a      b     c     d     e     f     g     H      i     j     k     l     m
n     o     p     r     s     sz     t     u     v     w     z     zs

 

 Hajdúné Ladányi Margit

Saját írások:
 1. HAJDÚNÉ LADÁNYI Margit: Eol-hárfán. Versek. Budapest: Uránia Ny., 1927. 77 p.

 2. HAJDÚNÉ LADÁNYI Margit: Pergő gyöngyszemek. Versek. Cegléd: Szerző, 1935. 94 p.

 Hajnal Anna

Saját írások:
 1. HAJNAL Anna: Alkonyfény. Hátrahagyott versek. Budapest: Magvető, 1978. 84 p.

 2. HAJNAL Anna: Csak ennyi? Összegyűjtött versek. Budapest: Magvető, 1971. 635 p.

 3. HAJNAL Anna: Ébredj fel bennem álom! Versek. Budapest: Krakauer Ny., 1935. 24 p.

 4. Hajnal Anna: Az elefántról meg a fánkról. Versek gyerekeknek. Ill. Szántó Piroska. Budapest: Móra, 1976. 68 p.

 5. HAJNAL Anna: Elhiszed nekem? Versek. Budapest: Magvető, 1976. 76 p.

 6. HAJNAL Anna: Előre kis úttörők nagy köztársasága. Ifjúsági elbeszélés. Ill. Szántó Piroska. Budapest: Uj Idők, 1948. 105 p.

 7. HAJNAL Anna: Ének a síkságon. Összegyűjtött versek. Budapest: Magvető, 1977. 660 p.

 8. HAJNAL Anna: Eső esik. Kispajtásoknak, úttörőknek versek. Ill. Izsák Magda. Budapest: Ifjúsági, 1954. 39 p.

 9. HAJNAL Anna: Esők, szelek, csillagok. Versek. Budapest: Magvető, 1956. 229 p.

 10. HAJNAL Anna: „Fű, mely sziklán kél”. Visszaemlékezések. Utószó Nemes Nagy Ágnes. Elbeszélés. Debrecen: Alföldi Ny., 1983. 107 p.

 11. HAJNAL Anna: Füzes. Versek. Ill. Janovits István. Budapest: Dante, 1948. 46 p.

 12. HAJNAL Anna: A gond akár a szemfedél. Válogatott versek. Vál., szerk., az utószót és a jegyzeteket írta Sőtér István. Budapest: Kozmosz, 1985. 318 p.

 13. HAJNAL Anna: Időjárás-jelentés hajóknak. Versek. Budapest: Magvető, 1973. 66 p.

 14. HAJNAL Anna: Halászik a róka. Gyermekversek. Ill. Kass János. Budapest: Móra, 1967. 39 p.

 15. HAJNAL Anna: Himnuszok és énekek. Versek. Budapest: Argonauták, 1938. 128 p.

 16. HAJNAL Anna: Kéne-ha-vóna. Klasszikus német gyermekverseket feldolg. Hajnal Anna. Budapest: Móra, 1978. 22 p.

 17. HAJNAL Anna: Kölcsönkenyér. Versek, műfordítások. Budapest: Magvető, 1968. 432 p.

 18. HAJNAL Anna: Mackó óvoda. Verses képeskönyv. Ill. Róna Emy. Budapest: Minerva, 1967. Leporelló.

 19. HAJNAL Anna: Madáretető. Versek. Ill. Cselényi József. Budapest: Ifjúsági, 1956. 57 p.

 20. HAJNAL Anna: Munkásgyerekek. Verses képeskönyv. Ill. Szántó Piroska. Budapest: Athenaeum, 1950. Leporelló.

 21. HAJNAL Anna: A náthás medve. Verses képeskönyv. Ill. Reich Károly. Budapest: Móra, 1976. Leporelló.

 22. HAJNAL Anna: Olajos korsó. Versek. Budapest: Szépirodalmi, 1961. 252 p.

 23. HAJNAL Anna: Óriások százada. Versek. Budapest: Szépirodalmi, 1952. 87 p.

 24. HAJNAL Anna: Összegyűjtött verseim. Budapest: Athenaeum, 1948. 224 p.

 25. HAJNAL Anna összegyűjtött művei. Összeáll. és sajtó alá rend. Steinert Ágota. Budapest: Magvető, 1980. 2 kötet

 26. HAJNAL Anna: Parti város. Versek. Budapest: Szépirodalmi, 1970. 84 p.

 27. HAJNAL Anna: Szamárfészek. Gyermekversek, műfordítások. Ill. Reich Károly. Budapest: Magvető, 1958. 51 p.

 28. HAJNAL Anna: Szertelen nyár. Válogatott versek. Budapest: Szépirodalmi, 1965. 342 p.

 29. HAJNAL Anna: Tiszta tiszta tiszta. Hetvenhét vers. Vál. Gergely Ágnes, Székely Magda. Előszó Bóna Anna, utószó Alföldy Jenő. Budapest: Múlt és Jövő, 2006. 115 p.

 30. HAJNAL Anna: Utószó az ifjúsághoz. Versek. Budapest: Szépirodalmi, 1954. 112 p.

Műveinek fordításai:
 1. Hajnal Anna: Die grosse Republik der kleinen Pioniere. Übers. und Vorwort von Fancsy Letsch. Berlin: Kinderbuchverlag, 1953. 75 p.

 2. Hajnal Anna: Vej ta ti sao hszien tui kung ho kuo: liang Csün-csing cung ji. Ha-Ha-Er An. Sanghaj: Sao nien er tung csu pan sö, 1956. 102 p.

 3. Hajnal Anna: Vel’ka republika malych pionierov. Prel. M. Gönci. Bratislava: Smena, 1950. 150 p.

Fordításai, közreműködései:
 1. Lawrence, D. H.: Aki a szigeteket szerette. Novellák. Vál. és utószó Lengyel Balázs. Ford. Berinkey Irma, Hajnali Anna et al. Budapest: Európa, 1965. 456 p.

 2. Lear, Edward: Boldog bolondságok. Versek. Ford. Hajnal Anna. Budapest: Móra, 1978. 64 p.

 3. Lesznai Anna: Köd előttem, köd utánam. Válogatott versek. Ill. Gyulai Líviusz. Utószó Hajnal Anna. Budapest: Szépirodalmi, 1967. 400 p.

 4. Szovjet népmesék Leninről és Sztálinról. Ford. G. Lányi Márta, Hajnal Anna et al. Budapest: Ifjúsági, 1953. 80 p.

 5. Új termés. Fiatal költők antológiája. Összeáll. Hajnal Anna. Budapest: Szépirodalmi, 1952. 158 p.

Szerkesztői munkái:
 1. Argonauták. Évnegyedes folyóirat. Szerk. Hajnal Anna, Trencsényi-Waldapfel Imre 1937-1938. Budapest: Argonauták

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. TÖRÖK Sophie: Hajnal Anna: Ébredj fel bennem álom. Nyugat, 1935. II. (7. sz.), pp. 55-56.

 2. FORGÁCS Antal: Hajnal Anna: Ébredj fel bennem álom. Versek. Pásztortűz, 1935/15. sz., 342. p.

 3. FEJTŐ Ferenc: Hat költő [Hajnal Anna]. Válasz, 1935/12. sz., pp. 741-742.

 4. RADNÓTI Miklós: Himnuszok és énekek. Hajnal Anna új verseskönyve. Nyugat, 1938. II. (7. sz.), pp. 63-64.

 5. FODOR József: Hajnal Anna: Himnuszok és énekek. Kelet Népe, 1938/8. sz., pp. 155-156.

 6. BOKOR László: Hajnal Anna: Olajos korsó c. verskötetéről. Új Írás, 1962/4. sz., pp. 411-412.

 7. VAS István: Fellebbezés Hajnal Anna ügyében. Kortárs, 1965/6. sz., pp. 984-988.

 8. SŐTÉR István: Hajnal Anna. = Uő: Tisztuló tükrök. A magyar irodalom a két világháború között. Esszék, tanulmányok. Budapest: Gondolat, 1966. pp. 270-271.

 9. RÓNAY László: Az Ezüstkor nemzedéke. Budapest: Akadémia, 1967. 221 p.

 10. FARAGÓ Vilmos: Hajnal Anna. = Látogatóban. Kortárs magyar írók vallomásai. Szerk. ERKI Edit. Budapest: Gondolat, 1968. pp. 150-157.

 11. ALFÖLDY Jenő: Önfeledfen, öntudattal. Hajnal Anna: Csak ennyi? c. összegyűjtött verseiről. Új Írás, 1972/4. sz., pp. 122-125.

 12. KALÁSZ Márton: Viaskodás a halállal. Hajnal Anna: Elhiszed nekem? Új Írás, 1977/6. sz., pp. 106-108.

 13. ZELK Zoltán: Gyönyörűt olvasok. = Uő: Féktávolságon belül. Budapest: Szépirodalmi, 1973. pp. 237-239.

 14. TAKÁCS Imre: A költőnő szól. Hajnal Anna hetven éves. Kortárs, 1977/2. sz., pp. 327-328.

 15. LUKÁCSY András: Meghalt Hajnal Anna. Magyar Hírlap, 1977. szept. 7. 4. p.

 16. NÉMETH G. Béla: Búcsúszó Hajnal Anna sírjánál. Napjaink, 1977/11. sz., 10. p

 17. GERGELY Ágnes: Hajnal Anna. Új Tükör, 1977/38. sz., 9. p.

 18. GÖRGEY Gábor: Hajnal Anna mindensége. Nagyvilág, 1977. pp. 1737-1738.

 19. SŐTÉR István: Hajnal Annáról. Kritika, 1977/2. sz., 19. p.

 20. NEMES NAGY Ágnes: Hajnal Anna otthonai. Élet és Irodalom, 1977/37. sz., 11. p. = Uő: Szó és szótlanság. Esszék, tanulmányok. Budapest: Magvető, 1989. pp. 450-452.

 21. MELCZER Tibor: Kései ragyogás. Élet és Irodalom, 1977/39. sz., 10. p.

 22. LENGYEL Balázs: Hajnal Anna kőrisfája. = Uő: Közelképek. Válogatott tanulmányok. Budapest: Szépirodalmi, 1979. pp. 294-297.

 23. TAKÁCS Zsuzsa: Halálközelben. Hajnal Anna: Alkonyfény. Új Írás, 1979/4.sz., pp. 107–108.

 24. RÓNAY László: Az antik költőideál. Hajnal Annáról. Új Írás, 1979/8. sz. pp. 92-101.

 25. URBÁN NAGY Rozália: Önvarázsolás. Irodalomtörténet, 1981. pp. 670-679.

 26. CSONTOS Sándor: Kancsómból italom szájamtól elvonnád? Hajnal Anna utolsó verseiről. Új Írás, 1985/10. sz., pp. 106-110.

 27. BÓNA Anna: In memoriam Hajnal Anna. = Uő: Tiszta tiszta tiszta. Hetvenhét vers. Vál. Gergely Ágnes, Székely Magda. Budapest: Múlt és Jövő, 2006. pp. 5-6.

 28. ALFÖLDY Jenő: Orpheusz leánya. Hajnal Anna (1907-1977). = Uő: Tiszta tiszta tiszta. Hetvenhét vers. Vál. Gergely Ágnes, Székely Magda. Budapest: Múlt és Jövő, 2006. pp. 105-112.

 29. RÁBA György: Egy himnikus költő. Száz éve született Hajnal Anna. Holmi, 2007/6. sz., pp. 726-729.

 Hajtay Etelka, H.

Saját írások:
 1. HAJTAY Etelka, H.: Böske királykisasszony lesz. Zenés vidám mesejáték az ifjúság számára. Budapest: Singer és Wolfner, 1927. 128 p.

 2. HAJTAY Etelka, H.: A bűvös persely. Ifjúsági színmű 1 felvonásban. Nagykároly: Szerző, 1909. 17 p.

 3. HAJTAY Etelka, H.: Délibábország. Allegorikus színjáték Jókai emlékezetére. Szeged: Schwarz Ny., 1925. 24 p.

 4. HAJTAY Etelka, H.: Drágakövek. Vígjáték. Budapest: Kókai, 1936. 20 p.

 5. HAJTAY Etelka, H.: Az élet kapujában. Búcsú az iskolától. Allegorikus színjáték leányiskolák évzáró ünnepélyére. Budapest: Kókai, 1938. 15 p.

 6. HAJTAY Etelka, H.: Az első pongyola. Monológ. Budapest: Singer és Wolfner, 1907. 8 p.

 7. HAJTAY Etelka, H.: Gyere Mikulás! Tréfás jelenet. Rákospalota: Szalézi Művek, 1933. 11 p.

 8. HAJTAY Etelka, H.: Háromszéki harangok. Színjáték. Szövegét és zenéjét írta H. Hajtay Etelka. Budapest: Kókai, 1941. 92 p.

 9. HAJTAY Etelka, H.: Irénke születésnapja. Vígjáték egy felvonásban. Budapest: Singer és Wolfner, 1904. 32 p.

 10. HAJTAY Etelka, H.: A királykisasszony. Tündérjáték dalokkal és tánccal 1 felvonásban, gyermekek számára. Budapest: Szent István Társulat, 1909. 40 p.

 11. HAJTAY Etelka, H.: Küzdj és bízzál! Az ember tragédiájának teljes, népszerű magyarázata Madách életrajzával, ünnepi előadás céljaira. Budapest: Kókai, 1935. 48 p.

 12. HAJTAY Etelka, H.: Március nagy napja. Színjáték. Budapest: Rákospalota: Szalézi Művek, 1933. 15 p.

 13. HAJTAY Etelka, H.: A nagy titok. Tréfás dialóg. Budapest: Kókai, 1936. 12 p.

 14. HAJTAY Etelka, H.: Szárnyak bontogatása. Tanulmányok és vezérfonal a modern fogalmazástanításhoz a könnyed, közvetlen és egyéni stílus megalapozására. Budapest: Franklin, 1928. 191 p.

 15. HAJTAY Etelka, H.: Szent Ferenc karácsonyestje. Jelenet a karácsonyfa alatt. Budapest: Kókai, 1938. 8 p.

 16. HAJTAY Etelka, H.: Szent István csodatétele. Irredenta célzatú misztériumjáték. Szeged: Katholikus Műsorközpont, 1938. 29 p.

 17. HAJTAY Etelka, H. – Botond Burghardt Lajos: Szent István ünneplése. Színdarab. Szeged: Árpád Ny., 1938. 16 p.

 18. HAJTAY Etelka, H.: A tyúkleves. Vígjáték. Budapest: Kókai, 1930. 16 p.

 19. HAJTAY Etelka, H.: Zsendül a vetés. A magyar ifjúság iskolai nevelésének kézikönyve. Budapest: Franklin, 1934. 207 p.

 20. HAJTAY Etelka, H.: Zsúr a társalgóban. Vígjáték fiatal leányok számára. Budapest: Kókai, 1931. 32 p.

 Halassy Juci

Saját írások:
 1. HALASSY Júlia [Juci]: Aszfaltvirág. Regény. Budapest: Hungária, 1943. 372 p.

 2. HALASSY Juci: Ferenc-körút. Versek. Budapest: Fémes Ny., 1942. 16 p.

 3. HALASSY Juci: Titkot keresek. Versek. Budapest: Neuwald Ny., 1943. 40 p.

 Hárs Alice, W.

Saját írások:
 1. HÁRS Alice, W.: Édenkert új száműzöttje. Versek. Budapest: Szerző, 1927. 80 p.

 2. HÁRS Alice, W.: Fehér hajón. Versek. Szeghalom: Tóth-Mező Ny., 1925. 99 p.

 Harsányi Gréte

Saját írások:
 1. HARSÁNYI Gréte: Évi mindig segít. Ifjúsági regény. Budapest: Hungária, 1938. 153 p.

 2. HARSÁNYI Gréte: Dr. Hamupipőke. Regény. Budapest: Szent István Társulat, 1943. 196 p.

 3. HARSÁNYI Gréte: Házasok. Regény. Budapest: Központi, 1943. 32 p.

 4. HARSÁNYI Gréte: Az igazi asszony. Regény. Budapest: Általános Ny., 1934. 64 p.

 5. HARSÁNYI Gréte: Ne féltsük Évit! Ifjúsági regény. Budapest: Hungária, 1937. 163 p.

 6. HARSÁNYI Gréte: Az olajkirály élete. Regény. Budapest: Általános Ny., 1937. 77 p.

 7. HARSÁNYI Gréte: Olyan nincs. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1942. 280 p.

Közreműködése:
 1. Harsányi Zsolt: Zajzon Ádám levelei. Bev. Harsányi Gréte. Budapest: Uj Idők, 1944. 394 p.

Szerkesztői munkái:
 1. A magyar asszony. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének hivatalos értesítője Szerk. Harsányi Gréte 1941-1944. Budapest: Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége

 Harsányi Ilona

Saját írások:
 1. HARSÁNYI Ilona: Fehér barátok. Versek. Törökszentmiklós: Alföldi Kulturbizottság, 1940. 43 p.

 2. HARSÁNYI Ilona: Fényhegedűn. Versek. Törökszentmiklós: Alföldi Kulturbizottság, 1942. 76 p.

 3. HARSÁNYI Ilona: Hangtalan éj. Versek. Újpest: Csanády Ny., 1932. 48 p.

 4. HARSÁNYI Ilona: Madár suhant… Versek. Törökszentmiklós: Alföldi Kulturbizottság, 1941. 56 p.

 5. HARSÁNYI Ilona: Virágóra. Versek. Törökszentmiklós: Alföldi Kulturbizottság, 1941. 60 p.

 6. HARSÁNYI Ilona: A XVII. és XVIII. század magyar költőnői. Bölcsészdoktori értekezés. Budapest: Szerző, 1935. 48 p.

 Hatvany Lili

Saját írások:
 1. HATVANY Lili: Asszonyok egymás közt. Novellák, párbeszédek, megfigyelések. Budapest: Rózsavölgyi, 1928. 192 p.

 2. HATVANY Lilla: Az az ember... Regény. Budapest: Genius, 1926. 217 p.

 3. HATVANY Lili: Első szerelem. Játék három felvonásban. Budapest: Rózsavölgyi, 1922. 126 p.

 4. HATVANY Lili: En garde! Játék. Budapest: Athenaeum, 1927. 102 p.

 5. HATVANY Lili: Egy jósnő és hét áldozat. Kórképek 1934-ből. Regény. Budapest: Káldor, 1934. 225 p.

 6. HATVANY Lili: Noé bárkája. Szatíra három felvonásban. Budapest: Singer és Wolfner, 1918. 95 p.

 7. HATVANY Lili: Ők. Kalandok és kalandorok. Egy ifjúság története. Regény. Budapest: Athenaeum, 1922. 164 p.

 8. HATVANY Lili: Útközben. Elbeszélések. Budapest: Rózsavölgyi, 1923. 314 p.

Fordításai, közreműködései:
 1. Ételművészet, életművészet. Szerk. Hatvany Lili. Budapest: Színházi Élet, 1937. 256 p.

 2. Loos, Anita: Szőkék előnyben. Regény. Ford. Hatvany Lili. Budapest: Athenaeum, 1927. 140 p.

 3. Öltözködés és divat. Szerk. Hatvany Lili. Ill. Feiks Jenő. Budapest, Pesti Napló, 1936. 338 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. SZABÓ Lőrinc: Hatvany Lili: Ők. Kalandok és kalandorok. Nyugat, 1922. I. (2. sz.), pp. 142-143.

 2. HARSÁNYI Zsolt: Hatvany Lili könyvéről és önmagáról. Színházi Élet, 1926/26. sz., pp. 36-37.

 3. KÜRTI Pál: Ma este vagy soha. Hatvany Lili darabja a Vígszínházban. Nyugat, 1930. I. (8. sz.), pp. 663-664.

 4. SCHÖPFLIN Aladár: Bruckner: Halálos ifjúság. Belvárosi Színház – betiltották; Boross Elemér: Forgószél. Kamaraszínház; Indig Ottó: Tűz a Monostoron. Nemzeti Színház; Hatvany Lili darabja a Vígszínházban. Nyugat, 1932. II. (23. sz.), pp. 569-572.

 5. FARAGÓ Sándor: Hatvany Lili. Társadalmunk, 1932. november 26. 5. p.

 6. Dr. KADOSA Marcell: Mégegyszer Hatvany Lili [Olvasói levél Faragó Sándor cikkére]. Társadalmunk, 1932. december 3. 7. p.

 7. SCHÖPFLIN Aladár: Hatvany Lili és Hunyady Sándor: A kilencágú korona, Pesti Színház; Márkus László: Ágis tragédiája, Nemzeti Színház; George Simon Kaufman és Moss Hart: Az örök keringő, Vígszínház. Nyugat, 1936. I. (3. sz.), pp. 244-245.

 Havas Alisz, T.

Saját írások:
 1. HAVAS Alisz, T.: Az iskolás gyermek otthona. Értekezés. Budapest: Fráter, 1929. 24 p.

 2. HAVAS Alisz, T: Katicabogár. Regény. Budapest: Franklin, 1923. 208 p.

 3. HAVAS Alisz, T.: Szent Borbála képe. Regény. Budapest: Franklin, 1917. 240 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Szent Borbála képe. Havas Alisz regénye. Vasárnapi Ujság, 1917/49. sz., pp. 792-793.

 2. SCHÖPFLIN Aladár: Szent Borbála képe. Havas Alisz regénye. Nyugat, 1918. I. (2. sz.), pp. 188-189.

 3. FÖLDI Mihály: Havas Alíz: Szent Borbála képe. Esztendő, 1918/4. sz., pp. 140-142.

 Hegyi Ilona, M.

Saját írások:
 1. HEGYI Ilona, M.: Fábián et Comp. Regény. Braşov-Brassó: Lap- és Könyvkiadó, 1934. 160 p.

 2. HEGYI Ilona, M.: Szövőlány. Regény. Címlap Kandó Gyula. Budapest: Faust, 1934. 116 p.

 3. HEGYI Ilona, M. – Dénes Béla: Szövőszék. Dráma. Budapest: Független Szemle, 1935. 72 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. TÖRÖK Sophie: M. Hegyi Ilona: Szövőlány. Nyugat, 1934. II. (19. sz.), 336. p.

 2. SZEMLÉR Ferenc: Az olvasó naplója. Romanov, Pantelejmon; M. Hegyi Ilona. Erdélyi Helikon, 1934/8. sz., pp. 639-641; 9.sz., pp. 717-719.

 3. GEREBLYÉS László: Új magyar író. M. Hegyi Ilona. Korunk, 1934/6. sz., pp. 488-489.

 4. VIDOR Teri:  M. Hegyi Ilona és Dénes Béla: A szövőszék. Műkritika. Független Újság, 1935. szeptember 28. 3. p.

 5. Előszó. = HEGYI Ilona: Szövőlány. Regény és karcolatok. Bukarest: Irodalmi, 1961. pp. 5-15. + TOMPA László: Emlékezés, fogadalom c. verse, pp. 17-19.

 Heller Margit

Saját írások:
 1. HELLER Margit: Tavaszi hajtások. Versek. Újvidék: Hirschenhauser, 1907. 51 p.

 Herman Ottóné Borosnyai Kamilla

Saját írások:
 1. Judith [HERMAN Ottóné]: Clémence. Elbeszélés. Budapest: Pallas, 1887. 192 p.

 2. HERMAN Ottóné: Csitt csak! Mesél a néni. Sok képpel. Budapest: Singer és Wolfner, 1909. 156 p.

 3. HERMAN Ottóné: A Csóri meg a Móri. Történetek az állatvilágból. Sok képpel. Budapest: Singer és Wolfner, 1897. 79 p.

 4. HERMAN Ottóné: Ember volt… és egyéb elbeszélések. Budapest: Franklin, 1899. 251 p.

 5. HERMAN Ottóné: Eresz alatt. Történetek az állatvilágból. Versek, mesék, 75 képpel. Budapest: Singer és Wolfner, 1897. 176 p.

 6. HERMAN Ottóné: Évike. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1906. 176 p.

 7. HERMAN Ottóné: Fészek. Mesék, történetek, versek gyermekeknek. Budapest: Singer és Wolfner, é.n. 78 p.

 8. HERMAN Ottóné: Két kicsi tót és más elbeszélések. Képekkel. Budapest: Singer és Wolfner, 1910. 48 p.

 9. HERMAN Ottóné: Kicsibaj és más történetek. Sok képpel. Budapest: Singer és Wolfner, 1910. 48 p.

 10. HERMAN Ottóné: Kisvárosiak. Regény. Budapest: Athenaeum, 1897. 157 p.

 11. HERMAN Ottóné: Knopfmacher. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1896. 168 p.

 12. HERMAN Ottóné: Ők ketten. Mesék, történetek gyermekeknek. Sok képpel. Budapest: Singer és Wolfner, 1905. 48 p.

 13. HERMAN Ottóné: Pitypalatty. Sok képpel. Budapest: Singer és Wolfner, 1905. 79 p.

 14. HERMAN Ottóné: Seregély kisasszony emlékiratai és egyéb történetek. Sok képpel. Budapest: Singer és Wolfner, 1897. 47 p.

 15. HERMAN Ottóné: Sok vers, sok kép gyermekekről gyerekeknek. Budapest: Singer és Wolfner, 1896. 46 p.

 16. HERMAN Ottóné – Pósa Lajosné. Aranysíp. Pitypalatty. Sok mese, sok vers, sok képpel. – Ispiláng, ispiláng. Gyermekversek. 8 színes és sok színezetlen képpel. Budapest: Singer és Wolfner, 1909. 2 kötet.

 17. Somlyói Tóth Tibor: Diplomácia és emigráció „Kossuthiana”. Függelék: Herman Ottóné turini naplója 1893. októbere. Budapest: Magvető, 1985. 221 p.; pp. 183-211.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. HARMATH Lujza: Hermann Ottóné könyve [Knopfmacher]. Magyar Bazár, 1896/10. sz., pp. 41-42.

 2. G–s. [OSVÁT Ernő]: Herman Ottóné: Ember volt és egyéb elbeszélések. A Hét, 1899. febr. 5.; Újraközölve: Uő: Az elégedetlenség könyvéből. Összegyűjtött írások. Budapest: Kiss József Könyvkiadó, 1993. pp. 146-148.

 Hevesy Mária Angelica

Saját írások:
 1. HEVESY Mária Angelica: Adósok vagyunk! Magyar dráma a 13. századból. Kalocsa: Árpád, 1929. 35 p.

 2. Szerviczky Margit, M.: Október 6. Jelenet. HEVESY M[ária] Angelica: Emlékkönyvbe… Korkép 1849. októberéből. Jelenet. Rákospalota: Szalézi Művek, 1933. 19 p.

 3. HEVESY Mária Angelica: Margit királyleány. Versek és jelenetek. Kalocsa: Árpád, 1929. 51 p.

 4. HEVESY Mária Angelica: Szeplőtelen fogantatás. Misztériumjáték. Rákospalota: Szalézi Művek, 1933. 26 p.

Közreműködései:
 1. Vuillemin, Jean-Baptiste: A jó atya. Fourier Szent Péter élete. Ford. Dalnoky Margit. Átdolg. Hevesy Mária Angelica. Kalocsa: Árpád Ny., 1940. 188 p.

 Holló Sári

Saját írások:
 1. HOLLÓ Sári: Árva Zsuzska és egyéb elbeszélések. Budapest: Tolnai Ny., 1918. 96 p.

 2. HOLLÓ Sárika: Nyolc mese. Budapest: Singer és Wolfner, 1901. 47 p.

 3. HOLLÓ Sári: Az öreg anyóka meséi. Budapest: Pallas, 1906. 80 p.

 4. HOLLÓ Sári: Pöröl a ládika. Mesék. Budapest: Franklin, 1914. 78 p.

 5. HOLLÓ Sári: A tündér-királyné meséi. Ill. Márkus Géza. Budapest: Nap Ny., 1909. 96 p.

 Horváth Izabella

Saját írások:
 1. HORVÁTH Izabella: Sárdagasztó. Versek. Budapest: Admiral, 1933. 94 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Horváth Izabella: Sárdagasztók. Literatura, 1934/6. sz., 91. p.

 Hrabovszky Júlia, M[untuteanu]

Saját írások:
 1. HRABOVSZKY Júlia, M.: Ami elmúlt. Visszaemlékezések életemből. Sajtó alá rend., utószó, jegyzetek STEINERT Ágota. Budapest: Helikon, 2001. 509 p.

 2. HRABOVSZKY Júlia, M.: Apró történetek a nagyvilágból. Budapest: Athenaeum, 1899. 157 p.

 3. HRABOVSZKY Júlia, Muntureanu: Asszonyszerelem. Elbeszélések. Budapest: Athenaeum, 1898. 181 p.

 4. HRABOVSZKY Júlia: Bilincsek. Regény. Budapest: Benkő, 1907. 272 p.

 5. HRABOVSZKY Júlia, Muntureanu: Keleti Páris. Bukaresti történetek. Budapest: Athenaeum, 1897. 174 p.

 6. HRABOVSZKY Júlia, M.: Női szívek. Elbeszélések. Budapest: Szent István Társulat, 1906. 144 p.

 7. HRABOVSZKY Júlia: A porcellán-comtessek. Regény. Budapest: Athenaeum, 1899. 2 kötet.

Fordításai:
 1. Castelnuovo, Enrico: Küzdelmek. Regény. Ford. Hrabovszky Júlia. Budapest: Szent István Társulat, 1904. 2 kötet.

 2. Coloma, Luis: Csekélységek. Regény. Ford. Hrabovszky Júlia. Budapest: Athenaeum, 1905. 2 kötet.

 3. Marchi, Emilio de: Pianelli Demetrio. Regény. Ford. Hrabovszky Júlia. Budapest: Athenaeum, 1898. 2 kötet.

 4. Maurens, Frederic: Az élő pénzszekrény. Regény. Ford. M. Hrabovszky Júlia. Budapest: Légrády, 1907. 2 kötet.

 5. Rovetta, Gerolamo: A Montegu-pör. Regény. Ford. Hrabovszky Júlia. Budapest: Magyar Hírlap, 1904. 176 p.

 6. San Giusto, Luigi: Féde. Regény. Ford. Hrabovszky Júlia. Budapest: Franklin, 1906. 208 p.

 7. Sienkiewicz, Henrik: A Polaniecki család. Regény. Ford. M. Hrabovszky Júlia. Budapest: Magyar Kereskedelmi Közlöny, 1914. 238 p.

 8. Tinseau, Leon de: Rosie hugom. Regény. Ford. Hrabovszky Júlia. Budapest: Franklin, 1907. 221 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Magyar írónők. VII. Muntureanuné Hrabovszky Júlia. VIII. Krüzselyi Erzsike IX. Ujfalussy Amadil. Magyar Bazár, 1903/17. sz., pp. 2-3.

 2. Női szívek [M. Hrabovszky Júlia]. Vasárnapi Ujság, 1906/12. sz., 192. p.

 3. MÁRAI Sándor: Előszó. = Hrabovszky Júlia: Ami elmúlt. Visszaemlékezések életemből. Budapest: Helikon, 2001. pp. 5-15.

 4. STEINERT Ágota: Babér és rózsalevél. Asszonysors a 19-20. század fordulóján. = Hrabovszky Júlia: Ami elmúlt. Visszaemlékezések életemből. Budapest: Helikon, 2001. pp. 465-481.

 5. KÁICH Katalin: Zsüli néni Zomborban. Magyar Szó, 2004. január 17-18.  http://archiv.magyarszo.com/arhiva/040112/kilato.htm

 6. palkata: A történelem hétköznapjai. Egy polgárasszony vallomásai. [2005.03.18. 16:32]  http://www.tusarok.org/rovatok/cikk.php?id=475

 7. HAJDÚ-FARKAS Zoltán: (Mű)bírálat. … Zsüli. Látó, 2005. december, pp. 40-43.

 Hudy Irma, S.

Saját írások:
 1. HUDY Irma, S.: Aggy egy csókot Julis! Tréfás falusi párjelenet. + Kútágasra száll a kokas! Énekes, táncos, paraszt vígjáték. Budapest: Kókai, 1936. 32 p.

 2. HUDY Irma, S.: Dorrit színésznő lesz. Tréfák, jelenetek. Budapest: Rényi, 1917. 20 p.

 3. HUDY Irma, S.: Férjtelenek véd és dacszövetsége. Bohózat. + Suchy Árpád: Diákszerelem. Játék. Budapest: Kókai, 1919. 16+16 p.

 4. HUDY Irma, S.: Katz úr. Vígjáték. Budapest: Eggenberger, 193? 16 p.

 5. HUDY Irma, S.: A konyha tündére. Vidám monológ 15-17 éves leányok számára. Budapest: Kókai, 1931. 8 p.

 6. HUDY Irma, S.: Laci doktor. Vígjáték. Budapest: Kókai, 1919. 16 p.

 7. SUCHY Árpádné [HUDY Irma, S.]: Sóhajok… mosolyok… Versek. Budapest: Kókai, 1938. 61 p.

 8. HUDY Irma, S.: Srófra jár az Erzsók esze! Tréfás falusi párjelenet. + Szunyogh Árpád: Csapjuk be az asszonyt! (Estván és Istók III.) Falusi bohózat. Budapest: Kókai, 1936. 32 p.

 9. HUDY Irma, S.: Szeretsz-e rózsám? Tréfás falusi párjelenet. + Szunyogh Árpád: Köll-e pénz komám? (Estván és Istók IV.) Falusi bohózat. Budapest: Kókai, 1938. 31 p.

 10. HUDY Irma, S.: Színésznő leszek. Víg monológ hölgyek számára. + Suchy Árpád: A párbaj. Monológ urak számára. Budapest: Eggenberger, 192? 16 p.

 11. HUDY Irma, S.: Hudy Irma, [S.] K.: Uram, megkérem a kezét! + Suchy Árpád: Őnagysága az Operába megy. Tréfás párjelenet. Budapest: Eggenberger, 192? 16 p.

 Huszár Mária, Baráti

Saját írások:
 1. HUSZÁR Mária, Baráti: Bácskából jöttem. Versek. Pécs: Dunántúl Egyetemi Ny., 1925. 52 p.

 2. HUSZÁR Mária, Baráti: Én más vagyok, mint a többi. Versek. Budapest: Kellner Ny., 1935. 48 p.

 3. HUSZÁR Mária, Baráti: Lerázzuk a bilincseket. Versek. Budapest: Egyetemi Ny., 1935. 48 p.

 4. HUSZÁR Mária, Baráti: Szenvedések. Versek. Kaposvár: Szalai Ny., 1932. 40 p.

copyrightA bibliográfia alapja: Diera Bernadett, Mészáros Zsolt, Zsadányi Edit Női Szerzők a huszadik század első felében c. munkája, mely az Új Magyar Irodalomtörténet című pályázat NKFP 5/0113 támogatásával készült. Lezárva: 2011 januárjában.

A hypertextes újraközléshez a szerzők engedélyüket adták.

Free business joomla templates