a     b     c     d     e     f     g     h     i     J     k     l     m
n     o     p     r     s     sz     t     u     v     w     z     zs

 

 Jackó Olga, N.

Saját írások:
 1. JACZKÓ Olga, N.: Csendes mederben. Elbeszélések. Uzhorod: Földes Ny., 1925. 88 p.

 2. JACZKÓ Olga, N.: Ispilángi Rózsa. Regény. Bratislava-Pozsony: Szerző, 1928. 65 p.

 3. JACZKÓ Olga, N.: Virágzó cseresznyék. Elbeszélések. Kosice-Kassa: Kazinczy, 1928. 169 p.

 4. JACZKÓ Olga – Gömöri Jenő Tamás: Ítéletidő. Nem háború, a béke a bűnös. Az elszakított magyarság regénye. Budapest: Székely Ny., 1936. 3 kötet.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Stósz [FÁBRY Zoltán]: Nőíró Szlovenszkón. Korunk, 1926/5. sz., pp. 392-394.

 Janda Matild, Cs.

Saját írások:
 1. Cs. Janda Matild versei. Versek. Budapest: Budapesti Hírlap, 1911. 86 p.

 2. JANDA Matild: Versek. Budapest: Budapesti Hírlap Újságvállalat, 1903. 78 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. A szerkesztő közlései. Janda Matild. Jövendő, 1904/15. sz., pp. 51–52.

 2. MÁK Ferenc: Történelmünk elfeledett alakjai. A bezdáni tanítónők. Janda Matild. Magyar Szó.com [2009. július 11.]  http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-07-11_Tortenelmunk_elfeledett_alakjai.bot

 Jászai Mari

Saját írások:
 1. JÁSZAI Mari emlékiratai. Sajtó alá rend. Lehel István. Ill. Haranghy Jenő. Budapest: Egyetemi Ny., 1927. 236 p.

 2. JÁSZAI Mari írásai. Vál. és bev. Debreczeni Ferenc. Budapest: Művelt Nép, 1955. 483 p.

 3. JÁSZAI Mari levelei. Sajtó alá rend. Kozocsa Sándor. Budapest: Pintér, 1944. 400 p.

 4. JÁSZAI Mari: Színész és közönség. Visszaemlékezés. Budapest: Magyar Írók Társasága, 1918. 162 p.

 5. JÁSZAI Mari: A tükröm. Elbeszélések. Budapest: József Királyi Herceg Szanatórium Egyesület, 1909. 245 p.

 6. JÁSZAI Mari: Tükör-játék. Válogatott írások, levelek. Szerk. BALATONI Monika. Budapest: Kairosz, 2002. 290 p.

Fordításai, közreműködései:
 1. Dezső József: A siker. Műkedvelők és színipályára készülők kézikönyve. Bev. Jászai Mari. Budapest: Műkedvelő, 1907. 71 p.

 2. Ibsen Henrik: John Gabriel Borkman. Színmű 4 felvonásban. Ford. Jászai Mari. Budapest: Vass, 1898. 81 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. RAKODCZAY Pál: Jászai Mari mint Elektra. Tanulmány. Budapest: Singer és Wolfner, 1891. 15 p.

 2. SZÁSZ Károly: Színésznők. Vázlatok a színpad világából: Blaháné, Jászai Mari, Csillag Teréz. Budapest: Lampel, 1927. 46 p.

 3. KOZOCSA Sándor: Jászai Mari emlékiratai. Magyar Könyvszemle, 1927/3-4. sz., pp. 339-340.

 4. KÉKY Lajos: Jászai Mari emlékiratai. Protestáns Szemle, 1927. pp. 330-332.

 5. TÖRÖK Sophie: Jászai Mari emlékiratai. Nyugat, 1927. II. (13. sz.), pp. 68-70.

 6. BRISITS Frigyes: Jászai Mari emlékiratai. Katholikus Szemle, 1927/6. sz., pp. 376-377.

 7. HEVESI András: Jászai Mari. Nyugat, 1931. I. (3. sz.), pp. 178-180.

 8. M. CSÁSZÁR Edit: Jászai Mari levelei. Századok, 1944/1-3. sz., pp. 135-136.

 9. PÉCHY Blanka: Jászai Mari. Budapest: Magvető, 1958. 181 p.

 10. FÖLDES Anna: Így élt Jászai Mari. Budapest: Móra, 1981. 202 p.

 11. FÖLDES Anna: Jászai Mari és a magyar színház. Budapest: Magvető, 1983. 475 p.

 12. LUKÁCSY Sándor: Utószó. = Jászai Mari emlékiratai. Budapest: Magyar Könyvklub, 1994. pp. 239-243.

 13. STEKOVICS Rita: Német gyökerek – magyar tudat: Jászai Mari életútja. Limes, 2002/1. sz., pp. 119-126.

 14. BALATONI Monika: Tükör-játék. = Jászai Mari: Tükör-játék. Válogatott írások, levelek. Szerk. BALATONI Monika. Budapest: Kairosz, 2002. pp. 283-287.

 15. CSILLAG István: Jászai Mari emlékiratai. Szépirodalmi Figyelő, 2003/4. sz., pp. 109-110.

 16. BÉCSY Tamás: Jászai Mari: Tükör-játék. Kritika, 2003/5. sz., pp. 32-33.

 17. DEMCSÁK Katalin: A csodálatos sárkány. Színpadi és női identitás Jászai Mari írásaiban. Alföld, 2004/9. sz., pp. 78-93.

 18. NÉMETH Éva: Színház és valóság. Jászai Mari színpadi és női identitása. Symbolon, 2007/1. sz., pp. 120-129.

 Jávor Bella

Saját írások:
 1. JÁVOR Bella: Istenfélő Manassé. Dráma. Budapest: Aviva, 1931. 122 p.

 2. JÁVOR Bella: Más, új élet hajnala ez! Versek. Ill. Erdei Viktor, Ferenczy Noémi. Budapest: Alphabetum, 1927-1928. 63 p.

 3. JÁVOR Bella: A mesebeli táltos. Színpadi játék. Budapest: Aviva, 1931. 31 p.

Fordításai:
 1. Heine, Heinrich: Sabbat hercegnő románca. Vers. Ford. Jávor Bella. Ill. Tábor János. Budapest: Aviva, 1920. 98 p.

Szerkesztői munkái:
 1. A boldogulás útja. Fel. szerk. Hevesi József. Szerk. Jávor Bella [1. évf. 1. sz. (1928)]-1. évf. 10. sz. (1928. dec.). Budapest: Hevesi József

 2. Királyháza. Társadalmi és szépirodalmi hetilap. Szerk. Jávor Bella 1.évf. 1.sz. (1911. febr. 15.)-1.évf. 12.sz. (1911. aug. 1.). Királyháza: Jávor Bella

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. SÁRKÖZI György: Más, új élet hajnala ez! Jávor Bella versei. Nyugat, 1931. I. (2. sz.), 123. p.

 Jörgné Draskóczy Ilma

Saját írások:
 1. JÖRGNÉ Draskóczy Ilma: Lélekrengés. Versek. Timişoara-Temesvár: Helicon, 1925. 86 p.

 2. JÖRGNÉ Draskóczy Ilma: Melódiák. Versek. Budapest: Singer és Wolfner, 1910. 156 p.

 3. JÖRGNÉ Draskóczy Ilma: Versek. Budapest: Singer és Wolfner, 1905. 125 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Jörgné Draskóczy Ilma: Versek. Vasárnapi Ujság, 1905/20. sz., 319. p.

 2. Jörgné Draskóczy Ilma költeményeiből. Uj Idők, 1905. máj. 7. 454. p.

 3. PETERDI István: Jörgné Draskóczy Ilma: Melódiák. Nyugat, 1910. II. (22. sz.), pp. 1667-1668.

 4. Melódiák. Jörgné Draskóczy Ilma versei. Uj Idők, 1910/50. sz., 564. p.

copyrightA bibliográfia alapja: Diera Bernadett, Mészáros Zsolt, Zsadányi Edit Női Szerzők a huszadik század első felében c. munkája, mely az Új Magyar Irodalomtörténet című pályázat NKFP 5/0113 támogatásával készült. Lezárva: 2011 januárjában.

A hypertextes újraközléshez a szerzők engedélyüket adták.

Free business joomla templates