a     B     c     d     e     f     g     h     i     j     k     l     m
n     o     p     r     s     sz     t     u     v     w     z     zs

 

 Balás Sándorné

Saját írások:
 1. BALÁS Sándorné: Jó kis leánykák főzőkönyve. Budapest: Rákosi, é.n. 16 p.

 2. BALÁS Sándorné: Magyar háziasszonyok könyve. Budapest: Fritz Ny., 1906. 246 p.

 3. BALÁS Sándorné: A nővérek. – Glória. Két kis regény. Budapest: Rákosi, 1907. 228 p.

 Balla Irma

Saját írások:
 1. BALLA Irma: A dal, amelyet anyám dalolt. Regény. + Arany kalendárium. Versek. Budapest: Attila Ny., 1932. 160 p.

 2. BALLA Irma: Vaskuthy Gábor. Regény. Budapest: Pantheon, 1927. 348 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. ZSIGRAY Julianna: A dal, amelyet anyám dalolt. Balla Irma regényéről. Uj Idők, 1933/7. sz., 214. p.

 Balogh Ica

Saját írások:
 1. BALOGH Ica: „Én...” Versek. Budapest: Galitzer Ny., 1936. 59 p.

 2. BALOGH Ica: Kezdet és a vég között... Versek. Budapest: Barkóczy, 1943. 68 p.

 Baloghné Hajós Terézia

Saját írások:
 1. BALOGHNÉ HAJÓS Terézia: Az állatok beszélnek. Mese. Ill. Belatini Braun Olga. Budapest: Franklin, 1936. 117 p.

 2. BALOGHNÉ HAJÓS Terézia: Harc az életért. Képek a természetből. Ill. Mühlbeck Károly. Budapest: Singer és Wolfner, 1928. 149 p.

 3. BALOGHNÉ HAJÓS Terézia: Kisasszonyok – nagyasszonyok. Életrajzok. Ill. Fáy Dezső. Budapest: Athenaeum, 1940. 101 p.

 4. BALOGHNÉ HAJÓS Terézia: Láthatatlan nagyhatalmak. Tanulságos színpadi játék. Budapest: Sági, 1944. 18 p.

 5. BALOGHNÉ HAJÓS Terézia: Mohács angyala [Kanizsay Dorottya]. Regény. Budapest: Athenaeum, 193? 194 p.

 6. BALOGHNÉ HAJÓS Terézia: Szívek muzsikája. Kisregények, elbeszélések. Budapest: Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság, 1930. 122 p.

 7. BALOGHNÉ HAJÓS Terézia: A tornyos villa lakói. Igaz állattörténetek. Budapest: Genius, 1940. 157 p.

Közreműködései:
 1. Baloghné Hajós Terézia: Állatföldrajzi atlasz. Budapest: Magyar Királyi Állami Térképészet, 1928. 12 sztl. t.

 2. Baloghné Hajós Terézia – Ágh Géza: Állattan-növénytan. Leányiskolák számára. Budapest: Athenaeum, 1920. 272 p.

 3. Baloghné Hajós Terézia – Ágh Géza: Polgári iskola állattan – növénytan. Budapest: Athenaeum, 1919. 272 p.

 4. Baloghné Hajós Terézia – Dr. Bexheft Ármin: Egészségtan a polgári leányiskolák számára. Budapest: Athenaeum, 1924. 192 p.

 5. Baloghné Hajós Terézia – Móra László: Tanulók naptára. Budapest: S.n., 1930., 1932-1934., 1936.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. GAÁL István: Baloghné Hajós Terézia: Az állatok beszélnek. A Természet, 1936/12. sz., 294. p.

 2. GAÁL István: Baloghné Hajós Terézia: Harc az életért. Állattani Közlemények, 1929/1-2. sz., pp. 106-108.

 3. SOÓS Lajos: Baloghné Hajós Terézia: Állat-térképek. Állattani Közlemények, 1928/1-2. sz., 83. p.

 4. ZAKA Sándor: B. Hajós Terézia: Szívek muzsikája. Napkelet, 1931. 169. p.

 Baloghné Kőszeghy Irén

Saját írások:
 1. BALOGHNÉ KŐSZEGHY Irén: Elveszett lélek. Elbeszélések. Budapest: Szerző, 1937. 79 p.

 2. BALOGHNÉ KŐSZEGHY Irén: Virágok nászmenete. Versek. Budapest: Magyar Gondolat, 1942. 46 p.

 Baloghné Molnár Mária

Saját írások:
 1. BALOGHNÉ MOLNÁR Mária: Csillagország. Mesék, versek. Ill. Róna Emy. Budapest: Dante, 1932. 88 p.

 2. BALOGHNÉ MOLNÁR Mária: Ha tetted, tagadd! Regény. Budapest: Dante, 1941. 440 p.

 3. BALOGHNÉ MOLNÁR Mária: Hullámokon. Versek. Budapest: Nagyenyedi Bethlen Kollégiumi Diákszövetség, 1925. 78 p.

 4. BALOGHNÉ MOLNÁR Mária: Kancsal Márton szerencséje. Mesék. Budapest: Dante, 1934. 96 p.

 5. BALOGHNÉ MOLNÁR Mária: Kidi Kádi falova. Ötvenegy mese. Ill. Róna Emy. Budapest: Dante, 1934. 104 p.

 6. BALOGHNÉ MOLNÁR Mária: Mesevár. Mesék. Ill. Róna Emy. Budapest: Dante, 1940. 88 p.

 7. BALOGHNÉ MOLNÁR Mária: Ötven piros madár. Ötven mese. Ill. Róna Emy. Budapest: Dante, 1934. 94 p.

 8. BALOGHNÉ MOLNÁR Mária: Retek Tóbiás. Mese. Ill. Róna Emy. Budapest: Dante, 1934. 90 p.

 9. BALOGHNÉ MOLNÁR Mária: Szeretlek Erdély! Versek. Budapest: Népies Irodalmi Társaság, 1921. 75 p.

 Baloghy Mária

Saját írások:
 1. BALOGHY Mária: Általános gyermekhibák. Értekezés. Budapest: Diószegi, 1943. 16 p.

 2. BALOGHY Mária: A baba első képeskönyve. Ill. Benedek Kata. Budapest: Athenaeum, 1935? 16 p.

 3. BALOGHY Mária: A baba második képeskönyve. Ill. Benedek Kata. Budapest: Athenaeum, 1935? 16 p.

 4. BALOGHY Mária: Csoportlélektan. Értekezés. Budapest: Harmat, 1943. 16 p.

 5. BALOGHY Mária: A gyermek és a szabadidő. A Nemzeti Gyermekhét keretében tartandó szülői értekezletek anyaga. Budapest: Hollósy Ny., 1937. 23 p.

 6. BALOGHY Mária: A gyárgondozónői szolgálat. Budapest: Franklin Ny., 1939. pp. 139-143. (Klny. az Egészségből)

 7. BALOGHY Mária: Elsikkadt játékok. Értekezés. Budapest: Franklin Ny., 1943. 6 p.

 8. BALOGHY Mária: A környezettanulmány lélektana. Értekezés. Budapest: Diószegi, 1943. 4 p.

 9. BALOGHY Mária: A szociális munka lélektani feltételei. Értekezés. Budapest: Diószegi, 1943. 12 p.

 10. BALOGHY Mária: Utak és élmények. Kalocsa: Árpád Ny., 1939. 4 p. (Klny. a Jövő Útjainból)

Fordításai, közreműködései:
 1. Babakönyv. A meséket és verseket B. Radó Lili néni monda el nektek, a bababútorok, babaruhák és egyéb apróságok készítésére Undi Rózsa néni tanít meg benneteket, a Séta után dalocskát Hütter Pali bácsi írta, valamennyi kép és rajz Benedek Kata néni munkája. Szerk. Baloghy Mária. Budapest: Athenaeum, 1935. 152 p.

 2. Lányok könyve. Szerk. Baloghy Mária. Ill. Benedek Kata. Budapest: Athenaeum, 1940. 274 p.

 3. Magyar mesék. Összeáll. Baloghy Mária. Budapest: Athenaeum, 1933. 87 p.

 4. Montgomery, Florence: Gyermekszív rejtelmei. Ifjúsági regény. Ford. Baloghy Mária. Ill. Sipos Béla. Budapest: Athenaeum, 1935. 144 p.

 5. Ransome, Arthur: Fecskék és fruskák. Ifjúsági regény. Ford. Baloghy Mária. Ill. Szegő Éva. Budapest: Athenaeum, 1936. 234 p.

 6. Ransome, Arthur: Fecskék és fruskák, a felfedezők. Ifjúsági regény. Ford. Baloghy Mária. Ill. Szegő Éva. Budapest: Athenaeum, 1937. 238 p.

 7. Az új nevelés magyar földön 1925-1935. Szerk. Nemesné Müller Márta, Baloghy Mária. Budapest: Jövő Útjain, 1935. 91 p.

Műveinek fordításai:
 1. Baloghy Mária: Tyttikirja. Satukirja. Unkarista soumentanut Helmi Helminen. Sadutja runot on sepittänit paroonitar Lili Radó. Kaikki kuvat ja piirrokset on tehnyt Kata Benedek. Helsinki: Gummerus Osakeyhtjö, 1928. 176 p.

Szerkesztői munkái:
 1. A „Jövő Útjain” könyvtára. Szerk. Nemesné Müller Márta, Baloghy Mária. Budapest: Jövő Útjain, 1933-?

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. TÖRÖK Sophie: Babakönyv Baloghy Mária szerkesztésében; Alan Alexander Milne: Micimackó, Karinthy Frigyes fordítása. Nyugat, 1935. II. (12. sz.), pp. 486-488.

 Bánáti Baum Mária

Saját írások:
 1. BÁNÁTI BAUM Mária: Trianoni könyvek. Versek. Budapest: Apostol Ny., 1930. 76 p.

Egyéb munkái:
 1. BÁNÁTI BAUM Mária: Gyakorlati helyesírás. A helyesírás gyakorlati elsajátításának és tanításának kézikönyve. Budapest: Franklin, 1943. 92 p.

 Bangáné Tóth Teréz

Saját írások:
 1. BANGÁNÉ TÓTH Teréz: Jancsi világgá indul. Színmű anyák napjára. Budapest: Kókai, 1939. 12 p.

 2. BANGÁNÉ TÓTH Teréz: Rózsalevelek. Versek. Budapest: Szerző, 1932. 14 p.

 3. BANGÁNÉ TÓTH Teréz: Tűzoltóbecsület. Vígjáték. Budapest: Kókai, 1939. 31 p.

 Baráth Gabriella (Mócsy Gabriella)

Saját írások:
 1. BARÁTH Gabriella: Félreértett jóakarat. Cigánytréfa. Színmű. Budapest: Kókai, 1940. 10 p.

 2. BARÁTH Gabriella: Főszezon az „Aranypart”-on. Humoros balatoni játék. Zenéjét szerezte Lénárt Ferenc. Budapest: Kókai, 1941. 48 p.

 3. MÓCSY Gabriella: A kilencedik boldogság. Nagyvárosi mese – nagyoknak. Budapest: Szociális Missziótársulat, 1930. 130 p.

 4. BARÁTH Gabriella: Mihály bácsi Mikulás estje. Hazafias színjáték. Budapest: Kókai, 1941. 18 p.

 5. MÓCSY Gabriella: A soványító kúra. Vidám jelenet. Budapest: Kókai, 1941. 12 p.

 Baráth Mária, T.

Saját írások:
 1. BARÁTH Mária, T.: Balatoni pensio. Regény. Budapest: Napsugár, 1943. 48 p.

 2. BARÁTH Mária, T.: Csak játék? Regény. Budapest: Tibor, 1943. 30 p.

 3. BARÁTH Mária, T.: Felszabadulás. Regény. Budapest: Tibor, 1943. 32 p.

 4. BARÁTH Mária, T.: Itt a tavasz! Regény. Budapest: Csárdás, 1944. 32 p.

 5. BARÁTH Mária, T.: Magdolna. Regény. Budapest: Tiborné, 1943. 32 p.

 6. BARÁTH Mária, T.: Málika férjhez megy. Regény. Budapest: Globus Ny., 1943. 32 p.

 7. BARÁTH Mária, T.: A nővérek. Regény. Budapest: Hungária Ny., 1943. 32 p.

 8. BARÁTH Mária, T.: Postás Anikó. Regény. Budapest: Napsugár, 1943. 32 p.

 9. BARÁTH Mária, T.: Purdé Peti kalandjai. Verses mesekönyv. Budapest: Tibor. 1943. 29 p.

 10. BARÁTH Mária, T.: Az utolsó tánc. Regény. Budapest: Tibor, 1944. 32 p.

 11. BARÁTH Mária, T.: Zsuzsinak nem való. Regény. Budapest: Tiborné, 1942. 32 p.

 Barna Annie

Saját írások:
 1. BARNA Annie: Most férfihez szólok. Versek. Ó-Komárom: Szerző, 1939. 48 p.

 2. BARNA Annie: Vagyok. Versek. Komárno-Komárom: Virradat, 1935. 23 p.

 3. BARNA Annie: Vissza Istenhez. Versek. Spišská Nová Ves-Igló: Kultúra, 1929. 22 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. FÁBRY Zoltán: Vissza Istenhez és egyéb „proletárversek”. Korunk, 1929/11. sz., pp. 840-841.

 Barsy Irma (Kail Irma)

Saját írások:
 1. BARSY Irma: A befalazott lélek. Versek. Budapest: Lőcsei Diákszövetség, 1943. 80 p.

 2. BARSY Irma: Csúnya lány állást keres. Regény. Budapest: Zajzonné, 1944. 32 p.

 3. BARSY Irma: Éjféli riadó. Regény. Budapest: Zajzonné, 1942. 32 p.

 4. BARSY Irma: Emberek a Viola-utcában. Regény. Ill. Jeges Ernő. Budapest: Stádium, 1942. 64 p.

 5. BARSY Irma: Ez történt a Vízivárosban. Regény. Budapest: Zajzon, 1943. 32 p.

 6. BARSY Irma: Ezüstróka – leányálom. Regény. Budapest: Zajzon, 1943. 32 p.

 7. BARSY Irma: Háromlábú kiskacsa. Regény. Budapest: Zajzon, 1943. 32 p.

 8. BARSY Irma: Hétfőn kezdődik... Regény. Budapest: Bartl, 1943. 48 p.

 9. BARSY Irma: Jaj, hol a fejem? Regény. Budapest: Zajzon, 1943. 32 p.

 10. KAIL Irma [BARSI Irma]: Jaj a könnyezőnek! Versek. Budapest: Magyar Írás, 1923. 32 p.

 11. BARSY Irma: Janinak sem könnyű... Regény. Budapest: Zajzon, 1943. 32 p.

 12. BARSY Irma: A lőcsei Madonna. Regény. Budapest: Palladis, 1942. 235 p.

 13. BARSY Irma: Mit tettél Boldizsár? Regény. Budapest: Zajzonné, 1943. 48 p.

 14. BARSY Irma: Ne mondjátok meg Bandinak! Regény. Budapest: Zajzonné, 1943. 32 p.

 15. BARSY Irma: Sárgarigó-penzió. Regény. Budapest: Palladis, 1941. 160 p.

 16. BARSY Irma: Szerelem, a szélhámos. Regény. Budapest: Közművelődési, 1942. 32 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. ERDŐS Ágnes: Szerelmeim a könyvek. Interjú Barsy Irmával. Könyvtáros, 1980/11. sz., pp. 663-666.

 Barta Irén

Saját írások:
 1. BARTA Irén. A csillagok között. Ifjúsági regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1906. 47 p.

 2. BARTA Irén: Enyém. Elbeszélés. Budapest: Singer és Wolfner, 1899. 45 p.

 3. BARTA Irén: A haza. Színmű egy felvonásban. + A grófkisasszony. Színmű egy felvonásban. Budapest: Singer és Wolfner, 1901. 32 p.

 4. BARTA Irén: Szobalány. Vígjáték egy felvonásban. Budapest: Singer és Wolfner, 1901. 32 p.

Fordításai:
 1. Tolsztoj, Leó: Hadzsi-Murát. Regény. + Az ördög. Elbeszélés. Ford. Barta Irén. Budapest: Athenaeum, 1912. 374 p.

 Báthory Nándorné Szahlender Ida

Saját írások:
 1. BÁTHORY Nándorné SZAHLENDER Ida: Anyák köre. Értekezés. Budapest: Társadalmi Múzeum, 1916. 19 p.

 2. BÁTHORY Nándorné SZAHLENDER Ida: Asszonyi életművészet. Értekezés. Bevezető Prohászka Ottokár. Budapest: Szent István Társulat, 1916. 155 p.

 3. BÁTHORY Nándorné SZAHLENDER Ida: A fóti példa. Fót község népjóléti intézményei. Értekezés. Budapest: Társadalmi Múzeum, 1916. 15 p.

 4. BÁTHORY Nándorné SZAHLENDER Ida: Hadi özvegyeink és leányaink jövője. 50 új életpálya oklevélnélkülieknek. Értekezés. Bevezető Bárczy István. Budapest: Társadalmi Múzeum, 1916. 55 p.

 5. BÁTHORY Nándorné SZAHLENDER Ida: Hogyan szerzett házat és földet Haladi Árva János? Regény. Budapest: Szent István Társulat, 1917. 68 p.

 6. BÁTHORY Nándorné SZAHLENDER Ida: Két anyáról. Elbeszélés. Budapest: Szent István Társulat, 1918. 23 p.

 7. BÁTHORY Nándorné SZAHLENDER Ida: A lángész tüzében. Önéletrajz. Budapest: Szent István Társulat, 1928. 212 p.

 8. BÁTHORY Nándorné SZAHLENDER Ida: Tündérvilág a városligetben. Ifjúsági regény. Ill. Nagy Sándor, Nagy Sándorné Kriesch Laura. Budapest: Szent István Társulat, 1914. 107 p.

Szerkesztői munkái:
 1. Dolgozó Nők Lapja. A Mi Lapunk melléklete. Szerk. Báthory Nándorné 1913-1914. Budapest: Stephaneum Ny.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. TARCZAI György: Báthory Nándorné: Tündérvilág a Városligetben. Katholikus Szemle, 1914/1. sz., pp. 106-108.

 2. Báthory Nándorné: Asszonyi életművészet. Katholikus Szemle, 1917/1. sz., pp. 85-86.

 3. Báthory Nándorné: A lángész tüzében. Katholikus Szemle, 1929/1. sz., 92. p.

 Bátori Irén

Saját írások:
 1. BÁTORI Irén: Akik győzni tanulnak. Ifjúsági regény. Ill. Kass János. Budapest: Ifjúsági, 1955. 231 p.

 2. BÁTORI Irén: Erős Matyi és más mesék. Ill. Róna Emy. Budapest: Dante, 1948. 80 p.

 3. BÁTORI Irén: Kék virág. Versek. Budapest: Dick, 1931. 45 p.

 4. BÁTORI Irén: Kemény lecke. Regény. Budapest: Szépirodalmi, 1953. 260 p.

 5. BÁTORI Irén: A tücsök hegedűje. Mesék. Ill. Würtz Ádám. Budapest: Magvető, 1957. 86 p.

 6. BÁTORI Irén: Tündérkereső Jutka. Mesék. Ill. Romaszkan Alice. Budapest: Singer és Wolfner, 1946. 125 p.

Közreműködései:
 1. ZELK Zoltán: Új mese a négy vándorról. Vál. Zelk Zoltánné [Bátori Irén]. Budapest: Móra, 1984. 139 p.

 Battlay Elsner Erzsébet (Schmidt Erzsébet)

Saját írások:
 1. BATTLAY ELSNER Erzsébet: A lélek rejtett virágai. Gondolatok, versek. Bevezető Völgyesi Ferenc. Budapest: Székely Ny., 1938. 48 p.

Beck Blanka

Saját írások:
 1. BECK Blanka: Versei. Előszó Bródy Sándor. Budapest: Pallas, 1902. 112 p.

Beczássy Judit

Saját írások:
 1. BECZÁSSY Judit: Az alispán rózsája. Regény. Nyíl, 1932. 2. évf. 19. sz., pp. 1-16.

 2. BECZÁSSY Judit: A csoda. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1941. 208 p.

 3. BECZÁSSY Judit: Egyszer vagyok fiatal. Ifjúsági regény. Ill. Szász Endre. Budapest: Móra, 1958. 351 p.

 4. BECZÁSSY Judit: Mari néni. Regény. Budapest: Athenaeum, 1920. 160 p.

 5. BECZÁSSY Judit: Marika. Ifjúsági regény. Ill. Vadász György. Budapest: Ifjúsági, 1955. 288 p.

 6. BECZÁSSY Judit: Márta, mint detektív. Ifjúsági regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1932. 62 p.

 7. BECZÁSSY Judit: A medve. Regény. Budapest: Franklin, 1922. 160 p.

 8. BECZÁSSY Judit: A méltóságos kisasszony. Regény. Ill. Mühlbeck Károly. Budapest: Singer és Wolfner, 1929. 70 p.

 9. BECZÁSSY Judit: A menekültek. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1933. 272 p.

 10. BECZÁSSY Judit: A Miklóssy-ház titka. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Singer és Wolfner, 1926. 62 p.

 11. BECZÁSSY Judit: Mindenért fizetni kell. Regény. Budapest: Athenaeum, 1937. 276 p.

 12. BECZÁSSY Judit: Pincelakók. Regény. Budapest: Szépirodalmi, 1958. 314 p.

 13. BECZÁSSY Judit: Piri. Regény. Ill. Demjén Zsuzsa. Budapest: Móra, 1961. 229 p.

 14. BECZÁSSY Judit: Rózsadomb. Elbeszélések. Ill. Szántó Piroska. Budapest: Szépirodalmi, 1954. 284 p.

 15. BECZÁSSY Judit: A szőke meg a barna királyfi. Mesék. Ill. Molnár Ágnes. Budapest: Móra, 1958. 35 p.

 16. BECZÁSSY Judit: Terebélyes nagy fa. Regény. Budapest: Genius, 1930. 360 p.

 17. BECZÁSSY Judit: Tóth Eszter élete és halála. Regény. Budapest: Athenaeum, 1921. 288 p.

Műveinek fordításai:
 1. Beczássy Judit: Len raz som mladá. Preloz. Katarina Hatalová, Margita Príbusová. Bratislava: Mladé letá, 1962. 350 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. BERKES Imre: Mari néni. Beczássy Judit regénye. Nyugat, 1921. I. (1. sz.), pp. 74-76.

 2. KOSZTOLÁNYI Dezső: Tóth Eszter élete és halála. Beczássy Judit regénye. Nyugat, 1922. I. (4. sz.), pp. 294-295.

 3. BRISITS Frigyes: Beczássy Judit: Tóth Eszter élete és halála. Az Athenaeum regénypályázatán 12.000 koronával jutalmazott munka. Katholikus Szemle, 1922/6. sz. pp. 379-380.

 4. SCHÖPFLIN Aladár: A medve. Beczássy Judit regénye. Nyugat, 1923. I. (2. sz.), pp. 109-110.

 5. BOHUNICZKY Szefi: Terebélyes nagy fa. Beczássy Judit regénye. Nyugat, 1930. II. (13. sz.), pp. 60-61.

 6. BISZTRAY Béla: Írónők a tükör előtt. Magyar Szemle, 1932/május, pp. 58-67.

 7. RUZITSKA Mária: A menekültek. Beczássy Judit regényéről. Uj Idők, 1933/3. sz., 93. p.

 8. SCHÖPFLIN Aladár: A menekültek. Beczássy Judit regénye. Nyugat, 1933. I. (9. sz.), pp. 552-553.

 9. KÁDÁR Erzsébet: A csoda. Beczássy Judit regénye. Magyar Csillag, 1942/2. sz., pp. 117-118.

Bédy-Schwimmer Róza

Saját írások:
 1. BÉDY-SCHWIMMER Róza: A magyar nőmozgalom régi dokumentumai. Tanulmány. Zombor: Bittermann, 1907. 38 p.

 2. SCHWIMMER, Rosika: Neue Heimkultur. Zentralhaushaltung – Einküchenhaus. Leipzig: Dietrich, 1909. 17 p.

 3. SCHWIMMER, Rosika: Staatlicher Kinderschutz in Ungarn. Leipzig: Dietrich, 1909. 11 p.

 4. Schwimmer, Rosika: Tisza Tales. Ill. by Willy Pogány. New York: Doubleday-Doran, 1928. 225 p.

 5. SCHWIMMER, Rosika: Zentralhaushaltung. Leipzig: Dietrich, 1907. 16 p.

Szerkesztői munkái, közreműködései:
 1. Család. II. kötet. Családi nevelés és a családi élet külső vonatkozásai. Írták Gömbösné Galamb Margit, dr. Hancsókné Wolkenberg Ilona, Bédy-Schwimmer Rózsa, Mosdóssy Imre, K. Nagy Sándor, Szabóné Nogáll Janka és dr. Bexheft Ármin. Számos szövegképpel és 2 melléklettel. Budapest: Athenaeum, 1910. 696 p.

 2. Ehe-Ideale und Ideal-Ehen. Ausserungen moderner Frauen auf Grund einer Rundfrage. Hrsg. von Rosika Schwimmer. Berlin: Continent, 1905. 80 p.

 3. Perkins-Gilmann, Charlotte: A nő gazdasági helyzete. Tanulmány a férfi és nő közötti gazdasági viszonyról, mint a társadalmi evolució tényezőjéről. Ford. Schwimmer Róza. Budapest: Politzer, 1906. 278 p.

 4. Szikra: Nagy asszonyok élete. Életrajzok. Epilógus Bédy-Schwimmer Róza. Budapest: Budapesti Hírlap Ny., 1912. 235 p.

 5. Vélemények a nők választójogáról. Az egyesület politikai bizottságának megbízásából összeállította Schwimmer Rósika. Budapest: Feminista Egyesület, 1901. 24 p.

Szerkesztői munkái:
 1. Naptár az 1914. évre. Szerk. Bédy-Schwimmer Rózsa, Pogány Paula. Budapest: Spády, 1913. 61 p.

 2. A nő. Feminista folyóirat. Szerk. Bédy-Schwimmer Róza 1914-1917. Budapest: Feministák Egyesülete

 3. A nő és a társadalom. A Feministák Egyesülete és Nőtisztviselők Országos Egyesülete hivatalos közlönye. Szerk. Bédy-Schwimmer Róza 1907-1913. Budapest: Athenaeum

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Elgtröm, Anna Lenah-Steenhoff – Frida-Wagner, Elin: Den kinesiska muren. Rosika Schwimmer kamp för rätten[a]cch hannes krig mot kriget. Under medverkan av Vilma Glücklich. Ellen Hagen etc. Stockholm: Dahlberg, 1917. 272 p.

 2. BENEDEK Marcell: Schwimmer Rózsa. Huszadik Század, 1948/5-6. sz. [október-november], pp. 347-349.

 3. KERESZTY Orsolya: Bédy Schwimmer Rózsa A Nő és a Társadalom szerkesztője. = Házastárs? Munkatárs? Vetélytárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon. Budapest: Napvilág, 2005. pp. 186-194.

Béky Júlia

Saját írások:
 1. BÉKY Júlia: Így sír a lélek... Versek. + Az élet követelése. Elbeszélések. Budapest: Bethlen Ny. 1933. 80 p.

Belánné Szondy Mariska

Saját írások:
 1. BELÁNNÉ SZONDY Mariska: Haldokló szenvedély. Versek. Újpest: Szerző, 1936. 62 p.

Benedek Rózsi

Saját írások:
 1. BENEDEK Rózsi: Az 1/b. lapot szerkeszt. Ifjúsági regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1931. 48 p.

 2. BENEDEK Rózsi: Ferkó világbajnok akar lenni. Ifjúsági regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1933. 48 p.

 3. BENEDEK Rózsi: A hétlevelű lóhere. Ifjúsági regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1932. 48 p.

 4. BENEDEK Rózsi: A kis művész [Liszt Ferenc]. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1929. 48 p.

 5. BENEDEK Rózsi: A nagy varázsló. Ifjúsági elbeszélés. Ill. Mühlbeck Károly. Budapest: Singer és Wolfner, 1931. 48 p.

 6. BENEDEK Rózsi: Zsuzsa megtanul táncolni. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Singer és Wolfner, 1932. 62 p.

 7. Ezerév nagyasszonya. Fiatal leányoknak írták Benedek Rózsi, B. Radó Lili et al. Előszó Gróf Apponyi Albertné. Budapest: Dante, 1937. 312 p.

 8. Sok szép asszonyi élet. Írták Benedek Rózsi, B. Radó Lili et al. Bev. Gróf Apponyi Albertné. Budapest: Dante, 1937. 152 p.

Fordításai, közreműködései:
 1. Adlersfeld-Ballestrem, Eufemia von: Üzen a múlt… Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1932. 124 p.

 2. Applin, Arthur: Csak a szerelem. Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1934. 122 p.

 3. Applin, Arthur: Megbűnhődött! Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1935. 124 p.

 4. Applin, Arthur: A nagy áldozat. Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1936. 127 p.

 5. Applin, Arthur: Szeretlek! Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1934. 116 p.

 6. Birkner, Friede: Az ötös-szövetség. Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1935. 2 kötet.

 7. Courths-Mahler, Hedwig: Add nekem a szívedet… Regény. Ford. Benedek Rózsi. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1932. 123 p.

 8. Courths-Mahler, Hedwig: Házasságról szó sincs! Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1933. 121 p.

 9. Courths-Mahler, Hedwig: Klára lesz a feleségem! Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1936. 105 p.

 10. Courths-Mahler, Hedwig: Szegény szívem… Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1935. 127 p.

 11. Donovan, M[ollie]: Fel a fejjel kislány! Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1933. 119 p.

 12. Donovan, M[ollie]: A nőgyűlölő. Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1934. 123 p.

 13. Elefánt-históriák. Mesék. Angolból átdolg. Benedek Rózsi. Budapest: Pallas, 1927. 96 p.

 14. Elgström, Ossian: Karin és a varázsló. Gyermekregény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1942. 170 p.

 15. Eschstruth, Nataly von: Gyerekasszony. Regény. 3. kiad. Ford. Benedek Rózsi, Faragó László. Budapest: Hajnal, 1924. 148 p.

 16. Eschstruth, Nataly von: Kegyvesztetten. Regény. Ford. Benedek Mária, Benedek Rózsi. Budapest: Hajnal, 1923. 174 p.

 17. Eschstruth, Nataly von: Lengyelvér. Regény. Ford. Benedek Rózsi, Pogány Elza. Budapest: Világirodalom, 1921. 176 p.

 18. Eschstruth, Nataly von: Örök ifjúság. Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Hajnal, 1924. 125 p.

 19. Eschstruth, Nataly von: A tékozló fiú. Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Hajnal, 1923. 138 p.

 20. Fortlight, Donald: Repülő kincs. Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1932. 120 p.

 21. Harley, Ruth: Nem tudok mást szeretni. Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1936. 127 p.

 22. Koczkás Gyula: Megváltozott világ. Korunk nagy természettudományi, technikai és orvosi forradalma. Munkatársak Benedek Rózsi, Doromby Károly et al. Budapest: Uj Idők, 1948. 304 p.

 23. Kőszegi Bella képes meséskönyve. Vál. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1936. 93 p.

 24. Leeuw, Adèle de: Könyvtáros kisasszony. Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Dante, 1940. 179 p.

 25. Lemon, M.: Győz a szerelem. Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1933. 118 p.

 26. Marchant, Bessie: Segítünk magunkon. Regény fiatal leányoknak. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1941. 168 p.

 27. Medve-mesék. Angolból átdolg. Benedek Rózsi. Budapest: Pallas Ny., 1927. 95 p.

 28. Molesworth, Mary Louisa Stewart, Mrs.: Kakuk [!] pajtás. Vidám történet kis fiúknak, kis lányoknak. Ford. Benedek Rózsi. Ill. Kolozsváry Sándor. Budapest: Dante, 1938. 148 p.

 29. Mühlbeck bácsi új képes meséskönyve. Versek, mesék. Kosáryné Réz Lola, Z. Tábori Piroska et al. A képeskönyvet Benedek Rózsi állította össze. Budapest: Singer és Wolfner, 1940. 71 p.

 30. Oberlin, Maria: Ne félj, Angéla! Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1937. 2 kötet.

 31. Oberlin, Maria: A szerelem mindent pótol… Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1937. 2 kötet.

 32. Rothberg, Gert: Én is szeretlek. Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1935. 127 p.

 33. Shann, Renée: Fehér orgonák. Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1936. 127 p.

 34. Shann, Renée: Győz a szerelem. Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1936. 127 p.

 35. Tarkington, Booth: Lányok és asszonyok. Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1935. 286 p.

 36. Webster, Jean: Gólyaláb apó. Ifjúsági regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Dante, 1938. 158 p.

 37. Williams, Ursula Moray: Falovacska pénzt keres. Ifjúsági regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Dante, 1939. 161 p.

 38. Williamson, Charles Norris: A nagy pillanat. Regény. Ford. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1935. 127 p.

 39. Yorke, Curtis: A Ruthwen-gyerekek. Átdolg. Benedek Rózsi. Budapest: Singer és Wolfner, 1931. 62 p.

Benes Klára

Saját írások:
 1. BENES Klára: A fűszeresbolt. Regény. Budapest: Dick, 1923. 224 p.

 2. BENES Klára: Háromhetes szerelmek. Regény, Budapest: Révai, 1938. 229 p.

 3. BENES Klára: Mesék. Ill. Honti Nándor. Budapest: Budapest: Dick, 1916. 116 p.

 4. BENES Klára: A nevető ember. Mesekönyv. Ill. Reiter László. Budapest: Amicus, 1928. 78 p.

 5. BENES Klára: Picu a vurstliban. Gyermekregény. Ill. Róna Emy. Budapest: Athenaeum, 1933. 110 p.

 6. BENES Klára: Tavaszi vihar. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1926. 184 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. r.r.: Új regények és novellák [Benes Klára: A fűszeresbolt; Zilahy Lajos: Az ezüstszárnyú szélmalom; Csathó Kálmán: Földiekkel játszó égi tünemény]. Budapesti Szemle, 1924/566. sz., pp. 238-240.

Benkéné Reinelt Mária

Saját írások:
 1. BENKÉNÉ REINELT Mariska: Versek. Jászberény: Novotha, 1909. 72 p.

 2. BENKÉNÉ REINELT Mária: Halk akkordok. Versek. Jászberény: Kovács és Baranyai Ny., 1929. 88 p.

 3. BENKÉNÉ REINELT Mária: Hazafelé. Versek. Budapest: Szerző, 1938. 162 p.

Bér Ili, E.

Saját írások:
 1. BÉR Ili, E.: Fekete fáklyás menetben. Versek. Érsekújvár: Schulz Ny., 1939. 31 p.

Berczellyné Gajáry Böske

Saját írások:
 1. BERCZELLYNÉ Gajáry Böske: Mardocheus. Novellák. Budapest: Lampel, 1915. 96 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Mardocheus [Berczellyné Gajáry Böske novellái]. Uj Idők, 1915/17. sz., 431. p.

Berde Mária

Saját írások:
 1. BERDE Mária: Az árva királyfi. Erdélyi, székely népmesék. Ill. Fáy Dezső. Budapest: Athenaeum, 1941. 105 p.

 2. BERDE Mária: Batsányiné Baumberg Gabriella élete és költészete. Tanulmány (Disszertáció). Kolozsvár: Stief, 1912. 98 p. (Klny. az Erdélyi Múzeumból)

 3. BERDE Mária: Enyedi történetek. Elbeszélések. Oradea Mare-Nagyvárad: Cele Trei Crişuri, 1926. 64 p.

 4. BERDE Mária: Földindulás. Regény. Ill. Gróf Bánffy Miklós, Kós Károly. Cluj-Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1930. 2 kötet.

 5. BERDE Mária: Ha visszatérsz… Regény. Budapest: Központi, 1943. 32 p.

 6. BERDE Mária: A hajnal emberei. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1943. 2 kötet.

 7. BERDE Mária: Haláltánc. Regény. Budapest: Athenaeum, 1924. 262 p.

 8. BERDE Mária: Ingyen kegyelem. Elbeszélések. Oradea Mare-Nagyvárad: Kálvin Ny., 1936? 77 p.

 9. BERDE Mária: Keresztjáró szerelem. Regény. Budapest: Athenaeum, 1941. 260 p.

 10. BERDE Mária: Egy kicsi szolgáló. Elbeszélések. Oradea Mare-Nagyvárad: A Piatra Craiului-i Református Egyházkerület, 1937? 75 p.

 11. BERDE Mária: Missióban. Elbeszélés. Oradea Mare-Nagyvárad: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 1940. 20 p.

 12. BERDE Mária novellái. Marosvásárhely: Kosmos, 1920. 95 p.

 13. BERDE Mária: Az örök film. Müncheni regény. Budapest: Athenaeum, 1917. 297 p.

 14. BERDE Mária: Pillangó Rebeka története. Elbeszélés. Oradea Mare-Nagyvárad: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 1933. 16 p.

 15. BERDE Mária: Rina kincse. Novellák. Timişoara-Temesvár: Pán, 1923. 118 p.

 16. BERDE Mária: Romuald és Andriána. Regény. Berlin: Ludwig Voggenreiter, 1927. 222 p.

 17. BERDE Mária: Seherezáde himnusza. Versek. Ill. Gróf Bánffy Miklós. Cluj-Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1928. 88 p.

 18. BERDE Mária: Szavazzunk, nőtestvéreim! (Tíz válasz tíz kifogásra) Cluj-Kolozsvár: Romániai Magyar Írószövetség, 1946. 12 p.

 19. BERDE Mária: A szent szégyen. Regény. Târgu Mureş-Marosvásárhely: Révész, 1925. 180 p.

 20. BERDE Mária: Szentségvivők. Regény. Oradea Mare-Nagyvárad: Erdélyi Magyar Írói Rend, 1934. 2 kötet.

 21. BERDE Mária: Télutó. Elbeszélések. Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1928. 177 p.

 22. BERDE Mária: A tükör. Szegény kicsi Jula. Borzhistória. Novellák. Marosvásárhely: Kosmos, 1920. 96 p.

 23. BERDE Mária: Tüzes kemence. Regény. Budapest: Nyugat, 1936. 253 p.

 24. BERDE Mária – Kadebó Erna: Végre egy férfi! Három egyfelvonásos vígjáték. Târgu Mureş-Marosvásárhely: Révész, 1928. 83 p.

 25. BERDE Mária: Versek. Budapest: Athenaeum, 1912. 36 p.

 26. BERDE Mária: Versek-műfordítások. Vál. és jegyz. Molnár Szabolcs. Bukarest: Kriterion, 1970. 349 p.

 27. BERDE Mária: Vízen hold (Virág az erdőn). Elbeszélések. Cluj-Kolozsvár: Haladás, 1923. 58 p.

 28. Ingyen kegyelem. Elbeszélések. Írták Berde Mária, Gyallay Domokos et al. Oradea Mare-Nagyvárad: Kálvin Ny., 1936? 77 p.

 29. Közös úton. Andor Gyula, Berde Mária, Harsányi Zsolt, Judig Ottó, Ligeti Ernő, Németh Andor, N. Pap Dezső verseiből összeáll. Orbók Attila. Versek. Kolozsvár: Fabritius, 1908. 45 p.

Műveinek fordításai:
 1. Berde Mária: Romuald şi Andriana. Trad. George Sbârcea. Bucureşti: Kriterion, 1978. 214 p.

 2. Berde Mária: Vatra încinsă. Trad. Veronica, Porumbacu, Tótfalusi Anna. Bucureşti: Kriterion, 1973. 202 p.

Fordításai, közreműködései:
 1. Arany János: Tillárom haj! Versek. Előszó Berde Mária. Cluj-Kolozsvár: Lepage, 1942. 116 p.

 2. Creangă, Ion: Fehér szerecsen. Válogatott művek. Ford. Berde Mária et al. Budapest: Európa, 1960. 258 p.

 3. Creangă, Ion: Gyermekkorom emlékei. Mese. Ford. Berde Mária. Bukarest: Állami Kiadó, 1950. 141 p.

 4. Creangă, Ion: Ionica gyermekkora. Regény. Ford. Berde Mária. Budapest: Révai, 1950. 105 p.

 5. Creangă, Ion: Válogatott munkái. Ford. Berde Mária et al. Budapest: Szépirodalmi, 1952. 373 p.

 6. Az élő Kölcsey Ferenc. Tanulmány. Írták Berde Mária, Szentimrei Jenő, Tabéry Géza, Olosz Lajos. Oradea Mare – Nagyvárad: Kálvin Ny., 1939. 80 p.

 7. Fótonfót király. Székely népmesék. Összeáll. R. Berde Mária. Braşov-Brassó: Ágisz, 1937. 85 p.

 8. A gyémánt emberke. Székely népmesék. Összeáll. R. Berde Mária. Oradea Mare-Nagyvárad: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztése, 1938. 115 p.

 9. Istenes énekek. Vallásos versek gyűjteménye. Szerk. R. Berde Mária, Orth Győző, Róth Jenő. Oradea – Nagyvárad: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Iratterjesztése, 1939. 366 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Az örök film. Berde Mária regénye. A Hét, 1917/50. sz., 799. p.

 2. REMÉNYIK Sándor: Berde Mária novellái. Pásztortűz, 1921/6. sz., pp. 205-206.

 3. WALTER Gyula: Berde Mária Budapesten. Pásztortűz, 1921/30. sz., 601. p.

 4. REMÉNYIK Sándor: Berde Mária: Rina kincse. Pásztortűz, 1923/ 37. sz., pp. 140-142.

 5. JÁROSI Andor: Haláltánc. Berde Mária regénye. Pásztortűz, 1924/22-23. sz., 311. p.

 6. MAKKAI Sándor: Vizen hold. Berde Mária két elbeszélése. Pásztortűz, 1924/4. sz., pp. 196-198.

 7. KISS Ernő: Berde Mária: A szent szégyen. Pásztortűz, 1925/13. sz., pp. 298-299.

 8. KISS Ernő: R. Berde Mária. Pásztortűz, 1926/22. sz., pp. 506-508.

 9. MOLTER Károly: Berde Mária: Seherezádé himnusza. Pásztortűz, 1928/21. sz., pp. 500-501.

 10. SZENTIMREI Jenő: Két íróasszony, két novelláskötet. 2. R. Berde Mária: Télutó. Pásztortűz, 1928/10. sz., pp. 232-233.

 11. Andor: Két „költő”- nő meg egy férfi (Berde Mária; Szenes Erzsi). Korunk, 1929/1. sz., pp. 72-74.

 12. MOLTER Károly: Földindulás. R. Berde Mária regénye. Pásztortűz, 1931/5. sz., pp. 116-117.

 13. BENEDEK Marcell: Földindulás. Berde Mária regénye. Nyugat, 1931. I. (6. sz.), pp. 411-413.

 14. KERECSÉNYI Dezső: Berde Mária: Földindulás. Protestáns Szemle, 1931. pp. 238-241.

 15. BISZTRAY Béla: Írónők a tükör előtt. Magyar Szemle, 1932/május, pp. 58-67.

 16. BENEDEK Marcell: Szentségvivők. R. Berde Mária regénye. Nyugat, 1935. I. (3. sz.), pp. 245-246.

 17. EGRI Viktor: R. Berde Mária: Szentségvivők. Magyar Figyelő, 1935/2-4. sz., pp. 337-338.

 18. BODOR Aladár: Szentségvivők. R. Berde Mária regénye. Pásztortűz, 1935/10-11. sz., 250. p.

 19. r.r.: Erdély irodalmi élete . regényben [Berde Mária: Szentségvivők]. Budapesti Szemle, 1935/695. sz., pp. 114-119.

 20. SCHÖPFLIN Aladár: Tüzes kemence. Berde Mária regénye. Nyugat, 1936. II. (11. sz.), pp. 382-383.

 21. SZENTIMREI Jenő: Tüzes kemence. R. Berde Mária új regénye. Pásztortűz, 1936/22. sz., pp. 477-478.

 22. MOLTER Károly: Berde Mária: Tüzes kemence. Válasz, 1937/3. sz., pp. 185-187.

 23. [LIGETI Ernő] L.: Beszélgetés R. Berde Máriával. Az író feladata. Vallani és vállalni. Független Újság, 1938. május 28. 7. p.

 24. BÁNHEGYI Jób: Berde Mária. = Uő: Magyar nőírók. Budapest: Szent István Társulat, 1939. pp. 142-150.

 25. KARDOS László: Keresztjáró szerelem. Berde Mária regénye. 1941. (8. sz.), pp. 566-567.

 26. LIGETI Ernő: Berde Mária: Keresztjáró szerelem. Pásztortűz, 1941/6. sz., pp. 326-327.

 27. SZENTIMREI Jenő: R. Berde Mária: A hajnal emberei. Magyar Csillag, 1943/23. sz., pp. 683-686.

 28. REMÉNYIK Sándor: Berde Mária. Pásztortűz, 1943/8. sz., pp. 344-347.

 29. VÁSÁRHELYI Z. Emil: A hegyen épült város. Gondolatok R. Berde Mária „A Hajnal emberei” c. regényéről. Pásztortűz, 1943/8. sz., pp. 337-342.

 30. KRISTÓF György: Két erdélyi kultúrhős: Apáczai Csere János és id. Szász Károly regényes életrajza: 1. Szenczei László: A halál és tanítványa. 2. Berde Mária: A hajnal emberei. Regény. I-II. Budapesti Szemle, 1944/794. sz., pp. 51-54.

 31. Pög.: Berde Mária: Keresztjáró szerelem. Kelet Népe, 1941/7. sz., 16. p.

 32. NAGY István: Mit „vall” és mit „vállal” Berde Mária? Utunk, 1957/19. sz., pp. 6-7.

 33. JANCSÓ Elemér: Bevezető. = Berde Mária: Tüzes kemence. A szent szégyen. Bukarest: Irodalmi, 1967. pp. 5-20.

 34. PORUMBACU, Veronica: Néhány szó Berde Máriáról. Steaua, 1973/17. sz., [? p.]

 35. NAGY Géza: Az erdélyi Seherezáde. Utunk, 1974/15. sz., 3. p.

 36. TAŞCU, Valentin: Berde Mária és a „női irodalom”. Utunk, 1974/15. sz., 3. p.

 37. MOLNÁR Szabolcs: Berde Mária élete és munkássága. Disszertáció. Cluj-Napoca – Kolozsvár, 1983. 32 p.

 38. MOLNÁR Szabolcs: Berde Mária. Bukarest: Kriterion, 1986. 315 p.

 39. Ének a hegyen. Szlovákiai magyar írók 1939-1945. Összeáll. és a bev. Tanulmányt írta Turczel János. Bratislava, Budapest: Madách – Szépirodalmi, 1986. 333 p.

 40. IMRE László: A hajnal emberei. Berde Mária különös sorsú regénye. Irodalomtörténet, 1989/4. sz., pp. 740-760.

 41. MOLNÁR Szabolcs: A kötelességre intő asszony. A Hét, 1989/6. sz., 5. p.

 42. POMOGÁTS Béla: Berde Mária száz éve. Új Tükör 1989/7. sz., 15. p. Hozzászólás: VADÁSZ Ferenc. Új Tükör, 1989/14. sz., 44. p.

 43. VEZÉR Erzsébet: Százéves az erdélyi irodalom mindenese, Berde Mária. Élet és Irodalom, 1989/5. sz., 4. p.

 44. VITA Zsigmond: Berde Mária indulása és hazatérte. Utunk, 1989/11. sz., 4. p.

 45. CSISZÉR Alajos: 100 éve született Berde Mária. Reformátusok Lapja, 1989/36. sz., 6. p.

 46. SZEGHALMI [Elemér]: 100 éve született Berde Mária. Új Ember, 1989/6. sz., 6. p.

 47. JÓZSA Miklós: Berde Mária enyedi otthonai. Nyugati Jelen, 2006. február 25-26. 2. p.

 48. VALLASEK Júlia: Alá- és mellérendelési viszonyok Berde Mária Romuáld és Andriána című regényében. = Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Szerk. VARGA Virág, ZSÁVOLYA Zoltán. Budapest: Ráció, 2009. pp. 283-289.

Berend Miklósné Kilényi Júlia

Saját írások:
 1. BEREND Miklósné: Akik kihullottak Isten tenyeréből. Regény. Budapest: Pantheon, 1939. 452 p.

 2. BEREND Miklósné: Álomlovag. Regény. Budapest: Pantheon, 1943. 264 p.

 3. BEREND Miklósné: A boszorkány. Regény. Budapest: Thália Ny., 1921. 105 p.

 4. BEREND Miklósné: Boszorkánytánc 1918-1926. Regény. Budapest: Káldor, 1932. 532 p.

 5. BEREND Miklósné: Elátkozott tündérkert. Regény. Budapest: Körmendy, 1948. 239 p.

 6. BEREND Miklósné: Hadiárvák. Regény. Budapest: Nova, 1938. 288 p.

 7. BEREND Miklósné: Hazádnak rendületlenül. Regény. Budapest: Pantheon, 1940. 630 p.

 8. BEREND Miklósné: Isis legyőzi Aphroditét. Regény. Budapest: Pantheon, 1942. 418 p.

 9. BEREND Miklósné: Istenek és ösztönök. A lélek és a vér regénye. Budapest: Pantheon, 1929. 287 p.

 10. BEREND Miklósné: Jochanaán Ibn Ben Aluya. Egy orvos története. Regény. Budapest: Genius, 1923. 321 p.

 11. BEREND Miklósné: A lüktető talaj. A tegnap és a ma regénye. Budapest: Pantheon, 1927. 2 kötet.

 12. BEREND Miklósné: Ne ölj! Regény. Budapest: Körmendy, 1946. 276 p.

 13. BEREND Miklósné: A Piombo-kép. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1938. 398 p.

 14. KILÉNYI Júlia [BEREND Miklósné]: Pogány versek. Versek. Budapest: Pallas Ny., 1905. 42 p.

 15. BEREND Miklósné: Századvégi emberek. Nyolc nap története. Regény. Budapest: Pantheon, 1941. 514 p.

 16. BEREND Miklósné: Szent Bertalan éjszakája. Regény. Budapest: Káldor, 1934. 204 p.

 17. BEREND Miklósné: Vippári, a csavargó asszony. Egy komédiásnő regénye. Budapest: Nova, 1937. 317 p.

 18. BEREND Miklósné: Visszahulló kő. Regény. Budapest: Körmendy, 1945. 408 p.

Műveinek fordításai:
 1. Berend Miklósné: Passión húngara. Trad. por F. R. Barcelona: Caralt, 1946. 429 p.

 2. Berend Miklósné: Passione magiara. Trad. da Valeria del Rio. Milano: Baldini-Castoldi, 1942. 366 p.

Fordításai:
 1. Ammers-Küller, Jo van: Quist ezredes családja. Regény. Ford. Berend Miklósné. Budapest: Pantheon, 194? 290 p.

 2. Ammers-Küller, Jo van: Tavelinckek hűsége (1799-1813). Regény Napoleon idejéből. Ford. Berend Miklósné. Budapest: Pantheon, 1942. 389 p.

 3. Ammers-Küller, Jo van: Urak, szolgák, asszonyok. Regény. Ford. Berend Miklósné. Budapest: Pantheon, 1941. 308 p.

 4. Baskircseff Mária naplója. Ford. Berend Miklósné. Budapest: Genius, 1925. 478 p.

 5. Fink, Georg: A fájdalom gyermekei. Regény. Ford. Berend Miklósné. Budapest: Nova, 1937. 287 p.

 6. Hilton, James: Isten vele tanár úr! Regény. Ford. Berend Miklósné. Budapest: Renaissance, 1940. 124 p.

 7. Huxley, Aldous: A végzet bábjátéka. Regény. Ford. Berend Miklósné. Budapest: Nova, 1943. 494 p.

 8. Jacob, Heinrich Eduard: A régi Bécs. Johann Strauss regényes élete. Ford. Berend Miklósné. Budapest: Grill, 1939. 323 p.

 9. Krist, Gustav: Dante pokla megvalósul. Regény. Ford. Berend Miklósné. Budapest: Grill, 1937. 307 p.

 10. Lederer, Joe: Egy egyszerű szív. Regény. Ford. Berend Miklósné. Budapest: Nova, 1939. 272 p.

 11. Lewis, Sinclair: Egy amerikai színésznő. Regény. Ford. Berend Miklósné. Budapest: Pantheon, 1940. 367 p.

 12. Lewisohn, Ludwig: Éhes asszony. Regény. Ford. Berend Miklósné. Győr: Hajnal, 1930? 223 p.

 13. Mann, Klaus: Mephisto. Regény. Ford. Berend Miklósné. Budapest: Magyar Téka, 1946. 262 p.

 14. Nichols, Beverley: Valami, amiről dalolni kell. Regény. Ford. Berend Miklósné. Budapest: Pantheon, 1939. 280 p.

 15. Roberts, Cecil: Szerelem és halál Kréta szigetén. Regény. Ford. Berend Miklósné. Budapest: Magyar Téka, 1947. 288 p.

 16. Viereck, George Sylvester–Eldridge, Paul: A bolygó zsidó önéletrajza. Kétezer esztendő története. Ford. Berend Miklósné. Budapest: Káldor, 1934-1935. 2 kötet.

 17. Wassermann, Jakob: Christian Wahnschaffe. Regény. Ford. Berend Miklósné. Budapest: Nova, 1937. 2 kötet.

 18. Wells, Herbert George: A láthatatlan ember. Regény. Ford. Berend Miklósné. Budapest: Pantheon, 1927. 233 p.

 19. Wilkins, Vaughan: És mégis Viktória. Regény. Ford. Berend Miklósné. Budapest: Grill, 1938. 2 kötet.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. BISZTRAY Béla: Írónők a tükör előtt. Magyar Szemle, 1932/május, pp. 58-67.

 2. TÖRÖK Sophie: Berend Miklósné: Boszorkánytánc. Nyugat, 1932. II. (19. sz.), pp. 340-341.

 3. SCHÖPFLIN Aladár: Szent Bertalan-éjszaka. Nyugat, 1934. II. (16. sz.), pp. 230-231.

Berendy Katalin

Saját írások:
 1. BERENDY Katalin: Amíg egy kisleány 18 éves lett… Emlékiratok. Budapest: Herczka, 1918. 205 p.

 2. BERENDY Katalin: Amiről a kisleány hallgatott. Lélektani és társadalmi rajz. Budapest: Szerző, 1922. 79 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. KOSÁRYNÉ RÉZ Lola: Berendy Katalin: Amiről a kisleány hallgatott. Lélektani és társadalmi rajz. Nyugat, 1922. II. (13-14. sz.), 938. p.

Berta Ibolya

Saját írások:
 1. BERTA Ibolya: Csak egy napot… Versek. Pestszenterzsébet: Müller Ny., 1940. 16 p.

Berta Ilona

Saját írások:
 1. BERTA Ilona: Deák Ferenc levele Vörösmarty Ilonához. Módszertanilag tárgyalja Berta Ilona. Tanulmány. Budapest: Hornyánszky Ny., 1897. 22 p. (Klny. a Nemzeti Nőnevelésből)

 2. BERTA Ilona: Az ember tragédiájáról. Értekezés. Budapest: Uránia, 1901. 24 p.

 3. BERTA Ilona: Erzsébet királyné emlékezete. Tanulmány. Budapest: Franklin, 1911. 9 p. (Klny. a Nemzeti Nőnevelésből)

 4. BERTA Ilona: Évnyitó ünnepi beszéd az Erzsébet Nőiskolában (1913. szept. 9.). Budapest: Franklin, 1913. 4 p. (Klny. a Nemzeti Nőnevelésből)

 5. BERTA Ilona: A háború és az Erzsébet nőiskola. Előadás. Budapest: Franklin, 1914. 12 p. (Klny. a Nemzeti Nőnevelésből)

 6. BERTA Ilona: Az igazságszolgáltatás Katona „Bánk bán” című tragédiájában. Tanulmány. Budapest: Franklin, 1911. 14 p. (Klny. a Nemzeti Nőnevelésből)

 7. BERTA Ilona: Imádkozzunk a hazáért. Budapest: Franklin, 1913. 4 p. (Klny. a Nemzeti Nőnevelésből)

 8. BERTA Ilona: Isten áldd meg. Versek. Budapest: Hornyánszky Ny., 1915. 48 p.

 9. BERTA Ilona: Nemzetünk nőnevelése kapcsolatban a háború tanulságaival. Előadás. Budapest: Kókai, 1917. 21 p. (Pedagógiai Könyvtár és Tanszermúzeum háborús előadásai)

 10. BERTA Ilona: Petőfi a költők költője. Tanulmány. Budapest: Franklin Ny., 1913. 22 p. (Klny. a Nemzeti Nőnevelésből)

 11. BERTA Ilona: A Szigeti veszedelemről. Értekezés. Budapest: Franklin Ny., 1903. 16 p. (Klny. a Nemzeti Nőnevelésből)

 12. BERTA Ilona: A tanítás nevelő célja. Tanulmány. Budapest: Franklin Ny., 1899. 16 p. (Klny. a Nemzeti Nőnevelésből)

 13. BERTA Ilona – Gyertyánffy István: Theano. Ismertetés. Budapest: Franklin Ny., 1915. 14 p. (Klny. a Nemzeti Nőnevelésből)

 14. BERTA Ilona: Versek. Budapest: Stephaneum Ny., 1942. 80 p.

Szerkesztői munkái:
 1. Magyar Királyi Erzsébet-nőiskola, polgári iskolai tanítónőképző, gyakorló felső leányiskola, Apponyi-kollégium 1911/12–1917/18. évi értesítője. Szerk. Berta Ilona. Budapest: Hornyánszky Ny.

Bethlen Margit, gróf

Saját írások:
 1. BETHLEN Margit, gróf: A boldog sziget istene és egyéb elbeszélések. Budapest: Magyar Irodalmi Társaság, 1925. 122 p.

 2. BETHLEN Margit, gróf: Egy élet. Regény. Budapest: Athenaeum, 1921. 96 p.

 3. BETHLEN Margit, gróf: Erdélyi történetek. Elbeszélések. Budapest: Stádium, 1941. 93 p.

 4. BETHLEN Margit, gróf: Fehér lapon fekete képek. Elbeszélések. Budapest: Athenaeum, 1937. 156 p.

 5. BETHLEN Margit, gróf: Impressziók. Elbeszélések. Budapest: Athenaeum, 1930. 176 p.

 6. BETHLEN Margit, gróf: Két asszony közt. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1941. 302 p.

 7. BETHLEN Margit, gróf: Kis és nagy betűk. Elbeszélések. Budapest: Athenaeum, 1933. 190 p.

 8. BETHLEN Margit, gróf: A kisasszony. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1937. 284 p.

 9. BETHLEN Margit, gróf: Majd. A város. Két kisregény. Budapest: Singer és Wolfner, 1920. 112 p.

 10. BETHLEN Margit, gróf: Mese a szomorú városról és egyéb történetek. Budapest: Athenaeum, 1916. 76 p.

 11. BETHLEN Margit meséskönyve. Ill. Vásárhelyi Z. Emil. Budapest: Révai, 1940. 107 p.

 12. BETHLEN Margit, gróf: Morzsák. Elbeszélések. Budapest: Athenaeum, 1938. 176 p.

 13. BETHLEN Margit, gróf: A nagy valami. Egy vén lány története. Budapest: Athenaeum, 1934. 200 p.

 14. BETHLEN Margit, gróf: Pitypang. Elbeszélések. Budapest: Singer és Wolfner, 1930. 160 p.

 15. BETHLEN Margit, gróf: Szomszédok. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1942. 304 p.

 16. BETHLEN Margit, gróf: A szürke ruha. Színmű. Budapest: Singer és Wolfner, 1929. 85 p.

Egyéb munkái
 1. Magyar történelem. Olvasókönyv. Összeáll. Gróf Bethlen Margit. Budapest: Magyar Irodalom és Művészetpártoló Egyesület, 1943. 110 p.

 2. Szendrey Júlia ismeretlen naplója, levelei és halálos ágyán tett vallomása. Előszó Bethlen Margit. Közzéteszik és feldolgozták Mikes Lajos, Dernői Kocsis László. Budapest: Genius, 1930. 400 p.

Műveinek fordításai:
 1. Bethlen Margit, gróf: Le favole della citta triste. Trad. di Ignazio Balla e Aldo Bogomaneri. Milano: Alpes, 1928. 170 p

 2. Bethlen Margit, gróf: Fräulein Katinka erlebt das Wunder. Übers. aus dem Englischen v. Helene Schidrowitz. Berlin, Leipzig: Zinnen, 1934. 256 p.

 1. Bethlen Margit, gróf: I racconti dell'isola felice. Trad. di Ignazio Balla e Aldo Borgomaneri. Milano: Corticelli, 1940. 194 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Két kis regény [Bethlen Margit]. Uj Idők, 1920/15. sz., pp. 305-306.

 2. KRISTÓF György: Gróf Bethlen Margit: Egy élet. Pásztortűz, 1922/14-15. sz., pp. 371-372.

 3. SCHÖPFLIN Aladár: A szürke ruha. Gróf Bethlen Margit drámája a Vígszínházban. Nyugat, 1929. I. (8. sz.), pp. 562-563.

 4. HARTMANN János: Bethlen Margit grófnő: Pitypang. Napkelet, 1930. pp. 275-278.

 5. (Th.): Gróf Bethlen Margit: Impressziók. Napkelet, 1931., 252. p.

 6. SCHÖPFLIN Aladár: Cserebogár. Bethlen Margit színműve a Nemzeti Színházban. Nyugat, 1934. I. (6. sz.), pp. 350-351.

Bignio Mária

Saját írások:
 1. BIGNIO Mária: Az aradi polgári jótékony nőegylet története 1840–1909. Monográfia. Arad: Aradi Ny., 1910. [? p.]

 2. BIGNIO Mária: Történetek az eszmény világából. Elbeszélések. Arad: Aradi Ny., 1909.132 p.

Blaskó Mária

Saját írások:
 1. BLASKÓ Mária: Alkalmi versek. Budapest: A Szív, 1931. 176 p.

 2. BLASKÓ Mária: Angyalszívek karácsonya. Karácsonyi színjáték. Budapest: Kispesti Tisztviselők Mária Kongregációja, 1914. 14 p.

 3. BLASKÓ Mária: Anyák Fájdalmas Anyja. Gyakorlati tanácsok és imák anyák részére a Fájdalmas Szűz tiszteletével kapcsolatban. Rákospalota: Szalézi Művek, 1947. 94 p.

 4. BLASKÓ Mária: Anyák, mindent Szűzanyával. Oktatások és imák anyák részére. Rákospalota: Szalézi Művek, 1948. 47 p.

 5. BLASKÓ Mária: Anyuka. Gyermekregény. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szent István Társulat, 1940. 145 p.

 6. BLASKÓ Mária: Apák-anyák-napja. Beszédek, versek, énekek gyermekek részére. Budapest: A Szív, 1931. 111 p.

 7. BLASKÓ Mária: Az atya kincsei. Életrajzi regény. Ill. Márton Lajos. Budapest: Korda, 1941. 152 p.

 8. BLASKÓ Mária: A béke katonái. Ifjúsági elbeszélés. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szívgárda, 1937. 63 p.

 9. BLASKÓ Mária: Bölcsek köve. Regény. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Az Apostol, 1928. 71 p.

 10. BLASKÓ Mária: Columbus tojása. Regény. Budapest: Az Apostol, 1928. 101 p.

 11. BLASKÓ Mária: A család jó gyermeke, képes ABC-vel. Budapest: Szent István Társulat, 1936. 35 p.

 12. BLASKÓ Mária: A család Szűz Máriával. Szülők részére oktatások, imák. Budapest: Szerző, 1947. 40 p.

 13. BLASKÓ Mária: Családi ájtatosságok. Napi és alkalmi közös imák a katholikus családban. Budapest: Szent István Társulat, 1933. 44 p.

 14. BLASKÓ Mária: Családi emlékkönyv karácsonyra. Budapest: Szent István Társulat, 1935. 32 p.

 15. BLASKÓ Mária: Csanád vezér. Történeti elbeszélés az ifjúságnak. Budapest: Szívgárda, 1931. 117 p.

 16. BLASKÓ Mária: A csillagok leánya. Elbeszélés magyarországi Szent Erzsébet történetével. Ill. Jaschik Álmos. Budapest: Szent István Társulat, 1931. 243 p.

 17. BLASKÓ Mária: A csodaforrás [Forrásmunka „Estrade: A lourdesi jelenések”]. Budapest: Szívgárdaközpont, 1934. 64 p.

 18. BLASKÓ Mária: Csodakönyv. Gyuszi, Nyuszi története, mesék színezéssel és játékok. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szerző, 1942. 64 p.

 19. BLASKÓ Mária: A csodatevő. Elbeszélés gyermekeknek, Páduai Szent Antal történetével. Budapest: Szívgárda, 1932. 64 p.

 20. BLASKÓ Mária: A dicsőség serege. Elbeszélés gyermekeknek. Budapest: Szívgárda, 1935. 80 p.

 21. BLASKÓ Mária: Édes Anyák Édesanyja. Gyakorlati tanácsok és imák anyák részére. Az Anyák Fájdalmas Anyja 2. bőv. kiadása. Rákospalota: Szalézi Művek, 1947. 111 p.

 22. BLASKÓ Mária: Édesanyám. Szűz Mária élete szépirodalmi feldolgozásban. Ill. Márton Lajos. Budapest: Szent István Társulat, 1928. 215 p.

 23. BLASKÓ Mária: Az első karácsony. Színjáték. Rákospalota: Szalézi Művek, 1933. 22 p.

 24. BLASKÓ Mária: Építsünk együtt. Ifjúsági elbeszélés. Ill. Márton Lajos. Budapest: Szent István Társulat, 1930. 191 p.

 25. BLASKÓ Mária: Az erdei madonna. Színmű. Rákospalota: Szalézi Művek, 1931. 24 p.

 26. BLASKÓ Mária: Ezüstcsokor. Elbeszélések. Budapest: Szívgárda, 1935. 78 p.

 27. BLASKÓ Mária: Fülöpke. Missziós elbeszélés kisgyermekeknek. Ill. Urbán Géza. Budapest: Katolikus Missziók, 1931. 92 p.

 28. BLASKÓ Mária: Giling-galang. Vallásos mesekönyv. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szent István Társulat, 1945. 118 p.

 29. BLASKÓ Mária: Glóriás kereszt. Elbeszélés. + Szűz Mária dicsérete. Énekes színmű 1 élőképpel. Győr: Családi Könyvtár, 1916. 43 p.

 30. BLASKÓ Mária: Gond Anyóka útja. Tanulságos mese. Budapest: Szívgárda, 1934. 61 p.

 31. BLASKÓ Mária: Guidó kis pajtásai. Gui de Fontgalland életrajza és követése. Budapest: Szívgárda, 1936. 80 p.

 32. BLASKÓ Mária: Gyermek a kereszt alatt. Emlékfüzet a Szentévre. Budapest: Szent István Társulat, 1933. 48 p.

 33. BLASKÓ Mária: Gyermekszavalatok. Vallásos és ünnepekre szóló versek. Budapest: A Szív, 1931. 184 p.

 34. BLASKÓ Mária: Gyönyörűség kapuja. Ifjúsági regény. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szívgárda, 1940. 103 p.

 35. BLASKÓ Mária: Ha igazán szeretnéd Jézust. Rákospalota: Szalézi Művek, 1946. 29 p.

 36. BLASKÓ Mária: Hajlékodon kívül. Regény. Budapest: Szerző, 1924. 296 p.

 37. BLASKÓ Mária: Hazám. Hazafias elbeszélések és versek a magyar ifjúságnak. Ill. Urbán Géza. Budapest: Szerző, 1929. 103 p.

 38. BLASKÓ Mária: Hímzett virágok. Regény. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Az Apostol, 1928. 86 p.

 39. BLASKÓ Mária: A hű barát. A ministráns. Elbeszélések. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szerző, 1927. 103 p.

 40. BLASKÓ Mária: Imádság és élet. Imák és tanítások hajadonok számára. Budapest: Szent István Társulat, 1923. 628 p.

 41. BLASKÓ Mária: Isten kardja. Békedarab. Színmű. Budapest: Szent István Társulat, 1919. 68 p.

 42. BLASKÓ Mária: Isten kertje. Legendák gyermekek számára. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szent István Társulat, 1942. 246 p.

 43. BLASKÓ Mária: Jaj de szép! Elbeszélések és versek gyermekek számára. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szívgárda, 1929. 159 p.

 44. BLASKÓ Mária: Jézus Szíve a családban. Színmű. Budapest: Európa Ny., 1940. 4 p.

 45. BLASKÓ Mária: Jézus Szívének tisztelete. Ifjúsági színmű. Budapest: Európa Ny., 1925. 15 p.

 46. BLASKÓ Mária: Jézus, veled élek. Elsőáldozási emlék. Budapest: Szent István Társulat, 1946. 31 p.

 47. BLASKÓ Mária: Jézuska és én. Gyermekregény. Budapest: Szívgárda, 1934. 96 p.

 48. BLASKÓ Mária: Jézuska hív. Elbeszélés a gyermek Jézus korából. Budapest: Szívgárda, 1931. 64 p.

 49. BLASKÓ Mária: Jézuska, szeress! Oktatások és napi imák kicsi gyerekeknek, különös tekintettel a korai áldozókra. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szent István Társulat, 1934. 43 p.

 50. Blaskó Mária: Jézuska tanít… Gyermekek részére. Budapest: Szívgárda, 1935. 115 p.

 51. BLASKÓ Mária: Jézuskával. Elbeszélések. Budapest: Szívgárda, 1938. 94 p.

 52. BLASKÓ Mária: Jézuskával, angyalkával. Mesék. Ill. Benedek Kata. Budapest: Korda, 1943. 52 p.

 53. BLASKÓ Mária: Jézusom, itt vagyok! Imaóra elemista gyermekeknek. Budapest: Szent István Társulat, 1937. 36 p.

 54. BLASKÓ Mária: A jószívű pásztor. Elbeszélés. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szerző, 1926. 128 p.

 55. BLASKÓ Mária: Kacagó könnyek. Ifjúsági elbeszélés. Ill. Márton Lajos. Budapest: Szent István Társulat, 1935. 86 p.

 56. BLASKÓ Mária: Katholikus vagyok! Emlékfüzet katholikus gyermekek első áldozására. Budapest: Szent István Társulat, 1929. 36 p.

 57. BLASKÓ Mária: Kaszap István útján. Felnőtteknek, különös tekintettel a családokra. Budapest: Szerző, 1943. 64 p.

 58. BLASKÓ Mária: Katolikus akció. Oktató és imádságos füzet. Budapest: Szent István Társulat, 1936. 36 p.

 59. BLASKÓ Mária: Két királyfi. Elbeszélés gyermekeknek. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Pallas, 1926. 120 p.

 60. BLASKÓ Mária: Ki a bűnös? Regény. Budapest: Szív, 1936. 147 p.

 61. BLASKÓ Mária: A király és a gyermek. Elbeszélések gyermekeknek. Ill. Benedek Kata. Budapest: Szívgárda, 1940. 94 p.

 62. BLASKÓ Mária: A király szíve. Vallásos színdarab. Budapest: Szívgárda, 1939. 22 p.

 63. BLASKÓ Mária: A királyfi lovagjai. Ifjúsági elbeszélés. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Korda, 1930. 80 p.

 64. BLASKÓ Mária: Királyi sarj. Elbeszélés Szent József korában. Budapest: Szent István Társulat, 1929. 213 p.

 65. BLASKÓ Mária: A királyné leánya. Ifjúsági regény. Cluj-Kolozsvár: Providentia Ny., 1928. 164 p.

 66. BLASKÓ Mária: A kis hős. Elbeszélés Szent Alajos életéből. Budapest: Szívgárda, 1931. 64 p.

 67. BLASKÓ Mária: A kis zarándok. Szentévi emlék. Ill. Márton Lajos. Budapest: Szerző, 1925. 72 p.

 68. BLASKÓ Mária: A Kisjézus és barátai. Vallásos versek, elbeszélések gyermekeknek. Rákospalota: Szalézi Művek, 1948. 54 p.

 69. BLASKÓ Mária: A kiskirály. Elbeszélés. Ill. Vaszary Gábor. Budapest: Pallas, 1924. 90 p.

 70. BLASKÓ Mária: A kőszikla. Vallásos elbeszélés. Budapest: Szívgárda, 1932. 64 p.

 71. BLASKÓ Mária: Kövessetek! Elbeszélés Szent Tarzicius korából. Budapest: Szívgárda, 1931. 64 p.

 72. BLASKÓ Mária: Krisztus király serege. Oktató- és imádságos füzet. Budapest: Szent István Társulat, 1936. 36 p.

 73. BLASKÓ Mária: Kukucs! Tanulságos gyermekmesék. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szívgárda, 1939. 94 p.

 74. Vincencius [BLASKÓ Mária]: Lelki zarándoklat. Szentévi emlékájtatossági gyakorlatokkal, kilencedekkel és Róma ismertetésével. Ill. Márton Lajos. Mezőkövesd: A Szív, 1925. 116 p.

 75. Blaskó Mária: Magyar glória. Emlékfüzet a magyar szentekről és boldogokról. Budapest: Szerző, 1930. 48 p.

 76. BLASKÓ Mária: Magyar Misi kalandjai a vörös világban. Regény. Ill. Mühlbeck Károly. Budapest: Szent István Társulat, 1919. 118 p.

 77. Blaskó Mária: Magyar Szentév. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Stephaneum Ny., 1938. 35 p.

 78. BLASKÓ Mária: Manréza titkai. Allegorikus színjáték. Budapest: A Szív, 1925. 38 p.

 79. BLASKÓ Mária: Manrézában. Allegorikus színmű. Kalocsa: Árpád Ny., 1924. 24 p. [Klny. A Jézus Szentséges Szívének Hírnökéből]

 80. BLASKÓ Mária: Maradj velünk, Jézus. Emlékfüzet jó gyermekek első áldozására vagy más lelki ünnepére. Budapest: Szent István Társulat, 1927. 32 p.

 81. BLASKÓ Mária: Mária és Márta. Bibliai regény serdülő lányoknak. Budapest: Korda, 1935. 87 p.

 82. BLASKÓ Mária: Maruszja. Regény. Budapest: Korda, 1926. 116 p.

 83. Mária néni [BLASKÓ Mária]: Megszólal a föld. Regény. Budapest: Katholikus Leánykörök Szövetsége, 1946. 102 p.

 84. BLASKÓ Mária: Megtalált Jézuska. Karácsonyi színjáték. Rákospalota: Szalézi Művek, 1947. 16 p.

 85. BLASKÓ Mária: Megtalált szív. Jézus Szíve-színdarab… csak férfi szereplőkkel. Budapest: A Szív, 1934. 32 p.

 86. BLASKÓ Mária: Mesekirály nevenapja. Színjáték. Budapest: Stephaneum Ny., 1912. 24 p.

 87. BLASKÓ Mária: A Mester hív. Elbeszélés. Rákospalota: Szalézi Művek, 1932. 63 p.

 88. BLASKÓ Mária: Mi van benne? Történetek és versek. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szívgárda, 1935. 80 p.

 89. Mária néni [BLASKÓ Mária]: Mikulás bácsi boltja + Merkler Éva: Képek az ifjúsági vöröskereszt életéből. Budapest: Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, 1933. 16 p.

 90. Mária néni [BLASKÓ Mária]: Mit adjunk Jézuskának? Betlehemi játék. + Új nemzedék. Gyermekszíndarab. Budapest: A Szív, 1925. 23 p.

 91. BLASKÓ Mária: Mókavilág. Gyermekmesék és versek. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szívgárda, 1928. 142 p.

 92. BLASKÓ Mária: Múltvári leányok. Regény. Ill. Marton Lajos. Budapest: Szent István Társulat, 1936. 2 kötet.

 93. BLASKÓ Mária: Muzsikáló topánka. Színmű. Budapest: Európa Ny., 1940. 4 p.

 94. BLASKÓ Mária: Nagy hegyek kis vándora. Ifjúsági regény, versek. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szerző, 1926. 126 p.

 95. BLASKÓ Mária: A nagy hódító. Elbeszélés Xavéri Szent Ferenc korából. Budapest: Szívgárda, 1931. 64 p.

 96. BLASKÓ Mária: A nagy király. Első áldozási emlékfüzet. Budapest: Szent István Társulat, 1931. 36 p.

 97. BLASKÓ Mária: A nagy titok. Elbeszélés. + Jézus Szíve-versek. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szerző, 1926. 128 p.

 98. BLASKÓ Mária: Napsugárka. Bogner Mária Margitról. Életrajz. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Korda, 1944. 80 p.

 99. Mária néni [BLASKÓ Mária]: Négy kis vöröskeresztes. Karácsonyi színdarab. + Tábori Piroska, Z.: Betlehemes játék. Budapest: Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, 1931. 24 p.

 100. BLASKÓ Mária: Nem, nem – soha! Ifjúsági regény. Budapest: Szent István Társulat, 1921. 144 p.

 101. BLASKÓ Mária: Országúton. Elbeszélések, életképek. Budapest: Szerző, 1930. 157 p.

 102. BLASKÓ Mária: Őrangyalunk. 1. rész Lali az angyalok között. 2. rész A láthatatlan jóbarát. Ifjúsági regények. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Korda, 1930. 2 kötet.

 103. BLASKÓ Mária: Pedró. Ifjúsági elbeszélés. Budapest: Korda, 1924. 112 p.

 104. BLASKÓ Mária: Pityu. Elbeszélés gyermekek számára. Budapest: Szent István Társulat, 1918. 111 p.

 105. BLASKÓ Mária: Rózsaeső. Életrajzi regény. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szerző, 1926. 136 p.

 106. BLASKÓ Mária: Szent István ajándéka. Elbeszélés gyermekeknek. Budapest: Korda, 1937. 51 p.

 107. BLASKÓ Mária: Szent József. Oktatások, imák és kilenced ájtatosság. Budapest: Szívgárda, 1935. 44 p.

 108. [BLASKÓ Mária] Mária néni: Szent Miklós ajándéka. Elbeszélések. Budapest: Szent István Társulat, 1938. 45 p.

 109. BLASKÓ Mária: Szent Szív az otthonban. Verses énekes jelenet családok használatára. Budapest: Szent István Társulat, 1918. 8 p.

 110. BLASKÓ Mária: A szépségkirálynő. Jézus Szíve-színdarab felnőtteknek, csak női szereplőkkel. Budapest: A Szív, 1934. 24 p.

 111. BLASKÓ Mária: Szeretet útja. Elbeszélések, életképek. Budapest: Szerző, 1929. 158 p.

 112. BLASKÓ Mária: Szeretnék nagy lenni... Gyermekregény. Budapest: Szent István Társulat, 1937. 107 p.

 113. BLASKÓ Mária: A sziget kincse. Regény. Ill. Urbán Géza. Budapest: Credo, 1928. 104 p.

 114. BLASKÓ Mária: Színdarabok és ünnepélyanyagok a lelkigyakorlatosház javára és a lelkigyakorlatos eszme ismertetésére. Budapest: Szívgárda, 1927. 71 p.

 115. BLASKÓ Mária: Szívecske. Gyermekregény. Ill. Márton Lajos. Budapest: Szent István Társulat, 1932. 104 p.

 116. BLASKÓ Mária: Szíves Tapsi kalandjai. Mese. Ill. Urbán Géza. Budapest: Szívgárda, 1930. 104 p.

 117. BLASKÓ Mária: Szívgárdisták. Elbeszélés. Budapest: A Szív, 1920. 64 p.

 118. BLASKÓ Mária: Szűz Mária által Jézushoz. Vallásos színdarab. Budapest: Szívgárda, 1939. 16 p.

 119. BLASKÓ Mária: Szűzanyával Jézusunkhoz. Rákospalota: Szalézi Művek, 1947. 80 p.

 120. BLASKÓ Mária: Tarka-barka. Tanulságos gyermekmesék. Rákospalota: Szalézi Művek, 1947. 106 p.

 121. BLASKÓ Mária: Te légy anyám. Történetek és imádságok gyermekek részére. Budapest: Szent István Társulat, 1932. 56 p.

 122. BLASKÓ Mária: Testőrök. Elbeszélés. Budapest: Szívgárda, 1933. 91 p.

 123. BLASKÓ Mária: A titok gyermekei. Ifjúsági regény. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szent István Társulat, 1943. 168 p.

 124. BLASKÓ Mária: Történetek egy legendás kisfiúról. Elbeszélés. Átdolg. kiad. Blaskó Mária. Budapest: Lánchíd, 1989. 31 p.

 125. BLASKÓ Mária: Tövisek közt. Ifjúsági regény serdülő leányoknak. Budapest: Szent István Társulat, 1914. 112 p.

 126. BLASKÓ Mária: Az új honfoglalók. Elbeszélés. Budapest: Korda, 1920. 80 p.

 127. BLASKÓ Mária: Új Magyarország. Ifjúsági regény az 1914-es világháború korából. Budapest: Szent István Társulat, 1916. 244 p.

 128. BLASKÓ Mária: Ünnepeljen minden szív! Színdarabok, szavalókórusok és szavalatok vallásos ünnepélyekre. Budapest: Szent István Társulat, 1933. 164 p.

 129. BLASKÓ Mária: Ünneplő gyermekek. Színdarabok és rövid jelenetek iskolai ünnepélyekre. Budapest: A Szív, 1935. 96 p.

 130. BLASKÓ Mária: Az üstökös. Regény. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Az Apostol, 1928. 76 p.

 131. BLASKÓ Mária: Vadvirágok. Ifjúsági regény. Ill. Kornélly József. Budapest: Szívgárda, 1933. 112 p.

 132. BLASKÓ Mária: Változnak az idők. Multvári leányok 2. kötete. Regény. Budapest: Szent István Társulat, 1937. 90 p.

 133. BLASKÓ Mária: Vértanúk. Elbeszélés. Budapest: Szívgárda, 1936. 94 p.

 134. BLASKÓ Mária: Vizsgai emlékkönyv. Elbeszélések és versek. Szentgotthárd: Wellis, 1929. 64 p.

 135. BLASKÓ Mária: Vörös Princi a mesterdetektív. Képes mesekönyv. Budapest: Palladis, 1941. 44 p.

Műveinek fordításai:
 1. Blaskó Mária: Auf der Landstrasse. 25 Erzählungen und Lebensbilder. Übers. von Herma v. Záborszky. Budapest: Europa, 1935. 80 p.

 2. Blaskó Mária: Jung und heilig. Lebensgeschichte des Stefan Kaszap. Übers. von Ladislaus Pintér. Budapest: Katholische Kirchenblatt, 1943. 64 p.

 3. Blaskó Mária: Kö phaphakhim mec öllal. Thargm. hung. bnagren Lukasz Fokolean. Venetik: Mh'itharean tp., 1948. 120 p.

 4. Blaskó Mária: Marusja. Vertaald door A. Cardyn. Antwerpen: Leeslust, 1928. 220 p.

Fordításai, közreműködései:
 1. Cseréljünk szívet! Blaskó Mária gyermekimakönyve. Budapest: Szent István Társulat, 1924. 128 p.

 2. Hódolat Szent Erzsébetnek. Ünnepélyanyagok műkedvelői- és iskolai Szent Erzsébet-ünnepségekhez. Összeáll. Blaskó Mária. Budapest: Szent István Társulat, 1931. 186 p.

 3. Blaskó Mária: Imádságos képeskönyvem. Iskoláskoron aluli és I-II. osztályos kisgyermekek számára. Budapest: Szent István Társulat, 1936. 128 p.

 4. Blaskó Mária: Imádságos képeskönyvem. Átdolg. kiad. Kecskemét: Jézus Szíve Népleányai Társasága, 1991. 127 p.

 5. Blaskó Mária: Jézuska szól hozzátok. Vasár- és ünnepnapi evangéliumok, gyermekeknek szóló magyarázatokkal és oktatásokkal. Rákospalota: Szalézi Művek, 1947. 112 p.

 6. Cather, Willa: Árnyékok a sziklán. Regény. Ford. Boldizsár Iván. Előszó Blaskó Mária. Budapest: Franklin, 1937. 256 p.

 7. Játékkönyv 6-14 éves gyermekek részére. Szerk. Blaskó Mária. Budapest: A Szív, 1936. 191 p.

 8. Jézus Szíve gyermekének kézikönyve. Kézikönyv és gyermeknaptár az … tanévre az … teljes évre. Összeáll. Blaskó Mária. Budapest: Szent István Társulat, 1946. 1947.

 9. Jézus Szíve katekizmus. Hetvenöt kérdés és felelet Jézus Szíve tiszteletéről. Gyermekek részére összeáll. Blaskó Mária. Budapest: Szívgárda, 1936. 23 p.

 10. Jézus Szíve kis naptár az … évre. Szülőknek és gyermekeknek egyaránt, utóbbiaknak tanévi naptár is. Összeáll. Blaskó Mária. Budapest: Apostol Ny., 1927-1942.

 11. A jó pásztor. Krisztus-legendák. Blaskó Mária et al. Elbeszélések. Budapest: Aggiornamento, 1991. 63 p.

 12. Mulassunk, pajtik! Rejtvény- és tréfakönyv gyermekeknek. Összeáll. Mária néni [Blaskó Mária]. Ill. Györgyfi [Györgyffy] György. Budapest: Szívgárda, 1937. 191 p.

 13. Színdarabok, jelenetek vallásos ünnepélyekre. Összeáll. Blaskó Mária. Budapest: A Szív, 1938. 191 p.

 14. Szív gyermeknaptár az 1920. évre. Szerk. Blaskó Mária. Budapest: Morda, 1920. 48 p.

 15. Vidám színdarabok, jelenetek, egyebek. Összeáll. Blaskó Mária. Budapest: A Szív, 1938. 215 p.

Szerkesztői munkái:
 1. Ifjuság Mulattatója, Szerk. Blaskó Mária 1928-1931. Szentgotthárd: Wellischek

 2. Gárdavezető. Szerk. Blaskó Mária 1926-44. Budapest: Blaskó

 3. Tízperces regények. Szerk. Blaskó Mária 1928-29 (1-9. sz.). Szentgotthárd: Wellischek

 4. Törpe Bácsi Meséi. Szerk. Blaskó Mária 1928-1931. Szentgotthárd: Wellischek

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. A Szent-István Társulat új könyvei: Blaskó Mária: Magyar Misi kalandjai a vörös világban. - Sarath Kumar Goth: Királyok kincse. Katholikus Szemle, 1920/2. sz., pp. 127-128.

 2. cs.i.: Blaskó Mária: Nem, nem, soha! Ifjúsági regény. Katholikus Szemle, 1922/2. sz., 127. p.

 3. Blaskó Mária: Imádság és élet. Katholikus Szemle, 1923/5. sz., pp. 318-319.

 4. TARCZAI György: Blaskó Mária: Hajlékodon kívül. Katholikus Szemle, 1925/1. sz., pp. 59-60.

 5. MÜLLER Lajos: Blaskó Mária gyermekimakönyve: Cseréljünk szívet! II. kiadás. Katholikus Szemle, 1925/1. sz., 62. p.

 6. MÜLLER Lajos: Blaskó Mária: Maruszjá. Katholikus Szemle, 1926/8. sz., pp. 508-509.

 7. SZIRA Béla: Ifjúsági olvasmányok: 1. Blaskó Mária: Édesanyám. Szűz Mária élete szépirodalmi feldolgozásban. - 2. Törökné Kovács Hermin: Kormos Biri. - 3. Palásthy Marcell: A csodák szigete. - 4. Mézes János: A kántorék Annuskája. - A Szent István-Társulat kiadványai. Katholikus Szemle, 1929/3. sz., pp. 280-282.

 8. SZIRA Béla: Ifjusági olvasmányok: 1. Blaskó Mária: Királyi sarj. 2. Prónai Lajos: A puszták börtönében. Magyar hadifoglyok kalandozása Orosz-Turkesztánban. - A Szent István-Társulat kiadványai. Katholikus Szemle, 1930/1. sz., pp. 93-94.

 9. A Szent István-Társulat karácsonyi ifjusági kiadványai: Blaskó Mária: Építsünk együtt. - Kriston Endre: Patkó Pista. - Pongrácz Irén grófnő: Klárika hercegnő kalandjai. - Lintnerné Fittler Vilma: Jézuska pajtásai. Katholikus Szemle, 1930/12. sz., 1038. p.

 10. CSURA Miklós: Blaskó Mária: A csillagok leánya. Katholikus Szemle, 1931/12. sz., pp. 928-929.

 11. SZIRA Béla: A Szent István-Társulat ifjusági könyvei: Blaskó Mária: Szivecske. - Törökné Kovács Hermin: Margitvirágok. - B. Czeke Vilma: Jézuska hegedűje. Katholikus Szemle, 1933/1. sz., pp. 78-79.

 12. IJJAS Antal: A láthatatlan írónő. Blaskó Mária jubileumára.Nemzeti Újság, 1935/29. sz., 9. p.

Bobula Ida

Saját írások:
 1. BOBULA Ida: Arany és cserép. Cikkek 1. füzet. Warren, O.: A Fáklya, 1959. 16 p.

 2. BOBULA Ida: Arany és cserép. Cikkek 2. füzet. Warren, O.: A Fáklya, 1960. 26 p.

 3. BOBULA Ida: Bizonyítékok. Publicisztika. Warren, O.: Fáklya, 1963. 4 p. (Klny. a Fáklyából)

 4. BOBULA Ida: Draskovich Eusebia. Tanulmány. Debrecen: Városi Ny., 1936. 7 p.

 5. BOBULA Ida: Az egyetemi nőkérdés Magyarországon. Tanulmány. Budapest: Szerző, 1928. 16 p.

 6. Bobula Ida: La femme hongroise. Budapest: Société de la Nouvelle Revue de Hongrie, 1937. 5 p. (Klny. a Nouvelle Revue de Hongrie-ből)

 7. BOBULA Ida: A galantéria keletkezése. Tanulmány. Debrecen: Debreceni Szemle, 1932. 6 p.

 8. BOBULA Ida: Karácsony 1963. Publicisztika. Warren, O.: A Fáklya, 1963. 2 fol. (Klny. a Fáklyából)

 9. BOBULA Ida: Kétezer magyar név sumír eredete. Tanulmány. Montreal: Gönczöl, 1970. 138 p.

 10. BOBULA Ida: Kölcsönöztük, vagy örököltük? Publicisztika. Warren, O.: Fáklya, 1960. 10 p. (Klny. a Fáklyából)

 11. BOBULA Ida: Magyar életstandard. Tanulmány. Budapest: Stephaneum Ny., 1938. 25 p. (Klny. A Társadalomtudományból)

 12. BOBULA Ida: A magyar nép eredete. Tanulmány. Budapest: Anahita-Ninti, 2000. 201 p.

 13. BOBULA Ida: A nő a XVIII. század magyar társadalmában. Tanulmány. Budapest: Magyar Társadalomtudományi Társulat, 1933. 197 p.

 14. BOBULA Ida: Nők útja a matriarchatustól a mai társadalomig. Tanulmány. Budapest: Hollóssy Ny., 1938. 24 p.

 15. BOBULA Ida: Origin of the Hungarian Nation. Gainesville Fla: Danubian Research and Information Center, 1966 68 p.

 16. BOBULA Ida: Sarolt. Tanulmány. Budapest: Stephaneum Ny., 1936. 8 p. (Klny. a Napkeletből)

 17. BOBULA Ida: A sumér-magyar rokonság kérdése. Tanulmány. Buenos Aires: Sumér Magyar Tudományos Társaság, 1961. 128 p.

 18. BOBULA Ida: Sumerian affiliations. Washington: Author-publisher, 1951. 168 p.

 19. BOBULA Ida: The Sumerian godless Ba-U. Paper read on December 28, 1952 at the Cleveland meeting of the Archeological Institute of America. The Library of Congress, Washington, D.C., sokszorosított, 1952. 13 p.

 20. BOBULA Ida: Sumerian technology: a survey of early material achievements in Mesopotamia. Washington: Smithsonian Institution, 1960. pp. 637-675. (Klny. Smithsonian Report)

 21. BOBULA Ida: Szamárvár. Publicisztika. Warren, O.: Fáklya, 1971. 4 p. (Klny. a Fáklyából)

 22. BOBULA Ida: Válaszok… Publicisztika. Warren, O.: Fáklya, 1971. 8 p. (Klny. a Fáklyából)

 23. BOBULA Ida: Versek. Budapest: Bíró, 1920. 62 p.

 24. Non omnis moriar. Bobula Ida emlékkönyv. dr. Bobula Ida tanulmányai, Tóth-Kurucz Máriához írt levelei és dr. Gallus Sándor őstörténész „A magyar és sumér nyelv kapcsolatának lehetősége” című szakdolgozata. Összeáll. Tóth-Kurucz Mária. Cleveland: Tóth-Kurucz Mária, 1988. 96 p.

 25. World Confederation of Organization of the Teaching Profession. Audio-visual aids for international understanding. Foreword: Ida Bobula. Washington: WCOTP, 1959. 182 p.

Műveinek fordításai:
 1. Bobula Ida: Herencia de sumeria. Trad. Leonardo Manrique Castaneda. Mexico: Museo de las Culturas: Instituto Nacional de Antropologia e Historia, 1967. 139 p.

 2. Bobula Ida: Sumir műszaki tudományok. Ősi mezopotámiai régészeti leletek vizsgálata. Ford. Imre Kálmán. Budapest: Magyar Adorján Baráti Kör, 1997. 30 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. PUKÁNSZKYNÉ KÁDÁR Jolán: Bobula Ida: A nő a XVIII. század magyar társadalmában. Katholikus Szemle, 1934/2. sz., pp. 130-131.

 2. SZENTMIKLÓSI: Bobula Ida dr.: A nő a XVIII. század magyar társadalomban. Napkelet, 1934/6. sz., pp. 357-358.

 3. PLEIDELL Ambrus: Bobula Ida: A nő a XVIII. század magyar társadalmában. Századok, 1935/4-6. sz., pp. 249-250.

Bogár Lilla

Saját írások:
 1. BOGÁR Lilla: Csak a szívem nyugodt verése… Versek. Budapest: Szerző, 1930. 46 p.

 2. BOGÁR Lili: Keresztmetszet. Aforizmák. Budapest: Szerző, 1944. 104 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. I. Gy.: Bogár Lilla: Csak a szívem nyugodt verése. Nyugat. 1931. I. (2. sz.), 124. p.

Bognár Mária

Saját írások:
 1. BOGNÁR Mária: Boldogtalan királynő. Történelmi kisregény. Budapest: Róna Ny., 1944. 16 p.

 2. BOGNÁR Mária: Egyszer sikerült… Regény. Budapest: Alfa, 1944. 48 p.

 3. BOGNÁR Márta: Közös sorsok. Regény. Budapest: Áchim, 1943. 32 p.

 4. BOGNÁR Mária: A mama karrierje. Regény. Budapest: Áchim, 1943. 32 p.

 5. BOGNÁR Mária: Megsebzett lelkek (Púposka). Regény. Budapest: Áchim, 1943. 32 p.

 6. BOGNÁR Mária: A művésznő nyaral. Regény. Budapest: Áchim, 1943. 32 p.

 7. BOGNÁR Mária: Őszi napfény. Budapest: Nemzeti Figyelő, 1943. 48 p.

 8. BOGNÁR Mária: A papa fellázadt. Regény. Budapest: Áchim, 1942. 64 p.

 9. BOGNÁR Mária: A szerelem nem betegség. Regény. Budapest: Globus, 1944. 48 p.

 10. BOGNÁR Mária: Az utolsó vasárnap. Regény. Budapest: Központi, 1943. 32 p.

Bohuniczky Szefi

Saját írások:
 1. BOHUNICZKY Szefi: Asszonyok és leányok. Regény. Budapest: Franklin, 1942. 273 p.

 2. BOHUNICZKY Szefi: Az eszteregi hitbizomány. Regény. Budapest: Nyugat, 1936. 181 p.

 3. BOHUNICZKY Szefi: Három év. Regény. Budapest: Franklin, 1941. 2 kötet.

 4. BOHUNICZKY Szefi: Lázas évek. Budapest: Franklin, 1947. 227 p.

 5. BOHUNICZKY Szefi: Nők. Novellák. Pápa: Református Főiskolai Ny., 1930. 112 p.

 6. BOHUNICZKY Szefi: Rigó. Novellák. Pápa: Református Főiskolai Ny., 1930. 106 p.

 7. BOHUNICZKY Szefi: Szegény ember. Regény. Budapest: Révai, 1934. 214 p.

 8. BOHUNICZKY Szefi: Válság. Regény. Budapest: Központi, 1943. 32 p.

Műveinek fordításai:
 1. Bohuniczky Szefi: Contrasti. Ford. ismeretlen. Roma: La Caravella, 1944. 290 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. TÖRÖK Sophie: Bohuniczky Szefi novellái. Nők-Rigó. Nyugat, 1931. I. (2. sz.), pp. 117-118.

 2. KERECSÉNYI Dezső: Bohuniczky Szefi két novelláskötete. Protestáns Szemle, 1931. pp. 405-406.

 3. NÉMETH László: Bohuniczky Szefi. Napkelet, 1931. pp. 344-347.

 4. Bohuniczky Szefi: Szegény ember. Napkelet, 1935/4. sz., pp. 255-256.

 5. ILLÉS Endre: Két regény II. Bohuniczky Szefi: Az eszteregi hitbizomány. Nyugat, 1936. I. (6. sz.), pp. 432-437.

 6. KÁDÁR Erzsébet: Három év. Bohuniczky Szefi regénye. Magyar Csillag, 1942/1. sz., pp. 56-57.

 7. DÉNES Gizella: Emlékeztető emlékezés. Vigilia, 1975/10. sz., pp. 696-701.

 8. BOHUNICZKY Szefi: Otthonok és vendégek. Önéletrajzi írások. Összeáll. előszó Petrányi Ilona. Budapest: Szépirodalmi, 1989. 612 p.

 9. TÜSKÉS Tibor: Magánzárka. Emléktáblát avatnak ma Pécselyen Bohuniczky Szefinek. Magyar Nemzet [Hétvégi Magazin], 2007. augusztus 11. 36. p.

Bokor Malvin, S.

Saját írások:
 1. BOKOR Malvin, S.: Árpádvér. Történelmi regény. Ill. K. Sávely Dezső. Budapest: Szent István Társulat, 1926. 178 p.

 2. Asteroid [BOKOR Malvin, S.]: Karácsony az égben. Budapest: Szent István Társulat, 1907. 13 p.

 1. BOKOR Malvin, S.: Bárányfelhők. Ifjúsági regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1930. 61 p.

 2. BOKOR Malvin, S.: A befalazott ajtó. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1932. 224 p.

 3. BOKOR Malvin, S.: Az esztergomi diák. Regény III. Béla király korából. Ill. Vezényi Elemér. Budapest: Szent István Társulat, 1928. 176 p.

 4. BOKOR Malvin, S.: Éva és Évi. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1934. 236 p.

 5. BOKOR Malvin [S.]: Három színdarab fiatal leányok számára. Budapest: Szent István Társulat, 1910. 100 p.

 6. BOKOR Malvin, S.: Hét tél, hét nyár. Regény. Budapest: Légrády, 1919. 163 p.

 7. BOKOR Malvin, S.: Igazság. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1940. 240 p.

 8. BOKOR Malvin [S.]: Két világ. Regény. Budapest: Stephaneum Ny., 1911. 163 p.

 9. BOKOR Malvin [S.]: A legszebb ajándék. Karácsonyi játék. Budapest: Szent István Társulat, 1908. 19 p.

 10. BOKOR Malvin, S.: Madár a háztetőn. Regény. Budapest: Hattyasy, 1947. 271 p.

 11. BOKOR Malvin [S.]: Mintha álom lett volna. Regény. Budapest: Légrády, 1911. 299 p.

 12. BOKOR Malvin, S.: Odalent zúg a víz. Regény. Budapest: Hattyasy, 1947. 267 p.

 13. BOKOR Malvin [S.]: Nyár. Tizennyolc elbeszélés. Budapest: Légrády, 1909. 184 p.

 14. BOKOR Malvin, S.: Egy nyár története. Ifjúsági regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1933. 63 p.

 15. BOKOR Malvin, S.: Nyári zivatar. Regény. Budapest: Pallas Ny., 1931. 204 p.

 16. BOKOR Malvin, S.: Olimposz. Regény. Budapest: Légrády, 1931. 207 p.

 17. BOKOR Malvin [S.]: A Szirányi-család. Regény. Budapest: Szent István Társulat, 1908. 208 p.

 18. BOKOR Malvin, S.: Szülők. Regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1937. 252 p.

 19. BOKOR Malvin, S.: Tél van megint … Húsz novella. Budapest: Légrády, 1915. 246 p.

 20. BOKOR Malvin, S.: Tessza naplója. Regény fiatal leányok számára. Ill. Fejes Gyula. Budapest: Singer és Wolfner, 1934. 92 p.

 21. BOKOR Malvin, S.: Az utolsó Árpád. Regény. Budapest: Szent István Társulat, 1931. 222 p.

 22. BOKOR Malvin, S.: Velencések. Történelmi regény Szent István korából. Budapest: Szent István Társulat, 1924. 164 p.

 23. BOKOR Malvin, S.: Velencések. Történelmi regény az ifjúság számára. Budapest: Szent István Társulat, 1925. 164 p.

 24. BOKOR Malvin, S.: Vihar. Regény. Budapest: Légrády, 1913. 247 p.

 25. BOKOR Malvin, S.: Virradat. Regény a 18. századból. Budapest: Szent István Társulat, 1913. 256 p.

 26. BOKOR Malvin [S.]: Vörösmarty emlékezete. Jelenet. Baja: Nánay Ny., 1902. 13 p.

 27. Hogy volt – hogy nem volt? Emlékek. Írták Ádám Éva, S. Bokor Malvin et al. Budapest: Palladis, 1932. 232 p.

Fordításai, közreműködései:
 1. Aldrich, Bess Streeter: Ella kisasszony. Regény. Ford. S. Bokor Malvin. Budapest: Singer és Wolfner, 1934. 226 p.

 2. Buck, Pearl S.: Az ígéret. Regény. Ford. S. Bokor Malvin. Budapest: Dante, 1947. 250 p.

 3. Hilton, James: Dr. Wassel története. Regény. Ford. S. Bokor Malvin. Budapest: Uj Idők, 1943. 159 p.

 4. Hölgyek Naptára. Szerk. S. Bokor Malvin 1915-1920. (32-38. évf.). Budapest: Légrády

 5. Hutton, James Oliver: Brenda, a serif. Regény. Ford. Bokor Malvin. Budapest: Pesti Hírlap, 1942. 80 p.

 6. Sander, Ulrich: Mély vizeken. Regény. Ford. S. Bokor Malvin. Budapest: Singer és Wolfner, 1942. 323 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. A Szent-István-Társulat új ifjúsági iratai. Károlyi Ignác: Igaz élet - Andor József: Nagy Lajos magyar király. - Dickens Károly: Kis Dorrit. Átdolgozta Filó Károly. - Bokor Malvin: A Szirányi-család. Katholikus Szemle, 1908/10. sz., pp. 1197-1199.

 2. ANDOR József: Szent-István-Társulat karácsonyi kiadványai: Bokor Malvin: Két világ. + Toma István: A hegyaljai diákok. Katholikus Szemle, 1911/10. sz., pp. 1104-1105.

 3. Bokor Malvin: Virradat. Katholikus Szemle, 1914/2. sz., pp. 220-222.

 4. TARCZAI György: Bokor Malvin: Velencések. Katholikus Szemle, 1925/ 39. sz., 1. sz., pp. 60-61.

 5. SZIRA Béla: S. Bokor Malvin: Az esztergomi diák. Katholikus Szemle, 1929/ 1. sz., pp. 91-92.

 6. RADVÁNYI Kálmán: Bokor Malvin: Az utolsó Árpád. Regényes életrajz. Katholikus Szemle, 1930/12. sz., pp. 1036-1037.

Bolgár Magda

Saját írások:
 1. BOLGÁR Magda: Fények a vizen. Versek. Budapest: Jókai Ny., 1942. 120 p.

Közreműködései:
 1. Ajgi, Gennadig: A sámán fia. Versek. Vál. Bolgár Magda. Ford. Ladányi Mihály, Oravecz Imre et al. Utószó Rab Zsuzsa. Budapest: Magvető, 1973. 161 p.

 2. Aurora. Nemzetközi lírai antológia a Magyar Októberi Szocialista Forradalom ötvenedik évfordulójára. Szerk. Bolgár Magda. Ill. Gyulai Líviusz. Budapest: Magvető, 1967. 522 p.

 3. Miezelaitis, Eduardas: Kardiogram. Versek. Vál. Bolgár Magda. Ford. Bede Anna, Bella István et al. Ill. Gyulai Líviusz. Budapest: Magvető, 1967. 290 p.

 4. Platonov, Andrej: Nagyfeszültség. Elbeszélések. Vál. és szerk. Bolgár Magda. Ford. Bárány György, Csalló Jenő et al. Bev. Király Gyula. Budapest: Magvető, 1969. 589 p.

Boncza Berta (Csinszka)

Saját írások:
 1. BONCZA Berta: Csinszka versei. Vészi József bevezető írásával. Ill. Márffy Ödön. Budapest: Általános Ny., 1931. 61 p.

 2. BONCZA Berta: Életem könyve. Boncza Bertának, Ady Endre özvegyének visszaemlékezései. Sajtó alá rend. és a képeket vál. B. Lukáts Júlia; az utószót írta Benedek István; jegyzeteket és lábjegyzeteket kész. Vitályos László. Budapest: Kelenföld, 1990. 248 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. NÉMETH Antal: Csinszka versei. Napkelet, 1932/8. sz., pp. 597-598.

 2. SCHÖPFLIN Aladár: Csinszka. Nyugat, 1934. II. (21. sz.), pp. 447-448.

 3. BALOGHY Mária: Csinszka. Látóhatár, 1966/7-8. sz., pp. 759-761.

 4. ROBOTOS Imre: Az igazi Csinszka. Budapest: Magvető, 1975. 207 p.

 5. Ady - Léda – Csinszka. Visszaemlékezések és levelek a költő életrajzához. Közread. és jegyz. VITÁLYOS László. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1977. 163 p.

 6. Babits és Csinszka. Versek, levelek. Szerk. GÁL István. Sajtó alá rend. TÉGLÁS János. Budapest: Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, 1979. 167 p.

 7. DÉNES Zsófia: Talán Hellész küzdött. Ady, Csinszka, Dénes Zsófia levélváltása és Ady néhány visszahangzó verse. Dokumentumok. 2. bőv. kiadás. Budapest: Magvető, 1984. 197 p.

 8. BENEDEK István: Ady Endre szerelmei és házassága. Budapest: Szenczi Molnár Társaság, 1991. 302 p.

 9. Kedves Csinszka! Drága Mis! Babits és Csinszka levelezése, 1919-1920. Összeáll., a szövegeket gond., a jegyzeteket és az utószót írta NEMESKÉRI Erika. Budapest: Pesti Szalon, 1994. 155 p.

 10. KÁDÁR Judit: Írók, feleségek, szeretők. Modern értelmiségi nők a huszadik század eleji magyar irodalomban [Erdős Renée, Csinszka, Harmos Ilona, Török Sophie]. Népszabadság [Hétvége], 2004. július 24. 10. p.

 11. PÉTER I. Zoltán: Ady és Csinszka. Egy másik szerelem története. Budapest: Noran, 2007. 417 p.

 12. ROCKENBAUER Zoltán: A halandó múzsa. Ady özvegye, Babits szerelme, Márffy hitvese. Budapest: Luna Könyvek, 2009. 410 p.

Bozzay Margit

Saját írások:
 1. BOZZAY Margit: Álarc nélkül… Mozaikszemek egy téli délutánból. Elbeszélések. Budapest: Tolnai, 1929. 128 p.

 2. BOZZAY Margit: Az árnyék. Regény. Budapest: Tolnai, 1937. 250 p.

 3. BOZZAY Margit: Az asszony. Regény. Budapest: Napkelet, 1943. 2 kötet.

 4. BOZZAY Margit: Bécsi randevú. Regény. Budapest: Széchenyi Irodalmi és Művészeti Rt., 1941. 308 p.

 5. BOZZAY Margit: A hadifogoly. Regény. Budapest: Világvárosi Regények Kiadóvállalat, 1935. 64 p.

 6. BOZZAY Margit: A hadifogoly. Elbeszélések. Budapest: Napkelet, 1942. 287 p.

 7. BOZZAY Margit: Hazugságok százada. Korképek, vallomások. Budapest: Napkelet, 1944. 253 p.

 8. BOZZAY Margit: Kenyér és szerelem. Regény. Budapest: Athenaeum, 1937. 259 p.

 9. BOZZAY Margit: A lecke vége. Regény. Budapest: Athenaeum, 1939. 246 p.

 10. BOZZAY Margit: Negyven év után. Korképek, vallomások. Visszaemlékezés. Budapest: Napkelet, 1944. 259 p.

 11. BOZZAY Margit: Egy pár selyemharisnya. Regény. Budapest: Athenaeum, 1940. 253 p.

 12. BOZZAY Margit: A sorsom mása. Versek. Morinyi Morino Ödön a szerzőről festett portréjával. Budapest: Napkelet, 1942. 237 p.

 13. BOZZAY Margit: Tizenötéves feleség. Regény. Budapest: Athenaeum, 1936. 312 p.

 14. BOZZAY Margit: Vörös köd. Regény. Budapest: Athenaeum, 1938. 238 p.

Fordításai, közreműködései:
 1. Keun, Irmgard: Gigli, egy leány a sok közül. Regény. Ford. Bozzay Margit. Budapest: Athenaeum, 1934. 248 p.

 2. Magyar asszonyok lexikona. Szerk. Bozzay Margit. Budapest: Stephaneum Ny., 1931. 1066 p.

 3. Tavaszi könyv. Bozzay Margit et al. Versek. Szombathely: Népnyomda, 1920. 120 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Horváth József: Bozzay Margit philozophálása = Az Örök Fáklya! Új kor! Új hit! Új világtudomány! Budapest: Horváth, 1935. 24 p.

 2. SEMJÉN Gyula: Bozzay Margit: A tizenötéves feleség. Napkelet, 1936/6. sz., pp. 412-413.

Börcsök Erzsébet

Saját írások:
 1. A végtelen fal. Regény. 1933.
 2. Vándor a Nisavánál. Elbeszélések. 1936.
 3. Eszter. Regény. 1968.
 4. Emberek a Karas mellől. Elbeszélések. 1963.

Bródy Lili

Saját írások:
 1. BRÓDY Lili: Első ütem. Regény. Budapest: Athenaeum, 1936. 243 p.

 2. BRÓDY Lili: Évek a mérsékelt égöv alatt. Versek. Budapest: Athenaeum, 1934. 92 p.

 3. BRÓDY Lili: Fehér zászló. Regény. Budapest: Athenaeum, 1939. 319 p.

 4. BRÓDY Lili: A felesége tartja el. Regény. Budapest: Athenaeum, 1932. 308 p.

 5. BRÓDY Lili: A játék. Regény. Budapest: Uj Idők, 1947. 233 p.

 6. BRÓDY Lili: A Manci. Regény. Budapest: Athenaeum, 1932. 256 p.

 7. A legcsúnyább pesti színésznő. Írták Fehér Lili, Bródy Lili et al. Budapest: Ráth Ny., 1942. 61 p.

Műveinek fordításai:
 1. Bródy Lili: Kept by his wife. Transl. by Henry Pikler. London: The Fortune Press, post 1933. 253 p.

 2. Bródy Lili: Perekonnapea. Ungari keelest tölkinud A. Murakin. Tartu: Loodus, 1935. 239 p.

 3. Bródy Lili: Su mujer le mantiene. Trad. por Ferenc Oliver Brachfeld. Madrid: Ambo, 1943. 294 p.

Fordításai:
 1. Balzac, Honoré de: A tours-i plébános. Pierette. Regény. Ford. Bródy Lili, Somogyi Pál. Budapest: Európa, 1959. 242 p.

 2. Baum, Vicki: Helene doktorkisasszony. Regény. Ford. Bródy Lili. Budapest: Athenaeum, 1932. 296 p.

 3. Bennett, Arnold: Kisvárosi nagyasszonyok. Regény. Ford. Bródy Lili. Budapest: Európa, 1960. 538 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. TÖRÖK Sophie: A Manci. Bródy Lili regénye. Nyugat, 1932. I. (5. sz.), 287. p.

 2. LIGETI Ernő: Manci, vagy a közhelyek diadala. Bródy Lili: Manci c. regénye. Pásztortűz, 1932/5. sz., 71. p.

 3. u.i.: Új mese az írógépről (Bródy Lili regénye: A Manci). Korunk, 1932/9. sz., pp. 686-687.

 4. P. BERINKEY Irma:Kispolgári regények. Zsolt Béla, Körmendi Ferenc, Molnár Ákos, Török Sándor, Szitnyai Zoltán, Sziklay Ferenc, Lukács István, Móricz Zsigmond, Bródy Lili regényeiről. Nyugat, 1934. I. (7. sz.), pp. 396-400.

 5. TÖRÖK Sophie: Bródy Lili: A felesége tartja el. Nyugat, 1934. II. (19. sz.), 336. p.

 6. KÁDÁR Endre: Önbüntetés. Bródy Lili: Évek a mérsékelt égöv alatt. Független Újság, 1935. március 3. 1. p.

 7. BOHUNICZKY Szefi: Fehér zászló. Bródy Lili regénye. Nyugat, 1939. I. (6. sz.), pp. 409-410.

 8. BORGOS Anna: „Mi ez a nagy sikoly?” Nőiség, testiség és pszichoanalízis háború előtti magyar nőírók műveiben [Erdős Renée, Bródy Lili, Török Sophie]. = Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei. Szerk. LÓRÁND Zsófia, SCHEIBNER Tamás, VADERNA Gábor, VÁRI György. Budapest: L’Harmattan, 2006. pp. 51–64.

Brucknerné Farkas Gizella

Saját írások:
 1. BRUCKNERNÉ FARKAS Gizella: Boldog idők. Háború és falu. Elbeszélések. Budapest: Grill-Benkő, 191? 188 p.

 2. BRUCKNERNÉ FARKAS Gizella: Vihar után. Novellák. Miskolc: Ludvig Ny., 1933. 187 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. M. JUHÁSZ Margit: Négy novelláskötet [Brucknerné Farkas Gizella: Vihar után; Telléry M. Mária: Édes tizenhárom; L. Vértes Lenke: Könnyek kútja]. Napkelet, 1934/6. sz., pp. 343-345.

Bucherné Nyárasdy Ilona

Saját írások:
 1. BUCHERNÉ NYÁRASDY Ilona költeményei I-V. Eger: Szerző, 1936-1943.

Ezüsthárfa zeng (1936) 46 p.

Aranyszívek, aranynapok (1939) 62 p.

Magyar Sion himnusza (1940) 57 p.

Hullámok, álmok (1942) 71 p.

Dicsérjen minden égi fény (1943) 81 p.

Buday Emma

Saját írások:
 1. BUDAY Emma: Aranyrozsda. Elbeszélések. Budapest: Pátria Ny., 1906. 141 p.

 2. BUDAY Emma: Eldorádó. Újabb elbeszélések. Budapest: Pátria Ny., 1909. 86 p.

 3. BUDAY Emma: Porszemek. Versek. Budapest: Pátria Ny., 1905. 70 p.

 4. BUDAY Emma: Versek. Ill. Rozsnyay Kálmán. Budapest: Pátria, 1902. 124 p.

Buday Sándorné Tiszaujhelyi Ujhelyi Vilma

Saját írások:
 1. BUDAY Sándorné: A »Du Rozárdok«. Regény. Külföldi írók nyomán. Budapest: Európa Ny., 1905. 210 p.

 2. BUDAY Sándorné: A fehér grófnő. Regény a Tyrheni tengerpartról. Budapest: Képes Családi Lapok, 1902? 208 p.

 3. BUDAY Sándorné Tiszaujhelyi Ujhelyi Vilma: A fekete Madonna. Regény a nápolyi halászéletből. Budapest: Képes Családi Lapok, 1892. 95 p.

 4. BUDAY Sándorné: A Gluisefleyrante anyák. Regény. Budapest: Képes Családi Lapok, 1903. 208 p.

 5. BUDAY Sándorné Tiszaujhelyi Ujhelyi Vilma: Gruy báró milliója. Regény. Budapest: Képes Családi Lapok, 1901. 192 p.

 6. BUDAY Sándorné: Louviron gróf áldozatai. Regény. Budapest: Európa Ny., 1905.156 p.

 7. BUDAY Sándorné. Merkur lovagok. Regény. Budapest: Képes Családi Lapok, 1902. 208 p.

 8. BUDAY Sándorné: Mourlaque vicomte átka. Regény. Budapest: Képes Családi Lapok, 1902. 208 p.

 9. BUDAY Sándorné Tiszaujhelyi Ujhelyi Vilma: A négy Yve herczeg. Regény. Budapest: Képes Családi Lapok, 1900. 208 p.

 10. BUDAY Sándorné Tiszaujhelyi Ujhelyi Vilma: A Nolibertek. Regény. Budapest: Képes Családi Lapok, 1899. 208 p.

 11. BUDAY Sándorné: A Saint Clyre-család ikrei. Regény. Budapest: Képes Családi Lapok, 1904. 221 p.

 12. BUDAY Sándorné: A vörös marquise. Regény. Budapest: Képes Családi Lapok, 1899. 200 p.

Bus Ilona

Saját írások:
 1. BUS Ilona: A beszélő baba. Mesék. Ill. Biai-Föglein István. Budapest: Móra, 1958. 31 p.

 2. BUS Ilona: Napharang. Versek. Budapest: Mentor, 1927. 26 p.

 3. BUS Ilona: Tükör. Versek. Budapest: Officina, 1941. 48 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Bus Ilona: Napharang. Literatura, 1927/12. sz., 460. p.

Büttner Júlia

Saját írások:
 1. BÜTTNER Júlia: Az édes mostoha. Elbeszélés az ifjúság számára. Budapest: Szent István Társulat, 1897. 193 p.

 2. BÜTTNER Júlia: Az elveszett aranyvirág. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Szent István Társulat, 1906. 192 p.

 3. BÜTTNER Júlia: A méltóságos asszony emberei. Regény. Budapest: Szent István Társulat, 1904. 157 p.

 4. BÜTTNER Júlia: Örvény a révben. Regény. Budapest: Aigner, 1885. 278 p.

 5. BÜTTNER Júlia: Úgy mint volt. Elbeszélések. Budapest: Szent István Társulat, 1901. 153 p.

Közreműködései:
 1. Rózsák könyve hazai és külföldi írók műveiből. 12 színezett rózsa-képpel. Összeállította Büttner Júlia. Budapest: Grill, 1886. 251 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. FISCHER Ida: Büttner Lina és Júlia. Budapest: Némethy Ny., 1934. 51 p.

Büttner Lina

Saját írások:
 1. BÜTTNER Lina: Amit a csillagok látnak. Elbeszélés az ifjúság számára. Budapest: Szent István Társulat, 1905. 200 p.

 2. BÜTTNER Lina: Juliánka. Elbeszélés fiatal leányok számára. Budapest: Szent István Társulat, 1899. 159 p.

 3. BÜTTNER Lina: Nagy véteknek nagy az ára. Elbeszélés. Budapest: Szent István Társulat, 1900. 15 p.

 4. BÜTTNER Lina: Az ősi földért. Elbeszélés az ifjúság számára. Budapest: Szent István Társulat, 1909. 168 p.

 5. BÜTTNER Lina: Öt évi találkozó. Elbeszélés fiatal leányok számára. Budapest: Szent István Társulat, 1906. 216 p.

 6. BÜTTNER Lina: Egy rút kis leány története. Elbeszélés fiatal leányok számára. + Az én édesem. Rajz. Budapest: Franklin, 1879. 126 p.

 7. BÜTTNER Lina: Szabadság földön, égen! Elbeszélés az ifjúság számára. Ill. Széchy Gyula. Budapest: Franklin, 1906. 270 p.

 8. BÜTTNER Lina: Testvérek vagyunk. Elbeszélés serdülő lányok számára. Budapest: Szent István Társulat, 1897. 183 p.

 9. BÜTTNER Lina: Az Urmándyak kincse. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Athenaeum, 1899. 256 p.

Fordításai, közreműködései:
 1. Carmen Sylva: Egy ima. Elbeszélés. Ford. Büttner Lina. Budapest: Aigner, 1882. 178 p.

 2. Sacher-Masoch, Leopold von: Beszélyek. Ford. R. Büttner Lina. Budapest: Aigner, 1884. 2 kötet.

 3. Sacher-Masoch, Leopold von: Hitelezők mint házasságszerzők. Elbeszélés. Ford. Büttner Lina. Budapest: Aigner, 1884. 56 p.

 4. Sacher-Masoch, Leopold von: A szerelmes szerkesztőség. Elbeszélés. Ford. Büttner Lina. Budapest: Aigner, 1884. 93 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Büttner Lina halálára. A Hét, 1917/45. sz., 716. p.

 2. FISCHER Ida: Büttner Lina és Júlia. Budapest: Némethy Ny., 1934. 51 p.

copyrightA bibliográfia alapja: Diera Bernadett, Mészáros Zsolt, Zsadányi Edit Női Szerzők a huszadik század első felében c. munkája, mely az Új Magyar Irodalomtörténet című pályázat NKFP 5/0113 támogatásával készült. Lezárva: 2011 januárjában.

A hypertextes újraközléshez a szerzők engedélyüket adták.

Free business joomla templates