A      b     c     d     e     f     g     h     i     j     k     l     m
n     o     p     r     s     sz     t     u     v     w     z     zs

 

  Ábrányiné Katona Celementin

Saját írások:
 1. Elbeszélések. Budapest: Athenaeum, 1902. 196 p.
 2. Földön és föld felett. Tárcák. Budapest: Athenaeum, 1896. 248 p.
 3. Két pálya. Regény a serdülő ifjúság számára. Budapest: Pesti Ny., 1902. 139 p.
 4. Négy lírikus és egyebek. Essay-k, tárcák. Budapest: Athenaeum, 1909. 256 p.
 5. Sok mindenről. Tárcák. Budapest: Deutsch, 1898. 299 p.
Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Földön és föld felett (Tárczák). Vasárnapi Ujság, 1896/44. sz., 741. p.
 2. (P.): Ábrányiné Katona Clementin: Sok mindenről. Országos Hírlap, 1898. december 22. 12. p.
 3. JEHLICSKA Ferenc: Ábrányiné Katona Clementin: Négy lírikus és egyebek. Essay-k, tárcák. Katholikus Szemle, 1909/8. sz., pp. 877-878.

↑ 


 

 Ács Klára

Saját írások: 
 1. ÁCS Klára: Asszonyember. Regény. Budapest: Galántai, 1913. 148 p.

 2. ÁCS Klára: Asszonyok vallomásai. Hogy fogtam meg a férjemet. Regény. Budapest: Galántai, 1919. 128 p.

 3. ÁCS Klára: Egy Don Juan kalandjai. A hódítás iskolája. Regény. Budapest: Dick, 1916. 149 p.

 4. ÁCS Klára: Az élet célja. Regény. Budapest: Hellas, 1928. 32 p.

 5. ÁCS Klára: Férfihűség. Regény. Budapest: Dick, 1917. 150 p.

 6. ÁCS Klára: Furcsa valaki. Regény. Budapest: Hajnal, 1932. 96 p.

 7. ÁCS Klára: Füzes Ágnes szerelme. Regény. Budapest: Érdekes Újság, 1922. 160 p.

 8. ÁCS Klára: Gyermekszobám – tündérváram. Mesék. Ill. Sebők Imre. Budapest: Tolnai, 1935. 122 p.

 9. ÁCS Klára: Az írógéptől az automobilig. Regény. Budapest: A Polgár, 1910. 96 p.

 10. ÁCS Klára: Kabarétréfák. Budapest: Kókai, 1928. 2 füzet.

 11. ÁCS Klára: Lilla… liliom. Regény. Budapest: Hellas, 1928. 31 p.

 12. ÁCS Klára: A másik szemüveg. Regény és novellák. Budapest: Tolnai, 1925. 159 p.

 13. ÁCS Klára: Milliók drámája. Regény. Budapest: Érdekes Újság, 1923. 160 p.   

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. NAGY Lajos: Ács Klára: Asszonyember. Nyugat, 1913. I. (9. sz.), 719. p.

 2. Asszonyember. Vasárnapi Ujság, 1913/31. sz., 620 p.

↑ 


 

 Ady Mariska, Landtné

Saját írások:
 1. ADY Mariska, Landtné: Én az őszben járok. Versek. Cristur-Székelykeresztúr: Hermann, 1924. 82 p.

 2. ADY Mariska, Landtné: Én az őszben járok. Versek. Második, bővített kiadás. Cluj-Kolozsvár: Minerva, 1925. 87 p.

 3. ADY Mariska, Landtné: Kiadatlan versek. Előszó Diósady L. Pál. Toronto: Diósady L. Pál, 1998. 177 p.

 4. ADY Mariska, Landtné: Sok ború – kevés derű. Elbeszélések, rajzok. Zilah: Seres Ny., 1907. 164 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. RASS Károly: Én az őszben járok. L. Ady Mariska verseskönyve. Pásztortűz, 1925/3. sz., pp. 58-59.

 2. MAEL Ferenc: L. Ady Mariska: Én az őszben járok... Pásztortűz, 1925/21. sz., pp. 459-460.

↑ 


 

 Alba Nevis (Unger Ilona)

Saját írások:
 1. ALBA Nevis: Ádámok, Évák. Elbeszélések. Budapest: Légrády, 1912. 184 p.

 2. ALBA Nevis: Bíbor. Versek. Budapest: Légrády, 1916. 156 p.

 3. ALBA Nevis: Bolti lányok. Elbeszélések. Budapest: Légrády, 1908. 100 p.

 4. ALBA Nevis: Érzések, szenvedélyek. Novellák. Budapest: Mozgó Könyvtár Vállalat, 1909. 64 p.

 5. ALBA Nevis: Harminc pompás mese. Budapest: Nova, 1925. 142 p.

 6. ALBA Nevis: A hét csuda. Versek. Budapest: Légrády Ny., 1905. 168 p.

 7. ALBA Nevis: A jövő titka. Előszó Weninger (Regni New). Budapest: Literatúra, 1920. 79 p.

 8. ALBA Nevis: Konfetti. Novellák. Budapest: Légrády, 1918. 203 p.

 9. ALBA Nevis: Napországban. Színmű. Budapest: Légrády, 1918. 24 p.

 10. ALBA Nevis: Nász előtt. Versek. Budapest: Légrády, 1910. 128 p.

 11. ALBA Nevis: Összegyűjtött költeményei. Budapest: Légrády, 1920. 296 p.

 12. ALBA Nevis: Egy szerelmes lány könyvéből. Alba Nevis új versei. Budapest: Athenaeum, 1912. 32 p.

Fordításai:
 1. Feuillet, Octave: Egy nagyvilági házasság. Regény. Ford. Unger Ilona. Budapest: Athenaeum, 1893. 160 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. ADY Endre: A hét csoda. Alba Nevis költeményei. Budapesti Napló 1905. május 29. 6. p. = Ady Endre összes prózai művei. Újságcikkek, tanulmányok VI. sajtó alá rend. VARGA József. Budapest: Akadémiai, 1966. pp. 175-176.

 2. Alba Nevis: A hét csuda. Vasárnapi Ujság, 1905/25. sz., 403. p.

 3. Alba Nevis: A hét csuda. Költemények. Budapesti Szemle, 1905/345. sz., pp. 457-460.

 4. KAFFKA Margit: Alba Nevis: Nász előtt. Nyugat, 1910. I. (8. sz.), pp. 556-558.

 5. Nász előtt [Alba Nevis]. Vasárnapi Ujság, 1910/10. sz., 211. p.

 6. a. (n.): Alba Nevis: Egy szerelmes leány könyvéből. A Modern Könyvtár szerkesztőjének, Gömöri Jenőnek elmarasztalása a könyv kapcsán. Erdélyi Lapok, 1912/20. sz., pp. 362-363.

 7. Ádámok és Évák [Alba Nevis]. Vasárnapi Ujság, 1912/45. sz., 911. p.

↑ 


 

 Albisy Katalin

Saját írások:
 1. ALBISY Katalin: Kova Gyuri és Társai. Elbeszélések. Budapest: Rákosi, 1902. 308 p.

 2. ALBISY Katalin: A mi kisasszonyunk. Elbeszélések. Budapest: Rákosi, 1907. 215 p.

↑ 


 

 Alexander Teréz

Saját írások:
 1. ALEXANDER Teréz: Élni akarok! Versek. Kassa: Athenaeum, 1931. 32 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. TÖRÖK Sophie: Alexander Teréz: Élni akarok! Nyugat, 1932. I. (4. sz.), 226. p.

↑ 


 

 Altay Margit

Saját írások:
 1. ALTAY Margit: Az amerikai lány. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Pallas, 1924. 144 p.

 2. ALTAY Margit: Amit az óra mesél. Ifjúsági regény. Ill. F. Győrffy Anna. Budapest: Móra, 1959. 206 p.

 3. ALTAY Margit: Apuka meséi. Ill. Jámbor Tibor. Budapest: Hajnal, 1947. 79 p.

 4. ALTAY Margit: A bagdadi tolvaj. Az Ezeregyéjszaka meséiből készült film alapján. Budapest: Palladis, 1945. 84 p.

 5. ALTAY Margit: Béke a szívekben. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Pallas, 1926. 120 p.

 6. ALTAY Margit: Célnál! Regény. Budapest: Hellas Ny., 1922. 107 p.

 7. ALTAY Margit: Cserkészfalu. Elbeszélés. Budapest: Pallas, 1925. 87 p.

 8. ALTAY Margit: Csipkerózsa kisasszony. Regény fiatal leányok számára. Ill. Fábri-Fischer Erika. Budapest: Palladis, 1943. 155 p.

 9. ALTAY Margit: Daisy gyámja. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Pallas, 1930. 176 p.

 10. ALTAY Margit: Az én babáim. Képeskönyv. Fotó Czeizing Lajos. Budapest: Móra, 1966. 6 p.

 11. ALTAY Margit: Érdekes házasság. Regény. Budapest: Pallas, 1925. 120 p.

 12. ALTAY Margit: Érdekes találkozás. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Nova, 1947. 95 p.

 13. ALTAY Margit: Erzsébet férjhez megy. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Singer és Wolfner, 1938. 158 p.

 14. ALTAY Margit: A fehér hajó. Ifjúsági regény. Budapest: Singer és Wolfner, 1927. 62 p.

 15. ALTAY Margit: Gézengúz. Ifjúsági elbeszélés. Ill. Márton Lajos. Budapest: Pallas, 1926. 94 p.

 16. ALTAY Margit: Gyermek-köszöntők versben és prózában. Írta és jeles költők műveiből összevál. Altay Margit. Budapest: Lingua, 1942. 104 p.

 17. ALTAY Margit: Gyermek színdarabok. Házi előadásra. Budapest: Afra, 1925. 142 p.

 18. ALTAY Margit: Gyermekszínház. Házi előadásra alkalmas színdarabok. Budapest: Athenaeum, 1909. 133 p.

 19. ALTAY Margit: Jégországban. Ifjúsági elbeszélés. Ill. Márton Lajos. Budapest: Pallas Ny., 1927. 61 p.

 20. ALTAY Margit: Judit diadala. Regény fiatal leányok számára. Ill. Barta Éva. Budapest: Athenaeum, 1947. 159 p.

 21. ALTAY Margit: Juli kisasszony. Regény. Budapest: Pallas, 1935. 190 p.

 22. ALTAY Margit: A kék madár. Maurice Maeterlinck filmmeséje. Budapest: Palladis, 1941. 62 p.

 23. ALTAY Margit: Kis csacsi. Ifjúsági elbeszélés. Ill. Benedek Kata. Budapest: Palladis, 1937. 31 p.

 24. ALTAY Margit: A kis cseléd. Ifjúsági regény. Ill. Benedek Kata. Budapest: Révai, 1933. 124 p.

 25. ALTAY Margit: A kis hercegnő. Ifjúsági regény. Budapest: Juventus, 1924. 128 p.

 26. Hoffmann, Franz: Viszontagságok a tengeren. Elbeszélés. + ALTAY Margit: Különböző népek gyermekei. Budapest: Eisler, 1920. 93 p.

 27. Dánielné Lengyel Laura – ALTAY Margit: Lányok könyve. 1. rész A kis cseléd. 2. rész Flóra. 3. rész Marica. Budapest: Révai, 1938. 3 kötet.

 28. ALTAY Margit: Leánysors. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Singer és Wolfner, 1926. 159 p.

 29. ALTAY Margit: A legszebb élmény. Regény fiatal leányok számára. Ill. Fejes Gyula. Budapest: Singer és Wolfner, 1935. 128 p.

 30. ALTAY Margit: Lili baba, Teddy, Pajtás és a karácsonyi angyalkák. Ifjúsági elbeszélés. Ill. Benedek Kata. Budapest: Palladis, 1936. 32 p.

 31. ALTAY Margit: Lucy-Laci. + Egy főúri házasság története. Két regény fiatal leányok számára. Budapest: Singer és Wolfner, 1921. 160 p.

 32. ALTAY Margit: Mókuska. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Pallas, 1930. 120 p.

 33. ALTAY Margit: A négyesfogat. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Pallas, 1930. 137 p.

 34. ALTAY Margit: Némy. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Pallas, 1930. 149 p.

 35. ALTAY Margit: Nőegylet. Tréfás színjáték. + Vakáció előtt. Színjáték. Budapest: Singer és Wolfner, 1914. 16 p.

 36. ALTAY Margit: Öcsike. Gyermekregény. Budapest: Pallas, 1929. 200 p.

 37. ALTAY Margit: Önkéntes nősereg. Háborús színjáték 1 felvonás. – A közlegény. Háborús színjáték 1 felvonás. Budapest: Singer és Wolfner, 1915. 16 p.

 38. ALTAY Margit: Az ötösfogat. Marcsa, Zsuzsika, Anikó, Vera és Klári története. Regény fiatal leányok számára. + A kis beteg. Elbeszélés. Budapest: Eisler, 1921. 107 p.

 39. ALTAY Margit: Piri baba és a három mackó. Mesekönyv. Ill. Fábri-Fischer Erika. Budapest: Pallas, 1943. 48 p.

 40. ALTAY Margit: A porcelánbaba. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Pallas, 1932. 150 p.

 41. ALTAY Margit: Rossz szomszédság. Gyermekregény. Budapest: Pallas, 1930. 168 p.

 42. ALTAY Margit: Rózsaszínű felhők. Regény fiatal leányok számára. Ill. Fejes Gyula. Budapest: Singer és Wolfner, 1937. 159 p.

 43. ALTAY Margit: Tavasz a télben. Ifjúsági regény. Budapest: Hajnal, 1947. 110 p.

 44. [ALTAY Margit] Margit néni: Tündérhonban. Mesék. Budapest: Eisler, 1920. 96 p.

 45. ALTAY Margit: A Tündérvásár tréfás meséi a kicsinyeknek. Budapest: Pallas, 1927. 32 p.

 46. ALTAY Margit: A várkisasszony. Regény gyermekek számára. Budapest: Pallas, 1932. 200 p.

 47. ALTAY Margit: A végzet útjai. Regény fiatal leányok számára. Budapest: Pallas, 1922. 135 p.

 48. ALTAY Margit: A vendégjárás. Színjáték 1 felvonás. + Babonás Marcsa. Monológ. + A parasztruha. Monológ. Budapest: Singer és Wolfner, 1915. 16 p., 8 p., 8 p.

 49. ALTAY Margit: Virágzó május. Elbeszélések. Ill. Fejes Gyula. Budapest: Singer és Wolfner, 1943. 379 p.

 50. ALTAY Margit: Zsuzsika kisanyám. Gyermekregény. Budapest: Pallas, 1927. 132 p.

Műveinek fordításai:
 1. Altay Margit: Děvče z Ameriky. V Praze (Jindřišská 7): Nakladatelství „Modrých románů”, 1930. 205 p.

 2. Altay Margit: Opowieéci starego zegara. Przeloz. Andrzej Sieroszewski. Warszawa: Iskry, 1962. 168 p.

Fordításai, közreműködései:
 1. Alcott, Louisa May: Négy leány. Regény. Ford. Altay Margit. Budapest: Singer és Wolfner, 1923. 267 p.

 2. Alcott, Louisa May: Régimódi kisasszony. Regény fiatal leányok számára. Átdolg. Altay Margit. Budapest: Singer és Wolfner, 1926. 143 p.

 3. Alcott, Louisa May: Tovább folyik az élet. Regény. Ford. Altay Margit. Ill. Mühlbeck Károly. Budapest: Singer és Wolfner, 1925. 320 p.

 4. Bradley, J. Spencer: Gilda. Regény. Ford. Altay Margit. Budapest: Hajnal, 1947. 141 p.

 5. Caroll, Lewis: Alice a Csodák országában. Meseregény. Angolból átdolg. Altay Margit. Budapest: Pallas, 1927. 96 p.

 6. Courths-Mahler, Hedwig: A három Randolf leány. Regény. Ford. Altay Margit. Budapest: Singer és Wolfner, 1922. 311 p..

 7. Courths-Mahler, Hedwig: Az ő felesége. Regény. Ford. Altay Margit. Budapest: Singer és Wolfner, 1922. 160 p.

 8. Csipkerózsika. Mese. Átdolg. Altay Margit. Budapest: Pallas, 1927. 96 p.

 9. Dickens, Charles: Az élet küzdelmei. Regény. Ford. Altay Margit. Budapest: Ifjúság, 1919. 160 p.

 10. Disney, Walt: Donald kacsa könyve. Mese. Walt Disney Stúdió szövegével és képeivel. Ford. Altay Margit. Budapest: Palladis, 1940. 59 p.

 11. Disney, Walt: Hófehérke és a 7 törpe. Mese. Ford. és a filmről átdolgozták Kosáryné Réz Lola, Altay Margit, Serényi Erzsébet. Budapest: Palladis, 1938. 62 p.

 12. Disney, Walt: A teknősbéka és a nyúl. Mese. Walt Disney Stúdió szövegével és színes képeivel. Ford. Altay Margit. Budapest: Palladis, 1943. 43 p.

 13. Dumas Sándor: A kaméliás hölgy. Regény. Ford. Altay Margit. Budapest: Herczka, 1918. 2 kötet.

 14. Eschstruth, Nataly von: Árvácska. Regény. Ford. Altay Margit. Budapest: Hajnal, 1922. 116 p.

 15. Fitch Perkins, Lucy: Az eszkimó ikrek. Regény. Ford. Altay Margit. Budapest: Pallas, 1927. 150 p.

 16. Hedenstjerna Alfréd: A mindennapi kenyérért. Regény. Ford. Altay Margit. Budapest: Singer és Wolfner, 1925. 78 p.

 17. Indián mesék. Angolból ford. Altay Margit. Budapest: Pallas, 1925. 76 p.

 18. Lagerlöf, Selma: Krisztus legendák. Elbeszélések. Ford. Altay Margit. Budapest: Hajnal, 1921. 119 p.

 19. Lagerlöf, Selma: Legenda a karácsonyi rózsáról; Legenda a madárfészekről; Friderika kisasszony. Elbeszélések. Ford. Altay Margit. Budapest: Athenaeum, 1913. 40 p.

 20. Landsberger, Arthur: Hirn doktor esete. Detektívtörténet. Ford. Altay Margit. Budapest: Herczka, 1918. 112 p.

 21. May Károly: A szenteste. Útleírás. Ford. Altay Margit. Ill. Mühlbeck Károly. Budapest: Hajnal, 1922. 128 p.

 22. A mexikói ikrek Mesék. Angolból ford. Altay Margit. Budapest: Pallas, 1927. 96 p.

 23. Oroszlán- és tigris történetek. Angolból átdolg. Altay Margit. Budapest: Pallas, 1927. 96 p.

 24. Poe, Edgar Allan: A fecsegő szív és más titokzatos történetek. Ford. Altay Margit. Budapest: Herczka, 1918. 158 p.

 25. Strindberg, August: Mesék. Ford. Altay Margit. Budapest: Herczka, 1918. 153 p.

 26. Új könyv az ifjúságnak. Közrem. Altay Margit. Budapest: Palladis, 1947. 230 p.

 27. Viráglegendák. Mesék. Angolból ford. Altay Margit. Budapest: Pallas, 1927. 96 p.

 28. Wassermann, Jacob: A negyven éves férfi. Regény. Ford. Altai Margit. Budapest: Herczka, 1918. 187 p.

 29. Webster, Jean: Erre csak Patty képes! Regény fiatal leányok számára. Ford. Altay Margit. Budapest: Singer és Wolfner, 1926. 175 p.

 30. Webster, Jean: Nyakigláb apó. Regény. Ford. Altay Margit. Budapest: Béta, 1925 körül, 200 p.

Szerkesztői munkái:
 1. Tündérvásár. Képes gyermeklap. Szerk. Altay Margit 1926-1936. Budapest: Pallas

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. FEDOR Ágnes: A szerző kilencven éves. Egy meseíró születésnapjára. Magyar Nemzet, 1971. jan. 4. 4. p.

↑ 


 

 Ámon Vilmosné

Saját írások:
 1. ÁMON Vilmosné: Majd én mesélek. Elbeszélések, versek. Ill. Halász József. Sopron: Székely és Tsa Ny., 1928. 104 p.

 2. ÁMON Vilmosné: Mesés délutánok. Elbeszélések. Budapest: Dick-Rényi, 1915. 95 p.

 3. Á-né Betta [ÁMON Vilmosné]: Egy nagyvilági nő szépségápolásának titkai. Sopron: Röttig, 1917. 222 p.

 4. ÁMON Vilmosné: Az út vége. Regény. Budapest: Paulovits, 1939. 157 p.

↑ 


 

 Andorffy Mária

Saját írások:
 1. ANDORFFY Mária: Szivárvány. Regény. Budapest: Légrády, 1918. 183 p.

 2. ANDORFFY Mária: Tavasz után. Regény. Budapest: Légrády, 1917. 288 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. SZENTELEKY Kornél: Szivárvány. Ismertetés. A Hét, 1918.

 2. SZENTELEKY Kornél: Mária. A Hét, 1922.

↑ 


 

 Andrássy Ilona

Saját írások:
 1. ANDRÁSSY Ilona: Adósom vagy élet... Versek. Budapest: Vajna, 1933. 80 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Négyszem közt: A Cziráky-palota költőasszonya [Andrássy Ilona]. Literatura, 1933/2. sz., pp. 48-49.

↑ 


 

 Angyal Kató

Saját írások:
 1. ANGYAL Kató: Emlékezés… Versek. Újpest: Székely Ny., 1928. 64 p.

 2. ANGYAL Kató: Szálljon a dal! Versek és köszöntők. Budapest: Szerző, 1931. 78 p.

↑ 


 

 Anka Éva

Saját írások:
 1. ANKA Éva: Erdőn, mezőn jártam. Elbeszélések. Budapest: Béta, 1944. 160 p.

 2. ANKA Éva: Íme, az ember. Versek. Budapest: Szerző, 1941. 106 p.

↑ 


 

 Ankáné Dobay Mariska

Saját írások:
 1. ANKÁNÉ DOBAY Mariska: Oázison. Versek. Kolozsvár: Szent Bonaventura Ny., 1914. 89 p.

 2. ANKÁNÉ DOBAY Mariska: Szeráfszárnyak. Költemények. Kolozsvár: Szent Bonaventura Ny., 1908. 59 p.

↑ 


 

 Antal Gézáné

Saját írások:
 1. ANTAL Gézáné: Túl a palotákon. Pesti riportok. Budapest: Dick, 1913. 157 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. Barta Lajos: Túl a palotákon. Pesti riportok. Írta: Antal Gézáné. Nyugat, 1913. II. (14. sz.), pp. 132-133.

 2. S. K.-né: Túl a palotákon (Pesti riportok). Írta: Antal Gézáné. A Nő és a Társadalom, 1913/11. sz., 194. p.

↑ 


 

 Arató Erzsi

Saját írások:
 1. ARATÓ Erzsi: Elkésett emberek. Regény. Budapest: Pantheon, 1920. 109 p.

 2. ARATÓ Erzsi: Tavaszi requiem. Regény. Budapest: Athenaeum, 1920. 68 p.

↑ 


 

 Árvay Jolán

Saját írások:
 1. ÁRVAY Jolán: A kerten kívül. Versek. Ill. Szőts Jenő. Budapest: Farkas Ny., 1921. 142 p.

↑ 


 

 Ásgúthy Erzsébet

Saját írások:
 1. ÁSGÚTHY Erzsébet – Simor Miklós: Gázmérgezés a Domb utcában. Napi hír 16 képben. Színdarab. Budapest, Szeged, Debrecen: S.n., 1938. [? p.]

 2. Ének az éjben. Szlovákiai magyar írók 1939-1945. Összeáll. és a bev. Tanulmányt írta Turczel János. Írta ÁSGÚTHY Erzsébet et al. Bratislava, Budapest: Madách – Szépirodalmi, 1986. 333 p.

 3. ÁSGÚTHY Erzsébet: Most én táncolok a kötelen… Versek. Budapest: Lampel, 1935. 56 p.

 4. ÁSGÚTHY Erzsébet: Ne kérdezd… Versek. Prešov: Németh, 1941. 66 p.

 5. ÁSGÚTHY Erzsébet: Sohasem volt anyám. Elbeszélések Bratislava-Pozsony: Toldy Kör, 1941. 16 p.

 6. ÁSGÚTHY Erzsébet: Szerelem a nagy fejedelem árnyékában. Részlet a „Franciscus Princeps Rákóczi comes de Sáros” című hangjátékból. Bratislava-Pozsony: Toldy Kör, 1942. 20 p.

 7. ÁSGÚTHY Erzsébet: Talán. Színdarab. Győr: S.n., 1936. [? p.]

 8. ÁSGÚTHY Erzsébet: Az üres bölcső. Novellák. Budapest: Hungária, 1942. 112 p.

 9. Szlovákiai magyar írók antológiája 1938-1942. Írták ÁSGÚTHY Erzsébet et al. Előszó Esterházy János. Budapest: Singer és Wolfner, 1942. 304 p.

 10. Szlovákiai magyar költők kis antológiája. Írták ÁSGÚTHY Erzsébet et al. Versek. Bratislava-Pozsony: Toldy Kör, 1940. 16 p.

Róla szóló válogatott irodalom:
 1. SCHÖPFLIN Aladár: Színházi bemutatók (Gázmérgezés a Domb utcában). Nyugat, 1938. II. (11. sz.), pp. 368-372.

 2. TURCZEL Lajos: Egy alig ismert írónőnk. Ásgúthy Erzsébet írói pályája. Irodalmi Szemle, 1987/10. sz., pp. 1072-1080.

 3. TURCZEL Lajos: Ásgúthy Erzsébetről. Szabad Újság, 2004. dec. 1. 16. p.


Free business joomla templates