királyfi. Mese. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szent István Társulat, 1943. 116 p. [A szerző „Földrepottyant két manócska” című művének V. kötete]

 33. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: A kékesi vendégek. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1929. 64 p.

 34. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Kéri Kató. Regény fiatal leányok számára. Ill. Janovits István. Budapest: Szent István Társulat, 1938. 126 p.

 35. KOSÁRYMÉ RÉZ Lola: A két vadalmafa. Regény. Budapest: Bartl, 1943. 48 p.

 36. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: A királyné cselédkéje. Ifjúsági regény. Ill. Benedek Kató. Budapest: Palladis, 1937. 64 p.

 37. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Egy kisleány elindul. Regény. Budapest: Dante, 1947. 122 p.

 38. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: A kóbor királyfi. Regény. Budapest Singer és Wolfner, 1934. 120 p.

 39. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Koldusok. Regény. Budapest: Szent István Társulat, 1931. 217 p.

 40. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Különös ismertetőjele: nincs. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1941. 256 p.

 41. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: A lángos. Regény. Budapest: Klein-Ludvig-Szelényi, 1924. 120 p.

 42. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Laurácska meggyógyul. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1930. 62 p.

 43. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Egy leány a sok közül. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1937. 222 p.

 44. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Leányfurfang. Regény. Ill. Demjén Zsuzsa. Budapest: Móra, 1958. 127 p.

 45. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Lelkek és arcok. Elbeszélések. Budapest: Singer és Wolfner, 1935. 250 p.

 46. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Marinka három gavallérja. Elbeszélések. Budapest: Képes Krónika, 1925. 160 p.

 47. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: A meseerdőben. Színjáték. Zenéjét szerezte Sz. Réz Mária. Budapest: Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, 1929. 14 p.

 48. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Meszes Palkó. Ifjúsági regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1928. 47 p.

 49. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Egy méter fehér szalag. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1931. 62 p.

 50. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Micurka. Ifjúsági regény. Ill. Mühlbeck Károly. Budapest: Singer és Wolfner, 1932. 48 p.

 51. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Milibi, a fekete leány. Elbeszélés. Budapest: Ferences Missziók, 1947. 31 p.

 52. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Morzsáék. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1942. 232 p.

 53. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: A nagyságos úr és az asszony. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1928. 184 p.

 54. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Nyafka. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1932. 62 p.

 55. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Az óra. Regény fiatal leányok számára. Ill. Mühlbeck Károly. Budapest: Singer és Wolfner, 1934. 160 p.

 56. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: A pápaszem. Regény. Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1925. 132 p.

 57. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Perceg a szú. Regény. Budapest: Uj Idők, 1943. 674 p.

 58. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Péter. Regény. Miskolc: Magyar Jövő, 1928. 149 p.

 59. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Piroska az erdőben. Regény fiatal leányok számára. Ill. Fejes Gyula. Budapest: Singer és Wolfner, 1934. 77 p.

 60. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Piroska kismamája. Ifjúsági regény. Ill. Mühlbeck Károly. Budapest: Singer és Wolfner, 1928. 108 p.

 61. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Pityu. Regény. Budapest: Athenaeum, 1923. 148 p.

 62. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Por és hamu. Regény. Budapest: Uj Idők, 1947. 447 p.

 63. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Porszem a napsugárban. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1930. 263 p.

 64. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Rege a szabadságról. Regény. Budapest: Uj Idők, 1948. 126 p.

 65. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: A rejtelmes kohó. Regény. Budapest: Palladis, 1928. 195 p.

 66. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Rici asszony lelkiismerete. Regény. Budapest: Légrády, 1925. 142 p.

 67. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Selmeci diákok. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1933. 94 p.

 68. KOSÁRYNÉ Réz Lola: Sirokkó. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1925. 36 p.

 69. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: A szép Kamilla macskája. Regény. Budapest: Athenaeum, 1922. 158 p.

 70. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Színház. Színdarabok. Budapest: Singer és Wolfner, 1930. 48 p.

 71. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Tibi a tengeren és Tibi Amerikában. Regény a magyar ifjúság számára. Budapest: Dante, 1928. 92 p.

 72. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Tibi csapata és Tibi Magyarországon. Ifjúsági regény. Ill. K. Sávely Dezső. Budapest: Dante, 1927. 87 p.

 73. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Tibi hazajön. Regény a magyar ifjúság számára. Ill. Biczó András. Budapest: Dante, 1928. 80 p.

 74. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Tündérkastély. Mesejáték. Budapest: Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, 1929. 24 p.

 75. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Új élet a romok alatt. Regény. Budapest: Magyar Népművelők Társasága, 1941. 96 p.

 76. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Ulrik inas. Regény. Budapest: Athenaeum, 1921. 204 p.

 77. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Vándor Palkó. Gyermekversek. Budapest: Dante, 1927. 64 p.

 78. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Vaskalitka. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1946. 718 p.

 79. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: A vén diák. Regény. Ill. Mühlbeck Károly. Budapest: Singer és Wolfner, 1927. 206 p.

 80. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Vilma útnak indul. Regény. Budapest: Légrády, 1935. 47 p.

 81. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Vissza a Felvidékre Tibi. Regény. Budapest: Dante, 1940. 88 p.

 82. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Zsuzsika pénze. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1931. 128 p.

 83. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Zúzmara varázsló. Ifjúsági regény. Ill. Csernovits Erzsébet. Budapest: Singer és Wolfner, 1934. 80 p.

Műveinek fordításai:
  1. Kosáryné Réz Lola: Een stofje in den zonnenstraal. Vert. door J. Aumon. Den Haag: Stok Zuid-Hollandsche uitg. mij, 1930. 294 p.

  2. Kosáryné Réz Lola: Kuka on se oikea? Suomentanut Helmi Helminen. Helsinki: Söderström, 1938. 160 p.

Fordításai:
   1. Acrémant, Germaine: Rajta, házasodjunk! Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1929. 176 p.

   2. Ammers-Küller, Jo van: Tantalus. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1931. 275 p.

   3. Andersen, János: Krisztián a hegedűs. Regény. Átdolg. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Franklin, 1929. 131 p.

   4. Arand, L.: Süllyed a hajó. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1938. 160 p.

   5. Baldwin, Faith: Felhőkarcolók. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1935. 254 p.

   6. Baldwin, Faith: Az új sztár. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1938. 158 p.

   7. Bechdolt, Fred: Találkozás a hóviharban. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1941. 160 p.

   8. Beecher-Stowe, Harriet: Tamás bácsi kunyhója vagy néger-élet az amerikai rabszolgatartó államokban. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Athenaeum, 1923. 2 kötet.

   9. Bennett, Arnold: A kísértet. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1929. 127 p.

   10. Boo, Sigrid: Kisasszony szobalány. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Ill. Belatini Braun Olga. Budapest: Singer és Wolfner, 1938. 151 p.

   11. Brand, Max: Makrancos kisasszony. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Pesti Hírlap, 1929. 256 p.

   12. Bright, Robert: Jo élete és halála. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Uj Idők, 1948. 189 p.

   13. Bristow, Gwen: A napos út. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1941. 224 p.

   14. Buck, Pearl S.: Az anya. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1936. 252 p.

   15. Buck, Pearl: Büszke szív. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1939. 414 p.

   16. Buck, Pearl: Az édes anyaföld. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1933. 300 p.

   17. Buck, Pearl: Az én édesanyám. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1938. 256 p.

   18. Buck, Pearl: A három fiú. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1936. 379 p.

   19. Buck, Pearl: Egy házasság története. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Dante, 1948. 207 p.

   20. Buck, Pearl: Omlik a nagy fal. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1943. 285 p.

   21. Buck, Pearl: Sárga emberek. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1940. 228 p.

   22. Campbell, Alice: Az ajtó becsukódik. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1939. 208 p.

   23. Christie, Agatha: Ne jöjj vissza. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1937. 222 p.

   24. Christie, Agatha: Poirot kéjutazáson. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1938. 208 p.

   25. Christie, Agatha: Valaki csenget. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1939. 208 p.

   26. Christie, Agatha: Valaki hiányzik. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1947. 159 p.

   27. Clamp, H[elen] M[ary] E[lizabeth]: A sivatag hercegnője. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1942. 382 p.

   28. Clarke, Vera: Egy oroszlángyerek kalandjai. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1947. 93 p.

   29. Cole, G[eorge] D[ouglas] H[oward] – [Cole] Margaret: A Blatchingtoni-rubintok. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1928. 255 p.

   30. Courths-Mahler, Hedwig: Anyai szív. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1923. 163 p.

   31. Courths-Mahler, Hedwig: Boldog akarok lenni. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1924. 127 p.

   32. Courths-Mahler, Hedwig: A bükkös mélyén. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1923. 174 p.

   33. Courths-Mahler, Hedwig: Két asszony. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1922. 252 p.

   34. Courths-Mahler, Hedwig: Két boldog ember. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1934. 122 p.

   35. Courths-Mahler, Hedwig: Ki vagy? Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1925. 215 p.

   36. Courths-Mahler, Hedwig: Kriszta küldetése. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1925. 212 p.

   37. Courths-Mahler, Hedwig: Lind Dóra titka. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1929. 138 p.

   38. Courths-Mahler, Hedwig: Piros rózsák. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1923. 256 p.

   39. Curwood, James: Dráma a hósivatagban. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1936. 192 p.

   40. Curwood, James: Az égő erdő. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1931. 280 p.

   41. Dejong, David: A nagy gát mögött. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1940. 563 p.

   42. Dell, E. M.: A fekete lovag. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1930. 2 kötet.

   43. Dickens, Charles: Copperfield Dávid története. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1926. 158 p.

   44. Disney, Walt: Három árva kiscica. Mese. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1941. 43 p.

   45. Disney, Walt: Hófehérke és a 7 törpe. Mese. Ford. és a filmről átdolgozták Kosáryné Réz Lola, Altay Margit, Serényi Erzsébet. Budapest: Palladis, 1938. 62 p.

   46. Disney, Walt: A kiscsibék okos mamája. Mese. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1942. 54 p.

   47. Doyle, Arthur Conan Sir: A dilettáns detektív. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1929. 255 p.

   48. Droonberg, Emil: A klondikei aranyásók. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1928. 210 p.

   49. Du Maurier, Daphne: Arany és korom. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Uj Idők, 1944. 492 p.

   50. Du Maurier, Daphne: Bál és ostrom. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Uj Idők, 1946. 332 p.

   51. Du Maurier, Daphne: Halott éjszakák. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1943. 290 p.

   52. Du Maurier, Daphne: Nyugtalan évek. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1942. 336 p.

   53. Earhart, Amelia: Az utolsó út. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Révai, 1939. 222 p.

   54. Eaton, Evelyn: Várj reám! Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1941. 390 p.

   55. Eberhart, Mignon: Döbbenetes fordulat. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1941. 192 p.

   56. Eberhart, Mignon: A nyikorgó lépcső. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1939. 208 p.

   57. Eberhart, Mignon: Az üvegpapucs. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1939. 160 p.

   58. Eberhart, Mignon: Valaki visszajön. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1936. 253 p.

   59. Eberhart, Mignon: Vigyázz! Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1937. 201 p.

   60. Edington, Mary: A beteljesült álom. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1928. 208 p.

   61. Evans, Evan: Rajta Montana! Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1938. 208 p.

   62. Ferber, Edna: Mekkora? Ekkora! Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1931. 300 p.

   63. Fleischer, Max: Gulliver a törpék országában. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest, 1941. 53 p.

   64. Footner, Hulbert: Veszedelmes rakomány. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1935. 192 p.

   65. Fraser-Simson, Cicely: A csapkodó redőny. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1932. 176 p.

   66. Gaboriau, Émile: A mester-detektív. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1928. 2 kötet.

   67. Gaboriau, Émile: A 113-as kötetcsomó. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1928. 2 kötet.

   68. Gardner, Erle Stanley: Az alvajáró húgának esete. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1937. 221 p.

   69. Gardner, Stanley Erle: A dadogó professzor esete. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1937. 211 p.

   70. Gardner, Stanley Erle: A harcias nagymama esete. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Európa, 1958. 223 p.

   71. Gardner, Stanley Erle: A kártyás asszony. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1938. 204 p.

   72. Gardner, Stanley Erle: Egy utas eltűnik. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1938. 208 p.

   73. Gates, Henry: A kacagó arc. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1934. 175 p.

   74. Gerard, Francis: Sanders visszatér. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1940. 240 p.

   75. Goldman, Raymond: Az örvény szélén. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1940. 192 p.

   76. Goodchild, George: A nyitott ablak mögött. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1939. 159 p.

   77. Goodwin, John: A halott ember kincse. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1933. 255 p.

   78. Goodwin, John: Kaland az országúton. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1935. 192 p.

   79. Goodwin, John: Kígyómarás. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1935. 252 p.

   80. Goodwin, John: Ragadozó madarak. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1936. 172 p.

   81. Gregory, Jackson: Erdei farkas. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1935. 256 p.

   82. Gregory, Jackson: Ködből a fénybe. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1940. 208 p.

   83. Gregory, Jackson: Mi történt az égő házban? Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1935. 208 p.

   84. Gregory Jackson: Az örök suttogás. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1932. 272 p.

   85. Grey, Zane: Az erdő szerelmese. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1930. 352 p.

   86. Grey, Zane: Álmok völgye. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, [193?] 220 p.

   87. Grey, Zane: Legendás lovasok. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1937. 218 p.

   88. Grey, Zane: A pioneerok. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1929. 248 p.

   89. Grey, Zane: Új lakók a régi házban. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1939. 252 p.

   90. Grey, Zane: Úri bandita és városi leány. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1938. 207 p.

   91. Grey, Zane: Az utolsó emberig. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1930. 280 p.

   92. Grey, Zane: Az utolsó kaland. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1942. 250 p.

   93. Halévy, Ludowic: Criquette. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Franklin, 1929. 168 p.

   94. Haley, Glen: A gyanú árnyékában. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1942. 156 p.

   95. Hamilton, Elaine: Pontban éjfélkor. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1936. 191 p.

   96. Hauff, Wilhelm: A kis Mukk és más történetek. Mese. Ford. Kosáryné Réz Lola. Ill. Máday Gréte. Budapest: Ifjúsági, 1951. 189 p.

   97. Hauff, Wilhelm: Mesék a műveltebb ország fiai és leányai számára. Mese. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Athenaeum, 1924. 442 p.

   98. Hauff, Wilhelm: Regék és elbeszélések. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Athenaeum, 1926. 2 kötet.

   99. Haycox, Ernest: Az ezred leánya. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1941. 208 p.

   100. Haynes, Annie: Tanú a háztetőn. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1931. 244 p.

   101. Hearth, E.: Ősz és tavasz. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Klein, 1932. 128 p.

   102. Hearth, M.: A kefe. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1932. 128 p.

   103. Heim, Mathilde: A gondviselés útja. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Turul, 1932. 128 p.

   104. Hilton, Francis: A zsályalovag. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1940. 160 p.

   105. Hollington, C. L.: Ki lesz a férje? Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1937. 95 p.

   106. Hollington, C. R.: Milliomos kisasszony. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1936. 125 p.

   107. Hollington, C. W.: A jajgató barlang. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1940. 150 p.

   108. Hollington, W. B.: A fregattkapitány. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1932. 118 p.

   109. Hollington, W. B.: Havasi szerelem. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1934. 117 p.

   110. Hollington, W. B.: Ketten egyedül. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1932. 122 p.

   111. Hyne, Charles: Kettle kapitány kalandjai. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Légrády, 1934. 190 p.

   112. Hyne, Cutcliffe: Kattle kapitány újabb kalandjai. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Légrády, 1935. 191 p.

   113. Izwolszky, Helén: Rasputin. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1926. 184 p.

   114. Keith, Agnes Newton: Amerre a szél jár. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Dante, 1940. 367 p.

   115. Kerr, Sophie: Amit az arany eltakar. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1936. 192 p.

   116. Kerr, Sophie: Asszony lesz a lányból. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1935. 267 p.

   117. Knight, Clifford: A vörös rák. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1940. 198 p.

   118. Kohlhöffer, Paul: A megzavart eljegyzés. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1942. 190 p.

   119. Lagerlöf, Zelma: Szent Veronika zsebkendője. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1943. 20 p.

   120. Lambert, Käthe: Az élet háza. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Mefhosz, 1941. 288 p.

   121. Lane, Margaret: Wallace tüneményes életének regénye. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Attika, 1939. 230 p.

   122. Lindbergh, Anne: Zúg a szél. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Révai, 1940. 206 p.

   123. MacCulley, Johnson: A sátánszakadék. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1941. 157 p.

   124. MacDonald, Philip: Csodálatos menekülés. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1933. 176 p.

   125. Marshall, Gary: Szép lány a prérin. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1941. 157 p.

   126. May, Karl: Winnetou. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Ill. Fáy Dezső. Budapest: Athenaeum, 1927. 3 kötet.

   127. Mitchell, Margaret: Elfújta a szél. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1937. 920 p.

   128. Monnier, Thyde: Szerelem szegények kenyere. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Mefhosz, 1941. 360 p.

   129. Morton, H.: Az Üdvözítő nyomában. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1937. 2 kötet.

   130. Ott, Estrid: Három leány egy autóban. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Ill. Nemes Török János. Budapest: Singer és Wolfner, 1936. 197 p.

   131. Oxenham, John: Barbara boldogsága. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1928. 95 p.

   132. Oyen, Henry: Arany! Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1938. 159 p.

   133. Oyen, Henry: Olajláz. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1935. 190 p.

   134. Packard, Frank: Jimmie Dale kalandjai. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1931. 280 p.

   135. Packard, Frank: A Sátán palástja. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1931. 219 p.

   136. Priestley, John: Berepülési veszély. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1946. 264 p.

   137. Priestley, John: Sötét város. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Zrínyi, 1957. 223 p.

   138. Rameau, Jean: Egy költő kalandjai. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Légrády, 1930. 224 p.

   139. Raymond, Ernest: Így történt. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1946. 347 p.

   140. Rinehart, Mary: A titokzatos végrendelet. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1940. 192 p.

   141. Rinehart, Mary: A véletlen közbeszól. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1938. 208 p.

   142. Roberts, Kenneth: Lydia Bailey. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Dante, 1948. 432 p.

   143. Roe, Vingie: A vadon mélyén. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1938. 160 p.

   144. Rolland, Romain: Jean Christoph. 8–10. Az út vége. 3. Az új nap. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Athenaeum, 1929. 243 p.

   145. Rouquette, Louis-Frédéric: A kóbor állat. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Athenaeum, 1925. 222 p.

   146. Rouquette, Louis-Frédéric: A nagy fehér csönd. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Athenaeum, 1925. 160 p.

   147. Scarlett, Susan: Az áruház pókja. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1941. 160 p.

   148. Scoville, Sam: A vörös gyémánt. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1926. 192 p.

   149. Seeliger Ewald Gerhard: Amerikai párbaj. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1923. 31 p.

   150. Seidel, Ina: Hívtalak. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1941. 741 p.

   151. Seltzer, Charles Alden: A kalandorok városa. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1940. 208 p.

   152. Sibson, Francis: Tűz a tenger fenekén. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1932. 176 p.

   153. Speyer, Wilhelm: Gimnazisták. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1929. 215 p.

   154. Speyer, Wilhelm: A hatodik osztály. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1931. 195 p.

   155. Stacpode, Henry: A kék lagúna. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1929. 192 p.

   156. Steeman, Stanislas André: A halálos szerződés. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1932. 167 p.

   157. Stratz, Rudolf: A gazdátlan trón. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1922. 144 p.

   158. Stratz, Rudolf: Ki volt? Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1920. 128 p.

   159. Stringer, Arthur: Csak azért is! Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1933. 207 p.

   160. Stringer, Arthur: Cselszövények háza. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1934. 191 p.

   161. Swinnerton, Frank: Az élet komédiája. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1939. 365 p.

   162. Szolvoejcsik, G.: Potemkin. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1938. 295 p.

   163. Thane, Eiswyth: Szilaj szélparipákon. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1932. 255 p.

   164. Thomas, Adrienne: Viktória. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1940. 207 p.

   165. Voss, Richard: Királyi dráma. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1905. 4 kötet.

   166. Wadsley, Olive: Szerelem és háború. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Légrády, 1929. 256 p.

   167. Wallace, Edgar: A bajkeverő. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Légrády, 1931. 223 p.

   168. Wallace, Edgar: A bandita. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Dick, 1928. 180 p.

   169. Wallace, Edgar: Az erőszak ökle. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1929. 355 p.

   170. Wallace, Edgar: A gyémántcsináló. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Pesti Hírlap, 1932. 2 kötet.

   171. Wallace, Edgar: Kalandok a kannibálok földjén. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1936. 237 p.

   172. Wallace, Edgar: Kannibálok között. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1933. 228 p.

   173. Wallace, Edgar: A négylábú bandita. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Légrády, 1933. 2 kötet.

   174. Wallace, Edgar: Sanders, a folyam ura. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1933. 225 p.

   175. Wallace, Edgar: Sandi. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1933. 246 p.

   176. Wallace, Edgar: Sandi és a többiek. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1938. 176 p.

   177. Wallace, Edgar: Sandi rendet csinál. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1933. 227 p.

   178. Wallace, Edgar: A sárga kígyó. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Dick, 1928. 224 p.

   179. Wallace, Edgar: A titokzatos banda. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Dick, 1928. 303 p.

   180. Wallace, Edgar: A Trója kincse. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1931. 256 p.

   181. Waln, Nora: A száműzetés háza. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1935. 352 p.

   182. Werner, Elisabeth: Szent Mihály. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Singer és Wolfner, 1931. 319 p.

   183. Whetaley, Dennis: Titokzatos utak. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1938. 207 p.

   184. Williams, Valentine: A róka lesben. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1939. 204 p.

   185. Williams, Valentine: Tuskólábú újra kopog. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1937. 213 p.

   186. Williams, Valentine: A Tuskólábú visszatér. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1932. 160 p.

   187. Winsor, Kathleen: Amber. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Dante, 1948. 2 kötet.

   188. Wren, Percival: A rejtélyes végzet. Regény. Ford. Kosáryné Réz Lola. Budapest: Palladis, 1932. 231 p.

   189. Yonge, Charlotte Mary: Galamb a sasfészekben. Regényes történet a lovagkorból. [Ford. Kosáryné Réz Lola]. Budapest: Pesti Hírlap, 1932. 2 kötet.

Róla szóló válogatott irodalom:
   1. BERKES Imre: Vallomások egy nagyon szép regényről. Kosáryné Réz Lola: Filoména. Nyugat, 1920. II. (23-24. sz.), pp. 1073-1077.

   2. T. A. [TUTSEK Anna]: Filoména. Kosáryné Réz Lola pályadíjas regénye. Uj Idők, 1920/20. sz., pp. 407-408.

   3. SCHÖPFLIN Aladár: Álom. Kosáryné Réz Lola regénye. Nyugat, 1921. I. (9. sz.), 715. p.

   4. FÜST Milán: Kosáryné Réz Lola: Ulrik inas. Nyugat, 1922. I. (3. sz.), pp. 213-214.

   5. VIRÁGH Ferenc: Kosáryné Réz Lola. Élet, 1927. szeptember 25. 372. p.

   6. BOROSS István: Kosáryné Réz Lola: írói arckép. Mezőtúr: Török, 1930.

   7. ILLÉS Endre: Kosáryné Réz Lola és új regénye. Porszem a napsugárban. Nyugat, 1930. II. (15. sz.), pp. 215-217.</a>

   8. -ó -r.: Kosáryné Réz Lola: Porszem a napsugárban. Irodalomtörténet, 1930. 193. p.

   9. CSURA Miklós: Kosáryné Réz Lola: Koldusok. Katholikus Szemle, 1932/46. sz., pp. 75-76.

   10. PITROFF Pál: Regények nőíróktól: 1. Kosáryné Réz Lola: Ulrik inas. - 2. Dénes Gizella: Tavaszi búzavetés. Katholikus Szemle, 1933/9. sz., pp. 238-240.

   11. ZSIGRAY Julianna: Ulrik inas. Kosáryné Réz Lola új regényéről. Uj Idők, 1933/21. sz., 651. p.

   12. NAGY Méda: Kosáryné Réz Lola: Ida néni és Samu bácsi. Napkelet, 1936/12. sz., 841. p.

   13. Vitéz BODOR Aladár: Asszonybeszéd. Kosáryné Réz Lola regénye. Uj Idők, 1942/4. sz., pp. 587-588.

   14. SÁROSPATAKI Mihály: Bizalmas beszélgetés Kosáryné Réz Lolával. Uj Idők, 1943/2. sz., pp. 42-43.

   15. JUHÁSZ Vilmos: Kosáryné Réz Lola: Por és Hamu. Uj Idők, 1948/1. sz., 9. p.

   16. REMÉNYI Éva: Kosáryné Réz Lola halálára. Élet és Irodalom, 1985/2. sz., 10. p.

   17. SŐTÉR István: Búcsú Kosáry Réz Lolától. Élet és Irodalom, 1985/3. sz., 15. p.

   18. KERÉNYI Károlyné: Kosáryné Réz Lola emlékére. Magyar Nemzet, 1985. márc. 20. 6. p.

   19. DUNAINÉ BESENYEI Györgyi: Kosáryné Réz Lola, Erdős Renée, Tormay Cécile. Mozgó Világ, 1990/6. sz., pp. 117-118.

   20. SZABÓ Magda: „Száz éve született Kosáryné Réz Lola”. Magyar Nemzet, 1992. dec. 8. 11. p.

   21. ZSADÁNYI Edit: Írónők a századelőn. = A magyar irodalom történetei II. Budapest: Gondolat, 2007. pp. 807-826.

   22. KÁDÁR Judit: „Született lázadó volt”. Kádár Judit beszélgetése Kosáry Judittal. Kalligram, 2009/5. sz., pp. 68-72.

   23. KÁDÁR Judit: A gyengéd férfiak korán haltak. A történelmi önreprezentáció feminista megújítása Kosáryné Réz Lola regénytetralógiájában. Kalligram, 2009/5. sz., pp. 73-77.

   24. KÁDÁR Judit: Egy tiltott táj igézetében. Kosáryné Réz Lola (1892-1984). = Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Szerk. VARGA Virág, ZSÁVOLYA Zoltán. Budapest: Ráció, 2009. pp. 392-401.

   25. KÁDÁR Judit: A női genealógia mint hitvallás. Kosáryné Réz Lola antirasszista történelmi regénytetralógiája. Társadalmi Nemek Tudománya – Interdiszciplináris eFolyóirat, 2011/1. sz., pp- 36-46.

 Kossán Klára

Saját írások:
   1. KOSSÁN Klára: Égi síkon – földi síkon. Versek. Miskolc: Ludwig Ny., 1942. 76 p.

   2. KOSSÁN Klára: Versek. Budapest: Szőllősi, 1933. 40 p.

 Kosztolányi Angéla

Saját írások:
   1. KOSZTOLÁNYI Angéla: Szivárvány. Válogatott versek. + A cortonai Magdolna. Drámai költemény. Miskolc: Fekete Pál és Tsai Ny., 1940. 57 p.

 Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona

Saját írások:
   1. KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ HARMOS Ilona: Burokban születtem. Memoár, novellák, portrék. Sajtó alá rend. Borgos Anna. Budapest: Noran, 2003. 446 p.

   2. KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ HARMOS Ilona: Karinthy Frigyesről. Visszaemlékezés. Budapest: Múzsák Közművelődési Kiadó, 1988. 138 p.

   3. KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ HARMOS Ilona: Kosztolányi Dezső. Visszaemlékezés. Budapest: Révai, 1938. 366 p.

   4. KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ HARMOS Ilona: Madame Chaglon üzletei. Egy divatszalon rejtelmei. Regény. Budapest: Kereskedelmi Reklámvállalat, 1909. 93 p.

   5. KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ HARMOS Ilona: Tüzes cipőben. Önéletrajzi regény. Budapest: Káldor, 1948. 181 p.

   6. GÖRÖG Ilona [KOSZTOLÁNYI DEZSŐNÉ HARMOS Ilona]: Műsortanácsadó színjátszóegyütteseknek 2. Budapest: Művelt Nép, 1954. 79 p.

Fordításai, közreműködései:
   1. Akik nem alkusznak. Petőfi – Ady – József Attila. Összeáll. Kosztolányi Dezsőné. Budapest: Szikra, 1947. 14 p.

   2. Hurst, Fannie: A nagy kacaj. Regény. Ford. Görög Ilona. Budapest: Athenaeum, 1937. 373 p.

   3. Jensen, Johannes von: Álomszuszékok és egyéb elbeszélések. Ford. Görög Ilona. Budapest: Athenaeum, 1918. 65 p.

   4. Schnitzler, Arthur: Eleven órák. Irodalom. Két színmű. Ford. Harmos Ilona. Budapest: Athenaeum, 1911. 46 p.

   5. Strindberg, August: Pajtások. Négyfelvonásos komédia. Ford. Harmos Ilona. Budapest: Athenaeum, 1911. 72 p.

    Róla szóló válogatott irodalom:
   1. Dr. GYENES Rózsa: Írók és írónők a házasságban a házasságról. Látogatás Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Peterdi Andor és Tersánszky J. Jenő otthonában. Délibáb, 1933. máj. 27., 11. p.

   2. SCHÖPFLIN Aladár: Két élet. Laczkó Géza: Királyhágó; Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső. Nyugat, 1938. II. (7. sz.), pp. 56-61.

   3. HORVÁTH Zoltán: Látogatás a rímek özvegyénél. Film, Színház, Irodalom, 1942/15. sz., 23. p.

   4. SÁFRÁN Györgyi: Kosztolányi Dezső hagyatéka. Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona hagyatéka. Hitel Dénes gyűjteménye (Ms 4612-Ms 4649). Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1978. 177 p.

   5. KÁROLYI Csaba: Magánéletkalauz. Magyar Napló, 1990/34. sz., 12. p.

   6. BORGOS Anna: Kifelé a burokból. Megjegyzések Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona kiadatlan önéletrajzához. Holmi, 2003/1. sz., pp. 18-26.

   7. BORGOS Anna: Előszó. = Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Burokban születtem. Memoár, novellák, portrék. Sajtó alá rend. Borgos Anna. Budapest: Noran, 2003. pp. 5-18.

   8. KÁDÁR Judit: Írók, feleségek, szeretők. Modern értelmiségi nők a huszadik század eleji magyar irodalomban [Erdős Renée, Csinszka, Harmos Ilona, Török Sophie]. Népszabadság [Hétvége], 2004. július 24. 10. p.

   9. SZILÁGYI Zsófia: Özvegy, burokban (Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilonáról). = Uő: A féllábú ólomkatona (Irodalmi mű-hibák). Pozsony: Kalligram, 2005. pp. 58-71.

   10. BORGOS Anna: Meleg burokból tüzes cipőbe. Üzenet, 2004/2. sz., http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/92/borgos.html

   11. TAKÁCS Ferenc: A Herbert-szindróma. Karinthy Márton: Ördöggörcs; Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Burokban születtem. Mozgó világ, 2004/4. sz., pp. 109-112.

   12. BORGOS Anna: Portrék a Másikról. Alkotónők és alkotótársak a múlt századelőn. Budapest: Noran, 2007. 411 p.

   13. SZILÁGYI Zsófia: Hamupipőkétől a tüzes cipőben táncoló mostoháig. Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilonáról. = Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Szerk. VARGA Virág, ZSÁVOLYA Zoltán. Budapest: Ráció, 2009. pp. 402-409.

 Kovách Jane

Saját írások:
   1. KOVÁCH Jane: Az 50-ik győzelem. Regény. Budapest: Központi, 1941. 32 p.

   2. KOVÁCH Jane: Afrikai expressz. Regény. Budapest: Központi, 1938. 64 p.

   3. KOVÁCH Jane: Arany a tenger alatt. Regény. Budapest: Központi, 1939. 64 p.

   4. KOVÁCH Jane: Atlantisz. Regény. Budapest: Központi, 1939. 64 p.

   5. KOVÁCH Jane: A bagdadi expressz. Regény. Budapest: Központi, 1941. 32 p.

   6. KOVÁCH Jane: A Bora-Bora. Regény. Budapest: Központi, 1941. 16 p.

   7. KOVÁCH Jane: A burmai út kéme. Regény. Budapest: Központi, 1941. 32 p.

   8. KOVÁCH Jane: Az élő torpedó. Regény. Budapest: Központi, 1942. 32 p.

   9. KOVÁCH Jane: Fekete arany. Regény. Budapest: Központi, 1941. 32 p.

   10. KOVÁCH Jane: Hetedik láda. Regény. Budapest: Központi, 1939. 64 p.

   11. KOVÁCH Jane: Kezdd el újra! Regény. Budapest: Központi, 1941. 32 p.

   12. KOVÁCH Jane: Kígyók pokla. Regény. Budapest: Központi, 1939. 64 p.

   13. KOVÁCH Jane: Leningrádi üzenet. Regény. Budapest: Stephaneum Ny., 1942. 32 p.

   14. KOVÁCH Jane: Ötezer mérföld üldözöttje. Regény. Budapest: Stephaneum Ny., 1942. 32 p.

   15. KOVÁCH Jane: A pokol szökevénye. Regény. Budapest: Központi, 1942. 32 p.

   16. KOVÁCH Jane: Salamon király kincse. Regény. Budapest: Központi, 1940. 32 p.

   17. [KOVÁCH Jane] KOVÁCS Jane: Sanghaji tűztenger. Budapest: Központi, 1937. 61 p.

   18. [KOVÁCH Jane] KOVÁCS Jane: Sárgaláz. Budapest: Központi, 1940. 32 p.

   19. KOVÁCH Jane: Singapuri eskü. Regény. Budapest: Központi, 1940. 32 p.

   20. KOVÁCH Jane: Tájfun. Regény. Budapest: Központi, 1941. 32 p.

   21. LANG, Fritz: Tűz! Regény. Budapest: Stephaneum Ny., 1942. 32 p. [Borítékcím: Kovách Jane: Tűz!]

   22. KOVÁCH Jane: Az U.7. eltűnik. Regény. Budapest: Központi, 1938. 64 p.

   23. KOVÁCH Jane: Villámtenger. Regény. Budapest: Stephaneum Ny., 1942. 32 p.

   24. KOVÁCH Jane: Vörös gyémánt. Regény. Budapest: Központi, 1938. 64 p.

 Kovács Fréda, B.

Saját írások:
   1. KOVÁCS Fréda, B.: Ázsia hajnala. A gyermek kán. Regény. Budapest: Forrás Ny., 1943. 64 p.

   2. KOVÁCS Fréda, B.: A halhatatlan harcos. Regény. 2. kiad. Budapest: Könyv- és Lapkiadó, 1944. 2 kötet.

   3. KOVÁCS Fréda, B.: Hóval fújta be a szél… Regény. Budapest: Könyv- és Lapkiadó, 1940. 256 p.

   4. KOVÁCS Fréda, B.: Rohanó áradat. Temudzsin. Regény. Budapest: Turul Szépmíves Könyvek, 1939. 287 p.

Egyéb munkái:
   1. János vitéz. Népmesefeldolgozás. B. Kovács Fréda népmesegyűjtése. Ill. Borsódy Eszter. Budapest: Kráter, 2009. 40 p.

   2. Lehel kürtje. B. Kovács Fréda gyűjtése alapján írta Barcsa Dániel. Ill. Dózsa Tamás. Pomáz: Kráter, 2009. 24 p.

   3. Válogatott magyar mondák. B. Kovács Fréda gyűjtéséből összeáll., sajtó alá rend. Wass Albert. Ill. Mór József. Astor Park, Fla.: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, 1971. 80 p.

   4. Wass Albert: Selected Hungarian Legends. Compil. From the Coll. of Fréda B. Kovács. Transl. by Elizabeth M. Wass de Czege. Ill. Joseph Mór. Astor Park, Fla.: Danubia Press, 1971. 87 p.

 Kovács Júlia

Saját írások:
   1. KOVÁCS Júlia: Árva Mariska napjai. Önéletrajzi regény. Előszó Bródy Sándor. Budapest: Nyugat, 1911. 227 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
   1. BRÓDY Sándor: Az Árva Mariska napjai I-II. Kovács Júlia önéletírása. Nyugat, 1911. I. (1. sz.), pp. 109-111.

   2. LESZNAI Anna: Az Árva Mariska naplója. Kovács Júlia önéletírásáról. Nyugat, 1911. I. (5. sz.), pp. 495-497.

   3. b.j.: Újabb regényeink. Katholikus Szemle, 1911. pp. 213-214.

   4. GONDA József: Új könyvek. Az Árva Mariska napjai. Jövendő, 1911. márc. 15. http://www.nlvk.hu/jovendo/show_document.jsp?page=tart&documentId=1911_3.xml

   5. BÓDIS Kriszta: Előszó. = Kovács Júlia: Árva Mariska napjai. Budapest: Noran, 2008. pp. 5-10.

   6. BORGOS Anna: Ismeretlen szerző. Kovács Júlia töredékekben. = Kovács Júlia: Árva Mariska napjai. Budapest: Noran, 2008. pp. 221-233.

 Kovács Lydia

Saját írások:
   1. KOVÁCS Lydia: Fojtott tüzek. Versek. Budapest: Benkő, 1910. 78 p.

   2. KOVÁCS Lydia: Két esztendő. Képek a pesti frontról. Címlap. Kacziány Aladár. Budapest: Pallas, 1916. 135 p.

   3. KOVÁCS Lydia: Tolle-lege. Vegyed és olvassad. Budapest: Légrády, 1912. 73 p.

   4. KOVÁCS Lydia: Versek. Budapest: Benkő, 1908. 64 p.

 Kovács Mária, H.

Saját írások:
   1. KOVÁCS Mária, H.: Éjszakák. Versek. Budapest: Otthon Ny., 1929. 63 p.

   2. KOVÁCS Mária, H.: Halottak estélyén. Versek. Kecskemét: Hungária Ny., 1941. 4 p.

   3. KOVÁCS Mária, H.: Isten ajándéka. Versek. Kecskemét: Hungária Ny., 1940. 8 p.

   4. KOVÁCS Mária, H.: Isten megbocsájt. Versek. Kecskemét: Hungária Ny., 1942. 4 p.

   5. KOVÁCS Mária, H.: Levél a türelmetlenekhez. Versek. Kecskemét: Hungária Ny., 1941. 8 p.

   6. KOVÁCS Mária, H.: Májusi ének. Versek. Kecskemét: Hungária Ny., 1942. 6 p.

   7. KOVÁCS Mária, H.: Vigasztaló szavak. Versek. Kecskemét: Hungária Ny., 1931. 8 p.

Róla szóló válogatott irodalom:

   1. BÁLINT György: Kovács Mária versei. Éjszakák. Nyugat, 1930. I. (4. sz.), pp. 313-314.

 Kovácsné Huszár Jolán

Saját írások:
   1. KOVÁCSNÉ HUSZÁR Jolán: Beszélgetéseim. Versek. Budapest: Sylvester Ny., 1929. 80 p.

   2. KOVÁCSNÉ HUSZÁR Jolán: Könnyeim. Versek. Tahitótfalu: Sylvester Ny., 1924. 144 p.

   3. KOVÁCSNÉ HUSZÁR Jolán: Látásaim. Versek. Kiskunfélegyháza: Feuer Ny., 1934. 62 p.

Szerkesztői munkái:
   1. Református Lelkésznék Lapja. Szerk. Kovácsné Huszár Jolán et al. 1928-1942. Budapest: Református Lelkésznék Országos Szövetsége

 Kovásznay Erzsi

Saját írások:
   1. KOVÁSZNAY Erzsi: Apácarablás. Novellák. Debrecen: Gárdos, 1919. 56 p.

   2. KOVÁSZNAY Erzsi: Asszony és feleség. Regény. Ill. Z. Szücs Erzsébet. Budapest: Lőrincz, 1932. 130 p.

   3. KOVÁSZNAY Erzsi: Egyetlen egyszer…. Regény. Budapest: Szöllősy, 1944. 301 p.

   4. KOVÁSZNAY Erzsi: Gáborka. Regény a magyar gyermekeknek. Budapest: Pfeifer, 1930. 121 p.

   5. KOVÁSZNAY Erzsi: Hegedűszó. Ifjúsági regény. Ill. Sebők Imre. Budapest: Forrás, 1944. 140 p.

   6. KOVÁSZNAY Erzsi: Leánydalok. Versek. Budapest: Légrády, 1915. 95 p.

   7. KOVÁSZNAY Erzsi: Miss huszadik század. Regény. Budapest: Lőrincz, 1930. 170 p.

   8. KOVÁSZNAY Erzsi: Pünkösdi király. Regény. Budapest: Légrády, 1918. 216 p.

   9. KOVÁSZNAY Erzsi: A szerelem mindig meglepetés. Regény. Budapest: Áchim, 1943. 32 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
   1. MÉREY Ferenc: Kovásznay Erzsi: Asszony és feleség. Napkelet, 1931. 977. p.

 Kozák Jolán

Saját írások:
   1. KOZÁK Jolán: Amit az éjszaka beszél. Daljáték 2 felvonásban. Budapest: Abonyi Polgári Leányiskola önképzőköre (Pallas), 1916. 29 p.

   2. KOZÁK Jolán: Angyalmuzsika. Karácsonyi színjáték. Budapest: Apostol Ny., 1926. 31 p.

   3. KOZÁK Jolán: Annuska lelkem. Népszínmű. Budapest: Egyetemei Ny., 1929. 31 p.

   4. KOZÁK Jolán: Az Annuska piros rózsái. Két ifjúsági színdarab. Budapest: Szerző, 1925. 36 p.

   5. KOZÁK Jolán: Cicalakodalom. Vígjáték. Budapest: Apostol Ny., 1926. 15 p.

   6. KOZÁK Jolán: Dalol a madárka. Színjáték. Tapolca: Tapolcai Lapok Ny., 1935. 16 p.

   7. KOZÁK Jolán: Háborús képek. Színjáték. Cegléd: Sárik Ny., 1916. 29 p.

   8. KOZÁK Jolán: Az ifjúságnak. Vándormadarak. + Nótás cigányok. Irredenta színdarabok. Budapest: Szerző, 1925. 48 p.

   9. KOZÁK Jolán: Karácsonyi álom. Színjáték 2 felvonásban. Cegléd: Abonyi Állami Polgári Leányiskola önképzőköre, 1917. 82 p.

   10. KOZÁK Jolán: Liliomos karácsony éjszaka. Színjáték. + Hamupipőke. Mesejáték. Tapolca: Tapolcai Lapok Ny., 192? 62 p.

   11. KOZÁK Jolán: Maros vize folyik csendesen... Színmű. Tapolca: Tapolcai Lapok Ny., 1938. 23 p.

   12. KOZÁK Jolán: Mi a haza? Színjáték. Budapest: Apostol Ny., 1924. 40 p.

   13. KOZÁK Jolán: Nem úgy van, mint régen volt. Irredenta színdarabok. Budapest: Szerző, 1925. 44 p.

 Könyökiné Laczkovich Ida

Saját írások:
   1. KÖNYÖKINÉ LAZKOVICH Ida: Karácsony. Jóska fillérei. Két elbeszélés. Pozsony: Heckenast G. utóda (Drodtleff Rudolf), 1908. 203 p.

   2. KÖNYÖKINÉ LAZKOVICH Ida: Pali és a jó tanító. Elbeszélés. Pozsony: Stampfel, 1906. 162 p.

   3. KÖNYÖKINÉ LAZKOVICH Ida: Rajcsánka. Lidi és az öreg vak asszony. Elbeszélés. Pozsony: Katholikus Irodalmi Rt., 1906. 176 p.

   4. KÖNYÖKINÉ LAZKOVICH Ida: Vadrózsabokor. Koldus Kata. Elbeszélés. Pozsony: Drodtleff, 1910. 91 p.

 Környey Paula

Saját írások:
   1. KÖRNYEY Paula: Claudia. Drámai költemény. Ill. Fáy Dezső. Budapest: Magyar Jövő, 1925. 96 p.

   2. KÖRNYEY Paula: Értsetek meg… Versek. Budapest: Fővárosi Könyv- és Lapkiadó, 192? 73 p.

   3. KÖRNYEY Paula: Szent Erzsébet. Színmű. Budapest: Magyar Irodalom és Művészetpártoló Egyesület, 1943. 70 p.

   4. KÖRNYEY Paula: Szép hazugság. Emlékek a színészi én-hasadásról. Utószó Gonda György. Budapest: Magvető, 1988. 147 p.

   5. KÖRNYEY Paula: A thagastei sas. Dráma. A „Vallomások” nyomán írta és színre alkalmazta Környey Paula. Budapest: Miéme, 1943. 109 p.

   6. KÖRNYEY Paula: Végzet. Regény. Budapest: Pesti Ny., 1926. 264 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
   1. GONDA György: Utószó. = KÖRNYEY Paula: Szép hazugság. Emlékek a színészi én-hasadásról. Budapest: Magvető, 1988. pp. 143-149.

 Kőváry Margit

Saját írások:
   1. KŐVÁRY Margit: Szabad az út. Regény. Budapest: Dante, 1943. 344 p.

   2. KŐVÁRY Margit: Víz és kenyér. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1940. 310 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
   1. Új magyar regényírónő: Kőváry Margit: Víz és kenyér. Budapesti Szemle, 1940/754. sz., pp. 246-248.

 Kövér Erzsébet

Saját írások:
   1. KÖVÉR Erzsébet: Magamban. Versek. Arad: Vasárnap Ny., 1926. 92 p.

   2. KÖVÉR Erzsébet: Sziklaélen. Versek. Arad: Vasárnap Ny., 1928. 92 p.

   3. KÖVÉR Erzsébet: Versek. Arad: Vasárnap Ny., 1924. 78 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
   1. Dr. KISS Ernő: Magamban. Kövér Erzsébet új kötete. Pásztortűz, 1926/9. sz., pp. 213-214.

   2. R. S.: Kövér Erzsébet versei. Pásztortűz, 1925/2. sz., 39. p.

   3. Sz.: Kövér Erzsébet székfoglalójához. Pásztortűz, 1927/10. sz., 240. p.

   4. GULYÁS Pál: Kövér Erzsébet: Sziklaélen. Napkelet, 1929/I., 694. p.

   5. WALTER Gyula: Kövér Erzsébet: Sziklaélen. Pásztortűz, 1929/4. sz., 94. p.

   6. MORVAY Győző: Verses könyvek [Kövér Erzsébet: Sziklaélen]. Irodalomtörténet, 1929. pp. 187-197.

   7. PÁVAI Gyula: Antikvárium. Jelen, 2000. április 20. 8. p.

 Kövér Ilma

Saját írások:
   1. KÖVÉR Ilma: Angyal Zsuzsó testamentuma. Falusi történet. Budapest: Lampel, 1902. 32 p.

   2. KÖVÉR Ilona: Bárányfelhők. Elbeszélések. Budapest: Athenaeum, 1898. 169 p.

   3. KÖVÉR Ilma: A budapesti bál után. Vígjáték. Budapest: Singer és Wolfner, 1907. 16 p.

   4. KÖVÉR Ilma: Damáz Margit. Regény. Előszó Jókai Mór. Budapest: Singer és Wolfner, 1892. 170 p.

   5. KÖVÉR Ilma: Gyermekmesék jó fiúk és leányok számára. Budapest: Révai és Salamon Ny., 1910. 80 p.

   6. KÖVÉR Ilma: A Jánoska koronája és más elbeszélések. Budapest: Singer és Wolfner, 1900. 48 p.

   7. KÖVÉR Ilma: Kavics kisasszony és egyéb történetek serdülő leányok számára. Budapest: Lampel, 1903. 88 p.

   8. KÖVÉR Ilma: Kedvenc könyvem. Hasznos és mulattató olvasmányok 6–11 éves gyermekek számára. Budapest: Révai és Salamon Ny., 1910. 80 p.

   9. KÖVÉR Ilma: Két világ közt. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1897. 175 p.

   10. KÖVÉR Ilma: Kis lányok, nagy lányok. Elbeszélések. Budapest: Singer és Wolfner, 1899. 48 p.

   11. KÖVÉR Ilma: Margit férje. Regény és egyéb elbeszélések. Budapest: Athenaeum, 1902. 2 kötet.

   12. KÖVÉR Ilma: Révész Magda. Regény. Budapest: Magyar Kereskedelmi Közlöny, 1910. 133 p.

   13. KÖVÉR Ilma: Teremts újat és egyéb elbeszélések. Budapest: Pallas, 1908. 158 p.

   14. KÖVÉR Ilma: Vadrózsa kisasszony. Elbeszélések. Bevezető Jókai Mór. Budapest: Singer és Wolfner, 1894. 215 p.

   15. KÖVÉR Ilma: A vitorlás hajó. + Kis lányok nagy lányok. Regények. Budapest: Singer és Wolfner, 1907. 46 p.

   16. KÖVÉR Ilma: Zrínyi Ilona, Munkács vár asszonya. Történelmi regény. Budapest: Magyar Kereskedelmi Közlöny, 1905. 149 p.

Fordításai:
   1. Doyle, Conan. Egy veszélyes kirándulás, a Koroskó tragédiája. Regény. Ford. Kövér Ilma. Budapest: Magyar Könyvkiadó-Társaság, 1903. 163 p.

   2. La Chapelle-Roobol, Suse: A kis makrancos mint nagymama. Ifjúsági regény. Ford. Kövér Ilma. Budapest: Athenaeum, é.n. 167 p.

   3. Eschstruth, Nataly von: Lengyel vér. Regény. Ford. Kövér Ilma. Budapest: Sachs, 1907. 440 p.

   4. Eschstruth, Nataly von: A malomherceg. Regény. Ford. Kövér Ilma. Budapest: Magyar Kereskedelmi Közlöny, 1910 k. 128 p.

   5. Gorkij Maxim: Tselkas és más elbeszélések. Ford. Kövér Ilma. Budapest: Révai és Salamon Ny., 1903. 109 p.

   6. Kovalevszka Zsófia: A nihilista nő. Regény. Ford. Kövér Ilma. Budapest: Sachs, 1904. 128 p.

   7. Rhoden, Emmy: A kis makrancos mátkasága. Regény. Átdolg. Kövér Ilma. Budapest: Sachs, 1905. 287 p.

   8. Sand György [George Sand]: Saint-Julien gróf. Regény. Ford. Kövér Ilma. Budapest: Király, 1889. 303 p.

   9. Verne Gyula [Jules Verne]: Kamp Ole sorsjegye. Regény. Ford. Kövér Ilma. Budapest: Magyar Kereskedelmi Közlöny, 1910. 144 p.

   10. Verne Gyula [Jules Verne]: Strogoff Mihály, a cár futárja. Regény. Ford. Kövér Ilma. Ill. Geiger Richárd. Budapest: Magyar Kereskedelmi Közlöny, 1923. 255 p.

   11. Werner, E.: A toll hőse. Regény. Ford. Kövér Ilma. Budapest: Magyar Kereskedelmi Közlöny, 1914. 224 p.

Róla szóló válogatott irodalom:

1. Magyar írónők. XVIII. Kövér Ilma XIX. Lengyel Laura. Magyar Bazár, 1903/22. sz., pp. 4-5.

 Krasznai Elza, Molnárné

Saját írások:
   1. KRASZNAI Elza, Molnárné: Étkezzünk okosan. A modern táplálkozás kézikönyve Budapest: Tolnai, 1930. 62 p.

   2. KRASZNAI Elza, Molnárné: A jumper. Kötött és horgolt jumperek, kabátok, sapkák. Öltésmintákkal és magyarázó leírásokkal. 2. kiad. Budapest: Bazár Divatlap, 1925 k. 44 p.

   3. KRASZNAI Elza, Molnárné: Mi illik, mi nem illik. Illemtankönyv. Budapest: Tolnai, 1930. 62 p.

   4. KRASZNAI Elza [Molnárné]: Novellák. Budapest: Révai-Salamon, 1909. 198 p.

Fordításai, közreműködései:
   1. Házi cukrászat és befőttek könyve. Hírneves magyar, francia, angol és német források nyomán összeállította M. Krasznai Elza. Budapest: Tolnai, 1930 k. 158 p.

   2. Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus: Titokzatos ékszerek. Regény. Ford. Molnárné Krasznai Elza. Budapest: Tolnai, 1930. 127 p.

   3. Kézi cukrászat és finom befőzés. Összeáll. Krasznai Elza. Budapest: Tolnai, é.n. 63 p.

   4. Legjobb szegedi szakácskönyv. Összeáll. M. Krasznai Elza. Budapest: Tolnai, 1928. 320 p.

Szerkesztői munkái:
   1. Bazár. Szerk. Gubody Vilma, Krasznai Erzsi, Sárosi Bella. Budapest: S.n., 1906-1926.

 Krúdy Ilona

Saját írások:
   1. KRÚDY Ilona: Ezért nem vette el. Regény. Budapest: Magyar Szépirodalmat Pártolók Egyesülete, 1936. 192 p.

   2. Nagyanyám, a markotányosné. Krúdy Gyula, Krúdy Ilona et al. írásaival. Veszprém: Prospektus Ny., 2001. 83 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
   1. Krúdy Ilona: Ezért nem vette el. Literatura, 1936. április 1. 108. p.

 Krüzselyi Erzsébet

Saját írások:
   1. KRÜZSELYI Erzsike – Brankovics György: Erzsébet királyné emléke. A magyar nép számára. Elbeszélés. Budapest: Méhner, é.n. 64 p.

   2. KRÜZSELYI Erzsike: Csendország dalai. Új versek. Budapest: Singer és Wolfner, 1913. 156 p.

   3. KRÜZSELYI Erzsébet: Ködös Csendváramból. Kis verscsokor. Oradea Mare-Nagyvárad: Kálvin Ny., 1933. 28 p.

   4. KRÜZSELYI Erzsébet: Hangtalan lírán. Új versek. Sighetul Marmaţiei-Máramarossziget: Hermes Ny., 1924. 78 p.

   5. KRÜZSELYI Erzsébet: Örök csenddel ködön át. Versek. Budapest: Pannónia Ny., 1928. 46 p.

   6. KRÜZSELYI Erzsébet: Újabb versek. Máramarossziget: S.n., 1902. [? p]

   7. KRÜZSELYI Erzsébet: Versek. Máramarossziget: Mayer és Berger, 1897. 191 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
   1. Magyar írónők. VII. Muntureanuné Hrabovszky Júlia. VIII. Krüzselyi Erzsike IX. Ujfalussy Amadil. Magyar Bazár, 1903/17. sz., pp. 2-3.

   2. Új könyvek: … Krüzselyi Erzsike verseskötete. Erdélyi Lapok, 1912/29. sz., 527. p.

   3. REMÉNYIK Sándor: Hangtalan lírán. Krüzselyi Erzsébet új versei. Pásztortűz, 1924/13. sz., 118. p.

   4. REICHARD Piroska: Örök csenddel ködön át. Krüzselyi Erzsébet versei. Nyugat, 1928. I. (12. sz.), pp. 898-899.

   5. REMÉNYIK Sándor: Egy csöndes jubileum. Pásztortűz, 1928/12. sz., 284. p.

   6. R. BERDE Mária: Csöndes ünnep. Krüzselyi Erzsébet. Pásztortűz, 1939/4-5. sz., pp. 249-250.

 Kulcsár Ilona

Saját írások:
   1. KULCSÁR Ilona: A szeret könyvei 3. Erősségünk a szülői szeretet. Vác: Szerző, 1924. 32 p.

   2. KULCSÁR Ilona: A szeretet könyvei 1. Kincsünk: a gyermek. Versek. Vác: Szerző, 1923. 32 p.

   3. KULCSÁR Ilona: A szeretet könyvei 4. Harmatozzatok… Versek. Vác: Szerző, 1925. 32 p.

   4. KULCSÁR Ilona: A szeret könyvei 6. Krisztus király. Versek. Vác: Szerző, 1938. 65 p.

   5. KULCSÁR Ilona: A szeret könyvei 5. A Szűz Anya lábainál. Versek. Vác: Szerző, 1931. 47 p.

 Kuun Gézáné báró Kemény Vilma

Saját írások:
   1. KUUN Gézáné, gróf: Emlékezés Giundani Strada Bélára és nejére, magyargyerőmonostori br. Kemény Jankára. Kolozsvár: Ajtai K. Albert Ny., 1907. 14 p.

   2. KUUN Gézáné, gróf: Marosnémetiben. Emlékezés gróf Kuun Géza otthonára. Kolozsvár: Ajtai K. Albert Ny., 1909. 203 p.

   3. KUUN Gézáné, gróf: Souvenir du comte Géza Kuun d’Osdola. Kolozsvár: Ajtai K. Albert Ny., 1906. 37 p.

Közreműködései:
  1. Emléklapok a Beniczky-párról. Összeáll. gr. Kuun Gézáné. Kolozsváry: Ajtai K. Albert Ny., 1910. 143 p.

  2. In memoriam. Gróf Kuun Géza és neje marosnémeti vendégeinek emlékkölteményei 1870–1905. Kiadja gr. Kuun Gézáné báró Kemény Vilma. Kolozsváry: Ajtai K. Albert Ny., 1907. 121 p.

  3. Kuun Géza gróf. Görögországi jegyzetei. Sajtó alá rend. gróf Kuun Gézáné, báró Kemény Vilma. Kolozsvár: Ajtai K. Albert Ny., 1911. 47 p.

copyrightA bibliográfia alapja: Diera Bernadett, Mészáros Zsolt, Zsadányi Edit Női Szerzők a huszadik század első felében c. munkája, mely az Új Magyar Irodalomtörténet című pályázat NKFP 5/0113 támogatásával készült. Lezárva: 2011 januárjában.

A hypertextes újraközléshez a szerzők engedélyüket adták.

Free business joomla templates